Vt 5 Mikkelin kohta: Kaihunharjun ulkoilureitti suljetaan

Alueella käynnistyneen rakennustyön vuoksi valtatien 5 alittava ja Kaihunharjulle johtava ulkoilureitti suljetaan 1.10.2014 alkaen toistaiseksi. Alueella liikkujat ohjataan käyttämään Ristiinantien suuntaista kevyen liikenteen väylää ja Suntiolan alikulkukäytävää.

Lisätietoja antavat

Liikennevirastosta:

Projektipäällikkö Hannu Nurmi puh. 0400 377 637 ja projekti-insinööri Joonas Hämäläinen puh. 050 4120 268

Mikkelin kaupungilta:

Antero Cederström puh. 044 794 3211

Destia Oy:stä:

Leo Missonen 0400 573 989

Hanke verkossa

www.liikennevirasto.fi/vt5mikkelinkohta

facebook.com/vt5mikkelinkohta

Vt5 Mikkelin kohta -hankkeen parannustyöt tulevat hyödyttämään itäisen Suomen tieliikennettä ja Mikkelin kaupungin sisäistä liikennettä. Hankkeessa rakennetaan toinen ajorata ja lisäkaistoja Pitkäjärven ja Aseman välille sekä parannetaan eritasoliittymiä, katuja ja kevyen liikenteen yhteyksiä. Ympäristöstä huolehditaan rakentamalla melu- ja pohjavesisuojauksia. Hanke valmistuu vuonna 2017.

Liite: Kartta ulkoilureitin muutoksista

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.