Vt5 Mikkeli: Liikenne kiertotielle Pitkäjärvellä, Nummikujan alikulkukäytävä suljetaan kesään saakka

Pitkäjärven alikulkukäytävän kohdalla tehtävä uuden sillan rakentaminen alkaa maanantaina 2. helmikuuta. Siltatyön vuoksi tehdään liikennejärjestelyjä, jotka vaikuttavat heinäkuuhun 2015 saakka. Siltatyön kohdalla valtatie 5:n liikenne ohjataan kiertotielle, ja nopeusrajoitus tulee olemaan 30 km/h.

Vanha silta puretaan alta pois, jotta uutta siltaa päästään rakentamaan. Talven aikana tehdään massanvaihto tulevan sillan alle ja rakennetaan perustukset. Kannen valutyöt tehdään keväällä ilmojen lämmettyä. Kesällä siltakansi eristetään ja päällystetään sekä silta varustellaan.

Siltatöiden vuoksi Nummikujan alikulkukäytävä poistuu käytöstä helmikuusta heinäkuuhun 2015 ja kevyt liikenne ohjataan kiertoreiteille oheisen kartan mukaisesti. Lähin valtatie 5:n alittava alikulkutunneli löytyy Sammonkadulta, jonne pääsee Hietakadun ja Yrittäjäkadun kautta.

Työ on osa Vt5 Mikkelin kohta -hanketta, jonka toteuttaa Destia Oy Liikenneviraston toimeksiannosta.

Lisätietoja antavat

Projektipäällikkö Hannu Nurmi, Liikennevirasto
puh. 0400 377 637, hannu.nurmi@liikennevirasto.fi

Työmaapäällikkö Aki Loikkanen, Destia Oy
puh. 0400 246 944, aki.loikkanen@destia.fi


Hanke verkossa

www.liikennevirasto.fi/vt5mikkelinkohta
facebook.com/vt5mikkelinkohta

Vt5 Mikkelin kohta -hankkeen parannustyöt tulevat hyödyttämään itäisen Suomen tieliikennettä ja Mikkelin kaupungin sisäistä liikennettä. Hankkeessa rakennetaan toinen ajorata ja lisäkaistoja Pitkäjärven ja Aseman välille sekä parannetaan eritasoliittymiä, katuja ja kevyen liikenteen yhteyksiä. Ympäristöstä huolehditaan rakentamalla melu- ja pohjavesisuojauksia.  Hanke valmistuu vuonna 2017.

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.