Bokslutskommunike 1 januari - 31 december 2017 (reviderad)

Report this content

Loudspring Plc

Pressmedelande                          

28 mars 2018 8:30 (EET)

Januari-December 2017

 • Portföljbolagens totala intäkter har ökat med 77% under 2017 (upskattade, ej reviderade).
 • Loudspring fokuserade på exit i utvalda innehav och ökning av ägandet i utvalda innehav nära lönsamhet.
 • Loudspring genomförde tre riktade emissioner under året, vilket inbringade bolaget totalt cirka EUR 5MEUR, före kostnader relaterade till kapitalanskaffningarna.
 • Loudspring kommer, med början i år, att även rapportera sammanlagda reviderade intäkter för huvudinnehav.  Detta kommer att redovisas i ett separat pressmeddelande när reviderade siffror för alla huvudinnehav har mottagits.

De viktigaste händelserna i portföljbolagen:

 • Enersize genomförde sin börsintroduktion på Nasdaq First North Stockholm den 15 juni. Handelsvolymen första handelsdagen var 3 317 501 omsatta Enersize-aktier och aktien stängde till 8,55 SEK (0,88 €), 24% högre än börsintroduktionen.
 • Enersize installerade sin mjukvara i 8 fabriker under rapporteringsperioden, sex av dem i Kina och två i Europa och fick sin första återkommande order.
 • Förnyelsebar energy-leverantören Nocart erhöll en order på 14 MUSD för en solenergianläggning i Kenya och en på 200 MUSD för ett solhybridkraftverk i Zambia. Nocarts leverans till projekt i Zambia har försenats från ursprungliga tidsplanen, vilket lett till mindre intäkter för Nocart år 2017 än förväntat i H1/2017 releasen (upskattat, ej reviderat) Båda projekten går framåt men Zambia-projektet  har blivit försenat från den ursprungliga tidsplanen, vilket har lett till lägre intäktsuppskattning för Nocart 2017 än vad som uppskattades i H1/2017 releasen.
 • Nuuka Solutions (hädanefter: Nuuka)tog emot nya order från större kunder både i Benelux och Sverige och fick sin sin första amerikanska kund. De månatliga återkommande intäkterna ökade under året med 125%.
 • Swap.com passerade 2 miljoner artiklar och har nu 2,3 ​​artiklar till salu på Swap.com.
 • Eagles Filters (hädanefter: Eagle) luftfiltreringslösning godkändes, efter en lång testperiod, av världens största leverantör av el från naturgas, Engie, och fick första luftfiltreringsorder från dem, samt flera nya och återkommande beställningar från andra globala energileverantörer. Eagles intäkter ökade med 37% jämfört med föregående år.
 • Antal användare som handlar via ResQ Club per månad växte med 212% jämfört med förgående år. Försäljningen av mat över ResQs platform var 2017 ca 1,5 MEUR. 
 • Finansieringsrisken har ökat för portföljbolagen då osäkerheten på kapitalmarknaderna har ökat väsentligt. 

July-December 2017

 • Cleantech Invest bytte namn till Loudspring och meddelade intentionen att stegvis gå från investerare-accelerator till en företagsgrupp med fokus på att spara naturresurser. 
 • Loudspring ökade ägandet i maträddaren ResQ Club från 7,5% till 15,6% (och till cirka 17,8% beroende på utfall av den nuvarande finansieringsrundan). 
 • Loudspring ökade ägande i fastighetsdigitaliserings-företaget Nuuka från 39% till 47,9% genom en aktiebyte med några av de grundande aktieägarna. 
 • Loudspring ökade sitt ägande i Eagle Filters från 28% till 34%, med möjlighet att öka ägandet ytterligare till 40%. 
 • I november 2017 genomförde Loudspring en riktad emission på 1,2 MEUR med 442 250 nya klass A-aktier tecknade till teckningskursen 2,64 euro (SEK 26,26) per aktie. 
 • I december 2017 genomförde Loudspring en riktad emission på cirka 1,26 MEUR. I emissionen tecknades 475 977 nya A-aktier till teckningskurs 2,64 euro (26,26 kronor) per aktie. 
 • Loudspring deltog i ett garantikonsortium för Swap.coms investeringsrunda med ett åtagande på 1,5 MEUR. Detta åtagande omvandlades till en investering på 1,25 MEUR i Swap under H2 / 2017. 
 • Loudspring reste sitt första lånekapital via en kredit på 1MEUR från Nordea Bank. 

De viktigaste händelserna i intresseföretag: 

 • Förnyelsebar energi-leverantören Nocart erhöll en order på 14 MUSD för en solenergianläggning i Kenya i december 2017.
 • Eagle Filters tecknade en återkommande order från IEC, den största elleverantören i Israel.
 • Enersize signerade två signifikanta nya kontrakt under H2 / 2017: Ett med kinesiska Venergy och ett med Scania i Sverige.
 • Nuuka fullbordade sitt första stora leveransprojekt till en stor amerikanska Fortune 500-kund i New Jersey.

Nyckeltal

EUR ‘000 7-12/2017 7-12/2016 1-12/2017 1-12/2016
Omsättning 11 358 29 396
Rörelseresultat -687 -523 -1 305 -1 085
Periodens resultat -909 -408 -1 562* -1 137
Kassa, bank och likvida medel 3 562 1 206 3 562 1 206
Eget kapital 22 705 19 800 22 705 19 800
Soliditet 91.3% 89.4% 91.3% 89.4%

*Obs: Resultatet påveras negativ av partiell nedskrivning i Oricane (-189k), Savosolar (-142k) och Lumeron (-78k).  

Kommentar från VD Alexander Lidgren 

Ett år av förändring

Det har varit ett utomordentligt år, ett roligt år och ett år som även haft sina utmaningar. Under året har ett antal av våra bolag framgångsrikt bevisat sina affärsidéer på globala marknader, samtidigt som vi har haft större roller än någonsin tidigare i några av dem. Vi har ökat vårt ägande betydligt i flera högpresterare och vi tog ett antal steg mot det tydligt uttalade målet att bli en företagsgrupp som sparar naturresurser. Denna övergång kommer att göra oss aktiva på fem globala megamarknader: tillverkning, mat, fastigheter, vatten och förnyelsebar energi.

Att intäkterna ökade med 77% jämfört med föregående år är ytterst imponerande, hur man än ser på det. Detta trots det faktum att jämfört med första halvåret ledde en försening i ett av Nocarts projekt till att en del av deras intäkter sköts fram i tid. Som ni kommer att läsa i beskrivingen av deras prestation under året, visar flera av våra bolag imponerande tillväxt, framförallt på internationella marknader.

Allmänheten kanske inte alltid ser det, men arbetet att få bolag att växa från ideer till framgångsrik kommersialisering är i verkligheten fullt av slitgöra och små, små segrar på vägen. Vi har släckt en hel del brander i år, inklusive att anställa och avskeda människor i våra bolag och rädda finansieringsrundor som innebar “make or break” för bolagen men vi har också lyckats hjälpa våra bolag växa framgångsrikt även genom tuffa perioder och vi har själva redan gjort stora framsteg på vår nya strategi.

Jag är väldigt nöjd med våra insatser och de resultat vi åstadkommit i år.

Låt mig berätta lite mer om det!

Öka vårt fokus på högpresterande kärninnehav 


När vi tittar på vår framtida avkastning är det viktigt att notera att den inte bara är kopplad till framgångarna för våra företag, utan också i stor utsträckning till det ägande vi har i dessa företag när de lyckas. Vi har avsiktligt ökat vårt ägande i flera högpresterande innehav under det senaste året. 

Vi gick från 10% till 34% under 2017 och nu under 2018 ökade vi vårt ägande ytterligare till 63,4% (och har möjlighet att gå till 80%) i Eagle Filters som ökar effektiviteten i kraftverk. Vi har gått från 8,7% till 15,6% (och går till cirka 17,8% när den nuvarande finansieringsrundan stängs) i matsparande ResQ Club. Vi ökade också i fastighetsprogramvaruföretaget Nuuka, från 34,3% till 47.9% och om vi använder det konvertibellån vi gav Nuuka i December blir Loudspring majoritetsägare av Nuuka. 

Du kanske undrar varför? 

Jo, Nuukas månatliga återkommande intäkter fortsatte att växa och i slutet av 2017 hade de mer än fördubbladets jämfört med januari 2017. Under ny ledning ökade ResQ Club sin månadsförsäljning över plattformen med 79% under andra halvåret 2017 samtidigt som kostnaderna minskade. Bolagets årliga tillväxt i månatliga beställningar över plattformen är 200%. Eagle Filters omsättningstillväxt under 2017 var 37% och den nuvarande orderbasen är rekordhög. Det är vår uttalade tro att dessa företag har potential att bli internationella stjärnor på sina respektive områden. 

Exits

Vi ägde 3,1% av Berlinbaserade Elbilsladdar-appen PlugSurfing innan vi sålde det till Fortum i början av mars. Försäljningen returnerade det investerade kapitalet och gav en årlig avkastning på cirka 18% under tiden företaget var i Loudsprings portfölj. De kombinerade teamen och resurserna i Fortum Charge och Drive och PlugSurfing har verkligen potential att eliminera mycket av flaskhalsen som ligger i att hitta och ladda ditt eldrivna fordon och vi är väldigt stolta över att ha varit en liten del i resan av vad som nu är 60 000 laddpunkter anslutna till PlugSurfing.

Vi gjorde också en partiell försälj
ning av Enersize. Multipeln på investerat kapital var cirka 11,3 (en värdeökning på 1030%). Försäljningen var en liten del av vårt innehav i bolaget och vårt nuvarande effektiva ägande är fortfarande 35,6%. Enersize har också signerat åtta nya installationsavtal under 2017 men många av de nuvarande avtalen är ännu inte installerade och betalningarna inväntas inte förrän efter ett år, så det tar ett tag innan det stora orderintaget visar resultat, men vi har fortfarande mycket stark tilltro till Enersize potential. Deras mjukvara blir ständigt smartare och de förbättrar potentialen att hitta besparingar i tryckluftsystem varje dag. Vi kommer att fortsätta bygga företaget till att bli världsledande inom energibesparing för industriella tryckluftssystem. 

En portfölj av företag bidrar med diversifiering, men som vi ofta nämner blir inte alla företag en framgång. 

Vi har sålt två företag med förlust under perioden, One1 och Savo-Solar. Båda har haft utmanande utvecklingsresor, till den grad att vi valt en inaktiv roll de senaste åren. Efter att ha minskat vårt innehav i Savo-Solar under två års tid, har vi nu sålt våra sista procent i företaget. Vi sålde vårt innehav i One1 i en enda transaktion till entreprenörerna bakom företaget. Innehavet kan fortfarande komma att ge avkastning om företagets utveckling är positive så vi har ännu inte skrivit av bolaget helt i vår balansräkning

Medan dessa enskilda exits inte väsentligt rörde nålen när det gäller kontanter, frigörs ytterligare energi till annat när du bestämmer att ett företags utmaningar inte längre är dina.  

Från investerare till accelerator till en företagsgrupp, ett steg åt gången

Vår strategi under de senaste tre åren har byggt på hur vi på bästa sätt kan accelerera våra företags tillväxt. Vi har alltmer fokuserat på att ge hjälp till internationalisering (om du missade det har vi lanserat kontor i Los Angeles, Berlin och Stockholm och hjälpt våra företag att få tillgång till den kinesiska marknaden genom våra partners där). Att ge våra företag såväl extern som av oss tillhandahållen tillväxtfinansiering och se till att vi och våra företag kommunicerar och marknadsför sig väl. Efter att ha sett framgångsrika resultat med en anmärkningsvärd ökning i omsättning för portföljen de senaste tre åren har vi nu påbörjat nästa steg på vår egen resa, som över de tre kommande åren gör oss till en företagsgrupp som sparar naturresurser och är aktiv på fem globala megamarknader.

Vi bytte namn till Loudspring för att bättre reflektera detta och har en strategi på plats vars implementering redan är långt framskriden. Varför gör vi det här? Med större ägande i utvalda kapitaleffektiva företag där vi från insidan ser att de växer bra får vi en större del av uppsidan,  Med tanke på de ansträngningar som det innebär att göra tidiga startups till  fullt utvecklade framgångssagor, är det vettigt att öka ägandet i de företag där vi ser att det är lämpligt och där vi kan få bra erbjudanden att göra det. Vi är, som du säkert är medveten om, inte en fond utan ett vinstmaximerande företag och kommer som sådant ha mycket nytta av en mer stabil inkomstström från framtida lönsamma företag utöver den mer oregelbundna men större inkomsten som härrör från exits.

Och de stora fem? Som ni kanske märkt har vi stora innehav i fastigheter, mode, mat, energi och vatten. Det är de industrierna våra kärnföretag omvandlar.

Det kommande året 

Internationellt räckvidd. Nordisk konsolidering

Att ha internationell närvaro ökar  vår kostnadsbas något, trots att vi gör det så kapitaleffektivt som möjligt, men jag kan inte nog betona hur viktigt det är för att ge bättre stöd till våra företag. Än mer så, i takt med att vi ökar våra ägande. Vi har redan hjälpt våra företag att få nya internationella ägare såväl som kunder och distributörer och försäljningsagenter och det skulle inte ha varit möjligt utan att ha mer långvarig närvaro för att bygga dessa relationer. Dessa ansträngningar kommer att göra stor skillnad även framöver.

Samtidigt inser vi att vi inte kan förlora våra nordiska rötter. Vid denna tidpunkt är våra aktieägare främst finska och i mindre utsträckning svenska. Vi kommer att sträva efter att öka antalet aktieägare i Sverige det närmaste året, vilket kommer att uppnås genom att vi ökar vår närvaro i Stockholm.

Utökad information till fördel för aktieägare

Vi har historiskt inte givit tydlig vägledning till aktiemarknaden angående det aktuella marknadsvärdet för våra respektive företag. Investerare har själva varit tvungna att bilda sin egen åsikt och förlita sig på den regelbundna analys som görs av vår aktie för att värdera våra separata innehav. Vi har lidit en del av detta men har varit återhållsamma att ge marknaden den informationen eftersom vi varit minoritetsägare, samtidigt som många av bolagen har varit i kapitalanskaffningsläge och värderingar kan då påverkas. När vi nu blir större ägare i flera företag inser vi dock att det här är något vi behöver förbättra. Vi kommer därför att meddela mer omfattande parametrar för portföljens utveckling som kontinuerligt kommer att uppdateras på vår webbsida. Formatet på detta bestäms i skrivande stund och samtidigt har vi även fler separata banker som kommer att tillhandahålla sina analyser. Jag är övertygad om att denna ökade information kommer att vara till stor nytta för såväl framtida som nuvarande investerare och är faktiskt väldigt ivrig att börja tillhandahålla den.

Det kommande året                                                                                                       

De lösningar våra företag tillhandahåller mottas mycket bra på sina respektive marknader. Teknik- och kundacceptansrisker har i stor utsträckning tagits bort i våra huvudinnehav. Uppskalnings- och tillväxtrelaterade risker har dock inte försvunnit. En del i att hjälpa våra företag att växa det kommande året är att hitta finansiering med lämplig tillväxtkapital, en annan är att hitta och anställa ytterligare talanger, för internationell tillväxt av till bolagen. Detta arbete har redan påbörjats och kommer att vara ett fokus under det kommande året. Våra första anställningsannons är ute på sociala medier, dela med dig och ta gärna kontakt om du själv har Loudspring-ambitioner. Vi ser fram emot ett mycket spännande år där vårt ökade ägande resulterar i snabb tillväxt och ännu bättre paketering och marknadsföring av våra företag. Vi uppskattar var och en en av er och hoppas vi ses under året!

Loudsprings ägande i respektive portföljbolag 31 december 2017

Ägane i portföljbolag Loudspring direct ownership Loudspring effective ownership Loudspring effective ownership, fully diluted
Aurelia Turbines 2,4% 2,4% 2,3%
Clean Future fund Ky 36,8% 36,8% 36,8%
Cleantech Invest SPV 1 20,0% 20,0% 20,0%
Cleantech Invest SPV 2 20,0% 20,0% 20,0%
Cleantech Invest SPV 3 21,8% 21,8% 21,8%
Cleantech Invest SPV 4 43,8% 43,8% 43,8%
Cleantech Invest SPV 5 20,0% 20,0% 20,0%
Eagle Filters 34,0% 34,0% 34,0%
Enersize 34,6% 35,6 % 31,9 %
Lumeron 14,3% 14,3% 14,3%
Metgen 1,7 % 2,4 % 2,4 %
Nocart 18,8 % 19,3 % 19,3 %
Nuuka Solutions 47,9 % 47,9 % 46,8 %
Oricane 21,2 % 21,2 % 21,2 %
PlugSurfing 3,1 % 3,1 % 3,1 %
ResQ 18,4 % 18,4 % 15,6 %
Sansox 9,6 % 9,6 % 9,6 %
Sofi Filtration 26,0 % 26,0 % 25,2 %
Swap.com Services 4,0 % 7,4 % 6,6 %
Watty 0,6 % 4,0 % 3,8 %

Portföljbolagens prestation under året 2017

Värdet på Loudspring bör återspegla portföljens värde och det är genom utdelningar, men oftare exits i dessa företag som huvuddelen av inkomsten kommer att återfinnas. Loudspring kommenterar i sin rapport om utvecklingen i huvudinnehav. Det kommer också att finnas utrymme för varje huvudinnehav att kunna reflektera över den nuvarande dynamiken i branschen som bolagen arbetar inom. Huvudinnehav i portföljen är företag där innehavets storlek och / eller värdebidrag är tillräckligt stor för att påverka Loudsprings aktievärde. För noterade företag rapporterar vi vårt effektiva ägande. Effektivt ägande innebär att vi tar hänsyn till vårt fulla ägande och det indirekta ägande genom holdingbolag och / eller via Clean Future Fund. För onoterade företag rapporterar vi effektivt ägande, fullt utspätt. De innehav som ingår i venture- och inkubationsportföljen kommer endast att kommenteras om betydande utveckling eller större finansieringsrundor äger rum. Kommentarerna på antingen kärninnehavet eller på venture- och inkubationsportföljen är inte en uttömmande beskrivning av varje intressebolags situationer eller deras risker.

Som minoritetsaktieägare i flertalet portföljbolag är Loudspring inte i kontrollerande ställning för sina portföljbolag. Portföljföretagets prestationsbeskrivningar från varje rapporteringsperiod skrivs av bolagens ledning och rapporteras till Loudsprings ledning. Efter Enersize's IPO i juni 2017 litar vi till publikt tillgänglig information om Enersize.

Redovisningsprinciperna som används för nyckeltalen för portföljbolagen är följande:

 • Inledande text som beskriver den nuvarande dynamiken i branschen där bolaget är verksamt
 • Sammanfattningen där företagsutvecklingen beskrivs för varje portföljbolag är inte en komplett beskrivning av varje portföljbolags situation och deras risker;
 • Omsättning och lönsamhetstal anges endast för de portföljbolag vars omsättning överstiger 1 MEUR;
 • Om det finns en företagsmässig anledning (t.ex. i samband med konkurrens) för att inte ange omsättning och lönsamhetstal så anges nyckeltalen ej även om omsättningen överstiger 1 MEUR; och
 • Andra nyckelindikatorer kan också anges som beskriver utvecklingen i portföljbolaget.

De sammanlagda intäkterna från portföljbolagen (uppskattade, ej reviderade) var 49,0 MEUR 2017 (27,7MEUR 2016). De sammanlagda intäkterna har växt med 77% under 2017.

Observera att SavoSolar och One1 inte längre var Loudspring portföljbolag 31.12.2017 och ingår således inte i portföljföretagets sammanlagda intäkter trots att Loudspring fortfarande hade ägande i dessa två företag under 2017.

Portföljbolagens sammanlagda intäkter, som innehåller reviderade siffror för huvudinnehav, redovisas separat när reviderade siffror har mottagits från samtliga huvudinnehav. Vid rapportens  slutförande är siffrorna för 2017 årsredovisning av huvudinnehav endast tillgängliga för Enersize, Nuuka Solutions och Eagle Filters. För övriga portföljföretag har siffrorna beräknats och rapporteras till Loudspring av portföljbolagets ledning.

Huvudinnehav (Swap.com, Nuuka Solutions, Eagle Filters, Enersize, ResQ Club, Sofi Filtration, Nocart)

Mode - Swap.com Services Oy

Mode är en av världens mest resursintensiva industrier. Den globala kläd- och skoindustrin utgör tillsammans ca 8 procent av världens utsläpp av växthusgaser, varav de flesta är knutna till fiberproduktion, beredning, färgning och efterbehandling. Dessa utsläpp av växthusgaser är nästan detsamma som emitteras inom EU årligen. Genom att förlänga klädernas livscykel genom secondhandshandel, kan klädbranchens effekt på miljön minskas avsevärt. Att ge ett andra liv till ett klädesplagg innebären sak mindre som behöver nyproduceras. Trots en generell trend mot en hållbar konsumtion har mode graviterat mot snabbare försäljningscykler och de största varumärkena hittar sätt att sälja kläder billigare och billigare. Den här kulturen av att köpa, ha på sig en eller två gånger och sedan kasta har en stor negativ påverkan på vår miljö. Swap.com (Swap.com Services Oy) är en online-butik som löser utmaningarna relaterade till nuvarande fysiska second-handbutiker, som att till exempel ge ett tillräckligt stort utbud till konsumenterna. Swap.com har ett omfattande utbud, når många konsumenter, och eftersom de arbetar med en kommisionsmodell är fraktkostnaderna lägre än jämförbara peer-to-peer-försäljningsplattformar som eBay.  I H2 / 2017 arbetade Swap.com med  grundläggande verksamhetseffektiviserings- och effektivitetsförbättringar i marknadsföring som resulterade i rekordökningar i bruttomarginaler. En ny säljare-kommissionsmodell introducerades i augusti 2017, vilket ökade provisionen för Swap.com från säljare. Efterfrågan att sälja via Swap.com var liknande efter förändringen. Bolaget behöver för närvarande betydande ny finansiering och ämnar att slutföra ytterligare finansiering och skala upp verksamheten med nya bruttomarginaler.

EUR 1-12/2017 1-12/2016
Intäkter, EUR 14,21 miljoner (oreviderat, uppskattat) 11,78 miljoner
Rörelseresultat, EUR Anges ej Anges ej
Periodens resultat, EUR Anges ej Anges ej
Medeltal anställda under året 236 + 85 externa 287

Fastigheter - Nuuka Solutions Oy

Fastigheter är den främsta globala tillgångsklassen. Marknaden för smarta byggnader drivs av det faktum att byggnader blir alltmer komplexa och genererar stora mängder data. De flesta fastighetsägare och förvaltare utnyttjar idag dock inte dessa data så mycket som är möjligt.

Att hantera byggnader bättre är en stor möjlighet: En stor del av världens energi förbrukas av byggnader. På samma sätt som fastighetsförvaltarna står inför allt mer komplexa byggnader, som ska användas med optimal driftseffektivitet, kan förändringar i hur fastigheter används och beläggs bidra till problem såsom inomhusluftkvalitet, obekväma miljöer och högre totala kostnader. Även användaren av byggnaderna, särskilt på den stora kommersiella fastighetsmarknaden, blir mer krävande och letar efter kontor och shoppingupplevelser, där byggnaderna uppför sig enligt användarnas behov, inte bara som statiska konstruktioner.

För att motverka dessa problem och omvandla ekvationen till en möjlighet där en välskött byggnad kan generera högre hyror per kvadratmeter tar byggnadsägare och operatörer den typ av lösningar som tillhandahålls av Nuuka.

Nuuka-plattformen är hårdvaruoberoende, vilket gör den extremt flexibel och framtidssäker. Den  är öppen, i meningen att allting kan kopplas till plattformen. Nuuka analyserar och optimerar all data som samlar in i realtid och omvandlar den till användbar information och insikter som, när den skickas till rätt användare vid rätt tidpunkt,  gör byggnader smartare, hållbarare och mer lönsamma.

Framtidens smarta byggnad kommer att definieras av funktioner som omedelbar anpassningsförmåga, minskad belastning på nätet och omfattande lärande med realtidssvar. De företag som förstår det holistiska användarperspektivet kan utnyttja en växande andel av värdet på den globala fastighetsmarknaden och Nuukas öppna plattform kommer att vara en mycket konkurrenskraftig lösning för hanteringen av framtida smarta byggnader.

Under året fortsatte Nuuka att addera viktiga stora referenskunder i Finland, Sverige och Benelux. Den månatliga återkommande intäkterna fortsatte att växa och hade i slutet av året ökat med 125% jämfört med januari 2017. Nuuka avslutade också sitt första stora leveransprojekt till en stor amerikansk Fortune 500-kund i New Jersey.

I H1 / 2018 siktar Nuuka på att ytterligare accelerera sina försäljnings- och leveransprocesser och kommer att rekrytera fler experter för att hjälpa till att expandera lösningen inom sina nuvarande kundportföljer samt hos nya kunder.

Naturgas - Eagle Filters Oy

Även om förnyelsebara energikällor snabbt växer i världens energimix, tar det flera decennier att avveckla fossila bränslen och vara nära 100% förnyelsebara med låga koldioxidutsläpp. Naturgas står för närvarande för cirka 22% av den energi som används över hela världen och utgör nästan en kvart av den globala elproduktionen. När vi övergår till en utsläppsfri värld är naturgas en viktig kompletterande energikälla för förnybara energikällor. Det finns två viktiga skäl till detta. För det första är koldioxidutsläppen för elproduktion med naturgas ungefär hälften av kolkraft och för det andra har gasturbiner flexibel belastning och ökande betydelse som back-up av vind- och solresurser. Det är inte ovanligt att naturgassturbiner drivs ineffektivt, vilket leder till onödiga strömförluster. Cirka $ 7,5 Miljarder USD slösas bort varje år på grund av luftföroreningar i gasturbiner. Luftföroreningar smutsar ner  kompressorbladen, vilket minskar effektiviteten. Bränsleeffektiviteten kan försämras upp till 5% och effekten upp till 10%, innan periodisk tvätt av en turbin.

Eagle Filters har utvecklat och patenterat vad bolaget själv bedömer är världens mest effektiva luftfiltreringslösning för gasturbiner, vilket signifikant ökar effektiviteten hos gasturbiner. Med Eagle Filters installerade i en turbin kan den årliga produktionen av turbiner förbättras med upp till 6%. Bränsleeffektiviteten kan förbättras med upp till 3%. Dessutom behöver turbinerna då endast tvättas vid det årliga underhållet vilket sparar tid och förlänger turbinens livslängd.

Eagle Filters produkt är den mest avancerade filtreringstekniken på marknaden och bygger på nanofibrer, överlägsen aerodynamik och en patenterad dubbelskiktskonstruktion som möjliggör effektiv pulsrensning, hållbarhet och tillförlitlighet.

Under H2 / 2017 började orderingången öka. Intäktstillväxten år 2017 nådde 37% och orderbasen för Q1 / 2018 är på rekordhög nivå. Loudspring ökade sitt ägande av bolaget till 63% i början av 2018, med möjlighet att öka ytterligare till 80%. Ett nytt amerikanskt dotterbolag är under bildande och rekrytering av ny säljpersonal pågår.

EUR 1-12/2017 1-12/2016
Intäkter, EUR  1,854,113 1,352,621
Rörelseresultat, EUR  (301,522) 251,555
Periodens resultat, EUR  (151,522) 293,396
Medeltal anställda under året  7 9

Tillverkning - Enersize Oy 

Tryckluft är en mycket vanlig energibärare i tillverkningsanläggningar över hela världen och över industrivertikaler. 90% av alla fabriker använder komprimerad luft på något sätt och det uppgår typiskt till 10-35% av en fabriks elkostnad. Den kinesiska tillverkningssektorn är den största i världen, och cirka 10% av all el i Kina används i tryckluftssystem.

Enersize har fokuserat på Kina på grund av just deras del av världens tillverkningsindustri men även på grund av kolintensiteten i energimixen där. Koldioxidintensiteten hos kinesisk elektricitet är två gånger jämfört med EU och nästan tio gånger högre än i Sverige vilket gör den positiva miljöpåverkan betydligt större på den marknaden för Enersize

Enersize's analys-mjukvara hanterar tryckluftsystem och ger marknaden ett erbjudande som den svarar positivt på: Förbättra stabiliteten i ditt tryckluftsystem, spara energikostnader utan investering i förskott och visa med bevisade siffror hur du minskar din energianvändning. Enersize mjukvara och besparingar är tillämpliga över branscher och kunder representerar nu industrier som glas, kemikalier, bilar, skärmar och cementindustrin. Kunderna är inte bara i Kina, då Enersize nyligen meddelat nya kunder i Sverige och Tyskland.

2017 årsbokslut för Enersize finns tillgängligt på http://enersize.com/rapporter. Eftersom Enersize intäkter inte överstiger 1MEUR redovisar vi inte det separat här.

Food - ResQ Club

Mat - ResQ Club

Att minska matsvinnet på restauranger och andra ställen där mat säljs i slutet av produktionskedjan, efter att maten odlats, transporterats och beretts för att ätas, har en stor inverkan på mängden naturresurser som behövs för en måltid. Den potentiella marknaden för att rädda fullt duglig mat från att kastas uppgår till mer än 20 miljarder euro bara i Europa, med liknande siffror i USA, och den globala konkurrensen är än så länge liten. 

Matleveranstjänster och olika digitiala beställningsappar har de senaste åren gjort stora intåg i hur mat bereds och levereras, men restaurangbranchen är fortfarande i stort sett vidöppen när det kommer till att kappa matsinn med hjälp av digitalisering, och det är här ResQ kommer in i bilden. ResQ gör det möjligt att hitta måltider som annars hade kastats, till starkt rabatterade priser, och låter användare hitta högkvalitativ, billig mat och upptäcka nya restauranger. 

Under rapporteringsperioden har ResQ förändrat ledningen. Företagsledningen ändrades i augusti när Sauli Böhm och Aku-Jaakko Saukkonen först klev in på CRO och COO positioner. Strax därefter i oktober tog Sauli Böhm rodret som VD. Under den nya ledningen ökade månadsförsäljningen över plattformen med 79% (Juli 17 – jan 18) och sänkte kostnaderna med 50%.

För användarna, inkluderade produktutvecklingen bl.a. uppgraderad filtrering baserat på preferenser och rekommendationsmöjligheter. Arbetet går ut på att göra det möjligt för ResQ att tillgodose flera olika typer av kundintressen för att ytterligare öka aktiverings- och återköpsskvoten för användare. För partnersidan inriktades utvecklingen främst på att uppgradera basen genom omstrukturering, uppdatering av betalningsprocessen och lansering av företagskonton.

Under rapportperioden vann företaget den s.k. Hero Award organiserad av Delivery Hero. Prisets strategiska betydelse kommer av att Delivery Hero ger mentorskap under 2018. Programmet startades i december (2017).

Under H1 / 2018 kommer ResQ att fokusera på att ta bort det eventuella motstånd som partners upplever i användandet av ResQ samt skapa personliga användarupplevelser på konsumentsidan. För ResQ-partners planerar företaget att introducera ett antal nya tjänster under H1 2018. Företaget har satt som ett av sina mål att vara marknadsledande i Norden.

Indikatorer för ResQ Club 2016-2017

Köpande användare per månad: +212% tillväxt

Order per månad: +200% tillväxt

Försäljning över plattformen 2017: ~1.5MEUR

Vatten i industri - Sofi Filtration Oy

Nära nog varenda produkt eller tjänst såsom energi använder vatten under något steg i tillverkningsprocessen.

Industrisektorn är världens största konsument av vatten. En av de största industrierna som Sofi Filtration fokuserar på är energisektorn som för närvarande använder stora mängder vatten. Det finns en växande medvetenhet om att minskad vattenkonsumtion sparar energi, och därmed också pengar. Andra vattenslukande industrier med ökad miljömedvetenhet som Sofi Filtration fokuserar på är gruvdrift och infrastrukturprojekt i städer.

Under 2017 har Sofi Filtration fokuserat på sitt största marknadssegment för närvarande, rening av vatten som använts för att rena rökgaser. Företaget signerade en pilot med stor kund som genomfördes i januari 2018. Även marina rökgasmarknaden studerades med lovande resultat från småskaliga tester. Kritiska tester är inplanerade för H1 / 2018.

Sofi Filtration leder också ett produktutvecklingprojekt för ett nytt filter till hushållsmarknaden med kapacitet för mikrofiltrering och UV-baserad bakteridödande som ett fullt automatiserat system.

Sofi Filtration och Cimbria Capital, baserat i Houston, Texas, började samarbeta för att bolagisera Sofi Filtration i USA och samarbeta om affärsplan och investeringsförberdelse för amerikanska investerare. Företaget inledde också diskussioner med en marknadspartner som kanal för att nå byggindustrin i Norden.

Sofi Filter blev erkänt som en av de mest framstående senaste vattentekniska innovationerna och blev inbjuden till Innovation Pavilion i Weftec, Chicago av Bluetech Research. Weftec är Nordamerikas största utställning för vattenreningsteknik.

Decentralicerad Förnyelsebar Energi - Nocart Oy 

Efterfrågan på decentraliserad förnybar energi växer av olika orsaker runt om i världen, särskilt i utvecklingsländerna. Brist på tillgänglig kraft leder till oväntade strömavbrott och strömkvalitetsproblem, vilket ökar strömkostnaderna och därmed intresse av att använda lokala energiresurser och avfallsmaterial för kraftproduktion.

Brist på tillgång till tillförlitlig elektricitet har också enorma sociala och miljömässiga konsekvenser på grund av den tid som behövs för att transportera diesel för att driva ineffektiva generatorer på isolerade platser, liksom dåliga utbildningsresultat på grund av brist på ljus i hemmet.

Energibehovet förutses öka i Afrika, vilket drivs av både befolkning och ekonomisk tillväxt. Den globala mikrogridmarknaden är uppskattad till 400 miljarder dollar. I en rapport från TFE Consulting med titeln "Kenya: Världens Microgrid Lab" uppskattar författarna att enbart den kenyanska mikrogridmarknaden kan nå 2000-3000 “microgrids” vid 2021, upp från de 65 “microgrids “mellan 5 kW och 100 kW som för närvarande finns. Det beräknas att Afrika år 2050 kommer att vara hem för minst 2 miljarder människor (en fördubbling av dagens befolkning) med 40% boende i landsbygdsområden som är beroende av mikrogrid och distribuerade energiresurser.

600 miljoner afrikaner har fortfarande ingen tillgång till el alls. Medan 1 miljard människor i Afrika söder om Sahara förväntas få tillgång till el år 2040, uppskattas530 miljoner fortfarande inte ha tillgång till el på grund av befolkningstillväxten. Samtidigt beräknasAfrikas BNP ökar ungefär tre gånger fram till 2030 och sju gånger till 2050.

För att hantera både befolkningstillväxten och den ekonomiska tillväxten behövs en mycket större och bättre fungerande energisektor, främst driven av distribuerade energilösningar. Nocart är en spelare på denna enorma marknad.

Nocart har fortsatt stor efterfrågan på sina produkter på flera globala marknader. Projekt i Östra Afrika och Zambia fortsätter även om företaget upplever förseningar i tidtabellen.

Innovativa produkter som lanserats inkluderar “the Solar Tree”, containerbaserade sol- och multifuelsystem och förgasningsprocesser som utvecklas och förädlats är färdiga att säljas år 2018.

Intresse för företagets produkter visas från Singapore, Storbritannien och Australien och Nocart räknar med att göra sin första försäljning på dessa marknader 2018. Nocart är också i behov av ytterligare finansiering  och kommer att att utveckla sina organisations och operationella kapacitet.

