Dela

Kontakt

Citat

Detta är en signifikant öppning på många sätt. Vi har tillsammans med en lokal samarbetspartner lyckats få den utmanande PPA-processen framgångsrikt i mål. Samtidigt är detta en betydande startpunkt för vår avfall-till-energi teknologi, vi kan nu använda avfall för produktionen av kommersiellt lönsam energi. Detta är också en stort framsteg för vår PPA-affärsverksamhet.
Vesa Korhonen
Eagle Filters växer som planerat och att Loudspring nu ökar sin ägarandel är i linje med vår kommunicerade strategi. Loudspring har optionen att ytterligare höja sitt ägande i Eagle Filters till 80% och vi kommer sannolikt att utnyttja denna option i framtiden.
Lassi Noponen
Helsingfors stad tar ett stort steg framåt genom att gå från enbart energiuppföljning i sina byggnader till lösningar för smart byggnader. Finland erbjuder marknadsledande teknologi inom detta område och Helsingfors stad vill vara en föregångare. Det är även viktigt att kunna övervaka inomhusluftskvaliten då den har en direkt inverkan på människors välmående och därmed på produktiviteten hos anställda och invånare. Helsingfors satsar nu framåt på att bli den bästa staden i världen på att utnyttja digitaliseringen. Valet av Nuuka som samarbetspartner utgör en viktig del i Helsingfors stads avancemang mot eran av smarta städer.
Jan Vapaavuori
Nuukas vinst av Helsingfors stads offerttävling är ett signifikant steg för företagets utveckling. Städer runt världen är i allmänhet stora fastighetsägare och värdeskapandet för stora kunder som Helsingfors stad som ligger i framkant gällande klimat och hållbarhet, utgör en stark framtida referens i andra städer och kommuner. Det finns potential att skapa stort mervärde i form av positiv miljöpåverkan då man jobbar med kommuner som Helsingfors stad. Vi ser fram emot att se vår relation med Helsingfors stad förstärkas med tiden.
Lassi Noponen
Helsingfors stad utförde en proffsig och genomgående utvärderingsprocess för att försäkra sig om att hitta bästa möjliga partner för att hjälpa med målet att bli en även mer smart, grön och hållbar stad. Att bli vald av Helsingfors stad efter denna rigorösa utvärdering är ett stort framsteg för Nuuka. Jag vill tacka staden för deras förtroende och ge en stor applåd åt vårt team som möjliggjort denna vinst för Nuuka. Nu drar jobbet med Helsingfors stad i gång på allvar, något som vi inte kunde vara mer ivriga för!
Mikko Valtonen
Det är med stort nöje vi publicerar dessa uppdateringar för vårt kärnteam på Loudspring. Med detta kärnteam har vi bättre förutsättningar än någonsin att stödja vår portfölj enligt vår strategi och hjälpa våra portföljbolag att realisera deras tillväxtpotential.
Lassi Noponen
Vi vill förbättra transparensen av vår företagsportfölj och öka kännedomen av Loudspring bland våra investerare. Vi ser fram emot att med hjälp av Inderes analys förbättra våra investerares uppfattning om fundamenten för Loudspring samt ge en överblick av kärnbolagen i vår portfölj. Vi ser en stor möjlighet att skapa mervärde för våra aktieägare genom företag som sparar naturresurser inom diverse industrier och väntar med intresse på Inderes egen bedömning.
Lassi Noponen
Vårt val av Inderes för denna uppgift baserade sig på vår uppfattning om företagets service, rykte i Norden samt företagets roll som en aktiv och innovativ kommunikatör på marknaden.
Lassi Noponen
Det är med nöje som vi välkomnar Loudspring till vår analys av mer än 100 listade bolag på Helsingforsbörsen. Vi är engagerade att tillhandahålla företagsrapporter av hög kvalitet till Loudsprings intressenter. Alla investerare kommer att ha tillgång till vår analys och möjlighet att engagera sig med våra analytiker.
Mikael Rautanen
Det har varit enormt givande att arbeta tillsammans med Bigge under tre senaste åren och skälen till att han lämnar är framförallt privata. Vi har tillsammans utvecklat Loudspring till en internationellt erkänd accelerator, uppnått betydande tillväxt och lyckats övervinna många utmaningar. Loudspring fortsätter sitt strategiska åtagande att öka fokus på att utveckla sina kärnverksamheter samt öka insynen i portföljen för investerare. Jag har passion för vårt uppdrag att spara naturresurser såväl som för Loudsprings omvandling till ett operativt företag. Loudspring har en enorm potential och som en stor aktieägarna i Loudspring har jag för avsikt att fokusera på rigoröst genomförande och att fortsätta göra de nödvändiga förändringarna för att öka aktieägarvärdet.
Lassi Noponen
Det har varit ett privilegium och en glädje att leda Loudspring under de senaste 3 åren, och jag är oerhört stolt över vad vårt team uppnått under min tid som VD. Vår portfölj av företag växer omsättningen framgångsrikt för fjärde året i rad och med den deras positiva miljöpåverkan. Jag är övertygad om att företaget har väldigt spännande år framöver och kommer att fortsätta stödja Loudspring genom en roll som rådgivare till företaget.
Alexander Lidgren
Loudspring är dedikerade till den svenska marknaden där vi har ett stort antal aktiva aktieägare. Jag kommer nu att delta i Loudspring i operativ kapacitet, vilket gör att vi kan stärka vår närvaro i Stockholm ytterligare. Nu är vårt fokus att växa våra kärninnehav till nästa fas och kapitalisera på den globala megatrenden inom energi- och resurseffektivitet.
Thomas Bengtsson
“När en kund beslutar sig för att gå vidare från installation till vinstdelningskontrakt betyder det Enersize tydligt har visat att man kan åstadkomma besparingar. Det är tillfredsställande att de den typen av avtal och det visar återigen att Enersize förflyttar kunder från intresse till installation till vinstdelning.”
Loudspring VD Alexander Lidgren
Loudspring är en diversifierad portfölj bestående av en familj av företag som genom samarbete och resursdelning är starkare tillsammans än de vore på egen hand.
Lassi Noponen
De globala problem som våra företag jobbar på att lösa är enorma, men samtidigt representerar problemen av samma skäl också möjligheter i motsvarande skala.
Lassi Noponen
Vårt engagemang kommer av att vi är känner oss tillräckligt ödmjuka för att erkänna att det finns mer vi kunde göra, men också tillräckligt självsäkra för att kunna identifiera vilken åtgärd som är den rätta.
Lassi Noponen
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp