vt6 Taavetti–Lappeenranta -parannushankkeen suunnittelija valittu – rakentaminen käyntiin ensi kesänä

vt6 Taavetti-Lappeenranta -hankkeen valmisteluvaihe käynnistyy suunnittelijan valitsemisen myötä. Rakentaja valitaan ensi keväänä, minkä jälkeen alkavat varsinaiset rakennustyöt. Parannushankkeessa valtatie 6 parannetaan Taavetin ja Lappeenrannan välillä keskikaiteelliseksi nelikaistaiseksi tieksi, mikä nostaa tien turvallisuustasoa ja vähentää ruuhkia.

Suunnittelijan valitsemisen myötä käynnistyy valmisteluvaihe. Valmisteluvaiheen jälkeen hanke etenee urakoitsijan valintaan, mikä on vuorossa keväällä. Suunnitelmien mukaan rakentamistyöt maastossa alkavat sen jälkeen, eli ensi kesänä, projekti-insinööri Harri Liikanen Liikennevirastosta kertoo.

Tällä hetkellä myös hankkeen tiesuunnitelman hyväksyntää odotetaan lähiaikoina.

Tien turvallisuustaso nousee

vt6 Taavetti-Lappeenranta -hankkeen toimenpiteet keskittyvät pääosin tien nykyiselle linjaukselle, joka parannetaan nelikaistaiseksi. Lisäksi Jurvalan taajaman kohdalle rakennetaan uusi 12 kilometriä pitkä ohitustie.

– Parantamistoimenpiteet poistavat osuudelle tyypillisiä ruuhkia ja luovat huomattavasti paremmat edellytykset sekä paikallisen että pitkän matkan liikenteen katkottomalle kulkemiselle. Toimenpiteillä myös nostetaan merkittävästi tien turvallisuustasoa ja vähennetään ympäristöhaittoja paitsi Jurvalan taajamassa, myös koko hankealueella, Liikanen esittää.

Jurvalan taajaman kohdalle rakennettava ohitustie tukee samalla taajamarakenteen kehitystä ja tiivistämistä.

Tieosuudelle rakennetaan hankkeen yhteydessä kolme uutta eritasoliittymää, minkä ohella yhtä nykyistä eritasoliittymää parannetaan. Lisäksi tehdään melusuojauksia, pohjavesisuojauksia, valaistusten uusimista sekä riista-aitoja ja -alikulku. Jatkossa hidas- ja kevyt liikenne siirretään kulkemaan uudelle rinnakkaistielle.

Allianssimalli tukee hankkeen saumatonta etenemistä

vt6 Taavetti–Lappeenranta -hanke toteutetaan allianssimallilla, jossa hankkeen tilaaja osallistuu urakan toteutukseen yhdessä suunnittelijoiden ja rakentajien kanssa. Toimintamallissa tilaajalla ja tuottajilla on yhteinen organisaatio ja kaikkiin kysymyksiin haetaan yksimielinen päätös eri osapuolten kesken.

– Kun organisaatiossa ovat mukana kaikki eri toimijat, saamme eri osapuolten osaamisen tehokkaasti käyttöön. Tiivis yhteistyö mahdollistaakin hankkeen saumattoman etenemisen sekä tuo samalla mahdollisuuden saavuttaa säästöjä, Liikanen summaa.

vt6 Taavetti–Lappeenranta-hanke lukuina:

  • Parannettava osuus 28 kilometriä, josta kokonaan uutta tietä 12 kilometriä
  • Uusia eritasoliittymiä 3
  • Parannettavia eritasoliittymiä 1
  • Melusuojauksia 8,5 kilometriä
  • Kustannusarvio 76 miljoonaa euroa
  • Rakentaminen alkaa suunnitelmien mukaan vuonna 2015
  • Töiden odotetaan valmistuvan vuonna 2017

Lisätietoja:
projekti-insinööri Harri Liikanen, Liikennevirasto, puh. 0295 34 3007, harri.liikanen(at)liikennevirasto.fi

vt6 Taavetti-Lappeenranta -hankkeessa valtatie 6 parannetaan Taavetin ja Lappeenrannan välillä keskikaiteelliseksi, nelikaistaiseksi tieksi 28 kilometrin matkalla. Hanke nostaa tien turvallisuustasoa, poistaa ruuhkia ja vähentää ympäristöhaittoja. www.liikennevirasto.fi/taavettilappeenranta www.facebook.com/taavettilappeenranta

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Multimedia

Multimedia