Siffrorna nedan för 2017 är uppskattade av Nocarts ledning, har inte presenterats för styrelsen än och  och är ej reviderade.

EUR 1-12/2017 1-12/2016
Intäkter, EUR  30,305,521 12,030,757
Rörelseresultat, EUR  3,312,496 4,443,909
Periodens resultat, EUR  2,426,384 3,909,529
Medeltal anställda under året  18 18 

* OBS! Fördröjning i Nocarts projekt i Zambia har påverkat de av Nocarts ledning i augusti 2017 upskattade intäkterna för H1/2017 negativt. Nocarts andel av portföljbolagens H1/2017 uppskattade intäkter var 50,050kEUR men, vilket också nämndes i releasen, alla intäktssiffror var icke reviderade och baserades till stor del på fakturerade intäkter där betalning ännu inte skett. På grund av förseningen i Zambia-projektet har delar av de  50,050 kEUR flyttats fram i tid.

Inkubationsportföljen

De innehav som är del av inkubationsportföljen kommer bara att kommenteras om anmärkningsvärda händelser eller större finansieringsrundor skett. Kommentarerna är inte på något sätt en uttömmande beskrivning av de enskilda portföljbolagens status eller risker. 

Aurelia

Serieproduktion av Aurelias produkt har officellt påbörjats. Bolaget signerade avtal med tre marknadsföringspartners och en integrationspartner.

Metgen

Metgen signerade ett licensavtal avseende deras teknik för ligninvalorisering, och industribolaget Ecolab investerade i bolaget.

Oricane

Oricane har skiftat fokus till licencing eller försäljning av sin patentportfölj.

PlugSurfing  

PlugSurfing signerade partnerskap med Daimler (Smart), växte antalet användare med 25% jämfört med H1 och fortsatte en M&A process med syfte att nå en 100% försäljning av bolaget. 60,000 laddpunkter var tillgängliga med Plugsurfing i slutet av 2017, en 50% ökning jämfört med 40,100 tidigare år.

OBS! PlugSurfing köptes av Fortum under första kvartalet 2018. Plugsurfing har under de senaste tre åren etablerat sig som Europas ledande, oberoende laddtjänst för elfordon. Det Berlin-baserade bolaget, Plugsurfing är en av få som framgångsrikt lyckats utmaningen att konsolidera Europas fragmenterade nätverk av laddplatser. Vid tidpunkten för försäljningen hade bolaget en användarbas bestående av 50,000 elfordonsförare över 200 laddnätverk, som ger förarna möjlighet att ladda vid mer än 65,000 laddare i 24 europeiska länder.

Sansox Oy

SansOx signerade och levererade sitt första avtal till ett offentligt ägt vattenbolag i Finland. Företaget genomförde också en pilotinstallation av en ny applikation av tekniken vid en finsk pappersmassafabrik, vilket potentiellt kan leda till ett nytt affärsområde.

SansOx fortsatte även pilotprojekt med potentiella partners i Mellanöstern och Sydostasien.

Watty AB

Under andra hälften av 2017 skalade Watty upp sin användarbas och gjorde betydande förbättringar på sin plattform. 2018 kommer att focus att ligga på marknadslansering tillsammans med energibiolag i Europa. 

Resultaträkning

Intäkter
Bolagets intäkter under 2017 var 28.833 EUR (1-12/2016: 395.866 EUR). De minskade intäkterna hänförs i huvudsak till färre avgifts-baserade finansieringsprojekt.

Kostnader
Material- och tjänstekostnader under 2017 uppgick till 79.311 EUR (216.414 EUR). De lägre kostnaderna beror på att bolaget under 2016 genomförde en parallellistning på First North Stockholm och då använde externa tjänster i större omfattning.

Personalkostnaderna för bolaget under 2017 var 453.312 EUR (522.696 EUR).

Övriga driftskostnader för bolaget under 2017 uppgick till 621.659 EUR (571.332 EUR). Ökningen i övriga driftskostnader beror i huvudsak på att bolaget under 2017 hade pop-up kontor på två ställen: Los Angeles och Stockholm.

Värdeminskning, amortering och av- och nedskrivningar
Värdeminskning, amortering och av- och nedskrivningar av immateriella och materiella tillgångar under 2017 uppgick till 179.264 EUR (170.693 EUR)

Rörelseresultat
Bolagets rörelseförlust för 2017 var 1.304.715 EUR (1.085.250 EUR). Den ökade förlusten hänförs i huvudsak till lägre intäkter från avgifts-baserade finansieringsprojekt jämfört med 2016.

Finansiella intäkter och kostnader

De finansiella intäkterna under 2017 uppgick till 371.685 EUR (50.217 EUR) och de finansiella kostnaderna uppgick till 571.128 EUR (101.331 EUR). Ökningen i finansiella intäkter hänförs till utdelningar, ränteintäkter från lån, försäljning av del av innehavet i Enersize och återstoden av aktierna i SavoSolar. Finansiella kostnader omfattar avgifter betalade i anslutning till aktieemissionen och nedskrivningar i tre innehav, SavoSolar, Oricane och Lumeron. Nedskrivningen i SavoSolar summerade till -142.000 EUR, nedskrivningen i Oricane till -189.000 EUR och i Lumeron -78.000 EUR. Nedskrivningen i Oricane motsvarar ungefär 50% av det tidigare värdet av aktierna och följer av en mer konservativ syn på det framtida värdet av företaget.

Periodens resultat
Förlusten för år 2017 uppgick till 1.504.979 EUR (1.136.957 EUR)

Balansräkning: Finansiering och investeringar

I februari 2017 genomfördes en riktad aktieemission på 2,6 MEUR. Erbjudandet omfattade 933.000 nya A-aktier till priset 2,74 EUR/aktie. Skälet till emissionen var att accellerera tillväxt i vår nuvarande aktieportfölj och potentiella investeringar i nya bolag i tidig fas.

I oktober 2017 genomfördes ett aktiebyte med några grundare till Nuuka Solutions Oy. Erbjudandet omfattade 143.100 nya A-aktier och Loudspring erhöll totalt 477 A-aktier i Nuuka Solutions Oy. Skälet till erbjudandet var att öka ägandet i Nuuka Solutions och förädla det till ett kärninnehav i Loudsprings portfölj.

I november 2017 genomfördes en riktad aktieemission på 1,2 MEUR. Erbjudandet omfattade 442.250 nya A-aktier till priset 2,64 EUR/aktie. Skälet till emissionen var att bolaget ville ha möjlighet att ta till vara tillgängliga möjligheter som bolaget bedömde skulle vara i aktieägarnas intresse.

I December 2017 genomfördes en riktad aktieemission på 1,3 MEUR. Erbjudandet omfattade 475.977 nya A-aktier till priset 2,64 EUR/aktie (SEK 26.26/aktie). Skälet till emissionen var att ta in kapital tids- och kostnadseffektivt och samtidigt bredda det institutionella ägandet i bolaget.

Värdet i balansräkningen på investeringar i portföljbolagen uppgick till ca 20,0 MEUR. Under 2017 gjordes de två största investeringarna i Swap.com och ResQ Club. Minskningar i värdet om 1,48 MEUR gjordes på värdet av Enersize, med 0,19 MEUR på värdet av Oricane och med 0,08 MEUR på värdet av Lumeron.

Investeringar

Swap.com: I augusti 2017 deltog Loudspring i ett garantikonsortium för att stödja Swap’s kommande investeringsrunda, med ett garantiåtagande på 1,5 MEUR. Baserat på detta åtagande så gjorde Loudspring en investering i Swap.com på 1,25 MEUR. Loudsprings ägande i Swap.com, fullt utspätt ökade till 6,6% efter investeringsrundan.

ResQ Club: I maj 2017 slogs ResQ Club samman med deras tyska konkurrent MealSaver. Det samanslagna bolaget utförde en finansieringsrunda som Loudspring deltog i. Loudsprings ägande i ResQ Club ökade från 8,7 till 9,5% efter investeringsrundan och förvärvet. I augusti 2017 så genomfördes en finansieringsrunda bland ResQ Clubs existerande aktieägare. Loudsprings ägande ökade till 15,6% (fullt utspätt) Flera andra av de existerande ägarna deltog i investeringsrundan.

Enersize Oyj: I maj 2017 tog Enersize in ca 2,9 MEUR i en emission innan bolaget listade aktierna på First North Stockholm. Emissionen var fulltecknad och adderade 700 nya aktieägare till Enersize. Loudsprings ägande i Enersize var 37,7% efter emissionen. Loudspring gjorde en delexit i Enersize under Q3/18. Multipeln på investerat kapital var ca 11,3 (1.030% i värdeökning). Den försäljningen motsvarade 2,3% av företaget och bidrog med ca 498.000 EUR till Loudspring. Efter försäljningen av aktier var Loudsprings effektiva ägande i Enersize 35,9%.

Nuuka Solutions Oy: I januari 2017 deltog Loudspring tillsammans med flera andra investerare i en investeringsrunda i Nuuka. Efter denna investeringsrunda så var Loudsprings effektiva ägande 34,3%. I oktober 2017 genomförde Loudspring ett aktiebyte med fyra aktieägare i Nuuka. Efter aktiebytet ökade Loudsprings effektiva ägande i Nuuka till 37,9%. Vederlaget för aktierna i Nuuka gjordes genom att Loudspring utfärdade 143.100 nya A-aktier i Loudspring.

PlugSurfing GmBh: I februari 2017 deltog i en finansieringsrunda tillsammans med andra aktieägare i PlugSurfing. Loudsprings ägande i PlugSurfing var 3,1% efter rundan, med beaktande av full utspädning. I mars 2018 så förvärvades PlugSurfing av Fortum Charge&Drive.

Sofi Filtration: I maj 2017 deltog Loudspring i en finansieringsrunda tillsammans med andra aktieägare i Sofi för att möjliggöra en expansion utanför Norden. Efter finansieringsrundan så var Loudsprings ägande i Sofi 25,2% (fullt utspätt).  

Eagle Filters: I mars 2017 genomförde Loudspring en följdinvestering i Eagle Filters. Ägandet ökade från 10 till 28%. Därutöver så säkrade Loudspring en option att potentiellt öka ägandet till 40%. I december 2017 utnyttjade Loudspring en del av optionen i Eagle Filters och ökade ägandet från 28 till 34%.

Personal och ledning

Alexander Lidgren har varit bolagets verkställande direktör under redovisningsperioden. Förutom VD har bolaget haft 4 anställda medarbetare, Tarja Teppo, Lassi Noponen, Timo Linnainmaa samt Joshua Burguete-Kirkman som utgjort bolagets ledningsgrupp.

Under periodens början bestod styrelsen av Lassi Noponen (Styrelsens ordförande), Thomas Bengtsson, James Penney, Peter Carlsson och Matti Vuoria. Den 21 april 2017 valdes Gudrun Giddings in som ny ledamot i styrelsen. Sedan den 21 april 2017 består styrelsen av Lassi Noponen (Styrelsens ordförande), Thomas Bengtsson, James Penney, Peter Carlsson, Matti Vuoria och Gudrun Giddings.

Risker och osäkerheter

Generella risker som påverkar Loudsprings affärsområde är relaterade till osäkerheter i den senaste utvecklingen av makroekonomiska faktorer samt på kapitalmarknaden.  Loudsprings portföljbolag är startup- och tillväxtbolag och det finns avsevärda risker både i deras affärsverksamhet och investeringarna i dessa bolag. Det finns osäkerhet i huruvida Loudspring kommer kunna sälja sina innehav i portföljbolagen med lönsamhet eller att en avyttring är möjlig att genomföra i enlighet med bolagets strategi. Med hänseende på Loudsprings affärsområde är det av yttersta vikt att bolaget lyckas anskaffa finansiering för sina portföljbolag. Då Loudspring för närvarande är minoritetsägare i flertalet av portföljbolagen så har Loudspring endast begränsad möjlighet att påverka beslutsfattande i dessa bolag. Loudspring är också i stor utsträckning beroende på den information som lämnas från ledningarna i portföljbolagen.

De huvudsakliga riskerna avseende bolagets affärsverksamhet har beskrivits i detalj i noteringsprospektet daterat den 2 maj 2014, som kan laddas ned från bolagets hemsida (endast på finska) bit.ly/cti-listautumisesite

Investor memorandumet för parallellnoteringen i Stockholm daterat februari 2016 innehåller en översikt om de huvudsakliga riskerna avseende bolagets affärsverksamhet (endast på svenska) och kan laddas ned från bolagets hemsida bit.ly/cti-memo

En uppdatering av memorandumet gjordes i augusti 2016, denna kan laddas ner här bit.ly/cti-description-supplement

Det har inte skett några väsentliga förändringar avseende risker eller osäkerheter sedan tidpunkten för publiceringarna av noteringsmemorandumet avseende listningen i Stockholm. Värt att notera är att Loudsprings finansiella läge har förbättrats utifrån den riktade aktieemission som genomfördes i slutet av 2017. Framtidsutsikterna för vissa portföljbolag har ljusnat i samband med att de har lyckats anskaffa både finansiering samt nya kunder vilket innebär en minskad intäktsrisk. Vissa portföljbolag har å andra sidan inte nått sina utsatta mål avseende finansiering och kunder och det bör noteras att flera bolag är beroende av framgångsrika kapitalanskaffningar i nära framtid. 

Framtidsutsikt 2018  

Från start så har diversifiering varit en vägdelare mellan Loudspring och övriga, en investering i oss var en investering i flera resurs- och energieffektiviseringsföretag. Det visade sig att diversifiering var värdefullt i samband med den senaste tidens turbulens på aktiemarknaden och vi kommer att värna diversifiering också i framtiden.

Vårt mål är att alltid förse våra aktieägare med en diversifierad portfölj av de mest intressanta nordiska tillväxtföretagen inom energi- och resurseffektivisering och i olika utvecklingsstadier.

Vi har kärninnehav som vi kommer att fortsätta investera i och låta växa långsiktigt. Vi har en ventureportfölj som vi ska låta växa och eftersträva delexits i på kort- och medellång sikt.

I huvudsak så kommer vi att fokusera på acceleration av våra kärninnehav där vi har det största ägandet och inflytandet. Acceleration innebär konkret arbete och att se till att bolagen har de rätta verktygen och resurserna för att växa.

Samtidigt som vårt huvudsakliga fokus nu är kärninnehaven så bibehåller vi intresset för deal flow. Det finns fortfarande väldigt många företag som delar Loudsprings mission och vi vill gärna träffa dem. 

Våra aktieägare är inte passiva och de efterfrågar mer konkret information om utvecklingen och utsikterna för den påverkan från som varje portföljbolag och vi ser att vi kan förbättra detta. När vi strategiskt investerar mer av vår tid och resurser i en grupp kärninnehav så kommer vi ta fram fler analyser av deras affärsaktiviteter, mer detaljerad kommunikation om deras affär, utveckling och finansiella utsikter.

Norden är fortfarande en av världens tillväxtmaskiner för bolag som bidrar till att spara naturresurser. Loudspring planerar att konsolidera sin närvaro i Helsingfors och Stockholm för att skapa kritisk massa och synnergier. Vi har etablerat en permanent bas i Kalifornien som fortsatt kommer att vara till nytta för våra bolag att växa på den Nordamerikanska marknaden.

Vår nordiska identitet är fundamentet i vår strategi. Innebörden av detta är att stärka denna del av vår identitet kommer att fortsätta vara en prioritet. Att ta med fler nordiska partners och intressenter på vår resa fortsätter att vara en prioritet.

Marknaderna är oroliga, men resurseffektivisering är inte en övergående trend. Det kommer alltid vara en prioritet när vi ser på vår inverkan och betydelsen för miljön. En ny typ politisk stil har besatt den federala nivån i USA, men USA har bibehållit ledarskap genom handlingar på delstatsnivå istället för lagstiftning på federal nivå. Det har visat sig att politisk risk kanske inte är så omfattande som vi alla kanske trot. Nya politiska aktörer har stigit fram och fyllt avgrunden och planeten har fortfarande en sportslig chans. Framåtblickande företag och konsumenter i hela världen kommer fortsatt att vara en allt viktigare drivkraft i övergången till en hållbar ekonomi.

Det finns framväxande nya marknader, så som minskning av matsvinn där ResQ Club är en ledare och vi förväntar oss nya stjärnor. Vi eftersträvar att spela en betydande roll i denna förändringsprocess och kapitalisera på detta i linje med vår strategi.

Vi ser fram emot positiva framsteg från flera av våra bolag, särskilt våra kärninnehav Eagle Filter och Nuuka för att nämna några och i allmänhet så förväntar vi oss fortsatt stark tillväxt. Av erfarenhet så vet vi samtidigt att alla företag inte når framgång i sina affärer och i kapitalanskaffning och det kan medföra en sämre utveckling.

Sammantaget så väntar vi oss att 2018 blir ett bra år för Loudspring med fortsatt fokus på kärnverksamheten. Under året så räknar vi med att börja förse marknaden med information om utvecklingen för våra majoritetsägda bolag.

I utvalda företag där vi inom kort ser en bra möjlighet till stor lönsamhet så kommer vi att eftersträva majoritetsägande. Målet är att säkerställa en återkommande och växande ström av utdelningar från dessa bolag. Målet om tillväxt under lönsamhet är kärnan av vår framtida strategi.

Vi ser framför oss delexits i våra icke-kärninnehav under det kommande året. Vi kommer också att utvärdera alla möjligheter till värdeskapande så som vi meddelat tidigare i vår strategiuppdatering.

Bolagsstämma 2017

Årsstämman för Loudspring (vid tidpunkten kallat Cleantech Invest Plc) avhölls den 21 April 2017 i Helsingfors.

Årsstämman antog årsrapporten för 2016 och fastställde att förlusten om EUR 1.136.957,05 skulle föras till kontot för balanserade vinstmedel/förlust och att ingen utdelning skulle utbetalas. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen och VD för 2016.

