Loudspring Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017 (tilintarkastettu)

Report this content

Loudspring Oyj

Yhtiötiedote                          

28. Maaliskuuta 2018 klo 8:30 (EET)

Loudspring Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017 (tilintarkastettu)

Tammi-joulukuu 2017

 • Osakkuusyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto (arvio, tilintarkastamaton) kasvoi 77% vuonna 2017
 • Yhtiö keskittyi irtautumisiin määrätyissä yhtiöissä sekä omistusosuuden kasvattamiseen yhtiöissä, jotka ovat lähellä kassavirtapositiivisuutta.
 • Loudspring toteutti vuoden 2017 aikana kolme suunnattua osakeantia, jotka toivat yhtiöön noin 5 miljoonaa euroa ennen rahoituskierroksiin liittyviä kuluja.
 • Tästä vuodesta lähtien Loudspring aloittaa raportoimaan osakkuushtiöiden yhteenlasketun liikevaihdon siten, että ydinomistusten kohdalla luvut on tilintarkastettu. Tämä tullaan raportoimaan erillisessä tiedotteessa sitten kun kaikkien ydinomistusten tilintarkastetut tilinpäätökset ovat valmistuneet.

Merkittävimmät tapahtumat osakkuusyhtiöissä:

 • Enersize listautui Nasdaq First North Stockholm listalle 15. kesäkuuta 2017. Kaupankäyntivolyymi Enersizen osakkeella oli 3 317 501 osaketta listautumispäivänä, ja osakkeen päätöskurssi listautumispäivänä oli 8,55 SEK (0,88 €), 24% korkeampi kuin listautumishinta.
 • Enersize asensi ohjelmistoratkaisunsa kahdeksalle tehtaalle, joista kuusi sijaitsee Kiinassa ja kaksi Euroopassa ja sai ensimmäisen jatkotilauksensa, jossa olemassaoleva asiakas otti ratkaisun käyttöön jo toisessa tehtaassaan.
 • Uusiutuvan energian projekteja toimittava Nocart solmi sopimuksen 14MUSD-arvoisesta aurinkovoimalaitoksesta Keniaan ja 200 MUSD-arvoisesta aurinkohybridivoimalaitoksesta Sambiaan. Molemmat projektit etenevät, mutta Nocartin Sambian projektin toimitus on viivästynyt alkuperäisestä aikataulustaan, mikä on laskenut Nocartin aiemmin vuodelle 2017 ennakoimaa liikevaihtoa (arvioitu, ei-tilintarkastettu), jolle annettiin 1.1-30.6.2017 osalta ensimmäinen arvio Loudspringin H1/2017 raportin yhteydessä
 • Nuuka Solutions Oy (jäljempänä ”Nuuka”) solmi uusia tilauksia merkittäviltä asiakkuuksilta Benelux-maissa ja Ruotsissa ja allekirjoitti sopimuksen ensimmäisen sopimuksensa Yhdysvalloissa. Tilauskantaan perustuva jatkuva kuukausilaskutus kasvoi 125% raportointikauden aikana.
 • Swap.comissa myynnissä olevien tavaroiden määrä ylitti 2 miljoonaa kappaletta ja tällä hetkellä Swap.comissa on myynnissä yli 2.3 miljoonaa tavaraa.
 • Maailman suurin maakaasua sähköntuotantoon käyttävä energiayhtiö Engie hyväksyi pitkän testausjakson jälkeen Eagle Filtersin (jäljempänä ”Eagle”) sisäänmenoilman suodatusratkaisun ja sai ensimmäiset tilauksensa Engieltä, sekä tilauksia usealta uudelta ja olemassaolevalta asiakkaaltaan. Eaglen liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 37%.
 • ResQ Clubin kuukausittain ostavien asiakkaiden määrä kasvoi 212% verrattuna edelliseen vuoteen. Ruoan myynti ResQ:n alustan kautta oli vuositasolla n. 1.5MEUR
 • Rahoitusriski, tarkoittaen pääasiassa onnistuneitten pääomasijoituskierrosten saattamista päätökseen, on merkittävästi kasvanut osakkuusyhtiöissä koska pääomamarkkinoiden epävarmuus on kasvanut.
 • Cleantech Invest muutti nimensä Loudspringiksi ja ilmoitti aikovansa siirtyä asteittain sijoittaja-kiihdyttämö -mallista kohti yritysryhmää, joka keskittyy luonnonvarojen säästämiseen.
 • Omistusosuus ResQ Clubissa kasvoi 7,5 prosentista 15,6 prosenttiin (ja noin 17,8 prosenttiin nyt käynnissä olevan rahoituskierroksen lopputuloksesta riippuen).
 • Omistusosuus rakennusten digitalisaatioon keskittyvässä Nuukassa kasvoi 39 prosentista 47,9 prosenttiin (ei täysin laimennettu) tekemällä osakevaihdon muutamien Nuukan perustajaosakkaiden kanssa
 • Omistusosuus Eagle Filtersissä kasvoi 28%: sta 34%: iin, sisältäen mahdollisuuden kasvattaa omistusta edelleen 40%: iin.
 • Marraskuussa 2017 Loudspring toteutti suunnatun annin kooltaan 1,2MEUR. Annissa merkittiin 442,500 uutta A-sarjan osaketta merkintähintaan 2,64 EUR osakkeelta
 • Joulukuussa 2017 Loudspring toteutti suunnatun annin kooltaan 1,26MEUR. Annissa merkittiin 475,977 uutta A-sarjan osaketta merkintähintaan 2,64 EUR (SEK 26,26) osakkeelta
 • Loudspring osallistui Swap.comin sijoituskierroksen takauskonsortioon 1.5M€ panoksella. Tämä takaus muuttui 1,25MEUR sijoitukseksi Swap.comiin myöhemmin vuoden 2017 toisella vuosipuoliskolla.
 • Loudspring nosti ensimmäisen lainarahoituksensa Nordea pankin kanssa sovitun 1MEUR limiitin muodossa.

Heinäkuu- Joulukuu 2017

Merkittävimmät tapahtumat osakkuusyhtiöissä:

 • Uusiutuvan energian projekteja toimittava Nocart solmi sopimuksen 14MUSD-arvoisesta aurinkovoimalaitoksesta Keniaan joulukuussa 2017
 • Eagle Filters solmi jatkotilauksen IEC:n, Israelin suurimman sähköntuottajan, kanssa
 • Enersize solmi kaksi uutta merkittävää sopimusta vuoden 2017 toisen vuosipuoliskon aikana: yhden kiinalaisen Venergyn kanssa ja toisen Scanian kanssa Ruotsissa  
 • Nuuka solmi ensimmäisen merkittävän sopimuksen USA:ssa, Fortune 500 asiakkaalle New Jerseyssä.

Keskeiset tunnusluvut

EUR ‘000 7-12/2017 7-12/2016 1-12/2017 1-12/2016
Liikevaihto 11 358 29 396
Liikevoitto/tappio -687 -523 -1 305 -1 085
Katsaus-/tilikauden tulos -909 -408 -1 562* -1 137
Rahavarat kauden lopussa 3 562 1 206 3 562 1 206
Oma pääoma kauden lopussa 22 705 19 800 22 705 19 800
Omavaraisuusaste kauden lopussa 91.3% 89.4% 91.3% 89.4%

*Tulokseen vaikuttaa negatiivisesti Oricanen osakkeisiin tehty osittainen arvonalennus (-189tEUR), SavoSolarin osakkeiden arvoon tehty arvonalennus (-100tEUR) sekä Lumeronin osakkeisiin tehty arvonalennus (-78tEUR).

Toimitusjohtaja Alexander Lidgren kommentoi

Muutosten vuosi

Kulunut vuosi on ollut meille merkittävä; hauska vuosi, mutta myös haasteiden vuosi. Vuoden aikana useat salkkuyhtiömme ovat todentaneet liiketoimintamallinsa kansainvälisillä markkinoilla ja meillä on ollut niiden toiminnassa entistä merkittävämpi rooli. Olemme lisänneet selvästi omistustamme useassa hyvin kasvavassa yhtiössä ja olemme ottaneet askeleita kohti asettamaamme tavoitetta tulla yhtiöryhmäksi, joka säästää luonnonvaroja. Tämän kehityksen myötä olemme mukana viidellä globaalilla mega-markkinalla; valmistava teollisuus, ruoka, kiinteistöt, vesi ja uusiutuva energia. 

Osakkuusyhtiöiden yhteenlasketun liikevaihdon 77%:n kasvu verrattuna viime vuoteen on merkittävä saavutus millä tahansa mittatikulla, siitä huolimatta että vuoden 2017 ensimmäiseen puolivuoden raportointiin verrattuna viivästys yhdessä Nocartin projekteissa on siirtänyt osan liikevaihdosta myöhempään ajankohtaan. Kuten tulette näkemään yhtiöidemme katsausosuudesta, monet yhtiöistämme osoittavat merkittävää liikevaihdon kasvua, pääasiassa kansainvälisillä markkinoilla.    

Kaikki tekemämme työ ei aina näy ulospäin, mutta yhtiöiden kasvattaminen ideoista kaupallisesti menestyviksi tuotteiksi on todellisuudessa kovaa vääntöä ja pieniä, pieniä saavutuksia matkan varrella. Tänä vuonna olemme joutuneet sammuttamaan monia tulipaloja, palkkaamaan ja erottamaan salkkuyhtiöiden johtoa sekä toteuttamaan pikaisia rahoituskierroksia joiden varassa kyseisten yhtiöiden jatko on ollut. Mutta olemme myös pystyneet auttamaan yhtiöitämme kasvamaan menestyksekkäästi läpi hankalienkin hetkien ja olemme saaneet omaa strategiaamme jalkautettua hyvin eteenpäin.  

Olen erittäin tyytyväinen tekemäämme työhön ja mitä olemme saavuttaneet tämän vuoden aikana.

Sallikaa minun kertoa vähän enemmän!

Omistuksen kasvattaminen nopeasti kasvavissa ydin-yhtiöissä

Loudspringin tulevaisuuden tuottoja arvioitaessa on tärkeää ottaa huomioon, että niihin vaikuttavat paitsi salkkuyhtiöiden menestys, myös meidän omistusprosenttimme kyseisessä menestyvässä yhtiössä. Kuluneen vuoden aikana olemme suunnitelmallisesti lisänneet omistustamme useassa hyvin edenneessä salkkuyhtiössä.  

Nostimme vuonna 2017 omistustamme 10%:sta 34%:iin voimalaitosten toimintaa tehostavassa Eagle Filtersissä ja nyt vuonna 2018 nostimme omistustamme edelleen 63.4 %:iin (ja meillä on optio nostaa omistus 80%:iin). ResQ Club:ssa olemme nousseet omistuksessa 8.7%:sta 15.6%:iin (ja todennäköisesti nousemme käynnissä olevan rahoituskierroksen myötä 17.8%:iin). Nuukassa olemme lisänneet omistustamme 34.3.%:sta 47.9%:iin (ja Nuukaan myönnetyn lainan vaihto-oikeusoptiota käyttämällä meillä on optio nousta enemmistöomistajaksi Nuukassa). 

Saatat kysyä, miksi teimme näin?

Nuukan kuukausittainen jatkuva laskutus on jatkanut kasvuaan ja vuoden lopussa se oli yli tuplasti verrattuna tammikuun 2017 kuukausilaskutukseen. Uuden johdon alaisuudessa ResQ Club alustan kuukausimyynti kasvoi 79% vuoden 2017 jälkimmäisellä puoliskolla ja samaan aikaan yhtiö onnistui karsimaan kulujaan. ResQ:n myynnin kuukausittaisten ostojen kasvu oli 200%. Eagle Filtersin liikevaihdon kasvu vuonna 2017 oli 37% ja nykyinen tilauskanta on yhtiön historian paras. Uskomme, että näillä yhtiöillä on mahdollisuudet nousta alansa kansanvälisiksi tähdiksi.   

Irtautumiset

Ennen berliiniläisen sähköautojen latausapplikaatioyhtiön PlugSurfingin myyntiä Fortumille maaliskuussa 2018 omistimme yhtiöstä 3.1% (täysin laimennettu). Sijoitus antoi Loudspringille noin 18%:n vuotuisen tuoton sijoituksen pitoajalle. Fortum Charge and Driven ja PlugSurfingin yhdistetyillä tiimeillä ja resursseilla on hyvät mahdollisuudet ratkaista sähköautojen latauspisteiden löytämiseen liittyvä pullonkaula. Olemme ylpeitä siitä että olemme olleet pieni osa matkalla jossa 60 000 latauspistettä on nyt yhdistetty PlugSurfingiin.    

Olemme myös toteuttaneet osittaisirtautumisen Enersizesta. Sijoitukselle saatu tuottokerroin oli noin 11,3 (1030%:n arvonnousu). Myimme vain hyvin pienen osuuden omistuksestamme yhtiössä ja omistamme edelleen efektiivisesti 35,6% Enersizestä. Enersize on myös solminut yhteensä 8 uutta toimitussopimusta 2017 aikana. Useissa sovituissa projekteissa asennukset ovat vasta tulevaisuudessa ja maksut alkavat vuoden kuluttua asennuksista. Tästä syystä kestää hetken ennen kun suuri määrä voitettuja kauppoja näkyy yhtiön tuloksessa, mutta me olemme erittäin luottavaisia Enersizen potentiaalin suhteen. Enersizen tietojärjestelmä kehittyy jatkuvasti ja yhtiö parantaa systemaattisesti kykyään löytää säästöjä teollisuuden paineilmajärjestelmistä. Jatkamme yhtiön kehittämistä alansa globaaliksi johtajaksi.  

Laaja salkku osakkuusyhtiöitä tuottaa hajautuksen ja kuten usein olemme sanoneet, jokaisesta salkkuyhtiöstä ei tule menestystä.

Loudspring on toteuttanut kaksi tappiollista irtautumista kauden aikana, nämä ovat One1 ja Savo-Solar. Molemmat yhtiöt olivat osa Loudspringin salkkua vielä katsauskauden alussa. Molemmilla yhtiöillä on ollut haasteellinen kasvumatka ja viime vuosina Loudspring on ottanut molemmissa yhtiöissä passiivisen roolin. Olemme vähitellen myyneet omistustamme Savo-Solarissa yli kahden vuoden ajan ja viimeiset muutamat prosentit myytiin vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla.  One1:n tapauksessa myimme osakkuutemme yhdellä kaupalla takaisin yrittäjille. Sopimuksemme mukaan One1 sijoitus voi vielä tuoda Loudspringille tuottoa, yhtiön kehityksestä riippuen, eikä tästä syystä One1:n osakkeiden myynnistä ole kirjattu tappiota vuoden 2017 tuloslaskelmaan. Vaikka nämä irtautumiset eivät merkittävästi muuttaneet käteistilannettamme, se vapautti kuitenkin energiaa käytettäväksi muuhun työhön, kun kyseisen yhtiön haasteet eivät jatkossa enää ole Loudspringin avun varassa. 

Sijoittajasta, kiihdyttämöksi ja yhtiöryhmäksi, askel kerrallaan

Loudspringin strategian ydin viimeisen kolmen vuoden aikana on ollut löytää tapoja  osakkuusyhtiöidemme kasvun kiihdyttämiseen. Olemme keskittyneet avustamaan salkkuyhtiöitämme kansainvälistymisessä (jos et ole huomannut niin olemme perustaneet toimipisteet Los Angelesiin, Berliiniin ja Tukholmaan ja olemme auttaneet yhtiöitämme jalkautumaan Kiinan markkinoille yhteistyökumppaniemme avulla). Omien sijoitustemme lisäksi olemme panostaneet ulkopuolisen rahoituksen hankintaan salkkuyhtiöillemme sekä siihen, että sekä Loudspring että salkkuyhtiöt viestivät ja markkinoivat ammattimaisesti. Hyvin kokemusten myötä olemme siirtyneet seuraavaan vaiheeseen omalla matkallamme. Kolmen tulevan vuoden aikana pyrimme muuttumaan yhtiöryhmäksi joka säästää luonnonvaroja ja toimii viidellä globaalilla mega-markkinalla.

Yhtiön muutosta heijastellen olemme vaihtaneet nimemme Loudspringiksi sekä uusineet strategian jota olemme alkaneet toteuttamaan. Miksi olemme valinneet tämän strategian? Suurempi omistus harvemmissa pääomakeveissä yhtiöissä, joiden hyvän kasvun näemme läheltä, antaa meille suuremman osan luodusta lisäarvosta. Start up yhtiön kasvattaminen kasvuyhtiöksi ja menestystarinaksi vaatii paljon ja uskomme että on viisasta kasvattaa omistusta valikoiduissa salkkuyhtiöissä ja niissä joissa voimme tehdä sen edullisin ehdoin. Kuten varmasti tiedät, Loudspring ei ole rahasto vaan voittoa tavoitteleva osakeyhtiö. Tässä liiketoimintamallissa hyödymme merkittävästi jos meillä on tasaista tulovirtaa tuottavia kannattavia yhtiöitä tasaamassa epäsäännöllisiä mutta suurempia irtautumistuottoja.    

Mitä olivat ne “viisi suurta”? Olet saattanut huomata, että meillä on viisi suurta omistusta eri sektoreilla; kiinteistöt, muoti, ruoka, energia ja vesi. Nämä ovat ne toimialat, joiden toimintamallia ydinomistuksemme muuttavat.

Tuleva vuosi

Kansainvälinen ulottuvuus. Pohjoismainen konsolidaatio.

Kansainvälinen läsnäolo maksaa, vaikka sen tekisi miten kustannustehokkaasti. Kansainvälinen verkosto on kuitenkin erittäin tärkeä salkkuyhtiöiden kasvun tukemiseen ja sen merkitys tulee entisestään kasvamaan kun lisäämme omistustamme ydinomistuksissamme. Olemme kv-verkostomme avulla saaneet salkkuyhtiöihimme uusia osakkaita, asiakkaita sekä jakelijoita, ja tämä ei olisi ollut mahdollista ilman paikallista läsnäoloa ja suhteiden pitkäjännitteistä rakentamista. Tämä toiminta on tärkeää myös tulevaisuutta silmällä pitäen.

Samaan aikaan kun kansainvälistymme, ymmärrämme hyvin että emme voi menettää kosketusta Pohjoismaisiin juuriimme. Pääosa osakaskunnastamme on suomalaisia ja vähemmistö ruotsalaisia. Kuluvana vuonna pyrimme kasvattamaan osakaskuntaamme Ruotsissa ja se tulee tapahtumaan lisäämällä läsnäoloa Tukholmassa.

Lisää tietoa osakkaille

Emme ole aiemmin antaneet markkinoille yksityiskohtaisia tietoja osakkuusyhtiöistämme tai osakkuusyhtiöidemme talousnäkymiä koskevaa selkeää ohjausta. Olemme kärsineet tästä jonkin verran, mutta olemme olleet varovaisia tällaisen tiedon antamisesta markkinoille, koska olemme olleet vähemmistöomistaja yhtiöissä, monet osakkuusyhtiöistämme ovat keskellä rahoitusneuvotteluja ja näillä tiedoilla voi olla vaikutusta rahoituskierrosten arvonmääritysneuvotteluihin. Kun siirrymme kohti suurempia osakkuuksia yhtiöistä, sisäistämme että meidän tulee parantaa niistä saatavilla olevaa informaatiota. Tulemme jatkossa julkaisemaan entistä laajemmat tiedot salkkuyhtiöidemme saavutuksista ja pitämään nämä tiedot päivitettynä verkkosivuillamme. Raportointimuoto on vielä parhaillaan keskustelun alla tätä kirjoittaessani mutta tällä välin useat analyysitalot tarjoavat myös analyysipalvelujaan. Olen varma että tämä lisääntyvän tiedon määrä tulee olemaan arvokasta sekä nykyisille että tuleville Loudspringin osakkeenomistajille.

Kuluva vuosi

Yhtiöidemme tarjoamat ratkaisut on otettu hyvin vastaan markkinoilla. Ydinomistuksiimme liittyvä teknologia- ja asiakasvalidointiriski on suurelta osin poistunut.

Toiminnan skaalaminen ja kasvuun liittyvät riskit eivät kuitenkaan ole pieniä. Yksi painopiste osakkuusyhtiöidemme toiminnan kasvattamisessa tulevana vuonna on rahoittaa sopivalla kasvupääomalla niitä, joilla on vielä rahoitustarvetta. Toinen painopiste on löytää ja rekrytoida uusia kykyjä kansainvälisen kasvun tukemiselle osakkuusyhtiöiden johtotiimeissä. Tämä on painopisteemme tulevana vuonna ja tämä työ on jo alkanut. Ensimmäiset rekryilmoituksemme on jo julkistettu sosiaalisessa mediassa. Ole hyvä ja jaa tätä tietoa eteenpäin ja voit ottaa itsekin yhteyttä, jos sinulla on halu toimia osana Loudspringin yhtiöiden tiimejä.

Odotamme innolla kuluvaa vuotta, jolloin kasvanut omistajuus ydinomistuksissa johtaa nopeutettuun kasvuun ja entistä parempaan tuotteistukseen ja markkinointiin yrityksissämme.

Arvostamme teistä jokaista ja toivottavasti tapaamme kuluvan vuoden aikana!

Loudspringin omistusosuus osakkuusyhtiöissä 31.12. 2017

Osakkuusyhtiö Loudspring suora omistus Loudspring efektiivinen omistus Loudspring efektiivinen omistus, täysin laimennettu
Aurelia Turbines 2,4% 2,4% 2,3%
Clean Future fund Ky 36,8% 36,8% 36,8%
Cleantech Invest SPV 1 20,0% 20,0% 20,0%
Cleantech Invest SPV 2 20,0% 20,0% 20,0%
Cleantech Invest SPV 3 21,8% 21,8% 21,8%
Cleantech Invest SPV 4 43,8% 43,8% 43,8%
Cleantech Invest SPV 5 20,0% 20,0% 20,0%
Eagle Filters 34,0% 34,0% 34,0%
Enersize 34,6% 35,6 % 31,9 %
Lumeron 14,3% 14,3% 14,3%
Metgen 1,7 % 2,4 % 2,4 %
Nocart 18,8 % 19,3 % 19,3 %
Nuuka Solutions 47,9 % 47,9 % 46,8 %
Oricane 21,2 % 21,2 % 21,2 %
PlugSurfing 3,1 % 3,1 % 3,1 %
ResQ 18,4 % 18,4 % 15,6 %
Sansox 9,6 % 9,6 % 9,6 %
Sofi Filtration 26,0 % 26,0 % 25,2 %
Swap.com Services 4,0 % 7,4 % 6,6 %
Watty 0,6 % 4,0 % 3,8 %

 

Osakkuusyhtiöiden kehitys vuoden 2017 aikana

Loudspringin arvon tulisi kuvastaa salkun omistusten arvoa, ja merkittävin liikevaihdon lähde ovat osakkuusyhtiöiden maksamat osingot tai vielä useammin osakkuusyhtiön omistuksen myynnistä saatava tuotto. Kaikissa katsauksissaan Loudspring kommentoi keskeisten osakkuusyhtiöiden kehitystä. Pyrimme myös jokaisen keskeisen osakkuusyhtiön osalta kertomaan ko. toimialan nykyisestä dynamiikasta.

Salkun keskeiset omistukset ovat yhtiöitä, joissa omistusosuuden koko ja/tai arvon muodostus on riittävän merkittävä vaikuttamaan Loudspringin osakkeen arvoon. Listattujen yhtiöiden kohdalla kerromme efektiivisen omistusosuuden. Efektiivinen omistusosuus tarkoittaa että suoran omistuksen lisäksi laskemme mukaan epäsuoran omistuksen holding-yhtiöiden ja/tai Clean Future Fundin kautta. Listaamattomien yhtiöiden kohdalla kerromme efektiivisen täysin laimennetun omistuksen. Aikaisen vaiheen yritysten salkkuun kuuluvia omistuksia kommentoidaan vain merkittävän kehityksen tai suurten rahoituskierrosten yhteydessä. Ydinomistusten tai aikaisen vaiheen yritysten salkkua koskevat kommentit eivät ole kuitenkaan tyhjentävä kuvaus kunkin osakkuusyhtiön tilanteesta ja riskeistä.

Koska Loudspring on lähes kaikkien osakkuusyhtiöidensä vähemmistöomistaja, sillä ei ole määräysvaltaa osakkuusyhtiöissään. Kunkin osakkuusyhtiön johto kirjoittaa yhtiöiden kunkin katsauskauden saavutusten kuvaukset, jotka se raportoi Loudspringin johdolle. Enersizen ollessa listayhtiö kesäkuusta 2017 lähtien, meillä on käytössämme vain yhtiön tiedoitteillaan julkistama informaatio.

Ydinomistusten kehitystä kuvaavissa osioissa on käytetty seuraavia periaatteita:

 • Yleisosassa kuvataan sen toimialan, jolla ydinomistuksiin kuuluva osakkuusyhtiö toimii, nykyistä dynamiikkaa
 • Yhteenveto-osio, jossa kunkin ydinomistuksen liiketoiminnan kehitystä raportointikaudella on kuvattu, ei ole tyhjentävä kuvaus kyseisen osakkuusyhtiön tilanteesta ja riskeistä.
 • Liikevaihto- ja tulosluvut on annettu ainoastaan niille ydinomistuksille, joiden liikevaihto on yli 1m€.
 • Jos on jokin liiketaloudellinen syy (esimerkiksi kilpailu) liikevaihto- ja tuloslukujen antamatta jättämiseen, lukuja ei anneta siitä huolimatta että liikevaihto olisi yli 1m€.
 • Osakkuusyhtiöille voidaan antaa myös avainindikaattori, joka kuvaa osakkuusyhtiön kehitystä.

Osakkuusyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto (arvioitu, ei-tilintarkastettu) vuonna 2017 oli €49,0 miljoonaa euroa (27,7MEUR vuonna 2016). Osakkuusyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto (arvioitu, ei-tilintarkastettu) kasvoi 77% vuoden 2017 aikana.

Yhteenlaskettua liikevaihtoa tarkasteltaessa on otettava huomioon että Loudspringillä ei ollut 31.12.2017 enää omistusta SavoSolarissa ja One1:ssä eikä niiden liikevaihtolukuja ole siten sisällytetty tässä katsauksessa esitettyyn salkkuyhtiöiden yhteenlaskettuun liikevaihtolukuun, vaikka Loudspring omisti molempia yhtiöitä vielä vuoden 2017 aikana.

Osakkuusyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto, joka sisältää ydinomistusten tilintarkastetut tilinpäätökset, tullaan raportoimaan erillisellä tiedotteella sitten kun kaikista ydinomistuksista on saatavilla tilintarkastettu tilinpäätös. Raportointihetkellä vuoden 2017 tilinpäätöksistä oli ydinomistusten kohdalla valmiita vain Eagle Filtersin, Nuuka Solutionsin ja Enersizen tilinpäätökset. Swap.comin, Nocartin, ResQ Clubin ja Sofi Filtrationin vuoden 2017 luvut ovat arvioita, jotka salkkuyhtiöiden johto on raportoinut Loudspringille.

Ydinomistukset (Swap.com, Nuuka Solutions, Eagle Filters, Enersize, ResQ Club, Sofi Filtration, Nocart)

 

Muoti - Swap.com Services Oy

Muoti on yksi maailman luonnovaroja eniten käyttävistä toimialoista. Globaali vaatetus- ja jalkineteollisuus tuottaa yhteensä 8 prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä, joista suurin syntyy kuitutuotannossa, langantuotannossa sekä värjäys- että tekstiilien viimeistelyvaiheessa. Nämä kasvihuonekaasupäästöt ovat lähes yhtä suuret kuin koko EU:n alueella vuosittain tuotetut  kokonaispäästöt.

Pidennettäessä vaatteiden elinkaarta käytettyjen vaatteiden kaupan kautta, muodin vaikutuksia ympäristöön voidaan vähentää merkittävästi. Toisen elämän antaminen vaatekappaleelle tarkoittaa tarvetta valmistaa yksi vaate vähemmän. Huolimatta yleisestä suuntauksesta kohti kestävää kulutusta, muodin toimialan painopiste on edelleen aiempaa nopeammissa myyntisykleissä ja suurimmat tavaramerkit etsivät tapoja myydä vaatteita entistä halvemmalla. Tämä kulutuksen kulttuuri jossa ostettua vaatetta käytetään kerran tai kahdesti ja heitetään sitten pois vaikuttaa ympäristöön erittäin kielteisesti.

Swap.com (Swap.com Services Oy) on käytetyn tavaran online tavaratalo, joka ratkaisee nykyisiin käytetyn tavaran kivijalkakauppoihin liittyvät haasteet, kuten tarpeeksi suuren valikoiman tarjoamisen kuluttajille. Swap.comilla on laaja valikoima, pääsy laajaan asiakaskuntaan ja koska yhtiö käyttää keskitettyä lähetysmallia, ovat sen lähetyskulut pienemmät kuin peer-to-peer -myyntialustoilla, kuten eBay:ssä.

Vuoden 2017 toisella jälkipuoliskolla Swap.com työskenteli liiketoiminnan operatiivisen tehokkuuden ja markkinoinnin tehokkuuden parantamiseksi, mikä johti parhaimpiin käyttökatteisiin  mitkä yhtiö on tähän mennessä saavuttanut. Elokuussa 2017 päivitettiin myyjäkomissiomalli, mikä lisäsi Swap.comin myyjiltä  saamia palkkioita merkittävästi. Swap.comin kautta myytäväksi tarjottavan tavaran määrään tämä muutos ei vaikuttanut. Yhtiö tarvitsee tällä hetkellä merkittävän määrän uutta rahoitusta ja sen tavoitteena on nostaa lisärahoitusta ja skaalata liiketoimintaansa uudella isommalla katteella.

EUR 1-12/2017 1-12/2016
Liikevaihto, EUR 14,21 miljoonaa (arvio, ei tilintarkastettu) 11,78 miljoonaa
Liikevoitto / tappio EUR Tietoja ei luovuteta Tietoja ei luovuteta
Tilikauden voitto / tappio EUR Tietoja ei luovuteta Tietoja ei luovuteta
Henkilöstön määrä kauden lopussa 236 + 85 ulkoistettua työvoimaa 287

Kiinteistöt -- Nuuka Solutions Oy

Kiinteistöt ovat ennen kaikkea globaali omaisuusluokka. Älykkäiden rakennusten markkinoiden kasvun ajuri on se, että rakennukset ovat yhä monimutkaisempia ja tuottavat suuria määriä dataa. Useimmat rakennusten omistajat ja kiinteistöjen toiminnasta vastaavat tahot eivät kuitenkaan ole hyödyntäneet tätä dataa niin paljon kuin voisivat.

Kiinteistöjen hallinta ja operointi on valtava mahdollisuus: merkittävä osa maailman energiasta kuluu rakennuksissa. Samalla kun kiinteistöjä hallinnoivat tahot kohtaavat työssään entistä monimutkaisempia rakennuksia, joita on ajettava mahdollisimman tehokkaasti, rakennusten käytön ja käyttöasteen muutokset voivat osaltaan aiheuttaa sisäilman laatuongelmia, tehdä työympäristöistä epämiellyttäviä ja aiheuttaa korkeampia kokonaiskustannuksia. Myös rakennusten käyttäjät, erityisesti suurissa liikekiinteistöissä, ovat yhä vaativampia asiakkaita ja etsivät niin toimistoja että ostoympäristöjä, joissa rakennukset sopeutuvat käyttäjien tarpeisiin, sen sijaan että ne olisivat pelkkiä staattisia rakenteita.

Näiden ongelmien ratkaisemiseksi ja ongelman kääntämiseksi liiketoimintamahdollisuudeksi, jossa hyvin hoidettu rakennus voi nostaa neliövuokratasoaan, on syy siihen että rakennusten omistajat ja sitä hallinnoivat tahot ottavat käyttöön esimerkiksi Nuukan tarjoaman ratkaisun.

Nuukan ohjelmistoalusta ei ole sidottu määrättyyn kiinteistöautomaatioteknologiaan, joka tekee siitä erittäin joustavan ja kestävän ratkaisun myös tulevaisuuden muutokset huomioon ottaen. Nuukan alustassa on avoimet rajapinnat, joka mahdollistaa sen, että siihen voi liittää kaiken haluamansa. Nuuka analysoi ja optimoi kaikki keräämänsä tiedot reaaliaikaisesti ja muuntaa sen hyödylliseksi informaatioksi ja näkemykseksi rakennuksen toiminnasta, joka tarjoamalla eri käyttäjäryhmille heille relevantin näkymän rakennuksesta kerättävään tietoon tekee rakennuksista älykkäämpiä, kestävämpää ja kannattavampia omistajilleen.

Tulevaisuuden älykkäät rakennukset määritellään sellaisilla toiminnoilla kuin esimerkiksi kysyntäjousto ja reaaliaikainen oppiminen. Yritykset, jotka ymmärtävät kokonaisvaltaisen käyttäjän näkökulman, pystyvät hyödyntämään tätä kasvussa olevaa sektoria globaaleilla kiinteistömarkkinoilla ja Nuukan avoin ohjelmistoalusta on erittäin kilpailukykyinen ratkaisu tulevaisuuden älykkäiden rakennusten hallintaan.

Raportointikaudella Nuuka sai merkittäviä referenssiasiakkuuksia Suomessa, Ruotsissa ja Benelux-maissa. Tilauskantaan perustuva jatkuva kuukausilaskutus kasvoi 125% raportointikauden aikana. Nuuka toimitti myös ensimmäisen merkittävän projektin suurelle amerikkalaiselle Fortune 500 -asiakkaalle New Jerseyssä.

Nuuka ei edennyt First North listaussuunnitelmiensa kanssa vuoden 2017 aikana, koska markkinasentimentti uusien listausten suhteen heikkeni vuoden 2017 loppua kohden ja yhtiö päätti jatkaa kasvupolkuaan listatun markkinan ulkopuolella. Jos Loudspring käyttäisi Nuukalle joulukuussa 2017 myöntämänsä lainan vaihto-oikeutta nousisi Loudspring enemmistöomistajaksi Nuukassa. Tällöin Nuukasta tulisi Loudspringin, joka itse on First North -listayhtiö, enemmistöomistuksessa oleva liiketoiminta-alue.

Vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla Nuuka pyrkii edelleen nopeuttamaan myynti- ja toimitusprosessejaan ja rekrytoimaan lisää asiantuntijoita, jotka auttavat ratkaisun skaalaamiseen niin nykyisten asiakkaidensa kiinteistömassassa että sekä uusien asiakkaiden paikantamisessa.

Maakaasu -- Eagle Filters Oy

Vaikka uusiutuvat energialähteet kasvavat nopeasti maailman energiantuotantokokonaisuudessa, kestää useita vuosikymmeniä ennen kuin fossiilisista polttoaineista voidaan asteittain luopua ja kunnes ollaan lähellä 100 prosenttisesti uusiutuvaa ja vähähiilistä tuotantoa. Maakaasun osuus energiatuotannosta maailmassa on nyt noin 22 prosenttia ja sen osuus sähköntuotannosta on lähes neljännes.

Kun siirrymme nollapäästömaailmaan, maakaasu on tärkeä uusiutuvia energialähteitä täydentävä energialähde. Tähän on kaksi keskeistä syytä. Ensinnäkin sähköntuotannon CO2-päästöt maakaasulla tuotettuna ovat noin puolet verrattuna kivihiileen; ja toisaalta kaasuturbiineja voidaan kuormittaa joustavasti ja ne ovat siksi yhä tärkeämpiä toimiessaan varavoimana tuuli- ja aurinkoenergialle. Maakaasuturbiineja käytetään yleisesti epätehokkaasti, mikä johtaa tarpeettomiin tehohäviöihin. Noin 7,5 miljardia dollaria menee vuosittain hukkaan kaasuturbiinien epäpuhtauksien vuoksi. Ilman epäpuhtaudet likaavat kompressorilavat, mikä vähentää turbiinin tehokkuutta. Polttoaineen hyödyntäminen heikentyy jopa 5% ja teho jopa 10% ennen turbiinin säännöllistä pesua.

Eagle Filters on kehittänyt ja patentoinut sen oman arvion mukaan maailman parhaiten toimivan ilmansuodatusratkaisun kaasuturbiineille, mikä lisää merkittävästi kaasuturbiinien tehokkuutta. Turbiiniin asennetuilla Eagle Filtersin suodattimilla, voi turbiinien tuottaman energian määrä nousta jopa 6 prosenttia; polttoaineen hyödyntäminen voi nousta jopa 3 prosenttia. Lisäksi turbiinit on pestävä vain vuotuisen huollon aikana, joka leikkaa alasajoaikaa ja pidentää turbiinin käyttöikää.

Eagle Filterin tuote on markkinoiden pisimmälle kehitettyä suodatustekniikkaa, joka perustuu nanokuituihin, erinomaiseen aerodynamiikkaan ja patentoituun kaksivaiheiseen rakenteeseen, joka mahdollistaa tehokkaan pulssipuhdistuksen, kestävyyden ja luotettavuuden.

Vuoden 2017 toisella vuosipuoliskolla tilausten määrä alkoi kasvaa. Liikevaihdon kasvu vuonna 2017 oli 37% ja vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon tilauskanta on ennätyksellisen korkealla. Loudspring kasvatti yhtiön omistusta 63%: iin vuoden 2018 alussa, ja sillä on  mahdollisuus kasvattaa omistustaan edelleen 80%: iin. Uusi yhdysvaltalainen tytäryhtiö on aloittanut toimintansa ja lisähenkilöstön rekrytointi on käynnissä.

EUR 1-12/2017 1-12/2016
Liikevaihto, EUR 1,854,113 1,352,621
Liikevoitto (tappio), EUR (301,522) 251,555
Tilikauden voitto (tappio), EUR (151,522) 293,396
Henkilöstö kauden lopussa 7 9

Valmistava teollisuus -- Enersize Oyj 

Paineilmaa käytetään erittäin yleisesti energiansiirtoon tuotantolaitoksissa eri puolilla maailmaa erittäin monella toimialalla. 90% kaikista tehtaista käyttää paineilmaa jossakin muodossa ja paineilman osuus on tyypillisesti 10-35% tehtaan kokonaissähkönkäyttökustannuksista. Kiina on maailman teollisen valmistamisen keskus, ja arviolta noin 10% kaikesta sähkönkäytöstä Kiinassa käytetään paineilmajärjestelmissä.

Enersize on keskittynyt Kiinan markkinaan koska se on valmistavan teollisuuden keskus maailmassa ja koska Kiinan energian tuotanto tuottaa suuren määrän hiilidioksipäästöjä. Kiinassa tuotetun sähkön hiilidioksidipäästöt ovat kaksi kertaa suuremmat kuin keskimäärin EU:n alueella ja lähes kymmenkertaiset ​​verrattuna Ruotsiin, mikä entisestään nostaa Enersizen aikaansaamaa positiivista kerrannaisvaikutusta liiketoiminnastaan Kiinassa.

Enersizen analyysiohjelmisto hallinnoi paineilmajärjestelmää ja tarjoaa asiakkaalle houkuttelevan vaihtoehdon, joka on otettu markkinoilla hyvin vastaan: ohjelmisto parantaa paineilmajärjestelmän vakautta, säästää energiakustannuksissa ilman ennakkoinvestointeja ja pystyy todentamaan asiakkalle aikaansaadut vähennykset energian käytössä. Enersizen ohjelmisto ja sen aikaansaamat säästöt soveltuvat eri teollisuudenaloille. Yhtiön asiakkaat ovat nyt seuraavilta teollisuuden aloilta: lasi-, kemikaali-, auto-, näyttö- ja sementtiteollisuus. Yhtiön asiakkaat eivät ole pelkästään Kiinassa, vaan Enersize on viime aikoina tiedottanut uusista asiakkaista myös Ruotsissa ja Saksassa.

Enersizen vuoden 2017 tilinpäätös on saatavilla osoitteessa http://enersize.com/rapporter. Koska Enersizen liikevaihto ei vuodelle 2017 ylitä 1 MEUR:a, yhtiön tuloslukuja ei raportoida erikseen tässä tiedotteessa.

Ruoka -- ResQ Club

Ravintoloissa ja muissa ruoan tuotantopisteissä syntyvän ruokahävikin vähentäminen siinä vaiheessa kun ruoan raaka-aineet on jo kasvatettu, kuljetettu ja valmistettu syötäväksi, vaikuttaa merkittävästi kyseisen aterian tuottamiseen tarvittavien luonnonvarojen määrään. Markkinamahdollisuus laaturuoan pelastamiseksi on yli 20 miljardia EUR pelkästään Euroopassa ja samaa suuruusluokkaa ​​Yhdysvalloissa, ja alalla on toistaiseksi kilpailua vähän koko maailmassa.

Ruoan toimituspalvelut ja erilaiset ruoan mobiilitilaussovellukset ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, miten viime vuosina ruokaa valmistetaan ja toimitetaan kuluttajille. Ruokahävikin vähentäminen digitaalisilla ratkaisuilla on vielä melko neitseellinen markkina. Tämä on juuri se kenttä jossa ResQ toimii, auttaen käyttäjiä löytämään muutoin hukkaan meneviä aterioita voimakkaasti alennetuilla hinnoilla, antaen käyttäjille sekä mahdollisuuden löytää laadukkaita ja edullisia ruokia että tutustua samanaikaisesti uusiin ravintoloihin.

Vuonna 2017 ResQ:ssa tehtiin joitakin muutoksia johtoryhmässä. Elokuussa 2017 Sauli Böhm ja Aku-Jaakko Saukkonen siirtyivät CRO- ja COO-asemiin. Melko pian lokakuussa 2017 Sauli Böhm ryhtyi ResQ:n toimitusjohtajaksi. Uuden johdon luotsaamana yhtiö kasvatti ResQ;n kautta kulkevaa kuukausittaista myyntiä 79% (ajalla heinäkuu 2017 – tammikuu 2018) ja alensi kuukausikulujaan 50%.

Käyttäjärajapintaan yhtiö kehitti mm. toiminnon jonka avulla käyttäjä voi suodattaa hakutuloksia mieltymystensä sekä muiden käyttäjien suositusten perusteella. Yhtiön tavoitteena on palvella erilaisia asiakastarpeita aktivoidakseen ostoja, uusasiakashankintaa sekä asiakaskunnan sitouttamista ensimmäisen oston jälkeen. Yhteistyökumppanien osalta kehityshankkeet keskittyivät pääasiassa ohjelmistoalustan uudistuksiin,  maksuprosessin päivittämiseen ja ketjutilien lanseeraukseen.

Katsauskaudella yhtiö sai Hero Award -palkinnon Delivery Heron järjestämästä startup-kilpailusta. Palkinnon strateginen merkitys on mentoroinnissa, jonka Delivery Hero toimittaa vuoden 2018 aikana. Ohjelman kick-off oli joulukuussa 2017.

Vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ResQ keskittyy siihen että yhteistyökumppaneille ResQ:n käyttö olisi mahdollisimman kitkatonta ja pyrkii luomaan palvelun kuluttajille henkilökohtaisia ​​käyttäjäkokemuksia. ResQ:n yhteistyökumppaneille yhtiö tulee ottamaan käyttöön useita uusia palveluita. Yhtiö on asettanut itselleen tavoitteen tulla markkinajohtajaksi Pohjoismaissa.

Indikaattorit ResQ Clubille 2016-2017

Kuukausittaiset ostavat käyttäjät: +212% kasvu vuositasolla

Ostot kuukausitasolla: +200% kasvu vuositasolla

Myynti ResQ:n palvelun kautta 2017: ~1.5MEUR

Teollisuuden vesi -- Sofi Filtration Oy

Todennäköisesti jokaisessa teollisuustuotannossa tai -palvelussa, kuten energiantuotantossa, käytetään vettä jossain kohtaa tuotantoprosessia.

Yksi tärkeimmistä teollisuudenaloista, joihin Sofi Filtration keskittyy, on energiasektori, joka on suuri vedenkäyttäjä. Ymmärrys siitä, että veden käytön vähentäminen vähentää energian kulutusta, joka puolestaan säästää rahaa, on alkanut levitä. Muut vesisyöpöt teollisuudenalat, joiden ympäristötietoisuus on nousussa, kuten kaivostoiminta ja kaupunkien infrastruktuurihankkeet, ovat myös Sofi Filtrationin fokuksessa.

Raportointikaudella Sofi Filtration keskittyi tällä hetkellä suurimpaan kasvusegmenttiinsä, savukaasujen jäteveden käsittelyyn. Yhtiö sopi myös pilotista suuren asiakkaan kanssa, joka toteutettiin tammikuussa 2018. Myös merenkulun savukaasumarkkinoita tutkittiin pienessä mittakaavassa lupaavin tuloksin. Työ jatkuu testeillä jotka on suunniteltu vuoden 2018 toiselle vuosipuoliskolle.

Sofi Filtrationilla on käynnissä myös tuotekehityshanke, jossa pyritään tuottamaan uusi kotitalouksille suunnattu  vedensuodatusjärjestelmä, joka kykenee mikrotason suodatukseen ja bakteerien tappamiseen UV-valolla, täysin automaattisena järjestelmänä.

Sofi Filtration ja Houstonissa, Texasissa sijaitseva Cimbria Capital, aloittivat yhteistyön Sofi Filtrationin jalkauttamiseksi Yhdysvaltoihin. Yhtiöt työstävät yhdessä USA:n markkinoiden liiketoimintasuunnitelmaa, amerikkalaisten sijoittajien kanssa käytävien keskustelujen pohjaksi. Yhtiöllä on käynnissä myös keskustelut myyntikanavakumppanuudesta, jolla pyritään tavoittamaan asiakkuuksia rakennusteollisuudessa Pohjoismaissa.

Sofi Filter palkittiin yhtenä merkittävimmistä viimeaikaisista vesiteknologiainnovaatioista, ja se kutsuttiin esittelemään ratkaisuaan Innovation Pavilion Weftec -tapahtumaan Chicagossa. Weftec on Pohjois-Amerikan suurin vedenkäsittelyteknologian tapahtuma.

Hajautettu Uusiutuva Energia -- Nocart Oy 

Hajautetun uusiutuvan energian kysyntä kasvaa globaalisti useasta eri syystä, mutta kasvua on etenkin kehitysmaissa. Vaje käytettävissä olevassa sähkötehossa johtaa odottamattomiin sähkökatkoksiin ja ongelmiin tuotetun sähkön laadussa, mikä puolestaan nostaa sähkön hintaa ja kannustaa paikallisten energiavarojen käyttöön ja jätteiden käyttämiseen energiantuotannon raaka-aineina.

Luotettavan sähköverkon puutteellisuus aiheuttaa myös valtavia sosiaalisia- ja ympäristövaikutuksia, koska paljon aikaa ja resursseja kuluu dieselöljyn kuljetukseen käytettäväksi syrjäisissä paikoissa toimivissa tehottomissa generaattoreissa. Tämä vaikuttaa negatiivisesti myös esim. opiskelutuloksiin, kun kodeissa ei ole valaistusta.

Energian kysynnän ennustetaan kasvavan Afrikassa, jossa kasvun ajureina ovat sekä väestön- että talouskasvu. Eräät ennusteet arvioivat, että pienten sähköverkkojen, ns. ”micro grid” -verkkojen, markkinan arvo on globaalisti 400 miljardia dollaria. TFE Consultingin raportissa, jonka otsikko on "Kenia: World's Microgrid Lab", kirjoittajat arvioivat, että pelkästään Keniassa micro grid  -markkinoiden koko voisi olla 2000-3000 verkkoa vuoteen 2021 mennessä, kun tällä hetkellä micro grid -verkkoja on käytössä 65 kappaletta 5 kW: n ja 100 kW: n teholuokan välillä. Ennusteissa arvioidaan, että vuoteen 2050 mennessä Afrikassa asuu vähintään kaksi miljardia ihmistä (tarkoittaa nykyisen väestön kaksinkertaistamista), joista 40 prosenttia asuu maaseutualueilla, jotka ovat riippuvaisia ​​micro grid -verkoista ja hajautetun energiatuotannon resursseista.

600 miljoonalla afrikkalaisella ei ole vielä lainkaan sähköä saatavilla, ja vaikka Saharan eteläpuolisen Afrikan 1 miljardin ihmisen odotetaan saatavan sähköverkon pariin vuoteen 2040 mennessä, arviolta 530 miljoonaa jää silti väestönkasvun vuoksi sähköntarjonnan ulkopuolelle. Samaan aikaan arvioidaan, että Afrikan bruttokansantuote kasvaa noin kolminkertaiseksi vuoteen 2030 mennessä ja seitsemänkertaistuu vuoteen 2050 mennessä.

Jotta näistä väestönkasvun ja taloudellisen kasvun haasteista selvitään, tarvitaan paljon suurempi ja paremmin toimiva energisektori, joka koostuu pääosin hajautetuista energiaratkaisuista. Nocart on toimija tällä valtavalla markkinalla.

Nocartin ratkaisuille on huomattavaa kysyntää ​​useilla globaaleilla markkinoilla. Itä-Afrikassa ja Sambiassa toteutettavat hankkeet etenevät, vaikka ne ovat viivästyneet aiemmin ilmoitettuista aikatauluista.

Innovatiivisia tuotteita, kuten Solar Tree, konttipohjainen aurinko- ja monipolttoainejärjestelmä sekä kaasutusprosessien kehittäminen, on tarkoitus saada myyntivalmiuteen vuonna 2018.

Nocart on herättänyt asiakaskiinnostusta myös Singaporessa, UK:ssa ja Australiassa ja yhtiö odottaa tekevänsä ensimmäiset kaupat näillä markkinoilla vuonna 2018. Nocart tarvitsee myös lisärahoitusta ja tulee keskittymään organisaationsa ja operatiivisen toimintansa kehittämiseen.

Alla esitetyt luvut ovat Nocartin johdon antamia arvioita vuodelle 2017, joita ei ole vielä käsitelty yhtiön hallituksessa, eivätkä ne perustu tilintarkastettuun tilinpäätökseen. 

EUR 1-12/2017 1-12/2016
Liikevaihto, EUR 30,305,521 12,030,757
Liikevoitto (tappio), EUR 3,312,496 4,443,909
Tilikauden voitto (tappio), EUR 2,426,384 3,909,529
Henkilöstö kauden lopussa 18 18 

* Huom: Nocartin Sambia-projektin viivästyminen on vaikuttanut negatiivisesti Nocartin johdon Loudspringille elokuussa 2017 antamaan arvioituun ja ei-tilintarkastettuun Nocartin vuoden 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto-arvioon. Nocartin osuus Loudspringin puolivuotiskatsauksessa raportoimasta osakkuusyhtiöiden yhteenlasketusta liikevaihtoluvusta oli 50,050 tEUR. Loudspring mainitsi puolisvuotisraportissaan että ”Kaikki liikevaihtoluvut ovat tilintarkastamattomia ja perustuvat osittain merkittävissä määrin laskutukseen, jossa maksua ei ole vielä saatu.” Sambia-projektin viivästyksestä johtuen osa Nocartin vuoden 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon 50,050 tEUR laskutuksesta on siirtynyt myöhempään ajankohtaan.

Aikaisen vaiheen yritysten salkku

Aikaisen vaiheen yritysten salkkuun kuuluvia omistuksia kommentoidaan vain merkittävän kehityksen tai suurten rahoituskierrosten yhteydessä. Kommentit eivät ole tyhjentävä kuvaus kunkin osakkuusyhtiön tilanteesta ja riskeistä.

Aurelia

Aurelian tuotteen sarjatuotanto alkoi. Yhtiö solmi kolme markkinointikumppanuutta sekä yhden integraattorikumppanuuden.

Metgen

Metgen solmi lisenssisopimuksen ligniinin valorisointitekniikasta ja Ecolab teki sijoituksen yhtiöön.

Oricane

Oricane om muuttanut fokustaan ja keskittyy teknologiansa lisensointiin tai myymään teknologia- ja patenttisalkkunsa.

PlugSurfing  

PlugSurfing allekirjoitti yhteistyösopimukset Daimlerin (Smart) kanssa, kasvatti palvelun käyttäjien määrää 25% verrattuna vuoden 2017 ensimmäiseen vuosineljännekseen ja jatkoi M&A-prosessia, jonka pyrkimyksenä oli myydä yhtiön koko osakekanta. PlugSurfingin käyttäjät pystyivät vuoden 2017 lopussa palvelun avulla käyttämään 60 000:ta latauspistettä, joka oli 50% suurempi määrä kuin 40 100 latauspistettä vuoden 2016 lopussa.

HUOM! Fortum osti PlugSurfingin vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Plugsurfing on viimeisten kolmen vuoden aikana noussut Euroopan johtavaksi riippumattomaksi sähköajoneuvojen latauspalvelun tarjoajaksi. Plugsurfing on berliiniläinen start-up, joka on ollut yksi niistä harvoista toimijoista, jotka ovat menestyksekkäästi taklanneet Euroopan erillisistä verkoista koostuvien latauspisteiden muodostamaa haastetta. Yhtiön myyntihetkellä sillä oli palvelussaan yli 50 000 sähköauton kuljettajaa ja yli 200 latausverkkoa, antaen käyttäjille mahdollisuuden käyttää yli 65 000 latauspistettä 24:ssä eri Euroopan maassa.

Sansox Oy

Katsauskauden aikana SansOx toimitti ensimmäisen julkisen sektorin vedenkäsittelyn ratkaisun suomalaiselle toimijalle. Yhtiö testasi myös uutta teknologiaa suomalaisen sellu- ja paperitoimijan kanssa, mikä saattaa johtaa uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

SansOx jatkoi pilotointia kumppaneiden kanssa Lähi-idässä ja Kaakkois-Aasiassa.

Watty AB

Vuoden 2017 toisella puoliskolla Watty kasvatti palvelunsa käyttäjien määrää ja on tehnyt merkittäviä parannuksia ohjelmistoalustalleen. Vuonna 2018 yhtiö  keskittyy markkinoiden avaamiseen yhdessä eurooppalaisten energia-alan toimijoiden kanssa.

Tuloslaskelma: liikevaihto ja tulos

Liikevaihto
Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 28,833 EUR (1-12/2016: 395,886 EUR). Liikevaihdon lasku johtui osakkuusyhtiöille suoritettujen rahoituksen hankintaan liittyvien konsultointiprojektien pienemmästä määrästä.

Kulut
Kulut materiaaleista ja palveluista olivat vuonna 2017 yhteensä 79,311EUR (216,414 EUR). Pienemmät kulut johtuivat siitä että vuonna 2016 yhtiö toteutti rinnakkaislistauksen Tukholman First North listalle ja käytti tällöin enemmän ulkoisia palveluita.

Henkilöstökulut vuonna 2017 olivat yhteensä 453,312 EUR (522,696 EUR).

Liiketoiminnan muut kulut vuonna olivat yhteensä 621,659 (571,332 EUR). Kululisäys johtui pääosin pop-up toimipistekuluista kahdessa paikassa: Los Angelesissa ja Tukholmassa vuoden 2017 aikana.

Poistot ja arvonalentumiset

Poistot ja arvonalentumiset aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä olivat vuonna 2017 yhteensä 179,264 EUR (170,693  EUR).

Liikevoitto/tappio

Yhtiön liiketulos vuonna 2017 oli tappiollinen 1 304,715 EUR (1 085,250 EUR). Tappion kasvu johtui pääasiassa osakkuusyhtiöille suoritettujen rahoituksen hankintaan liittyvien konsultointiprojektien pienemmästä määrästä verrattuna vuoteen 2016.

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot olivat vuonna 2017 yhteensä 314,388 EUR (50,217 EUR) ja rahoituskulut yhteensä 571,128 EUR (101,331 EUR). Rahoitustuottojen kasvu johtui lainojen korkotuotoista, Enersizen osakkeiden myynnistä ja sekä viimeisten SavoSolar-osakkeiden myynnistä. Rahoituskulut sisälsivät osakeantien toteuttamisiin liittyvät palkkiot sekä arvonalentumiskirjaukset kahden omistusyhteysyrityksen Oricanen (189tEUR) ja Lumeronin (78tEUR) sekä muihin osakkeisiin luokitellun SavoSolarin (100tEUR) tasearvoihin. Oricanen osalta arvonalentumiskirjaus oli noin 50% yrityksen aiemmasta tasearvosta ja johtuu yhtiön tulevaisuuden arvoon kohdistuvasta konservatiivisemmasta odotuksesta.

Tilikauden tulos

Tilikauden tulos vuonna 2017 oli tappiollinen 1,562,277 EUR (1,136,957 EUR).

Tase: rahoitus, sijoitukset ja muut investoinnit

Helmikuussa 2017 toteutettiin 2,6 MEUR suunnattu anti. Annissa 933,000 uutta A sarjan osaketta tarjottiin merkittäväksi hintaan €2,74 per osake. Annin syynä oli kasvun nopeuttaminen nykyisissä salkkuyhtiöissä sekä mahdolliset investoinnit uusiin varhaisen vaiheen yhtiöihin. 

Lokakuussa 2017 Loudspring solmi osakevaihtosopimuksen muutamien Nuuka Solutions Oy:n perustajaosakkaiden kanssa. Annissa tarjottiin merkittäväksi yhteensä 143.100 uutta A -sarjan osaketta ja Loudspring vastaanotti 477 kappaletta Nuukan osaketta. Annin syynä oli lisätä omistusosuutta Nuukassa ja siirtää yhtiö osaksi ydinomistuksia.

Marraskuussa 2017 toteutettiin 1,2 MEUR suunnattu anti. Annissa 442,250 uutta A sarjan osaketta tarjottiin merkittäväksi hintaan €2.64 per osake. Annin syynä oli että yhtiö halusi pystyä tarttumaan sillä hetkellä saatavilla oleviin mahdollisuuksiin joiden yhtiö uskoi hyödyttävän osakkeenomistajia.

Joulukuussa 2017 toteutettiin 1,3 MEUR suunnattu anti. Annissa 475,977 uutta A sarjan osaketta tarjottiin merkittäväksi hintaan €2.64 (SEK 26.26) per osake. Annin syynä oli pääoman hankkiminen kustannusten ja ajankäytön kannalta tehokkaasti ja samalla institutionaalisista sijoittajista koostuvan omistuspohjan laajentaminen.

Tehtyjen sijoitusten tasearvo oli noin €20,0 miljoonaa. 2017 aikana suurimmat sijoitukset tehtiin Swap.comiin ja ResQ Clubiin. Katsauskauden aikana Enersizen osakkeisiin tehtiin 1,48 MEUR:n suuruinen arvonalentumiskirjaus pienentäen arvonkorotusrahastoa, Oricaneen tehtiin 0,19 MEUR arvonalentumiskirjaus ja Lumeroniin 0,08 MEUR arvonalentumiskirjaus.

Sijoitukset

Swap.com: Elokuussa 2017 Loudspring osallistui Swap.comin tulevan sijoituskierroksen takauskonsortioon 1,5M€ panoksella. Tästä takaussitoumuksesta tehtiin n. 1,25MEUR sijoitus Swap.comiin. Loudspringin täysin laimennettu efektiivinen omistus Swap.comissa kasvoi 6,6%:iin sijoituskierroksen jälkeen.

ResQ Club: Toukokuussa 2017 ResQ Club ja yhtiön saksalainen kilpailija MealSaver yhdistivät voimansa. Fuusioitunut yhtiö toteutti sijoituskierroksen, johon Loudspring osallistui. Loudspringin omistus ResQ Clubissa yhdistymisen ja sijoituskierroksen jälkeen nousi aiemmasta 8.7 %:sta 9.5%:iin. Elokuussa 2017 toteutettiin sijoituskierros ResQ:n osakkaiden kesken. Loudspringin omistus ResQ:ssa nousi 15.6 %:iin sijoituskierroksen jälkeen (täysin laimennettuna). Useat muut osakkaista osallistuivat myös antiin.

Enersize Oyj: Toukokuussa 2017 Enersize keräsi listautumisannissa menestyksekkäästi 2,9 MEUR uutta pääomaa ennen osakkeiden listausta First Northiin. Anti merkittiin täysimääräisesti ja toi yhtiölle 700 uutta osakkeenomistajaa. Loudspringin omistus Enersizessa oli annin jälkeen 37,7 %. Loudspring teki osittaisen exitin Enersizesta vuoden 2017 kolmannen neljänneksen aikana. Sijoitetun pääoman tuottokerroin oli arviolta 11,3 (1030% arvonnousu). Tehdyt osakemyynnit edustivat noin 2,3 prosenttia Enersizen osakekannasta. Kaupan jälkeen Loudspringin efektiivinen omistusprosentti oli 35,6 prosenttia.

Nuuka Solutions Oy: Tammikuussa 2017 Loudspring osallistui Nuukan rahoituskierrokseen useiden muiden sijoittajien kanssa. Loudspringin täysin laimennettu efektiivinen kokonaisomistus Nuukasta sijoituskierroksen jälkeen oli 34.3% prosenttia. Lokakuussa 2017 Loudspring solmi osakevaihtosopimuksen neljän Nuukan perustajaosakkaan kanssa. Osakevaihdon jälkeen Loudspringin omistus Nuukassa nousee noin 47,9 prosenttiin (46,8 prosenttia täysin laimennettuna). Maksu Nuukan osakkeista suoritettiin suuntaamalla merkittäväksi yhteensä 143.100 uutta Loudspringin A sarjan osaketta. Nuuka Solutionsiin tehtiin sijoitus pääomalainan muodossa joulukuussa 2017. Lainaan sisältyy oikeus vaihtaa laina omistukseen yhtiössä aikaisintaan maaliskuussa 2018. Jos vaihto-oikeus, mukaan lukien lainalle kertynyt korko, otettaisiin huomioon, nousisi Loudspring enemmistöomistajaksi Nuukassa. Tämä vaihtooikeus ei kuitenkaan ollut käytettävissä raportointijakson lopussa 31.12.2017.

PlugSurfing GmBh:  Helmikuussa 2017 Loudspringin osallistui yhdessä muiden PlugSurfingin osakkaiden kanssa rahoituskierrokseen. Rahoituskierroksen jälkeen Loudspringin täysin laimennetty omistus PlugSurfingissä oli 3,1%. Maaliskuussa 2018 PlugSurfing myytiin kokonaisuudessan Fortum Charge & Drivelle.

Sofi Filtration: Toukokuussa 2017 Loudspring osallistui Sofin rahoituskierrokseen muiden osakkaiden kanssa edesauttaakseen yhtiön toiminnan laajentamista Pohjoismaiden ulkopuolelle. Loudspringin omistus Sofissa kierroksen jälkeen oli 25,2% (täysin laimennettu).

Eagle Filters: Maaliskuussa 2017 Loudspring toteutti jatkosijoituksen osakkuusyhtiöönsä Eagle Filtersiin. Cleantech Investin omistus nousi 10:stä prosentista 28 prosenttiin. Loudspringillä sai lisäksi option nostaa omistuksensa 40 prosenttiin. Joulukuussa 2017 Loudspring käytti osan Eagle Filtersiä koskevasta osto-optiostaan ja kasvatti omistuksensa 28%:sta 34%:iin.

Henkilöstö, johto ja hallinto

Yhtiön toimitusjohtajana toimi vuonna 2017 Alexander Bigge Lidgren. Yhtiön palveluksessa oli toimitusjohtajan lisäksi neljä henkilöä (Tarja Teppo, Lassi Noponen, Timo Linnainmaa ja Joshua Burguete Kirkman) jotka yhdessä muodostivat yhtiön johdon.  

Tilikauden alussa yhtiön hallituksen muodostivat Lassi Noponen (pj), James Penney, Peter Carlsson, Thomas Bengtsson ja Matti Vuoria. Yhtiön hallitukseen nimitettiin 21.4 2017 uutena jäsenenä Gudrun Giddings. 21.4.2017 alkaen yhtiön hallituksen ovat muodostaneet Lassi Noponen (pj), Thomas Bengtsson, James Penney, Peter Carlsson, Gudrun Giddings ja Matti Vuoria.

Riskit ja epävarmuudet

Loudspring Oyj:n liiketoimintaympäristöön kohdistuvat yleiset riskit liittyvät yleisesti talouden ja rahoitusmarkkinoiden viimeaikaiseen epävarmuuteen. Loudspringin osakkuusyhtiöt ovat startup- ja kasvuyrityksiä ja niiden liiketoimintaan sekä niihin tehtyihin sijoituksiin liittyy merkittävää riskiä. Ei ole varmaa, että Loudspring pystyy myymään omistusosuutensa osakkuusyhtiöissä kannattavalla tavalla tai että myynti on mahdollista suunnitellussa aikataulussa yhtiön strategian mukaisesti. Johtuen Loudspringin liiketoiminnan luonteesta osakkuusyhtiöiden onnistuminen rahoituksen keräämisessä on olennaisen tärkeää. Koska Loudspring on tällä hetkellä vähemmistöosakas valtaosassa osakkuusyhtiöitään, on Loudspringilla vain rajallinen vaikutusvalta päätöksentekoon näissä yhtiöissä. Loudspring on myös erittäin riippuvainen osakkuusyhtiöiden johdolta saamastaan informaatiosta.

Yhtiön toimintaan liittyvät riskit on kuvattu yksityiskohtaisesti 2.5.2014 päivätyssä yhtiöesitteessä, joka on saatavilla Suomen kielisenä yhtiön nettisivuilta osoitteessa bit.ly/cti-listautumisesite .  Helmikuussa 2016 päivätty Yhtiöesite liittyen yhtiön listautumiseen Tukholman First North markkinapaikalle sisältää yhteenvedon yhtiön toimintaan liittyvistä riskeistä (vain Ruotsin kielellä). Yhtiöesite on saatavissa yhtiön nettisivuilta osoitteesta bit.ly/cti-memo . Päivitys yhtiöesitteeseen julkaistiin elokuussa 2016 ja se on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa bit.ly/cti-description-supplement .

Yhtiön liiketoiminaan kohdistuvat riskit eivät ole muuttuneet Tukholman listaukseen liittyvän esitteen julkistamisen jälkeen. Loudspringin taloudellinen asema on kuitenkin parantunut loppuvuodesta 2017 tehtyjen antien jälkeen. Eräiden osakkuusyhtiöiden näkymät ovat parantuneet näiden onnistuttua nostamaan rahoitusta ja hankkimaan uusia asiakkaita, joka vähentää liikevaihtoon kohdistuvaa riskiä. Toisaalta osa osakkuusyhtiöistä ei ole saavuttanut rahoitukseen ja asiakkuuksiin liittyviä tavoitteitaan ja useat osakkuusyhtiöt tarvitsevat rahoitusta lähitulevaisuudessa. 

Näkymät vuodelle 2018  

Sijoitusten hajautus useisiin energia- ja resurssitehokkuusyhtiöihin on alusta asti ollut seikka, jolla Loudspring erottautuu markkinoilla. Viime aikojen osakemarkkinaturbulenssissa hajautus on osoittautunut todella tärkeäksi ja tulemme panostamaan siihen myös tulevaisuudessa. 

Tavoitteemme on tarjota osakkaillemme hajautettu salkku eri kehitysvaiheessa olevia kiinnostavimpia Pohjoismaisia kasvuyhtiöitä energia- ja resurssitehokkuuden alalta. Meillä on joukko ydinomistuksia ja jatkamme pitkäjännitteisesti niihin sijoittamista ja niiden kasvattamista. Lisäksi meillä on venture sijoitussalkku, jota kasvatamme ja josta haemme irtautumisia lyhyellä ja keskipitkällä tähtäimellä. Tulemme keskittymään erityisesti niiden ydinomistusten kasvun konkreettiseen kiihdyttämiseen, joissa meillä on suurin omistus ja vaikutusvalta. Kiihdyttäminen on käytännös läheistä työtä joka tarkoittaa, että pyrimme turvaamaan yhtiölle ne työkalut ja resurssit, joita ne tarvitsevat kasvaakseen.

Vaikka keskitymme ydinomistuksiin, meitä kiinnostaa jatkossakin analysoida uusien sijoituskohteiden hankevirtaa. Markkinoilla on runsaasti hienoja kasvuyhtiöitä, joilla on Loudspringin kanssa sama missio ja meitä kiinnostaa tutustua näihin yhtiöihin. 

Osakkeenomistajamme eivät ole passiivisia ja he haluavat entistä enemmän konkreettista informaatiota salkkuyhtiöidemme tuloksista ja niiden vaikuttavuudesta. Tämän suhteen tiedämme, että meidän tulee pystyä parempaan. Keskityessämme strategisiin ydinomistuksiin tulemme myös julkaisemaan säännöllisesti analyysiä ja perustietoja näiden liiketoiminnasta mm. Liiketoimintaan vaikuttavia tekijöitä, tulostietoja ja arvioita tulevaisuudesta.

Pohjoismaat ovat edelleen kasvumoottori, joka synnyttää luonnonvaroja säästäviä yhtiöitä. Loudspring tulee keskittämään toimintaansa Helsinkiin ja Tukholmaan ja luomaan näihin toimipisteisiin kriittistä massaa ja synergiaa. Olemme perustaneet pysyvän tukikohdan Kaliforniaan ja se tukee jatkossakin yhtiöidemme kasvua Pohjois-Amerikan markkinoilla.

Pohjoismainen identiteetti on strategiamme kulmakivi ja sen vahvistaminen on jatkossakin yksi toiminnan painopiste. Panostamme uusien pohjoismaisten kumppaneiden löytämiseen ja sidosryhmien kasvattamiseen.

Markkinoilla on hermostuneisuutta, mutta resurssitehokkuus ei ole vain ohimenevä trendi. Mitä paremmin me ymmärrämme toimintamme vaikutukset ympäristölle, sitä keskeisemmäksi nousee resurssitehokkuuden vaatimus. Uusi poliittinen tyyli otti vallan Yhdysvaltojen liittovaltion tasolla, mutta osavaltiot ja kaupungit ovat, liittovaltion sijaan, osoittaneet johtajuutta ilmastoasioista. Poliittinen riski ei osoittautunut niin suureksi kuin pelättiin. Uudet toimijat ovat ottaneet vastuuta ja planeetallamme on vieläkin mahdollisuus selviytyä. Valistuneet kuluttajat ja yritykset ovat jatkossa jatkuvasti keskeisempi ajuri siirryttäessä kestävään talouteen.

Markkinoilla on merkkejä kokonaan uusista nousevista toimialoista, kuten ruokahävikin vähentäminen, jossa ResQ Club on yksi johtava yritys. Odotamme uusien tähtien nousua markkinoilla. Loudspring pyrkii strategiansa mukaisesti ottamaan merkittävän roolin tässä talouden muutoksessa. 

Odotamme positiivista kehitystä salkkuyhtiöissämme kuten esimerkiksi Eagle Filtersissä ja Nuukassa ja yleisesti odotamme vahvan kasvun jatkuvan. Tiedämme kuitenkin kokemuksesta, että kaikki yhtiöt eivät tule onnistumaan liiketoiminnan kehittämisessä ja rahoituksen hankkimisessa ja voivat siten kehittyä negatiivisesti.

Olemme havainneet muutoksia rahoitusta hakevien yritysten ja sijoittajien välisessä suhteessa. Perinteinen malli, jossa kasvuyhtiöt hakevat road shown avulla rahoituskierroksia, ei ole enää paras malli ja ala on muutoksessa. Yhä useammin kasvuyrittäjä on jatkuvalla road showlla erilaisten rahoituskumppaneiden kuten pankkien, rahastojen, family office-sijoittajien, yksityissijoittajien, yms. luona. Uusi rahoituksen ekosysteemi edellyttää kasvuyrittäjiltä monipuolista rahoitusasioiden hallintaa. 

Yleisellä tasolla odotamme kuluvusta vuodesta hyvää vuotta Loudspringille ja tulemme keskittymään ydinyhtiöihimme. Pyrimme vuoden aikana aloittamaan markkinaohjauksen antamisen enemmistöomisteisista yhtiöistämme. Pyrimme enemmistöomistukseen niissä yhtiössä, joissa näemme mahdollisuuden kannattavuuteen lyhyellä aikavälillä. Tavoitteena on turvata tulevaisuudessa tasainen ja kasvava osinkovirta näistä valikoiduista yhtiöistä. Pyrkimys kannattavaan kasvuun on tulevan toiminnan strategian ydin.   

Odotamme tekevämme kuluvan vuoden aikana osittaisirtautumisia venture salkkuun kuuluvista yhtiöistämme. Tulemme myös jatkamaan omistaja-arvoa kasvattavien järjestelyjen analysointia ja toteuttamista strategiamme mukaisesti.

Varsinainen yhtiökokous 2017

Loudspring Oyj:n (tuolloin nimeltään Cleantech Invest Oyj) varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.4.2017 Helsingissä.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2016 ja päätti, että tilikauden tappio 1.136.957,05 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2016.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 400 euroa kuukaudessa ja annetaan 10.000 optio-oikeutta vuosipalkkiona. Optio-oikeudet annetaan varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen nojalla. Hallituksen palkkiota ei makseta niille henkilöille, jotka ovat yhtiön palveluksessa. Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei kuitenkaan korvata pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille silloin kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen nykyiset jäsenet Thomas Bengtsson, Peter Carlsson, Lassi Noponen, James Penney ja Matti Vuoria sekä uudeksi jäseneksi Gudrun Giddings.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella. Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte & Touche Oy, päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Aleksi Martamo.

Kokouksessa päätettiin kolmesta hallitukselle annetusta valtuutuksesta: 1) hallitukselle valtuutus A osakkeiden liikkeelle laskemisesta ja 2) Hallituksen valtuuttaminen päättämään optio-oikeuksien antamisesta ja 3) Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta 

Valtuutuksiin voi tutustua tarkemmin yhtiön verkkosivuilla: http://loudspring.earth/uutiset/category/4/cleantech-invest-oyjn-varsinaisen-yhtikokouksen-ja-hallituksen-ptksi .

Osake 

Yhtiöllä oli tilikauden alussa yhteensä 21,950,990 osaketta, jakautuen 4,569,031 K-sarjan osakkeeseen ja 17,381,959 A-sarjan osakkeeseen. A-sarjan osakkeilla on kullakin yhtiökokouksessa yksi ääni ja K-sarjan osakkeilla on yhtiökokouksessa 20 ääntä.

Yhtiön hallitus päätti 3.2.2017 institutionaalisille ja yhtiön kannalta strategisille sijoittajille suunnatusta n. 2,6 miljoonan euron osakeannista jossa merkittiin 933,000 uutta A sarjan osaketta merkintähintaan 2,74 EUR osakkeelta, joka vastasi Loudspringin A-sarjan osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettua keskihintaa First North Helsingissä aikavälillä 23 tammikuuta – 1. maaliskuuta 2017 sekä 10%:n alennuksen. Antiosakkeet vastasivat noin 4,1% yhtiön osakekannasta annin jälkeen. Uudet osakkeet rekisteröitiin Kaupparekisteriin 16.2.2017 ja tämän jälkeen yhtiössä oli 4,569,031 K-sarjan osaketta ja 18,314,959 A-sarjan osaketta.

Yhtiön hallitus päätti 27.10.2017 osakevaihdosta Nuukan yhtiön perustamisessa mukana olleiden osakkaiden kanssa. Loudspring suuntasi osakevaihdossa osakeannnin, jossa tarjottiin merkittäväksi yhteensä 143.100 uutta Loudspringin A sarjan osaketta. Yhtiö vastaanotti merkintähintana 477 kappaletta Nuukan A-sarjan osakkeita. Uudet osakkeet rekisteröitiin Kaupparekisteriin 21.2.2017.

Yhtiön hallitus päätti 1.11.2017 suunnatusta osakeannista jossa merkittiin 442,250 uutta A sarjan osaketta merkintähintaan 2,64 EUR osakkeelta, joka vastasi Loudspringin A-sarjan osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettua keskihintaa First North Helsingissä aikavälillä 19. lokakuuta – 31. lokakuuta 2017 sekä 5%:n alennuksen.  Uudet osakkeet rekisteröitiin Kaupparekisteriin 22.11.2017 ja tämän jälkeen yhtiössä oli 4,569,031 K-sarjan osaketta ja 18,757,209 A-sarjan osaketta.

Yhtiön hallitus päätti 15.12.2017 suunnatusta osakeannista jossa merkittiin 475 977 uutta A-sarjan osaketta merkintähintaan 2,64 euroa (26,26 Ruotsin kruunua) antiosakkeelta, joka hinta päätettiin  valikoitujen institutionaalisten sijoittajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Antiosakkeet vastasivat noin 2% yhtiön kaikista osakkeista annin jälkeen. Uudet osakkeet, mukaan lukien yllä mainitut Nuukan osakevaihdossa luodut uudet osakkeet, rekisteröitiin Kaupparekisteriin 21.12.2017 ja tämän jälkeen yhtiössä oli 4,569,031 K-sarjan osaketta ja 19,376,286 A-sarjan osaketta.

Näin ollen tilikauden 2017 päättyessä Loudspring Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli 23,945,317, joista 4,569,031 oli K-sarjan osakkeita, joilla on yhtiökokouksessa 20 ääntä  ja 19,376,286 A-sarjan osakkeita, joilla yhtiökokouksessa yksi ääni.

Tämän lisäksi yhtiössä on 2,293,936 K-sarjan osakkeen merkintään oikeuttavaa optio-oikeutta ja 846,000 A-sarjan osakkeen merkintään oikeuttavaa optiota. Optioiden laimennusvaikutus huomioiden osakemäärä 31.12.2017 oli 27,085,253, jakautuen 6,862,967 K-sarjan osakkeeseen ja 20,222,286 A-sarjan osakkeeseen. (31.12.2016: 25,244,926).

Osakeantioikaistu keskimääräinen osakemäärä 31.12.2017 oli 22,931,538 (31.12.2016: 20,868,919). Optioiden laimennusvaikutus huomioiden osakeantioikaistu keskimääräinen osakemäärä 31.12.2017 oli 26,054,807 (31.12.2016: 24,033,688).

 Loudspringin hallituksen ja johtoryhmän jäsenet omistivat 31.12.2017 yhteensä

 941,203 A-sarjan osaketta, 3,344,072 K-sarjan osaketta, 1,854,028 K-sarjan osakkeen merkintään oikeuttavaa vuoden 2013 optio-ohjelmaan kuuluvaa optio-oikeutta jotka oikeuttavat merkitsemään 1,854,028 kappaletta K-sarjan osakkeen ja 830,000 optio-oikeutta jotka kuuluvat optio-ohjelmaan 2/2016 jotka oikeuttavat merkitsemään 830,000  A-sarjan osaketta, kun otetaan huomioon kaikki osakkeet ja optiot, joita kyseiset henkilöt itse tai lähipiirinsä ja määräys- tai vaikutusvaltayhteisöjensä kautta omistivat. Tämän lisäksi 16,000 optio-oikeutta, jotka kuuluvat optio-ohjelmaan 2/2016, joka oikeuttaa merkitsemään 16,000 kappaletta A sarjan osakkeita on henkilöillä jotka työskentelevät yhtiössä.

Hallituksen jäsenten ja johtoryhmän omistamat osakkeet vastaavat noin 17,9 prosenttia yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista, 31.12.2017 kaupparekisteriin merkityistä osakkeista  ja 61,2 prosenttia niihin liittyvistä äänioikeuksista.

 Loudspringilla oli 31.12.2017 yhteensä 3827 osakkeenomistajaa jotka oli rekisteröity Euroclear Suomeen ja 1965 osakkeenomistajaa jotka oli rekisteröity Euroclear Ruotsiin.

Loudspringin A sarjan osakkeiden, joilla käydään kauppaa First Northissa,  kokonaismäärä tilikauden päättyessä oli 19,376,286 ja markkina-arvo 29.12.2017 oli EUR 49.4 miljoonaa. Mikäli myös listaamattomat K-sarjan osakkeet otetaan huomioon, markkina-arvo oli EUR 61.1 miljoonaa. Osakkeen päätöskurssi 31.12.2017 oli 2,55 €. Tilikauden ylin kurssi oli 3,71€, alin kurssi 1,61€, ja vaihdolla painotettu keskikurssi 2,79€.

 A-sarjan osakkeella oli vuoden 2017 aikana Pareto Securitiesin kanssa tehty markkinatakaussopimus, joka täyttää NASDAQ OMX Stockholm Oy:n Liquidity Providing (LP) -vaatimukset. Loudspringin First North Helsingissä kaupankäynnikohteena olevilla osakkeilla ei ole markkinatakaussopimusta.

Optio-ohjelmat

Optio-ohjelma 2013

Yhtiön hallitus on 10.5.2013 päättänyt yhtiön avainhenkilöiden optio-ohjelmasta, jonka perusteella voidaan merkitä yhteensä enintään 2.443.936 yhtiön uutta K-sarjan osaketta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla päättyy 31.12.2020. Osakkeiden merkintähinta on 0,0001 euroa osakkeelta.

Optio-ohjelma 2/2016

Yhtiön hallitus päätti 10.6.2016 ylimääräiseltä yhtiökokoukselta 9.3.2016 saamansa valtuutuksen perusteella yhtiön avainhenkilöiden optio-ohjelmasta, jonka perusteella voidaan merkitä enintään 1.000.000 uutta A-sarjan osaketta. Optio-oikeuksista 333.333 on merkitty tunnuksella 2-2016A, 333.333 tunnuksella 2-2016B ja 333.334 tunnuksella 2-2016C. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2-2016A 1.7.2016 – 31.12.2025, optio-oikeudella 2-2016B 1.7.2017 – 31.12.2025 ja optio-oikeudella 2-2016C 1.7.2018 – 31.12.2025. 

Yhtiökokous päätti 20.4.2016, että hallituksen jäsenille maksetaan 10.000 optio-oikeutta vuosipalkkiona. Seuravat hallituksen jäsenet saivat optioita vuosipalkkiona: Thomas Bengtsson, Peter Carlsson, James Penney ja Matti Vuoria.

Tammikuussa 2017 yhtiön hallitus päätti yhteensä 806.000 optio-ohjelmaan 2-2016 kuuluvan optio-oikeuden jakamisesta Loudspringin avainhenkilöille. Optio-oikeuksia jaettiin johtoryhmän jäsenille seuraavasti: Toimitusjohtaja Alexander Lidgren 400.000 optio-oikeutta, Lassi Noponen 200.000 optio-oikeutta, Tarja Teppo 100.000 optio-oikeutta ja Timo Linnainmaa 100.000 optio-oikeutta. Tämän lisäksi Joshua Kirkmanille jaettiin 6,000 optio-oikeutta.

Osakkeiden merkintäaika ei kuitenkaan ala optio-oikeudella 2-2016A ennen kuin yhtiön A-sarjan osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi First North Finland –markkinapaikalla on ollut neljän (4) peräkkäisen viikon ajan vähintään 1,75 euroa, optio-oikeudella 2-2016B ennen kuin yhtiön A-sarjan osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi First North Finland – markkinapaikalla on ollut neljän (4) peräkkäisen viikon ajan vähintään 2,25 euroa ja optio-oikeudella 2-2016C ennen kuin yhtiön A-sarjan osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi First North Finland – markkinapaikalla on ollut neljän (4) peräkkäisen viikon ajan vähintään 3,00 euroa. Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla on 1,00 euroa osakkeelta. Osakkeiden merkintähinta kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

PlugSurfing myytiin kokonaisuudessaan Fortumille maaliskuussa 2018. Molemmat osapuolet sopivat ettei hankintasopimuksen arvoa ilmoiteta. Loudspring omisti 3.1% PlugSurfingista ennen myyntiä ja sai sijoitetulle pääomalle noin 18% vuotuisen tuoton sinä aikana, kun yhtiö oli Loudspringin salkussa.

Nocartin Afrikan projektien ja saatavien tilanteesta annettiin tilannepäivitys maaliskussa 2018. Vuoden 2017 alussa julkistettu 200MUSD toimitusprojekti Sambia-projektin toteutusaikataulu tulee todennäköisesti viivästymään alkuperäisestä aikataulusta. Nocart on myös viime joulukuussa julkistanut Keniasta saamansa 14MUSD arvoisen tilauksen 10MW aurinkovoimalasta. Tämä projekti on käynnistynyt ja etenee suunnitelman mukaisesti.

Eagle Filtersin sijoituskierros ja osakevaihto julkistettiin tammikuussa 2018. Loudspring hankki osake-enemmistön Eagle Filter Oy:stä. Loudspring:in omistus Eagle Filtersissä ennen järjestelyä oli 34% ja järjestelyn myötä se nousi 63,4%:iin. Osapuolet sopivat myös optiosta, joka mahdollistaa Loudspring:in Eagle Filters omistuksen nousun 80%:iin. Loudspring Oyj antoi 151 tuhannen euron suuruisen takauksen Eagle Filters Oy:n lainoille.

Nuuka Solutionsiin tehtiin sijoitus pääomalainan muodossa joulukuussa 2017. Lainaan sisältyy oikeus vaihtaa laina omistukseen yhtiössä aikaisintaan maaliskuussa 2018. Jos vaihto-oikeus, mukaan lukien lainalle kertynyt korko, otettaisiin huomioon, nousisi Loudspring enemmistöomistajaksi Nuukassa. Tämä vaihtooikeus ei kuitenkaan ollut käytettävissä raportointijakson lopussa 31.12.2017.

ResQ Clubiin tehtiin  tammikuussa 2018 sijoituskierros jossa Loudspring toimi ankkurisijoittajana. Jos vielä käynnissä oleva sijoituskierros merkitään täyteen, nousee Loudspringin omistus ResQ:ssa 15.6 prosentista 17.8 prosenttiin. 

Yhtiökokous 2018 ja taloudellinen tiedottaminen

Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 sekä tilintarkastuskertomus on saatavana osoitteesta loudspring.earth/share/general-meetings .

Varsinainen yhtiökokous pidetään 20.4.2018 Helsingissä. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan 29.3.2018. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

Yhtiön puolivuotisraportti ajalta 1.1.-30.6.2018 julkaistaan 31.8.2018. Q1 yhteenveto ajalta 1.1 – 31.3.2018 julkistetaan 20.4.2018 ja Q3 yhteenveto ajalta 1.7 – 30.9.2018 julkistetaan 31.10.2018.

Tilinpäätöstiedotteen laatimisperiaatteet

Tilinpäätös on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tilinpäätöstiedotteen luvut on tilintarkastettu ja ne on pyöristetty tarkoista luvuista. Vuoden 2016 vertailuluvut on ilmoitettu sulkeissa, ellei muuta ole mainittu.

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat

Omavaraisuusaste (%) Taseen mukainen oma pääoma katsauskauden päättyessä x 100/ Taseen loppusumma
Osakkeiden lukumäärä (kpl) Osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin (kpl) Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä
Osakkeiden lukumäärä, laimennettu (kpl) Osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä lisättynä myönnettyjen optioiden määrällä
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, laimennettu (kpl) Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä lisättynä myönnettyjen optioiden määrällä
Osakekohtainen tulos (euroa) Katsauskauden (tilikauden) tulos / Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä
Osakekohtainen tulos, laimennettu (euroa) Katsauskauden (tilikauden) tulos / Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä lisättynä myönnettyjen optioiden määrällä

Taloudellinen informaatio (FAS)

Tuloslaskelma
EUR '000  1 - 12 / 2017  1 - 12 / 2016  7 - 12 / 2017  7 - 12 / 2016
Liikevaihto 29 396 11 358
Materiaalit ja palvelut -79 -216 -37 -163
Henkilöstökulut -453 -523 -245 -301
Poistot ja arvonalentumiset -179 -171 -90 -94
Liiketoiminnan muut kulut -622 -571 -326 -323
Liiketulos -1 305 -1 085 -687 -523
Rahoitustuotot 314 50 167 26
Rahoituskulut -571 -101 -389 89
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja
ja veroja -1 561 -1 136 -909 -408
Tuloverot -1 -1 0 0
Tilikauden tulos -1 562 -1 137 -909 -408
Osakekohtainen tulos -0,07 -0,05 -0,04 -0,02
Osakekohtainen tulos, laimennettu -0,06 -0,05 -0,04 -0,02


Tase
EUR '000 31/12/2017 31/12/2016
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
  Aineettomat hyödykkeet 264 438
  Aineelliset hyödykkeet 22 15
  Sijoitukset omistusyhteysyrityksiin 19 990 19 686
  Muut osakkeet ja osuudet
  Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä 0 0
Pysyvät vastaavat yhteensä 20 276 20 139
Vaihtuvat vastaavat
  Myyntisaamiset 110 234
  Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä 776 409
  Lainasaamiset 11 22
  Muut saamiset 80 93
  Siirtosaamiset 46 53
  Rahat ja pankkisaamiset 3 562 1 206
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 4 585 2 018
Vastaavaa yhteensä 24 862 22 157
Vastattavaa
Oma pääoma
  Osakepääoma 80 80
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 16 675 11 303
  Arvonkorotusrahasto 11 798 12 703
  Edellisten tilikausien voitto (tappio) -4 286 -3 149
  Tilikauden voitto (tappio) -1 562 -1 137
Oma pääoma yhteensä 22 705,26323 19 800
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
  Laskennalliset verovelat 1 534 2 104
Lyhytaikainen vieras pääoma
  Lainat rahoituslaitoksilta 269 0
  Ostovelat 294 113
  Muut velat 9 62
  Siirtovelat 51 79
 Vieras pääoma yhteensä 2 156 2 357
Vastattavaa yhteensä 24 862 22 157


Rahoituslaskelma
EUR '000
 1 - 12 / 2017  1 - 12 / 2016
Liiketoiminta
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja
ja veroja -1 561 -1 136
Verot -1 -1
Oikaisut * 207 97
Poistot 179 171
Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys (-), vähennys (+) 145 -323
Korottomat lyhytaikaiset velat, lisäys (+), vähennys (-) 0 -178
Liiketoiminnan rahavirta -1 031 -1 370
Investoinnit
Investoinnit (aineelliset ja aineettomat) -12 -227
Investoinnit omistusyhteysyritysten osakkeisiin -2 181 -673
Luovutustuotot osakkeista 646 0
Annetut lainat omistusyhteysyrityksille                   -426 0
Lainasaamisten takaisinmaksut 100 0
Lainasaamiset muilta 11 13
Investointien rahavirta -1 862 -887
Rahoitus
Maksullinen osakeanti 4 981 2 661
Lyhytaikaisten lainojen muutos, lisäys (+), vähennys (-) 269 0
Rahoituksen rahavirta 5 250 2 661
Rahavarojen muutos 2 356 404
Rahavarat kauden alussa 1 206 802
Rahavarat kauden lopussa 3 562 1 206
* Oikaisut sisältävät rahoitustuottoihin ja -kuluihin liittyviä eriä, joihin ei liity rahavirtaa


Laskelma oman pääoman muutoksista
EUR '000 Osakepääoma Arvonkorotus- rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden tulos Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2017 80 12 703 11 303 -4 286 0 19 800
Osingonjako 0 0 0 0 0
Osakeanti 0 5 373 0 0 5 373
Arvonkorotusrahasto -905 -905
Tulos 0 0 0 -1 562 -1 562
Oma pääoma 31.12.2017 80 11 798 16 675 -4 286 -1 562 22 705
Oma pääoma 1.1.2016 80 1 218 8 590 -3 149 0 6 739
Osingonjako 0 0 0 0 0
Osakeanti 0 2 713 0 0 2 713
Arvonkorotusrahasto 11 485 0 11 485
Tulos 0 0 0 -1 137 -1 137
Oma pääoma 31.12.2016 80 12 703 11 303 -3 149 -1 137 19 800

Helsingissä 28. maaliskuuta 2018

LOUDSPRING PLC
Hallitus

Yhteystiedot

Lassi Noponen, Hallituksen puheenjohtaja, Loudspring Oyj. Puh: 358 40 501 5127, lassi.noponen@loudspring.earth

Access Partners Oy, Hyväksytty neuvonantaja. Puh: 358 9 682 9500

Loudspring lyhyesti

Loudspring on Pohjoismaissa ja Kaliforniassa toimiva yhtiöryhmä, joka keskittyy säästämään luonnonvaroja. Loudspring yhtiöt ovat aktiivisia toimijoita viidellä globaalilla markkina-alueella: energia, kiinteistöt, muoti, ruoka sekä valmistava teollisuus. Loudspring:in johto koostuu henkilöistä, jotka ovat rakentaneet positiivista ympäristövaikutusta ja liiketoimintaa yhdistäviä kasvuyrityksiä jo yli vuosikymmenen.

Loudspring on listattu First North listalla tunnuksella LOUD ja First North Stockholm listalla tunnuksella LOUDS.

www.loudspring.earth

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/loudspring/

Twitter: @loudspring

IG: @loudspring_earth

FB: https://www.facebook.com/loudspringco/

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit