Vt 5 Mikkelin Ristiinantien sillan rakenteisiin törmätty kolmesti

Ristiinantien pohjoisen sillan alikulkukorkeutta on laskettu rakennustöiden vuoksi. Suurin sallittu alikulkukorkeus on 4,4 metriä. Sillan rakenteisiin on tämän vuoden puolella törmätty kolme kertaa.  

– Vahinkojen välttämiseksi olemme asettaneet alikulkukorkeuden ennakkomerkit ja niin sanotut helistimet sillan molemmin puolin. Myös tien pintaa on jyrsitty alemmas. Silti törmäyksiä tapahtuu. Onneksi loukkaantumisia ei ole tullut, kertoo työmaapäällikkö Aki Loikkanen Destiasta. 

Korkeiden ajoneuvojen kuljettajia pyydetään noudattamaan erityistä varovaisuutta tietyömaan alueella. Sillan rakennustelineisiin törmääminen aiheuttaa vaaran rakennustyöntekijöille ja viivästyttää tietöiden valmistumista. Lisäksi törmäyksistä aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia, jotka peritään vahingonaiheuttajalta. 

Ristiinantien pohjoisen risteyssillan työt jatkuvat alkukesään 2015 saakka. Ristiinantien eteläisen sillan työt alkavat elokuussa ja kestävät kesään 2016 asti. Kiertoreitti korkeille ajoneuvoille kulkee Aseman ja Pitkäjärven eritasoliittymien kautta.

Siltatyö on osa Vt 5 Mikkelin kohta -hanketta, jonka toteuttaa Destia Oy Liikenneviraston toimeksiannosta.

Lisätietoja antavat

Liikennejärjestelyistä vastaava
Leo Missonen, Destia Oy 
puh. 0400 573 989, leo.missonen@destia.fi

Työmaapäällikkö
Aki Loikkanen, Destia Oy
puh. 0400 246 944, aki.loikkanen@destia.fi

Vt 5 Mikkelin kohta -hankkeen parannustyöt tulevat hyödyttämään itäisen Suomen tieliikennettä ja Mikkelin kaupungin sisäistä liikennettä. Hankkeessa rakennetaan toinen ajorata ja lisäkaistoja Pitkäjärven ja Aseman välille sekä parannetaan eritasoliittymiä, katuja ja kevyen liikenteen yhteyksiä. Ympäristöstä huolehditaan rakentamalla melu- ja pohjavesisuojauksia. Hanke valmistuu vuonna 2017.

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.