Årsstämman beslutade att styrelseledamöter skulle få en ersättning på 400 EUR/månad och därtill tilldelas 10.000 optioner som årlig ersättning. Aktieoptionerna ska utfärdas baserat på det bemyndigande som fastställts av årsstämman. Ersättningen till styrelseledamöter ska inte betalas till ledamöter som arbetar för företaget. Ledamöterna ersätts för rimliga rese- och logikostnader. Rese- och logikostnader utgår inte till ledamöter som är boende i Helsingforsområdet när möten hålls i Helsingforsområdet.

Bolagsstämman beslutade att välja in sex (6) styrelseledamöter. Gudrun Giddings valdes in som ny ledamot i styrelsen. Sedan den 21 april 2017 består styrelsen av Lassi Noponen (Styrelsens ordförande), Thomas Bengtsson, James Penney, Peter Carlsson, Matti Vuoria och Gudrun Giddings.

Årsstämman beslutade att revisorns arvode betalas i enlighet med revisorns fakturering som godkänns av företaget. Årsstämman återvalde Deloitte & Touche Oy, auktoriserade revisorer, som bolagets revisor. Deloitte & Touche Oy har informerat om att Mr Alexi Martamo, auktoriserad revisor är bolagets revisor.

Tre särskilda bemyndiganden till styrelsen beslutades 1) bemyndigande om utfärdande av aktier 2) bemyndigande om utfärdande av optioner 3) bemyndigande om återköp av bolagets egna aktier.

Protokoll från årsstämman är tillgängligt på http://loudspring.earth/news/category/1/resolutions-of-cleantech-invest-plcs-annual-general-meeting-and-board-of-di .

Aktien 

Vid redovisningsperiodens början fans det totalt 21.950.990 aktier, uppdelade i 4.569.031 K-aktier samt 17.381.959 A-aktier. A-aktier har en röst och K-akter har 20 röster vid bolagsstämmor.

Den 3 februari 2017 beslutade styrelsen om en riktad nyemission av 933.000 nya A-aktier som tecknades till ett pris på 2,74 EUR/aktie, vilket motsvarade det volymviktade genomsnittspriset för bolagets A-aktie på First North Finland under perioden den 23 januari 2017 och den 1 februari 2017  med en rabatt på 10%. De nya aktierna motsvarar omkring 4,1% av de utestående aktierna i bolaget efter emissionen. De nya aktierna registrerades i bolagsregistret den 16 februari 2017 och efter registreringen fanns det 4.569.031 K-aktier och 18.314.959 A-aktier i bolaget.

Den 27 oktober 2017 beslutade bolagets styrelse om ett aktiebyte med några av grundarna till Nuuka Solutions Oy. Bolaget emitterade totalt 143.100 nya A-aktier och tog in totalt 477 A-aktier i Nuuka Solutions Oy i byte. De nya aktierna i bolaget registrerades den 21 december 2017.

Den 1 november 2017 beslutade styrelsen om en riktad nyemission av 442.250 nya A-aktier som tecknades till ett pris på 2,64 EUR/aktie, vilket motsvarade det volymviktade genomsnittspriset för bolagets A-aktie på First North Finland under perioden den 19 oktober 2017 och den 31 oktober 2017 med en rabatt på 5%. De nya aktierna motsvarar omkring 1,9% de utestående aktierna i bolaget efter emissionen. De nya aktierna registrerades den 22 november 2017 och efter registreringen fanns det 4.569.031 K-aktier och 18.757.209 A-aktier i bolaget.

Den 15 december 2017 beslutade styrelsen om en riktad nyemission av 475.977 nya A-aktier som tecknades till ett pris på 2,64 EUR/aktie, (26.26 SEK/aktie), vilket baserades på erbjudanden från utvalda institutionella investerare. De nya aktierna motsvarar omkring 2,0% av de utestående aktierna i bolaget efter emissionen. De nya aktierna, tillsammans med aktierna som utfärdades i samband med bytet med Nuuka Solutions Oy som nämndes ovan, registrerades den 21 december 2017 och efter registreringen fanns det 4.569.031 K-aktier och 19.376.286 A-aktier i bolaget.

Vid slutet av redovisningsperioden så hade bolaget således totalt 23.945.317 aktier, uppdelade på  4.569.031 K-aktier med vardera 20 röster vid bolagsstämma och 19.376.286 A-aktier med vardera  en röst vid bolagsstämma.

Utöver ovanstående finns det optioner som ger rätt att teckna 2.293.936 K-akter samt optioner med rätt att teckna 846.000 A-akter. Med utspädningseffekten från optionerna medräknad uppgår antalet möjliga aktier till 27.085.253, uppdelat på 6.862.967 K-akter och 20.222.286 A-aktier (31 december 2016: 25.244.926).

Genomsnittligt antal aktier justerat för emissioner var per 31 december 22.931.538 (31 dec 2016: 20.868.919). Med hänsyn tagen till utspädningseffekten från optioner uppgick det för emissioner justerade medelantalet aktier per den 31 december 2017 26.054.807 (31 december 2016 24.033.688)

Loudsprings styrelseledamöter samt bolagsledning ägde per 31 december 2017 3.344.072 K-aktier och 941.203 A-aktier samt optioner från optionsprogrammet 2013 med rätt att teckna 1.854.028 K-aktier och optioner från optionsprogrammet 2/2016 med rätt att teckna 830.000 A-aktier, med beaktande av alla aktier och optioner som ledningen äger direkt eller indirekt genom företag som kontrolleras av dem eller närstående. Ytterligare 16.000 optioner från programmet 2/2016 som berättigare innehavarna att teckna 16.000 A-aktier innehas av andra personer som arbetar för bolaget.

Aktier ägda av styrelseledamöter och bolagets ledningsgrupp utgör ca 17,9% av alla bolagets utestående aktier per 31 december 2017 samt till aktierna hörande 61,2% av av bolagets rösträtter.

Loudspring hade totalt 3.827 aktieägare registrerade hos Euroclear Finland per den 29 december 2017. 1.965 aktieägare var registrerade hos Euroclear Sverige.

Antalet A-aktier, vilka handlas på First North, var vid slutet av redovisningsperioden 19.376.286 och det noterade bolagsvärdet var den 29 december 2017 EUR 49,4 miljoner. Bolagsvärdet var EUR 61,1 miljoner när även bolagets K-akter, som inte handlas, medräknas. Stängningspriset per den 31 december 2017 var 2,55 EUR/aktie på First North Finland. Under redovisningsperioden var det högsta avslutspriset för företagets A-aktie på First North Finland 3,71 EUR/aktie, det lägsta 1,61 EUR/aktie och det volymviktade medelpriset för perioden var 2,79 EUR/aktie.

Bolaget har en likviditetsgaranti, i enlighet med Nasdaq Stockholm ABs Liquidity Providing (LP) krav, genom avtal med Pareto Securities. Loudsprings aktier som handlas på First North Finland omfattas inte av någon likviditetsgaranti.

Optionsprogram

Optionsprogram 2013

Baserat på aktieägarnas bemyndigande den 10 mai 2013 så beslutade styrelsen för Loudspring den 10 maj 2013 om ett optionsprogram för nyckelanställda där totalt 2.443.936 nya K-aktier kan tecknas. Teckningsperioden för dessa optioner slutar 31:a december 2020. Teckningspriset är 0,0001 EUR/aktie.

Optionsprogram 2/2016

Baserat på bemyndigandet från aktieägarna 9:e mars 2016 har bolagsstyrelsen 10:e juni 2016 bestämt att initiera ett optionsprogram för nyckelanställda, under vilket maximalt 1 000 000 nya A-aktier kan tecknas. 333 333 av dessa optioner har blivit märkta som 2-2016A, 333 333 som 2-2016B och 333 334 som 2-2016C. Teckningsperioden för 2-2016A optionerna är 1:a juli 2016 – 31:a december 2025, för 2-2016B optionerna 1:a juli 2017 – 31:a december 2025 och för 2-2016C optionerna 1:a juli 2018 – 31:a december 2025.

På bolagsstämman den 20 april 2016 beslutades att styrelseledamöter som inte arbetar för företaget tilldelas 10.000 optioner som årlig ersättning. Följande styrelseledamöter tilldelades optioner: Thomas Bengtsson, Peter Carlsson, James Penney och Matti Vuoria.

I januari 2017 beslutade styrelsen i Loudspring om tilldelning av 806.000 optioner från programmet 2-2016 till nyckelpersoner i företaget. Optionerna tilldelades företagets ledning enligt följande: VD Alexander Lidgren 400.000 optioner, Lassi Noponen 200.000 optioner, Tarja Teppo 100.000 optioner, Timo Linnainmaa 100.000 optioner och Joshua Kirkman 6.000 optioner.

Teckningsperioden ska inte inledas för teckningsoptioner 2-2016A förrän det volymviktade  medelvärdet av Bolagets A-aktie på First North Finland överstiger EUR 1,75 under (4) på varandra följande veckor, för teckningsoptioner 2-2016B skall teckningsperioden inte inledas förrän det volymviktade  medelvärdet av Bolagets A-aktie på First North Finland överstiger EUR 2,25 under fyra (4) på varandra följande veckor, och för teckningsoption 2-2016C skall teckningsperioden inte inledas förrän det volymviktade  medelvärdet av Bolagets A-aktie på First North Finland överstiger EUR 3,00 under fyra (4) på varandra följande veckor. Teckningspriset för aktier baserade på dessa optioner är en (1) Euro per aktie. Den tecknade summan adderas till bolagets fria egna kapital.

Händelser efter redovisningsperioden

PlugSurfing såldes till Fortum i Mars 2018. Parterna kom överens om att inte offentliggöra köpeskillingen. Loudspring ägde 3,3% av PlugSurfing innan försäljningen som, utöver investerat kapital, gav tillbaks en avkastning motsvarnde 18% på årsbasis under innehavsperioden i Loudsprings portfölj.

En statusuppdatering om Nocarts projekt och kundfordringar lämnades i Mars 2018 där Nocarts VD Vesa Korhonen informerade att projektet i Zambia på 200 MUSD som Nocart offentliggjorde i början av 2017 går framåt. Nocart har erhållit första betalningarna från projektet. Zambia-projektet har haft förseningar och kommer troligen att avvika från den ursprungliga tidsplanen. Nocart annonserade också att det tidigare kommunicerade 14MUSD 10MW solkraftverket i Kenya har påbörjats och går framåt enligt plan.

En investering och aktiebyte i Eagle Filters presenterades i januari 2018. Loudspring förvärvade en majoritetsandel i Eagle Filters. Efter genomförd transaktion har Loudspring ökat sitt ägande i Eagle Filters från 34% till 63,4%. Loudspring har en överenskommelse med Eagle Filters och nuvarande ägare om en option att öka sitt ägande ytterligare upp till 80%. Eagle har också erhållet en lånegaranti om 151kEUR.

Nuuka Solutions tillfördes kapital genom ett lån i December 2017. Lånet omfattar en rätt till konvertering till aktier från Mars 2018. Om konverteringsrätten inklusive upplupen ränta, togs i beräkning, så skulle Loudspring vara majoritetsägare i Nuuka. Det var dock inte möjligt att konvertera vid slutet av denna rapporteringsperiod.   

Loudspring ledde en investeringsrunda i ResQ i januari 2018. Investeringsrundan är fortfarande öppen, men om rundan antas bli fulltecknad så kommer Loudsprings andel i ResQ att öka från 15,6% till 17,8%.

Årsstämma 2018 och finansiell kommunikation

Årsredovisningen för 2017 med förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen finns tillgängliga på följande hemsida: loudspring.earth/share/general-meetings.

Bolagsstämman kommer att hållas 20 april 2018 i Helsingfors. Kallelsen till bolagsstämman publicerades den 28 Mars 2018. Bolagsstyrelsen föreslår till bolagsstämman att resultatet ska överföras till balanserade vinstmedel / förlustkontot och att ingen vinst delas ut.

Halvårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni kommer att publiceras den 31:a augusti 2018. Kvartalsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2018 kommer att publiceras den 20 april 2018, och tredje kvartalsrapporten, för perioden 1 juli – 30 september kommer att publiceras den 31 oktober 2018.

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har utförts i enlighet med god redovisningssed och gällande lag och förordningar. Siffrorna har reviderats och har avrundats från exakta siffror. Jämförande siffror för 2016 har angivits inom parentes såvida inget annat anges.  

Beräkning av nyckeltal

Eget kapital (%) Eget kapital x 100/ Totala tillgångar
Antal aktier Det totala antalet aktier vid slutet av redovisningsperioden
Viktat medelantal av aktier Emissions- och konverteringsjusterat viktat medelantal av aktier
Utspätt antal aktier Totala antalet aktier vid periodens slut inklusive utestående warranter eller optioner
Viktat medeltal av aktier, utspätt Emissions- och konverteringsjusterat viktat medelantal av aktier inklusive utestående warranter eller optioner
Vinst per aktie (€) Periodens resultat / Emissions- och konverteringsjusterat viktat medelantal av aktier
Vint per aktie, utspätt (€) Periodens resultat / Emissions- och konverteringsjusterat viktat medelantal av aktier inklusive utestående warranter eller optioner

Financial information (FAS)

Resultaträkning
EUR '000  1 - 12 / 2017  1 - 12 / 2016  7 - 12 / 2017  7 - 12 / 2016
Omsättning 29 396 11 358
Material och tjänster -79 -216 -37 -163
Personalkostnader -453 -523 -245 -301
Värdeminskningar och avskrivningar -179 -171 -90 -94
Övriga driftskostnader -622 -571 -326 -323
Rörelseförlust -1 305 -1 085 -687 -523
Finansiella intäkter 372 50 224 26
Finansiella kostnader -571 -101 -389 89
Resultat före skatt -1 504 -1 136 -852 -408
Skatt -1 -1 0 0
Periodens resultat -1 505 -1 137 -852 -408
Vinst per aktie -0,07 -0,05 -0,04 -0,02
Vinst per aktie, utspätt -0,06 -0,05 -0,04 -0,02


Balansräkning
EUR '000 31/12/2017 31/12/2016
Tillgångar
Anläggningstillgångar
  Immateriella tillgångar 264 438
  Materiella tillgångar 22 15
  Investeringar i intressebolag 19 990 19 686
  Övriga aktier
  Lånefordringar 0 0
Totalt, anläggningstillgångar 20 276 20 139
Omsättningstillgångar
  Kundfordringar 110 234
  Lån till intressebolag 776 409
  Receivables from participating  interests 11 22
  Lånefordringar 80 93
Övriga fordringar 46 53
  Förutbetalda kostnader 3 562 1 206
  Kassa, bank och likvida medel 4 585 2 018
Totalt, omsättningstillgångar 24 862 22 157
Kapital och skulder
Eget kapital
  Aktiekapital 80 80
  Fritt eget kapital 16 675 11 303
  Uppskrivningsfond 11 798 12 703
  Balanserade vinstmedel -4 286 -3 149
  Periodens resultat -1 562 -1 137
Totalt, eget kapital 22 705 19 800
Skulder
Kortfristiga skulder
  Uppskjuten skatteskuld 1 534 2 104
Kortsiktiga skulder
  Banklån 269
  Leverantörsskulder 294 113
  Övriga kortsiktiga skulder 9 62
Periodiseringar 51 79
Totalt, kortsiktiga skulder 2156 2 357
Totalt skulder och eget kapital 24 862 22 157


Kassaflödesanalys
EUR '000
 1 - 12 / 2017  1 - 12 / 2016
Kassaflöde från löpande aktivitet
Resultat före skatt -1 561 -1 136
Skatt -1 -1
Justeringar 207 97
Avskrivningar 179 171
Förändring av fordringar, ökning (-), minskning (+) 145 -323
Förändring av kortsiktiga skulder, ökning (+), minskning (-) 0 -178
Kassaflöde från löpande verksamhet -1 031 -1370
Kassaflöde från investeringar
Investeringar I materiella och immateriella tillgångar -12 -227
Förvärv av ägarandelar -2 181 -759
Utdelningar, inkomster från aktier 646 86
Lånefordringar från intressebolag -426 0
Återbetalningar av lånefodringar 100
Lånefodringar från övriga 11 13
Kassaflöde från investeringar -1 862 -887
Kassaflöde från finansiering
Nyemission mot betalning 4 981 2661
Förändring av inlåning och lånefodringar, ökning (-), minskning (+) 269 0
0 0
Kassaflöde från finansiering 5 250 2661
Förändring i kassa, bank, och likvida medel 2 356 404
Kassa, bank, och likvida medel vid periodens början 1 206 802
Kassa, bank och likvida medel vid periodens slut 3 562 1206


Redovisning av förändringar i eget kapital
EUR '000 Aktiekapital Uppskrivnings fond Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Periodens resultat Totalt eget kapital
Eget kapital January 1, 2017 80 12 703 11 303 -4 286 0 19 800
Osingonjako 0 0 0 0 0
Aktieemission 0 5 373 0 0 5 373
Uppskrivningsfond -905 0 0 0 -905
Periodens resultat 0 0 0 -1 562 -1 562
Eget kapital December 31, 2017 80 11 798 16 675 -4 286 -1 562 22 705
Eget kapital January 1, 2016 80 1 218 8 590 -3 149 0 6 739
Aktieemission 0 2 713 0 0 2 713
Överföring av pengar (money transfer) 0 11 485 0 0 0 11 485
Periodens resultat 0 0 0 -1 137 -1 137
Eget kapital December 31, 2016 80 12 703 11 303 -3 149 -1 137 19 800

Helsingfors 28 March 2018

LOUDSPRING PLC
Styrelsen

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Loudspring Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Loudspring Ab (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2018 kl. 06:30 CET.

Loudspring i korthet

Loudspring är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker LOUD och på First North Sweden under ticker LOUDS.

www.loudspring.earth

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @loudspring

IG: @loudspring_earth

FB: https://www.facebook.com/loudspringco/

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar