Vt 19 Seinäjoki: Liikenne uudelle linjalle Alaanentien ja Honkakyläntien välillä

Seinäjoen itäisellä ohikulkutiellä liikenne ohjataan säiden salliessa uudelle linjalle Alaanentien ja Honkakyläntien välillä torstaina 5.2. Teboilin kohdalle tulee kiertotie, josta liikenne pääsee uudelle tielinjalle. Alaseentieltä on liittymä uudelle linjalle ja Kiviniemen suunnan liikenne pääsee tielinjalle Kiviniemen risteyssillan alta. Viljanmaantien ja Honkakyläntien välille sekä Alaasentielle tulee 50 km/h rajoituksia.

Rengonkylän alueella tehdään liikennejärjestelyjen lisäksi nykyisen tien levityksiä Viljamaantien ja Alaanentien välillä. Poikittaisilla teillä ja kevyen liikenteen väylillä tehdään maanleikkauksia, louhintaa ja rakennekerroksia sekä kuivatusrakenteita ja pumppaamotöitä.

Seinäjoen ja Eskoon välillä tehdään luiskia, ojia, valaisinpylväiden jalustoja sekä kaapelointeja. Eskoon eritasoliittymän alueelle ajettu louherakenne valmistuu helmikuussa. Yksityisteitä rakennetaan ja alittavien väylien kuivatusrakenteita tehdään.
Liikennejärjestelyt: Nopeusrajoitus 50 km/h ja kiertotie käytössä Mt 694/Törnäväntiellä.

Eskoon ja Routakallion välillä saatiin paljon valmiiksi viime vuonna. Tällä hetkellä alueella tehdään kaapelointeja, luiskia ja ojia sekä valaisinpylväiden jalustoja.
Liikennejärjestelyt: louheen ajoreitti risteää Routakalliontien speedway-radan kohdalla.

Parkanon ja Haapamäen ratojen välisellä osuudella ajetaan louhepengertä, joka valmistuu pääosin helmikuun alkuun. Myös tällä alueella tehdään luiskia, ojia, valaisinpylväiden jalustoja, kaapelointeja ja rakennetaan yksityisteitä.
Liikennejärjestelyt: Kalliosalontie ylittää tielinjan.

Haapamäen radan ja Mäki-Hakolantien välillä ajetaan louherakennetta ja tehdään louhintaa sekä rumputöitä. Silloilla tehdään alusrakenteita, pilareita, kannen muotti- ja raudoitustöitä. Louhinnat Kuortaneentien ympäristössä jatkuvat läpi talven.
Liikennejärjestelyt: kiertotiet käytössä Vt 18 Kuortaneentiellä sekä Mäki-Hakolantiellä.


Vuonna 2014 edettiin aikataulun mukaisesti

Loppuvuonna 2014 valmistui kaksi siltaa; Jussinlanmäen ja Ala-Rengon silloilta päästiin purkamaan muotit ja telineet. Päätien louherakenteet Seinäjoen ja Peräseinäjoen välillä sekä Parkanon ja Haapamäen ratojen välillä saatiin ajettua. Pajuluoman putkisilta asennettiin, ja Siliäkallion ylikulkusillalta puuttuu enää päätytäyttöjä. Penkereisiin ajettiin runsaasti louhetta ja uusiomateriaalina hyödynnettävää lentotuhkaa.


Lisätietoja antavat

Liikennevirasto:
Projektipäällikkö Ari Mäkelä, puh. 040 847 8192 ari.makela@liikennevirasto.fi
Projekti-insinööri Outi Leuhtonen, p. 0400 834 330 outi.leuhtonen@liikennevirasto.fi

Skanska Infra Oy:
Projektipäällikkö Sami Immonen puh. 050 414 7236 sami.immonen@skanska.fi
Työmaapäällikkö Sami Laakso puh. 050 380 3105 sami.laakso@skanska.fi


Hanke verkossa
www.liikennevirasto.fi/seinajoenitainenohikulkutie

Valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie -hankkeessa rakennetaan 18,5 kilometrin mittainen, keskikaiteellinen ohituskaistatie uudelle paikalle Ilmajoen Rengonkylästä Seinäjoen Nurmoon.Liite:        Kartta Rengonkylän alueen liikennejärjestelyistä 

Avainsanat: