Cleantech Invest Oyj: Puolivuotiskatsaus 1.1.–30.6.2017 (tilintarkastamaton)

Tammi–kesäkuu 2017

Merkittävimpien tapahtumien yhteenveto: 

  • Osakkuusyhtiöiden yhteenlaskettu tilintarkastamaton H1 2017 liikevaihto nelinkertaistui edellisvuoden vastaavasta kaudesta. Yhteenlaskettu liikevaihto katsauskaudella oli noin 60 MEUR.
  • Cleantech Invest kasvatti katsauskaudella omistustaan useissa hyvin menestyvissä osakkuusyhtiöissä. Keskimääräinen omistusosuus on nyt noin 16 %. Katsauskauden aikana Cleantech Invest nosti tai puolusti omistusosuuttaan seuraavissa yhtiöissä: Eagle Filters, Nuuka, ResQ Club, Sofi Filtration ja Enersize.
  • Nocart sai 200 MUSD:n tilauksen aurinko-diesel-hybridivoimalaitoksen toimittamisesta Sambiaan. 
  • Enersize listautui Tukholman Nasdaq First North -listalle ja keräsi yhtiölle 26 MSEK. Cleantech Invest omistaa pörssilistautumisen jälkeen Enersizestä 37,7 %.
  • Nuuka sai ensimmäisen tilauksensa Yhdysvalloissa ja perusti yhdysvaltalaisen yhteisyrityksen. Ensimmäiset referenssiasennukset toteutettiin Kiinassa ja tilauskantaan perustuva jatkuva kuukausilaskutus yli kaksinkertaistui.
  • Swap.com on kasvanut merkittävästi kolmena peräkkäisenä vuotena, ja se on nyt Yhdysvaltain suurin käytetyn tavaran verkkokauppa.
  • Cleantech Invest julkisti ensimmäisen vaikuttavuusanalyysinsa hiilidioksidipäästöjen ja veden käytön osalta.
  • Cleantech Invest sai paljon uusia osakkeenomistajia. Yhtiöllä on nyt 5 442 osakkeenomistajaa, mikä on merkittävästi aiempaa enemmän.
  • Kahdesta osakkuusyhtiöstä luovuttiin. Cleantech Invest on luopunut omistuksestaan Savo Solarissa. One1:n osakkeet myytiin takaisin yrittäjille sopimuksella, johon sisältyi mahdollinen lisäkauppahinta tulevista tuotoista.
  • Raportointirakennetta on muutettu siten, että painopiste on suuremmissa ydinomistuksissa ja alkuvaiheen omistuksista raportoidaan vain merkittävien tapahtumien yhteydessä.

Keskeiset tunnusluvut

1–6/2017 1–6/2016 1–12/2016
Liikevaihto 18 38 396
Liikevoitto/-tappio -617 -563 -1 085
Katsauskauden tulos -653* -729 -1 136
Rahavarat kauden lopussa 2 527 803 1 206
Oma pääoma kauden lopussa 21 704 7 348 19 800
Omavaraisuusaste kauden lopussa 90,8 % 99,0 % 89,4 %

*Huom.: Savo-Solar Oyj:n osakkeiden arvostukseen tehtiin 100 tEUR:n arvonalennus, millä oli negatiivinen vaikutus katsauskauden tulokseen.

Toimitusjohtaja Alexander Lidgren kommentoi

Nyt tapahtuu 

Ilmoitimme viime katsauksessamme aikovamme keskittyä irtautumisvalmisteluihin, yhtiöidemme kasvun kiihdyttämiseen (kansainvälistyminen mukaan luettuna) ja viestintään. Kerron onnistumisestamme ja kommentoin myös muutamia vuoden 2017 erittäin kiireisellä alkupuoliskolla tapahtuneita asioita.

Osakkuusyhtiöidemme liikevaihdon kasvu on ollut ensimmäisellä vuosipuoliskolla kerrassaan hämmästyttävää. Kun ensimmäistä kertaa tarkastelin osakkuusyhtiöidemme kokonaisliikevaihtoa, luku oli alle 4 MEUR (koko vuodelta 2014). Tuolloin olin siitä iloinen, sillä se oli 82 % enemmän kuin edellisvuonna, ja useimmat yhtiöistämme olivat aivan alkutaipaleellaan. Sen jälkeen on tapahtunut paljon...

Vuoden 2017 alkupuoliskolla liikevaihto oli yhteensä 60 MEUR (tilintarkastamaton). Se on yli neljä kertaa enemmän kuin edellisvuoden vastaava liikevaihto ja lähes kaksi kertaa enemmän kuin koko vuonna 2016. Toinen tosiasia on, että olemme kasvattaneet omistustamme useissa hyvin menestyvissä osakkuusyhtiöissämme viime vuosien aikana. Keskimääräinen omistusosuus on nyt noin 16 % (vuosi sitten se oli noin 13 %). Kuluneen puolen vuoden aikana kasvatimme tai puolustimme omistusosuuttamme useissa parhaiten menestyvissä yrityksissämme eli Eagle Filtersissä, Nuukassa, ResQ Clubissa, Sofi Filtrationissa ja Enersizessä.

Useimmat teistä ovat huomanneet, että Nocart sai 200 MUSD:n tilauksen aurinko-diesel-hybridivoimalaitoksen toimittamisesta Sambiaan tämän vuoden alkupuoliskolla. Tämän tilauksen ensimmäinen laskutus muodostaa luonnollisesti suurimman osan liikevaihdon kasvusta (lukuja ei tilintarkastettu), mutta on huomattava, että useimpien yhtiöidemme liikevaihto on erittäin hyvässä kasvussa, lähinnä kansainvälisillä markkinoilla, kuten tässä katsauksessa jäljempänä yhtiöiden kehityksen yhteenvedossa kerrotaan.

Huomaatte myös, että tällä katsauksella on uusi muoto. Olemme päättäneet kuvailla kutakin yhtiöistämme sen toimialan yhteydessä, jota ne mullistavat. Tämä on parempi tapa viestiä yhtiöidemme markkinoista ja niiden muuttumisesta ajan myötä, ja se osoittaa myös paremmin niiden kaikkien myönteiset ympäristövaikutukset. Yhtiömme ovat mullistamassa tällä hetkellä seuraavia merkittäviä toimialoja: kiinteistöt, uusiutuva energia, muoti, ravintola-ala, teollisuus, veden käyttö ja maakaasulla tuotettu sähkö.

Kansainvälistyminen  

Olemme muuttaneet Yhdysvalloissa olevan pop-up-toimistomme pysyväksi toimipaikaksi nähtyämme hankkeesta saadut selvät tulokset. Nuukaa varten perustettu yhdysvaltalainen yhteisyritys, Gudrun Giddingsin ottaminen hallituksemme jäseneksi ja useiden yhdysvaltalaisten sijoittajien saaminen Cleantech Investin omistajiksi osoittavat, että strateginen siirtomme lähettää hallituksemme puheenjohtaja Lassi Noponen paikan päälle Los Angelesiin on todella kannattanut. Kaliforniasta on odotettavissa paljon muutakin, ja odotamme useampien yhtiöidemme käynnistävän toimintansa siellä tulevan vuoden aikana.

Myös Berliinin pop-up-toimisto oli hieno kokemus ja sen toimintaa jatketaan. Useat yhtiömme ovat saaneet sen tuloksena mukaan saksalaisia sijoittajia. Lisäksi avaamme pysyvän toimipaikan Tukholmaan syyskuusta lähtien. Maantieteellisesti näin laajalle alueelle jakautuneessa organisaatiossa ei ole aina helppoa tehdä yhteistyötä, mutta se on todella tuottamassa erinomaisia tuloksia, joita emme olisi muuten saavuttaneet. Koska tiimimme jäsenet tuntevat toisensa niin hyvin, olemme pystyneet työskentelemään näin tehokkaasti, ja tätä vaaditaan myös Cleantech Investin nostamiseksi globaalille tasolle.

Kiihdytys- ja irtautumisvalmistelut  

Listasimme Enersizen Tukholman Nasdaq First North -listalle ja keräsimme yhtiölle 26 MSEK uutta pääomaa. Enersize on suurin omistuksemme: omistusosuutemme on listautumisen jälkeen 37,7 %, ja olemme käyttäneet sen kasvattamiseen paljon resursseja. Sekä yhtiön nykyinen toimitusjohtaja että hallituksen puheenjohtaja ovat tulleet kauttamme. Keräsimme hankerahoitusta rahoittaaksemme asiakasprojektien alkukustannukset (Enersize myy ratkaisuaan voitonjakoperiaatteella, ja maksaa yleensä alkuinvestoinnit), ja olemme saaneet yhtiölle Kiinassa, Saksassa ja Ruotsissa sijoittajia ja kumppaneita, joilla on hyvät verkostot.

Kuten arvata saattaa, onnistunut listautuminen vahvalla omistajakannalla oli tärkeä virstanpylväs. Siihen liittyi laaja esittelykiertue ja paljon viestintää, emmekä voisi olla iloisempia siitä, kuinka sijoittajat ovat innostuneet yhtiöstä. Teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ohjelmistopohjaisesti on selvästi houkutteleva vaihtoehto. Enersizen tiimi suoriutuu tehtävästään erittäin hyvin, ja asiakkaat ovat ottaneet ratkaisun omakseen. Yhtiö on solminut vuoden 2017 aikana kuusi uutta asennussopimusta, joista kaksi heti listautumisen jälkeen, ja todistettavia säästöjä saavuttaneisiin asiakasreferensseihin sisältyy nyt maailman suurimpia ja parhaiten hoidettuja tehtaita.

Meidän on muistettava, että monia nykyisistä sopimuksista ei ole vielä toteutettu eikä maksuliikenne ala juosta kuin vasta vuoden kuluttua, joten kestää jonkin aikaa, ennen kuin suuri tilauskertymä näkyy tuloksessa. Ei ole kuitenkaan epäilystäkään siitä, etteikö Enersize ole ottamassa johtoasemaa paineilman energiatehokkuudessa maailman teollisuuden keskuksessa. Olemme erittäin luottavaisia yhtiön tulevaisuuden suhteen, ja jatkamme yhtiön rakentamista globaaliksi johtajaksi teollisuuden paineilman energiansäästön alalla.

Myös Nuuka on siirtymässä jännittävään vaiheeseen. Olemme kertoneet aikeista listata yhtiö ja kiihdyttäneet yhtiön markkinoille tuloa erinomaisin tuloksin. Yhtiö on saanut ensimmäisen tilauksensa Yhdysvalloista ja perustanut siellä yhteisyrityksen. Ohjelmisto on nyt käännetty kiinaksi, ja ensimmäiset referenssiasennukset ovat parhaillaan käynnissä Kiinassa.  Nuuka etsii myös uusia aluevaltauksia Pohjoismaissa ja Benelux-maissa.

Tarkkailemme markkinoita perusteellisesti varmistaaksemme onnistuneen listautumisen ja myös sen, että yhtiölle on selvä arvon kasvun polku listautumisen jälkeen. Näistä seikoista jälkimmäinen on erittäin tärkeä, sillä Nuuka listautuisi todennäköisimmin Nasdaq First North -listalle ja pörssiin listautuneina tavoittelisimme kasvun kiihdyttämistä ja arvon luomista. Pysykää kuulolla, niin pidämme teidät ajan tasalla.

Pidämme Swap.comia vahvana listautumisehdokkaana, jolla on potentiaalia poikkeukselliseen arvon kasvuun. Yhtiö on kasvanut vaikuttavasti kolmena peräkkäisenä vuotena, ja se on nyt Yhdysvaltain suurin käytetyn tavaran verkkokauppa. Markkinointiosastoa on vahvistettu merkittävästi ja asiakashankinnan kuluja on laskettu huomattavasti, minkä ansiosta tie kannattavuuteen on avoinna. Cleantech Invest on liittynyt takausyhteenliittymään Swap.comin tulevan sijoituskierroksen tueksi 1,5 MEUR:n takaussitoumuksella. Swap.com tekee yhteistyötä Carnegie Investment Bankin kanssa suunnatun osakeannin toteuttamiseksi.

Olemme ottamassa aktiivisempaa roolia myös Eagle Filtersin ja ResQ Clubin kiihdyttämiseksi. Olemme kasvattaneet omistusosuuttamme kummassakin yhtiössä viime aikoina. Molempien yhtiöiden liikevaihto kasvoi vahvasti raportointikauden aikana.

Viestintä  

Vuoden 2017 alkupuoliskolla teimme ensimmäisen vaikuttavuusanalyysin omasta toiminnastamme. Olen todella ylpeä siitä, että saavutimme tämän viestinnän virstanpylvään, vaikka rajoitimmekin sen hiilipäästöihin ja veden säästöön, ja teimme sen aluksi omalta osaltamme ja kuuden osakkuusyhtiömme osalta. Yllätyimme melkoisesti, sillä vaikutus oli vielä suurempi kuin olimme uskoneet. Moni teistä on jo käyttänyt verkkosivustollamme olevaa laskuria oman osakeomistuksensa vaikutuksen tarkistamiseen, mutta jos se on sinulla vielä tekemättä, kokeile ihmeessä! http://www.cleantechinvest.com/impact-eng.

Vuoden 2016 osalta vaikutuksemme hiilipäästöihin oli -158 000 tonnia hiilidioksidia, mikä vastaa 107 000 auton poistamista teiltä Suomessa vuoden ajaksi tai 17 000 keskimääräisen ruotsalaisen kotitalouden hiilidioksidipäästöjä.

Kokonaisvaikutus vedenkulutukseen oli -9,6 miljoonaa kuutiometriä makeaa vettä, mikä vastaa 164 000 ruotsalaisen vuosittaista vedenkulutusta tai 3 840 olympiakokoista uima-allasta.

Miksi me yleensäkään mittaamme vaikutusta? Se johtuu siitä, että emme katso onnistuneemme, ellei meillä ole positiivista vaikutusta ympäristöön, ja tarkoituksemme on maksimoida vaikutuksemme. Niinpä oman suoriutumisemme tutkiskelu on sekä hyödyllistä että kannustavaa meille – ja toivottavasti myös teille!

Entä miksi viestintä on niin tärkeää?

Siksi, että alisuoriutuminen viestinnässä on yleisin kasvun pullonkaula useimmissa pohjoismaisissa cleantech-yhtiöissä, myös omaan salkkuumme kuuluvissa yhtiöissä. Emme voi painottaa liikaa sitä, kuinka tärkeää on paketoida tekemänsä työ kiinnostavalla tavalla, keskittyä oikeaan viestiin yleisölle ja toimittaa se sopivien viestintäkanavien läpi sekä hoitaa pitkäaikaisia liiketoimintasuhteita.

Emme väitä olevamme asiantuntijoita viestinnässä, emmekä varsinkaan väitä tekevämme kaikkea oikein tällä alalla, mutta ymmärrämme sen tärkeyden ja yritämme auttaa yhtiöitämme parhaan kykymme mukaan. Tämä tarkoittaa omien viestintäresurssiemme lisäämistä yhtiöidemme auttamiseksi, yhtiöidemme viestien levittämistä omien kanaviemme kautta, yhtiöillemme mahdollisesti arvokkaiden suhteiden luomista sekä yhtiöidemme auttamista parhaiden osaajien rekrytointiin tällä alalla.

Julkaisimme esimerkiksi ensimmäisen ympäristöaiheisen dokumenttimme, joka käsittelee Enersizen edistymistä Kiinassa. Se on nähtävissä täältä: https://www.youtube.com/watch?v=9UCjK8lvIEc&app=desktop

Irtauduimme kahdesta yhtiöstä 

Salkullinen yhtiöitä tuo vakautta, mutta jokaisesta salkussa olevasta yhtiöstä ei tule menestystarinaa. Luovuimme kahdesta osakkuusyhtiöstä katsauskauden aikana. Molempien kasvumatka on ollut siinä määrin haastava, että olemme valinneet passiivisen roolin muutaman viime vuoden aikana. Aurinkokennojen hinnan globaali romahdus vaikutti negatiivisesti aurinkolämpömarkkinan kilpailukykyyn. Olemme vähentäneet Savo-Solar omistustamme lähes kahden vuoden ajan, ja nyt olemme myyneet viimeisetkin prosentit omistuksestamme. Myimme kaikki One1:n osakkeemme kerralla yhtiön yrittäjille. Omistusosuudesta saattaa edelleen tulla lisätuloja, jos yhtiön taloudellinen kehitys on positiivista, mutta emme arvosta sitä jatkavassa taseessamme.

Näistä irtautumisista vapautui jonkin verran rahavaroja, mutta ei mitään mainitsemisen arvoista. Jonkin verran kuitenkin säästyy energiaa, kun päättää, ettei yritys ole enää oma huolenaihe, ja Savo-Solarin tapauksessa on mainittava, että jokaisessa katsauksessa tulostamme rasittaneet tämän omistuksen arvon alaskirjaukset loppuvat tähän. Näiden yhtiöiden matka ei pääty tähän, ja toivotamme niille kaikkea hyvää jatkossa. Kiitämme yhtiöitä myös saamistamme opetuksista ja käytämme oppimaamme muilla kasvumatkoilla.

Ennätysmäärä osakkeenomistajia

Meillä on nyt 5 442 osakkeenomistajaa, mikä on paljon enemmän kuin koskaan aiemmin. Arvostamme teistä jokaista, ja olemme erittäin iloisia havaitessamme, että monet teistä ovat hyvin sitoutuneita toimintaamme. Vastaan paljon teiltä tuleviin kysymyksiin, ja saamme monilta teistä jopa paljon inspiraatiota ja uusia ideoita.

Haluan kiittää teitä. Yhteistyömme on meille kaikille erittäin motivoivaa, joten pysytelkää ajan tasalla, lähetelkää kysymyksiä ja olkaa meihin yhteydessä YouTubessa (missä meillä on oma ”Cleantech and Coffee” -sarjamme, jossa vastaamme kysymyksiin ja esittelemme kumppaneita ja vieraita), Twitterissä, Instagramissa, Facebookissa, SoundCloudissa ja kaikissa muissa internetkanavissamme! Pian järjestämme taas after work -tilaisuuden, jossa on mukana yhtiöitämme, joten pitäkäähän silmänne auki!

Osakkuusyhtiöiden kehitys katsauskauden aikana ja keskeisiä tapahtumia

Cleantech Investin liiketoiminnan ydin ja arvon perusta on yhtiön osakkuusyhtiöissä. Cleantech Investin arvon tulisi kuvastaa salkun omistusten arvoa, ja merkittävin liikevaihdon lähde ovat osakkuusyhtiöiden maksamat osingot tai vielä useammin osakkuusyhtiön omistuksen myynnistä saatava tuotto. Puolivuotiskatsauksessa sekä tulevissa neljännesvuosi- ja vuosikatsauksissa Cleantech Invest alkaa kommentoida syvällisemmin keskeisten osakkuusyhtiöiden kehitystä. Pyrimme myös jokaisen keskeisen osakkuusyhtiön osalta kertomaan sen toimialan nykyisestä dynamiikasta.

Salkun keskeiset omistukset ovat yhtiöitä, joissa omistusosuuden koko ja/tai arvon muodostus on riittävän merkittävä vaikuttamaan Cleantech Investin osakkeen arvoon. Listattujen yhtiöiden kohdalla kerromme efektiivisen omistusosuuden. Efektiivinen omistusosuus tarkoittaa että suoran omistuksen lisäksi laskemme mukaan epäsuoran omistuksen holding-yhtiöiden ja/tai Clean Future Fundin kautta. Listaamattomien yhtiöiden kohdalla kerromme efektiivisen täysin laimennetun omistuksen. Aikaisen vaiheen yritysten salkkuun kuuluvia omistuksia kommentoidaan vain merkittävän kehityksen tai suurten rahoituskierrosten yhteydessä. Aikaisen vaiheen yritysten salkkua koskevat kommentit eivät ole kuitenkaan tyhjentävä kuvaus kunkin osakkuusyhtiön tilanteesta ja riskeistä.

Koska Cleantech Invest on osakkuusyhtiöidensä vähemmistöomistaja, sillä ei ole määräysvaltaa osakkuusyhtiöissään. Osakkuusyhtiöiden johto kirjoittaa yhtiöiden kunkin katsauskauden saavutusten kuvaukset, jotka raportoidaan Cleantech Investin johdolle. Enersizen ollessa nyt listayhtiö, meillä on käytössämme vain yhtiön tiedoitteillaan julkistama informaatio.

Kaikille osakkuusyhtiöille yhteistä on, että niillä on potentiaalia tuottaa merkittävä positiivinen ympäristövaikutus omalla toimialallaan. Osakkuusyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 60 MEUR vuoden 2017 alkupuoliskolla (lukuja ei tilintarkastettu). Osakkuusyhtiöiden yhteenlaskettu tilintarkastamaton liikevaihto kasvoi 343 % verrattuna vuoden 2016 alkupuoliskoon. Kaikki liikevaihtoluvut ovat tilintarkastamattomia ja perustuvat osittain merkittävissä määrin laskutukseen, jossa maksua ei ole vielä saatu.

Keskeiset omistukset (Swap.com, Nuuka Solutions, Eagle Filters, Enersize, ResQ Club, Sofi Filtration, Nocart) 

Muoti – Swap.com

Muoti on yksi maailman eniten luonnonvaroja kuluttavista toimialoista. Nykyinen pikamuotitrendi johtaa suureen energian ja veden kulutukseen ja raskaaseen kemikaalien käyttöön – puhumattakaan suurista sosiaalisista kustannuksista, jotka johtuvat joidenkin tuottajamarkkinoiden vaihtelevista työolosuhteista. Vaikka kulutuksessa on yleinen trendi kohti vastuullisuutta, muotialalla myyntikierto on nopeutunut ja suurimmat tuotemerkit etsivät tapoja myydä vaatteita yhä halvemmalla. Tämä kulttuuri, jossa vaate ostetaan, sitä käytetään kerran tai kaksi ja sitten heitetään pois, on ympäristölle erittäin haitallinen.

Kun vaatteiden elinkaarta pidennetään käytetyn tavaran kaupalla, valmistus ja siihen liittyvät ympäristövaikutukset vähenevät merkittävästi. Uuden elämän antaminen vaatteelle tarkoittaa yhtä valmistettua tuotetta vähemmän. Nykyään suurin osa käytetyn tavaran kaupasta tapahtuu kivijalkamyymälöissä. Pienempi osuus tapahtuu verkon markkinapaikoilla, kuten eBayssa. Nämä toimijat ovat kuitenkin vain raapaisseet pintaa muodin jälkimarkkinoiden todellisen potentiaalin osalta. Perinteisesti käytetyn tavaran kauppojen haasteena on ollut tarpeeksi suuren valikoiman tarjoaminen. On mahdollista löytää edullisia laatutuotteita, muttei välttämättä juuri etsimiään. Verkon markkinapaikoissa puolestaan valikoima on hyvä, mutta yksittäisen tuotteen toimituskustannukset tekevät edullisempien tuotteiden myymisestä kannattamatonta. Lisäksi kuluttajien välisessä kaupassa altistuu laatuongelmille, toimitusajan epävarmuudelle ja petosriskille.

Swap.com (Swap.com Services Oy) on verkossa toimiva käytetyn tavaran kauppa, joka ratkaisee nykyisiin käytettyjen vaatteiden kauppoihin liittyvät haasteet. Swap.comin valikoimissa on yli kaksi miljoonaa erilaista tuotetta, jotka kaikki ovat käyneet läpi laatutarkastuksen ja jotka toimitetaan kotiovelle yhdellä toimitusmaksulla silloinkin, kun ostaa paljon tuotteita. Swap.com hoitaa ammattimaisen valokuvauksen, varastoinnin ja lähettämisen huippumodernissa logistiikkakeskuksessaan Bolingbrookissa Chicagossa. Markkinoiden suurimman valikoiman ansiosta etsimänsä voi löytää oikean kokoisena ja värisenä erittäin suurella alennuksella.

Swap.com jatkoi kasvu-urallaan vuonna 2017, ja yhtiö on keskittynyt erityisesti toiminnan tehokkuuteen ja kannattavuutta parantaviin toimiin. Yhtiö on ottanut käyttöön myös uuden brändistrategian, joka perustuu kolmeen kulmakiveen: löytämiseen, taloudellisuuteen ja uudelleenkäyttöön. Swap.com aikoo olla verkon käytetyn tavaran johtava myyjä, ja se arvioi markkinapotentiaalin olevan yli 100 miljardia dollaria vuodessa pelkästään Yhdysvalloissa.

Kiinteistöt – Nuuka Solutions

Kiinteistöt ovat erittäin merkittävä omaisuusluokka maailmanlaajuisesti. Kaikkien maailman kiinteistöjen arvo liike- ja asuinkiinteistöt (sekä maa- ja metsätalousmaa) mukaan luettuina on arvioitu olevan peräti 217 biljoonaa dollaria. On hyvin tiedossa, että rakennukset kuluttavat suuren osan käyttämästämme energiasta. Esimerkiksi vuonna 2016 asuin- ja liikekiinteistöt kuluttivat noin 40 % Yhdysvaltain koko energiankulutuksesta. 

Uuden teknologian tarjoamien mahdollisuuksien myötä olemme alkaneet siirtyä globaalien kiinteistömarkkinoiden seuraavaan vaiheeseen. Puhutaan ”älyrakennusten” vallankumouksesta. Tämä termi vihjaa siihen, että jollekin aiemmin vain ”omaisuutena” pidetylle on alettu antaa ”tietoisuus”. Vuosina 2016–2021 älyrakennusten markkinoiden arvioidaan kasvavan 5,37 miljardista 24,73 miljardiin, mikä tarkoittaa yhteensä 34 prosentin vuotuista kasvua.

Asioiden internet (IoT) on älyrakennusten perusta, ja mittauspisteiden määrä rakennuksissa kasvaa nopeasti. Rakennuksista on tulossa myös keskeisiä tekijöitä uudessa energiajärjestelmässä virtuaalisten hyödykkeiden perustana, kun rakennuksia voidaan muuttaa myös tuotantoyksiköiksi kytkemällä järjestelmiä toimintaan ja pois toiminnasta. Erilaisia rakennuksen käyttäjiin liittyviä palveluja ja kehittyviä liiketoimintamalleja on tulossa paljon.

Rakennuksia on vuosikymmenten ajan tehty ”älykkäämmiksi” uusilla ominaisuuksilla, kuten etäohjatuilla lämmittimillä. Näiden paikkakohtaisten teknologioiden, ”pisteratkaisujen”, lopputuloksena ei ole ollut aitojen ”älyrakennusten” nousu vaan ennemminkin ”älykkäillä ratkaisuilla varustettujen tyhmien rakennusten” luominen, ja tällä alalla on valtavasti hyödyntämätöntä potentiaalia.

Nuukan alusta on laitteistoriippumaton, joten se on äärimmäisen joustava ja tulevaisuudessakin käyttökelpoinen. Nuukan alusta on myös avoin, joka mahdollistaa minkä tahansa mitattavan asian kytkemisen alustaan. Nuuka analysoi ja optimoi kaiken keräämänsä tiedon reaaliajassa ja muuttaa sen hyödylliseksi tiedoksi, joka oikealle käyttäjälle oikeaan aikaan lähetettynä tekee rakennuksista älykkäämpiä, vastuullisempia ja kannattavampia.

Tulevaisuuden älyrakennuksen ominaisuuksia ovat esimerkiksi välitön mukautuvuus, pienempi verkon kuormittavuus ja kokonaisvaltainen oppiminen reaaliaikaisen vasteen avulla. Kokonaisvaltaisen käyttäjän näkökulman ymmärtävät yhtiöt voivat hyödyntää maailmanlaajuisten kiinteistömarkkinoiden arvosta kasvavan osan, ja Nuukan avoin alusta on erittäin kilpailukykyinen ratkaisu tulevaisuuden älyrakennuksen hallintaan.

Vuoden 2017 alkupuoliskon aikana Nuuka solmi uusia merkittäviä asiakassopimuksia globaalien johtavien yritysten kanssa niin Pohjoismaissa kuin muuallakin. Yhtiö käynnisti pilottihankkeita Kiinassa ja perusti yhteisyrityksen kumppanin kanssa Kaliforniaan. Tilauskantaan perustuva jatkuva kuukausilaskutus yli kaksinkertaistui, ja Nuuka odottaa tämän tunnusluvun kasvun jatkuvan vuoden 2017 jälkipuoliskolla.  Nuuka on rekrytoinut keskeistä osaamista myynti- ja markkinointitiimiinsä vuoden alkupuoliskolla ja hankkii lisää avainhenkilöitä vuoden 2017 jälkipuoliskolla. Vuoden 2017 jälkipuoliskolla Nuuka keskittyy uusien asiakkaiden hankkimiseen ja liiketoimintansa kasvattamiseen kansainvälisellä tasolla samalla, kun se toteuttaa ensimmäiset suuret projektinsa Kiinassa ja Yhdysvalloissa.

Maakaasu – Eagle Filters

Vaikka uusiutuvat energianlähteet ovat valtaamassa nopeasti alaa maailman energiantuotannossa, nykyisen fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan energiainfrastruktuurin poistumiseen menee vuosikymmeniä. Täysin uusiutuva energiajärjestelmä vaatii myös riittävän varastointikapasiteetin rakentamista uusiutuvaan energiaan sääolosuhteista johtuvan tuotannon vaihtelevuuden vuoksi. Siirtyessämme kohti nollapäästöjen maailmaa maakaasu on tärkeä uusiutuvia energianlähteitä täydentävä energianlähde. Tähän on kaksi keskeistä syytä. Ensinnäkin sähkön maakaasulla tuottamisen hiilidioksidipäästöt ovat noin puolet hiilen aiheuttamista päästöistä. Toiseksi kaasuturbiineja voidaan kuormittaa joustavasti, ja ne ovat yhä tärkeämpi varavoiman lähde tuuli- ja aurinkoenergialle. Lisäksi tulevaisuudessa kaasuturbiinit saattavat käyttää ensisijaisena energianlähteenään vetyä, jolloin vetyä voidaan käyttää energian varastointiin.

Maakaasuturbiineja käytetään yleisesti huonolla hyötysuhteella, jolloin seurauksena on tarpeetonta tehohäviötä. Pelkästään kaasuturbiinien ilman epäpuhtaudet aiheuttavat noin 7,5 miljardin dollarin hukan vuodessa. Ilman epäpuhtauksista johtuva kompressorien siipien likaantuminen heikentää hyötysuhdetta, ja polttoainetehokkuus saattaa heikentyä jopa 5 % ja tehon tuotto jopa 10 % ennen turbiinin määräaikaispesua.

Eagle on kehittänyt ja patentoinut kaasuturbiineille maailman tehokkaimman ilmansuodatusratkaisun, joka parantaa kaasuturbiinien hyötysuhdetta merkittävästi. Eaglen ratkaisu lisää vuosittaista tehon tuottoa jopa 6 % ja parantaa polttoainetehokkuutta jopa 3 %. Tätä teknologiaa hyödynnettäessä turbiini tarvitsee pestä vain vuosihuollon yhteydessä, mikä vähentää seisokkiaikaa. Lisäksi turbiinin käyttöikä pitenee. Eagle Filtersin tuote edustaa markkinoiden tehokkainta suodatusteknologiaa, ja se perustuu nanokuituihin, ylivertaiseen aerodynamiikkaan ja patentoituun kaksivaiherakenteeseen, joka mahdollistaa tehokkaan pulssipuhdistuksen, kestävyyden ja luotettavuuden.

Eaglen liikevaihto kaksinkertaistui vuoden 2017 alkupuoliskolla vuoden 2016 vastaavaan jaksoon verrattuna. Yhtiöllä on asiakkaita Aasiassa, Afrikassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Euroopassa. Ensimmäiset toimintavuodet asiakaskohteissa ovat tuottaneet erinomaisia tuloksia, ja saavutetut vuosittaiset säästöt ovat tyypillisesti olleet useita miljoonia euroja voimalaa kohti. Vuoden 2017 alkupuoliskolla yhtiön tuotteet saivat tiukan ja pitkän testausprosessin jälkeen maailman suurimman kaasuturbiinien operaattorin Engien hyväksynnän. Useita Engien toimeksiantamia projekteja eri puolilla maailmaa on arvioitavana, ja ensimmäiset projektit on toimitettu. Myös lukuisat muut suuret laitokset eri puolilla maailmaa ovat testanneet Eagle Filtersin tuotteita ja aikovat ottaa teknologian käyttöön muissa toimipaikoissaan. Kiinassa ja Kaakkois-Aasiassa neuvotellaan monista projekteista, joissa on suuri säästöpotentiaali. Toimintamme vahvistaminen Yhdysvalloissa on lähitulevaisuuden painopisteenä.

Teollisuus – Enersize

Teollisuus 2.0 on yleinen termi, joka kuvaa teollisuudessa näkyvää automaation lisääntymistä. Paineilma on erittäin yleinen energian siirron väline teollisuuslaitoksissa kaikkialla maailmassa eri toimialoilla. Noin 90 prosenttia kaikista tehtaista käyttää sitä jossain muodossa, ja tyypillisesti sen osuus tehtaan sähkökustannuksista on 10–35 prosenttia.

Kiinan teollisuussektori on maailman suurin ja paineilmajärjestelmien osuus kaikesta energiankäytöstä Kiinassa on noin 10 prosenttia. Energiankulutuksen vähentämiseen keskittyminen Kiinassa on määrätty suoraan maan korkeimmalta johdolta. Uusi viisivuotissuunnitelma sisältää suunnitelmat energiaintensiteetin vähentämisestä 15 prosentilla ja kunnianhimoisia tavoitteita ilmanlaadun paranemiseksi (tällä hetkellä vain viidesosa Kiinan kaupungeista täyttää Kiinan hallituksen määrittämät ilmanlaatuvaatimukset). Tämä on yksi syistä, joiden vuoksi Enersize on keskittynyt Kiinaan. Toinen syy on se, että aurinkovoiman nopeasta kasvusta huolimatta energiavalikoimassa hiilen osuus on kaksi kertaa suurempi Kiinassa kuin EU:ssa ja lähes kymmenen kertaa suurempi kuin Ruotsissa, minkä seurauksena positiiviset ympäristövaikutukset ovat merkittävästi suuremmat.

Paineilman säästöpalvelujen markkinat ovat usein paikallisia, eikä niillä monesti ole mahdollisuutta saavuttaa pitkän aikavälin säästöä. Enersizen analytiikkaohjelmisto hallitsee paineilmajärjestelmää ja tarjoaa houkuttelevan vaihtoehdon, johon markkinat ovat reagoimassa myönteisesti: Paranna paineilmailmajärjestelmän vakautta, säästä energiakustannuksista ilman etukäteismaksua ja osoita viranomaisille todistetuilla numeroilla, miten olet vähentänyt energiankulutusta. Enersizen ohjelmisto ja saavutettavat säästöt voidaan ottaa käyttöön eri toimialoilla, ja asiakkaita on nyt muun muassa lasi-, kemian-, auto-, näyttö- ja sementtiteollisuudesta.

Enersize listautui Tukholman Nasdaq First North -listalle ja keräsi yhtiölle 28 MSEK (ilman transaktiokuluja) kesäkuussa 2016. Yhtiö solmi kuusi uutta asiakassopimusta useilla eri toimialoilla vuoden 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Enersizen kohteena olevien teollisuudenalojen laajuus näkyy näissä sopimuksissa, sillä ne koskevat elektroniikka-, auto-, kemian-, rakennustarvike- ja lääketeollisuutta. Sopimuksista kolme tehtiin vanhojen asiakkaiden kanssa, mikä osoittaa asiakkaiden tyytyväisyyden ja sen, että strategia asiakkaiden kanssa kasvamisesta toimii.

Enersize aikoo saada useita uusia asiakassopimuksia vuoden 2017 aikana ja on hyvässä vauhdissa tavoitteensa saavuttamisessa. Kesän aikana painopiste on ollut sovittujen toimitusten toteuttamisessa ja käyttöön saamisessa. Kattavat tiedot Enersizen edistyksestä löytyvät Enersizen vuoden 2017 ensimmäisen vuosineljänneksen katsauksesta, joka on ladattavissa Enersizen kotisivulta. Enersizen painopiste on nyt skaalautumisessa ja laadukkaiden osaajien rekrytoinnissa sekä Kiinan toimintoja varten että ohjelmistokehitykseen Ruotsin Lundissa.  

Ruoka – ResQ Club

EU:ssa vuotuinen ruokahävikki on noin 88 miljoonaa tonnia, ja siitä aiheutuvien kustannusten arvioidaan olevan 143 miljardia euroa. Yhdessä sen tosiasian kanssa, että ruoan tuotanto kuormittaa usein ympäristöä paljon (tosin kuormitus vaihtelee erittäin paljon sen mukaan, mitä ja miten tuotetaan ja jalostetaan), tämä on huomattava markkinoiden ongelma.

Digitaalinen ruoka on nopeasti kehittyvä globaali megatrendi, joka on jo nyt luonut startup-yrityksistä useiden miljardien eurojen arvoisia yrityksiä. Huomattavimpia ovat toistaiseksi olleet verkkopohjaiset toimitusalustat, kuten Berliinissä toimiva Delivery Hero, joka arvostettiin äskettäisen listautumisen yhteydessä yli 4 miljardin euron arvoiseksi. Ruokamarkkinoilla on kuitenkin tapahtunut melko vähän ruokahävikin vähentämiseksi digitalisaation keinoin. ResQ puuttuu tähän mahdollistamalla muuten hävikkiin joutuvien aterioiden löytämisen huomattavasti alennetulla hinnalla ja antamalla käyttäjille mahdollisuuden löytää laadukasta ja edullista ruokaa ja tutustua samalla uusiin ravintoloihin.

Ravintoloiden ja muiden ravintoketjun päässä olevien toimijoiden ruokahävikin vähentämisellä, kun ruoka on jo kasvatettu, kuljetettu ja valmistettu, on suuri vaikutus ateriaan tarvittavien luonnonvarojen määrään. Laadukkaiden aterioiden pelastamisen potentiaalisten markkinoiden arvo on yli 20 miljardia euroa pelkästään Euroopassa ja vastaavaa luokkaa Yhdysvalloissa, eikä kilpailua juuri ole maailmanlaajuisesti.

ResQ on kasvanut vankasti vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, ja yhtiön kotimarkkinoilla Suomessa kuukausikasvu on ollut noin 10 prosenttia. Yhtiö fuusioitui saksalaisen kilpailijansa MealSaverin kanssa toisella vuosineljänneksellä ja on nyt valmis nopeaan kasvuun Berliinissä ja Düsseldorfissa toisella vuosipuoliskolla. Fuusion yhteydessä yhtiön johdossa tapahtui muutoksia, ja Oula Antere siirtyi toimitusjohtajaksi. ResQ:n tuotetiimi kehitti alustaa edelleen toteuttaen uuden huippuluokan käyttöliittymän, lisäämällä uusia paikallisia maksutapoja ja tekemällä myös ravintoloiden käyttöliittymästä mobiiliversion. Talouselämä valitsi ResQ:n yhdeksi Suomen kymmenestä kuumimmasta startup-yhtiöstä, ja yhtiö sai Helsingin kaupungin ympäristöpalkinnon.

Teollisuuden vesi – Sofi Filtration

Maailmanlaajuisesti vettä kulutetaan eniten teollisuudessa. Sofi Filtrationin yksi tärkeimmistä teollisuudenaloista on energiateollisuus, joka kuluttaa nykyään paljon vettä. Yhä enemmän ymmärretään, että veden säästäminen säästää energiaa, mikä puolestaan säästää rahaa. Muita suuren vedenkulutuksen aloja, joilla ympäristötietoisuus on kasvussa ja joihin Sofi Filtration keskittyy, ovat kaivosteollisuus ja kaupunkien infrastruktuuriprojektit.

Katsauskaudella Sofi myi uusia asennuksia energiateollisuuteen ja lanseerasi ratkaisunsa infrastruktuuri- ja kaivosaloille. Nyt kun Sofilla on energia-alan referenssejä  sisältäen viiden yksikön toimittamisen kaukolämpösovelluksiin ja viiden yksikön toimittaminen savukaasujen vedenpuhdistussovelluksiin, yhtiöllä on riittävästi uskottavuutta houkutella energiantuotannon globaaleja toimijoita.

Kaivosalalla Sofi on saanut onnistuneesti päätökseen pilottihankkeen mahdollisesti kolmen miljoonan euron projektista Pohjoismaissa sekä kenttäkokeen Yhdysvaltain Louisianassa. Lisäksi viime keväänä toteutettiin rahoituskierros, johon myös Cleantech Invest osallistui. Jatkossa Sofi keskittyy energia-alan myynnin kasvattamiseen sekä metalli- ja kaivosteollisuuden suuriin potentiaalisiin projekteihin. Sofin teknologian saama vastaanotto kotimaassa ja ulkomailla on ollut positiivista viimeisen puolen vuoden aikana, ja on käymässä selväksi, että Sofin itsepuhdistuvat ja tehokkaat suodattimet voivat avata mahdollisuuksia veden kierrättämiseen sovellusaloilla, joihin markkinoilla ei ole nykyään muita ratkaisuja.

Hajautettu uusiutuva energia – Nocart

Hajautetun uusiutuvan energian kysyntä kasvaa useista syistä eri puolilla maailmaa, erityisesti kehitysmaissa. Tuotantokapasiteetin vajaus aiheuttaa odottamattomia sähkökatkoksia ja sähkön laatuongelmia, mikä vastaavasti nostaa energiakustannuksia ja sitä kautta lisää mielenkiintoa paikallisten energianlähteiden käyttöön ja jätteiden hyötykäyttöön energiantuotannon raaka-aineena.

Energian kysynnän odotetaan kasvavan Afrikan markkinoilla sekä väestönkasvun että talouskasvun seurauksena. Vuoteen 2050 mennessä Afrikassa on arvioiden mukaan vähintään kaksi miljardia ihmistä (kaksi kertaa enemmän kuin nykyään), joista 40 prosenttia asuu maaseudulla. Tällä hetkellä 600 miljoonalla afrikkalaisella (57 prosentilla väestöstä) ei ole käytettävissään sähköä. Jos energian saannin nykyiset trendit jatkuvat, vuonna 2030 ilman sähköä on edelleen 42 prosenttia väestöstä, lähes 700 miljoonaa ihmistä. Samaan aikaan Afrikan bruttokansantuotteen arvioidaan noin kolminkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä ja seitsenkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Sekä väestönkasvun että talouskasvun hoitaminen edellyttää paljon suurempaa ja paremmin toimivaa energiasektoria, joka perustuu pääasiassa hajautettuihin energiaratkaisuihin.

Nocartin toiminta painottuu erityisesti Afrikan energiamarkkinoihin. Katsauskaudella toiminta keskittyi PADIC Programme Shangombo Sugar Project -hankkeen valmisteluihin Sambiassa, missä Nocart solmi aiemmin tänä vuonna 200 MUSD:n arvoisen toimitussopimuksen hybridivoimalaitosten suunnittelemisesta, rakentamisesta ja asentamisesta sokerintuotantoa varten. Projektin rakennustyöt on aloitettu, ja PADICin Shangombon projektin ensimmäiset toimitukset tehdään vuoden 2017 toisella vuosipuoliskolla. Yhtiö on tavoittelemassa myös suuren mittakaavan jätteiden energiakäytön projektia Keniassa ja hybridiprojektia Sambiassa.

Aikaisen vaiheen yritysten salkku

Aikaisen vaiheen yritysten salkkuun kuuluvia omistuksia kommentoidaan vain merkittävän kehityksen tai suurten rahoituskierrosten yhteydessä. Kommentit eivät ole tyhjentävä kuvaus kunkin osakkuusyhtiön tilanteesta ja riskeistä.

Aurelian tilauskannan arvo on nyt 2,4 miljoonaa euroa, ja neuvoteltavana on kauppoja yli 30 miljoonan euron arvosta. Aurelialla on kaksi kanavakumppania, ja neuvottelut ovat käynnissä kuuden muun kanssa.

PlugSurfing kasvatti latausverkostoaan 33 907 latauspisteestä 45 876 pisteeseen (kasvua 35 prosenttia). Yhtiö tarjoaa nyt sähköautojen latausta autoilijoille yli 21 maassa. Yhtiön käyttäjäkanta kasvoi 21 517 käyttäjästä 30 893 käyttäjään (44 %).

Watty on myynyt ensimmäisen Watty-rasiasarjan loppuun ja tehnyt yli 15 suuren kumppanin kanssa ”Watty500”-kumppanuussopimuksen. Kumppanit pilotoivat tuotetta rinnakkain suuren mittakaavan käyttöönoton ehdotusten kehittämisen kanssa.

Tuloslaskelma: liikevaihto ja tuloksen kehitys

Liikevaihto
Yhtiön liikevaihto katsauskaudella 1.1.–30.6.2017 oli 18 000 EUR (1–6/2016: 38 000 EUR).

Kulut
Henkilöstökulut katsauskaudella 1.1.–30.6.2017 olivat yhteensä 208 000 EUR (221 000 EUR).

Liiketoiminnan muut kulut olivat katsauskaudella 1.1.–30.6.2017 yhteensä 296 000 EUR (248 000 EUR). Kululisäys johtui pop-up-toimistoista johtuvasta matka- ja toimistokulujen noususta.

Poistot ja arvonalentumiset
Poistot ja arvonalentumiset aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä olivat katsauskaudella 1.1.–30.6.2017 yhteensä 89 000 EUR (77 000 EUR).

Liikevoitto/-tappio
Yhtiön liiketappio oli 617 000 EUR (563 000 EUR). Liiketappion kasvu johtui liikevaihdon lievästä laskusta ja pop-up-toimistoista aiheutuneesta toimintakustannusten noususta.

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot olivat katsauskaudella 1.1.–30.6.2017 yhteensä 147 000 EUR (24 000 EUR), rahoituskulut 182 000 EUR (190 000 EUR). Rahoituskulut aiheutuivat pääasiassa Savo-Solarin alaskirjauksesta. Cleantech Invest on nyt luopunut Savo-Solarin omistusosuudestaan kokonaan. Rahoitustuotot nousivat Nocartin jakamien osinkojen ja osakkuusyhtiölainojen korkotuottojen ansiosta.

Katsauskauden tulos
Katsauskauden 1.1.–30.6.2017 tulos oli 653 000 EUR (729 000) tappiollinen. Tuloksen parantuminen oli Nocartin jakamien osinkojen ja osakkuusyhtiölainojen korkotuottojen ansiota.

Tase: rahoitus, sijoitukset ja muut investoinnit

Yhtiön taseen loppusumma oli 23 894 000 EUR (7 425 000 EUR). Kasvu johtui yhteensä 13,6 miljoonan euron arvonkorotuksista Enersizen, Sofi Filtrationin, Nocartin ja Nuukan osakkeisiin vuoden 2016 lopussa. Yhtiön oma pääoma oli 21 704 000 EUR (7 348 000 EUR) ja omavaraisuusaste oli 90,8 % (99 %).

Katsauskaudella tehdyt sijoitukset

Efektiivinen omistus tarkoittaa yhteenlaskettua omistusta suoran ja epäsuoran omistuksen kautta. Listattujen yhtiöiden kohdalla kerromme efektiivisen omistusosuuden. Listaamattomien yhtiöiden kohdalla kerromme efektiivisen täysin laimennetun omistuksen. Epäsuoraa omistusta Cleantech Investillä on Clean Future Fund Ky:n sekä Cleantech Invest SPV 1 AB:n, Cleantech Invest SPV 2 AB:n, Cleantech Invest SPV3AB:n, Cleantech Invest SPV4 AB:n ja Cleantech Invest SPV5 AB:n kautta, jotka kaikki ovat Cleantech Investin perustamia ruotsalaisia holding-yhtiöitä.

Osakkuusyhtiöistä saatava tuotto voi erota suorasta omistusprosentista, sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan. Joissain osakkuusyhtiöissä on eri osakesarjoihin ja osakkuussopimuksessa määriteltyihin erityisehtoihin perustuen sovittu voitonjaosta, joka eroaa omistusosuuksien perusteella tehtävästä voitonjaosta tietyissä tilanteissa. Tämän lisäksi Cleantech Invest on oikeutettu carry-tuottoon Clean Future Fund Ky:n hallinnoinnin kautta.

ResQ Club Oy: Cleantech Invest osallistui rahoituskierrokseen yhdessä müncheniläisen Ananda Social Venture Fundin ja Berlin Atlantic Food Labsin (Berliini) kanssa, ja sen yhteydessä ResQ Club osti myös saksalaisen kilpailijansa MealSaverin. Cleantech Invest kasvatti omistusosuuttaan 8,7 prosentista 9,5 prosenttiin rahoituskierroksen jälkeen.

Enersize Oyj: Enersize listautui Tukholman pörssin First North -listalle kesäkuussa 2017 ja toteutti listautumisen yhteydessä 2,9 miljoonan euron osakeannin. Cleantech Investin omistusosuus Enersizessä oli osakeannin jälkeen 37,7 %.

Sofi Filtration Oy: Cleantech Invest osallistui yhdessä muiden Sofin osakkeenomistajien kanssa rahoituskierrokseen, jonka tarkoitus on mahdollistaa laajeneminen Pohjoismaiden markkinoiden ulkopuolelle. Cleantech Investin omistusosuus Sofissa kierroksen jälkeen on 24,7 % (täysin laimennettuna ottaen huomioon jaetut johdon optiot).

PlugSurfing GmBh: Cleantech Invest osallistui yhdessä muiden PlugSurfingin osakkeenomistajien kanssa rahoituskierrokseen. Cleantech Investin omistusosuus PlugSurfingissa kierroksen jälkeen on 3,0 % (täysin laimennettuna ottaen huomioon jaetut johdon optiot).

Eagle Filters Oy: Cleantech Invest toteutti jatkosijoituksen osakkuusyhtiöönsä Eagle Filtersiin. Omistusosuus nousi 10 prosentista 28 prosenttiin. Cleantech Investillä on lisäksi optio nostaa omistuksensa 40 prosenttiin.

Henkilöstö, johto ja hallinto

Yhtiön toimitusjohtajana toimi katsauskauden aikana Alexander Lidgren. Yhtiön palveluksessa oli toimitusjohtajan lisäksi 4 henkilöä. Tarja Teppo, Lassi Noponen ja Timo Linnainmaa muodostivat yhdessä yhtiön johdon ja johtoryhmän, ja Joshua Burguete-Kirkman siirtyi viestintäjohtajaksi toimittuaan Cleantech Investin konsulttina.

Yhtiön hallituksen muodostivat katsauskauden alussa Lassi Noponen (pj), Peter Carlsson, Thomas Bengtsson, James Penney ja Matti Vuoria. Yhtiökokouksessa 21.4.2017 Gudrun Giddings liittyi hallituksen jäseneksi.

Riskit ja epävarmuudet

Cleantech Invest Oyj:n liiketoimintaympäristöön kohdistuvat riskit liittyvät yleisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden viimeaikaiseen epävarmuuteen. Cleantech Investin osakkuusyhtiöt ovat startup- ja kasvuyrityksiä, ja niiden liiketoimintaan sekä niihin tehtyihin sijoituksiin liittyy merkittäviä riskejä. Ei ole varmaa, että Cleantech Invest pystyy myymään omistusosuutensa osakkuusyhtiöissä kannattavalla tavalla tai että myynti on mahdollista suunnitellussa aikataulussa yhtiön strategian mukaisesti. Johtuen Cleantech Investin liiketoiminnan luonteesta onnistuminen osakkuusyhtiöiden rahoituksen keräämisessä on olennaisen tärkeää.

Yhtiön toimintaan liittyvät riskit on kuvattu yksityiskohtaisesti 2.5.2014 päivätyssä yhtiöesitteessä, joka on saatavilla suomenkielisenä yhtiön verkkosivuilta osoitteessa http://frantic.s3.amazonaws.com/cleantechinvest/2014/05/Cleantech-Invest-Oyj_listautumisesite.pdf. Helmikuussa 2016 päivätty yhtiöesite liittyen yhtiön listautumiseen Tukholman First North -markkinapaikalle sisältää yhteenvedon yhtiön toimintaan liittyvistä riskeistä (vain ruotsin kielellä). Yhtiöesite on saatavissa yhtiön verkkosivuilta (http://www.cleantechinvest.com/files/Memo-Cleantech-Invest_Oyj_febr_2016.pdf). Päivitys yhtiöesitteeseen julkaistiin elokuussa 2016, ja se on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.cleantechinvest.com/files/Supplement_to_the_company_description_of_April_2016_released_9.9.2016.pdf.

Yhtiön liiketoimintaan kohdistuvat riskit eivät ole muuttuneet Tukholman listaukseen liittyvän esitteen julkistamisen jälkeen. Cleantech Investin taloudellinen asema on parantunut alkuvuodesta 2017 toteutetun suunnatun annin jälkeen. Eräiden osakkuusyhtiöiden näkymät ovat parantuneet näiden onnistuttua nostamaan rahoitusta ja hankkimaan uusia asiakkaita. Toisaalta osa osakkuusyhtiöistä ei ole saavuttanut rahoitukseen, toimintaan ja asiakkuuksiin liittyviä tavoitteitaan, ja useat osakkuusyhtiöt tarvitsevat rahoitusta seuraavan kuuden kuukauden aikana saavuttaakseen kasvutavoitteensa.

Näkymät vuodelle 2017

Ilmeinen aika irtautua osittain yhdestä tai useasta menestyksekkäämmästä kasvuyhtiöstämme on lähellä. Näemme parhaiten menestyvillekin osakkuusyhtiöillemme erittäin vahvoja kasvupolkuja, mutta tavoitteemme on irtautua yhdestä tai useasta yhtiöstä pääasiassa osoittaaksemme nykyisille ja tuleville osakkeenomistajillemme, kuinka vahvaa tuottoa pystymme tällä hetkellä saamaan sijoituksistamme.

Teimme kaksi ja puoli vuotta sitten strategisen suunnitelman, jonka tavoitteena oli tulla Euroopan johtavaksi cleantech-kiihdyttäjäksi. Halusimme toteuttaa kaksi tai kolme listautumista ja yhdestä kolmeen irtautumista, ja meillä oli sisäisenä tavoitteena myös markkina-arvo, jota emme ole vielä kertoneet pörssimarkkinoille (voin paljastaa, ettemme ole vielä saavuttaneet sitä, mutta se on lähellä asioiden mennessä suunnitelmiemme mukaan).  Tämän vuoden lopussa julkistamme uuden strategisen suunnitelman, jossa esittelemme seuraavien kolmen vuoden suunnan, painopisteen ja tavoitteet. Suunnitelma on kunnianhimoinen, rohkea ja uudenlainen, joten kannattaa pysyä kuulolla. Puhtaan teknologian kasvavat globaalit markkinat, joilla monet yhtiöistämme ovat osoittaneet olevansa kilpailukykyisiä, varmasti tarjoavat pohjan vahvalle jatkuvalle kasvulle lähitulevaisuudessa. 

Varsinainen yhtiökokous

Cleantech Investin varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.4.2017 Helsingissä. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten määräksi kuusi ja valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen nykyiset jäsenet Lassi Noposen, Thomas Bengtssonin, Matti Vuorian, James Penneyn ja Peter Carlssonin sekä uudeksi jäseneksi Gudrun Giddingsin.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 5 000 000 A-sarjan osakkeen liikkeeseenlaskusta. Valtuutus kumosi osakeanteja koskevan 9.3.2016 annetun valtuutuksen. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään optioiden antamisesta yhdessä tai useassa erässä. Optioiden perusteella merkittävien uusien A-sarjan osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 1 200 000 osaketta, ja optioita voidaan antaa avaintyöntekijöille (myös yhtiön hallituksen jäsenille) sekä yhtiön yhteistyökumppaneille ja neuvonantajille osana yhtiön kannustinohjelmaa. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myös yhteensä enintään 1 145 000 A-sarjan osakkeen ostamisesta.

Osake

Yhtiöllä oli tilikauden alussa yhteensä 21 950 990 osaketta, jotka jakautuivat 4 569 031 K-sarjan osakkeeseen ja 17 381 959 A-sarjan osakkeeseen. A-sarjan osakkeilla on kullakin yhtiökokouksessa yksi ääni ja K-sarjan osakkeilla on yhtiökokouksessa 20 ääntä.

Cleantech Investin hallituksen ja johtoryhmän jäsenet omistivat 30.6.2017 yhteensä 3 344 072 K-sarjan osaketta, 941 203 A-sarjan osaketta, 1 854 028 K-sarjan osakkeen merkintään oikeuttavaa optiota ja 870 000 A-sarjan osakkeen merkintään oikeuttavaa optiota, kun otetaan huomioon osakkeet ja johdannaisinstrumentit, joita kyseiset henkilöt itse, lähipiirinsä ja määräys- tai vaikutusvaltayhteisöidensä kautta omistivat.

Osakkeet vastaavat noin 18,7 prosenttia yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista 30.06.2017 kaupparekisteriin merkityistä osakkeista ja 62,4 prosenttia niihin liittyvistä äänioikeuksista.

Cleantech Investillä oli 30.6.2017 päivätyn osakasrekisterin mukaan 5 442 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Näistä 3 291 osakkeenomistajaa oli rekisteröity Euroclear Suomeen ja 2 151 osakkeenomistajaa Euroclear Ruotsiin.

Suunnatussa osakeannissa tarjottiin 933 000 uutta A-sarjan osaketta merkittäväksi merkintähintaan 2,74 EUR osakkeelta, joka vastaa Cleantech Invest Oyj:n A-sarjan osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettua keskihintaa First North Finlandissa aikavälillä 23.1.– 1.2.2017 alennettuna 10 prosentilla. Antiosakkeet vastasivat noin 4,1 prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista annin jälkeen.

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa yhteensä 22 883 990 osaketta, jotka jakautuivat 4 569 031 K-osakkeeseen ja 18 314 959 A-osakkeeseen.

Katsauskauden lopussa Cleantech Investin A-sarjan osake oli listattu sekä First North Helsingissä että First North Tukholmassa. Cleantech Investin markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 52 197 633 EUR. Mikäli myös listaamattomat K-sarjan osakkeet otetaan huomioon ja arvostuksen perusteena käytetään A-sarjan osakkeen hintaa First North Helsingissä, saadaan markkina-arvoksi katsauskauden lopussa 65 219 372 EUR. Osakkeen päätöskurssi First North Helsingissä 30.6.2017 oli 2,85 €. Katsauskauden ylin kurssi oli First North Helsingissä oli 3,71 €, alin kurssi 1,61 € ja keskikurssi 2,84 €. A-sarjan osakkeella on Pareto Securitiesin kanssa tehty markkinatakaussopimus, joka täyttää NASDAQ OMX Stockholmin Liquidity Providing (LP) -vaatimukset. Cleantech Investin A-sarjan osakkeen kaupankäynti First North Helsingissä ei kuulu markkinatakaussopimuksen piiriin.

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Cleantech Invest osallistui elokuussa 2017 takausyhteenliittymään Swap.comin tulevan sijoituskierroksen tukemiseksi 1,5 MEUR takaussitoumuksella. Swap.com tekee yhteistyötä Carnegie Investment Bankin kanssa suunnatun osakeannin toteuttamiseksi.

Elokuussa Cleantech Invest osallistui myös osakkuusyhtiönsä ResQ Clubin sisäiseen rahoituskierrokseen ja kasvatti omistusosuutensa 14,7 prosenttiin sijoituksen jälkeen. Myös useat muut nykyiset omistajat osallistuivat rahoituskierrokseen.

Puolivuotiskatsauksen laadintaperiaatteet

Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja paikallista lainsäädäntöä noudattaen. Puolivuotiskatsaukseen sisältyviä lukuja ei ole tilintarkastettu. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Keskeisten tunnuslukujen ja kaavojen laskentatavat

Omavaraisuusaste (%) Taseen mukainen oma pääoma katsauskauden päättyessä x 100 / Taseen loppusumma
Osakkeiden lukumäärä (kpl) Osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä
Osakkeiden lukumäärä, laimennettu (kpl) Osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä lisättynä myönnettyjen optioiden määrällä
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, laimennettu (kpl) Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä lisättynä myönnettyjen optioiden määrällä
Osakekohtainen tulos (€) Katsauskauden (tilikauden) tulos / Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä
Osakekohtainen tulos, laimennettu (€) Katsauskauden (tilikauden) tulos / Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä lisättynä myönnettyjen optioiden määrällä

Taloudellinen tiedottaminen

Cleantech Invest Oyj:n Q3 2017 neljännesvuosikatsaus, joka ei ole tuloskatsaus eikä kattava raportti kaikista tapahtumista, julkaistaan 31.10.2017. Vuoden 2017 tilinpäätöstiedote julkaistaan 30.3.2018. Muilta osin vuoden 2018 taloustiedotteiden aikataulu julkaistaan vuoden 2017 loppuun mennessä.

Taloudellinen informaatio

Tuloslaskelma
EUR '000  1–6/2017  1–6/2016  1–12/2016
Liikevaihto 18 38 396
Materiaalit ja palvelut -42 -54 -216
Henkilöstökulut -208 -221 -523
Poistot ja arvonalentumiset -89 -77 -171
Liiketoiminnan muut kulut -296 -248 -571
Liiketulos -617 -563 -1 085
Rahoitustuotot 147 24 50
Rahoituskulut -182 -190 -101
Tulos ennen veroja -652 -728 -1 136
Verot -1 0 -1
Katsauskauden tulos -653 -729 -1 137
     
Osakekohtainen tulos -0,03  -0,04  -0,05 
Osakekohtainen tulos, laimennettu -0,03  -0,03  -0,05 


Tase
EUR '000 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
 
Vastaavaa  
 
Pysyvät vastaavat  
  Aineettomat hyödykkeet 351 530 438
  Aineelliset hyödykkeet 13 17 15
  Sijoitukset omistusyhteysyrityksiin 20 049 4 858 19 686
  Muut osakkeet ja osuudet 0 437 0
  Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä 0 0 0
Pysyvät vastaavat yhteensä 20 413 5 841 20 139
 
Vaihtuvat vastaavat  
  Myyntisaamiset 244 63 234
  Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä 428 522 409
  Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 50 0
  Lainasaamiset 24 38 22
  Muut saamiset 89 88 93
  Siirtosaamiset 120 69 53
  Rahat ja pankkisaamiset 2 527 803 1 206
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 3 481 1 584 2 018
Vastaavaa yhteensä 23 894 7 425 22 157
Vastattavaa
 
Oma pääoma
  Osakepääoma 80 80 80
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 13 859 9 928 11 303
  Arvonkorotusrahasto 12 703 1 218 12 703
  Edellisten tilikausien voitto (tappio) -4 286 -3 149 -3 149
  Katsauskauden tulos -653 -729 -1 137
Oma pääoma yhteensä 21 704 7 348 19 800
  
Vieras pääoma, lyhytaikainen
  Ostovelat 24 28 113
  Muut velat 16 8 62
  Siirtovelat 48 41 79
  Laskennalliset verovelat 2 104 2 104
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 2 191 77 2 357
  
Vastattavaa yhteensä 23 894 7 425 22 157
Rahavirtalaskelma    
EUR '000
 1–6/2017  1–6/2016  1–12/2016
Liiketoiminta
Tulos ennen veroja -652 -728 -1 136
Verot -1 0 -1
Oikaisut 206 89 97
Poistot 89 77 171
Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys (-), vähennys (+) -143 -292 -323
Korottomat lyhytaikaiset velat, lisäys (+), vähennys (-) -167 2 -178
Liiketoiminnan rahavirta -667 -852 -1 370
Investoinnit
Investoinnit (aineelliset ja aineettomat) 0 -227 -227
Investoinnit omistusyhteysyrityksiin -569 -257 -725
Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä 0 0 0
Lainasaamiset muilta 0 0 13
Investointien rahavirta -569 -485 -939
Rahoitus
Maksullinen osakeanti 2 556 1 338 2 713
Talletusten ja lainasaamisten muutos, lisäys (-), vähennys (+) 0 0 0
Korollisten velkojen muutos, lisäys (+), vähennys (-) 0 0 0
Rahoituksen rahavirta 2 556 1 338 2 713
Rahavarojen muutos 1 320 1 404
Rahavarat kauden alussa 1 206 802 802
Rahavarat kauden lopussa 2 527 803 1 206


Laskelma oman pääoman muutoksista
EUR '000 Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voittovarat Katsauskauden tulos Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2017 80 23 503 -3 783 0 19 800
Osakeanti 0 2 556 0 0 2 556
Arvonkorotusrahasto 0 0 0 0 0
Katsauskauden tulos 0 0 0 -653 -653
Oma pääoma 30.06.2017 80 26 059 -3 783 -653 21 704
Oma pääoma 1.1.2016 80 9 305 -2 646 0 6 739
Osakeanti 0 2 713 0 0 2 713
Arvonkorotusrahasto 0 11 485 0 0 11 485
Katsauskauden tulos -1 137 -1 137
Oma pääoma 31.12.2016 80 23 503 -2 646 -1 137 19 800

Helsinki 30.8.2017

Cleantech Invest Oyj Hallitus

Yhteystiedot

Lassi Noponen, Hallituksen puheenjohtaja, Cleantech Invest Oyj. Puh: 358 40 501 5127, lassi.noponen@cleantechinvest.com

Access Partners Oy, Hyväksytty neuvonantaja. Puh: 358 9 682 9500

Cleantech Invest lyhyesti

Cleantech Invest on pohjoismainen yrityskiihdyttämö jolla on osakkuusyhtiöinään globaaleja ongelmia ratkaisevia kasvuyhtiöitä. Osakkuusyhtiöt keskittyvät liiketoiminnassaan puhtaaseen energiaan sekä energia-ja resurssitehokkuuteen. Yhtiöllä on osakkuusyhtiöitä Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Yhtiön johto on cleantech -sijoittamisen kansainvälisiä pioneereja. Cleantech Investin A-sarjan osake on listattu Nasdaq First North Finland markkinapaikalla tikkerikoodilla CLEAN ja Nasdaq First North Tukholmassa tikkerikoodilal CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/


Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit