Vt 5 Mikkelin kohta: Ristiinantien risteyssillan paalutustyöt alkavat ensi viikolla

Teräsputkipaalutus tehdään viikkojen 42 ja 43 aikana (13.–24.10.). Paalut ovat pituudeltaan noin 30 metriä kappale, halkaisijaltaan 700–800 mm, ja niitä upotetaan maahan 12 kappaletta. Työ tehdään Destian omalla työvoimalla ja paalutuskoneella.

Paalutustyön johdosta kaistojen linjauksia joudutaan muuttamaan, mutta käytössä on jatkuvasti vähintään yksi kaista suuntaansa. Kevyen liikenteen yhteys säilyy koko työn ajan jommalla kummalla puolella tietä.

Ajoittain liikenne joudutaan pysäyttämään, esimerkiksi paalun pystyyn nostamisen ajaksi. Pysäytykset pyritään tekemään ruuhka-aikojen ulkopuolella.

Työ on osa Vt 5 Mikkelin kohta -hanketta, jonka parannustyöt tulevat hyödyttämään itäisen Suomen tieliikennettä ja Mikkelin kaupungin sisäistä liikennettä. Hankkeessa rakennetaan toinen ajorata ja lisäkaistoja Pitkäjärven ja Aseman välille sekä parannetaan eritasoliittymiä, katuja ja kevyen liikenteen yhteyksiä. Ympäristöstä huolehditaan rakentamalla melu- ja pohjavesisuojauksia. Hanke valmistuu vuonna 2017.

Löydät meidät myös Facebookista facebook.com/vt5mikkelinkohta

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.