Dela

Kontakt

Citat

Det är med stort nöje vi publicerar dessa uppdateringar för vårt kärnteam på Loudspring. Med detta kärnteam har vi bättre förutsättningar än någonsin att stödja vår portfölj enligt vår strategi och hjälpa våra portföljbolag att realisera deras tillväxtpotential.
Lassi Noponen
Vi vill förbättra transparensen av vår företagsportfölj och öka kännedomen av Loudspring bland våra investerare. Vi ser fram emot att med hjälp av Inderes analys förbättra våra investerares uppfattning om fundamenten för Loudspring samt ge en överblick av kärnbolagen i vår portfölj. Vi ser en stor möjlighet att skapa mervärde för våra aktieägare genom företag som sparar naturresurser inom diverse industrier och väntar med intresse på Inderes egen bedömning.
Lassi Noponen
Vårt val av Inderes för denna uppgift baserade sig på vår uppfattning om företagets service, rykte i Norden samt företagets roll som en aktiv och innovativ kommunikatör på marknaden.
Lassi Noponen
Det är med nöje som vi välkomnar Loudspring till vår analys av mer än 100 listade bolag på Helsingforsbörsen. Vi är engagerade att tillhandahålla företagsrapporter av hög kvalitet till Loudsprings intressenter. Alla investerare kommer att ha tillgång till vår analys och möjlighet att engagera sig med våra analytiker.
Mikael Rautanen
Det har varit enormt givande att arbeta tillsammans med Bigge under tre senaste åren och skälen till att han lämnar är framförallt privata. Vi har tillsammans utvecklat Loudspring till en internationellt erkänd accelerator, uppnått betydande tillväxt och lyckats övervinna många utmaningar. Loudspring fortsätter sitt strategiska åtagande att öka fokus på att utveckla sina kärnverksamheter samt öka insynen i portföljen för investerare. Jag har passion för vårt uppdrag att spara naturresurser såväl som för Loudsprings omvandling till ett operativt företag. Loudspring har en enorm potential och som en stor aktieägarna i Loudspring har jag för avsikt att fokusera på rigoröst genomförande och att fortsätta göra de nödvändiga förändringarna för att öka aktieägarvärdet.
Lassi Noponen
Det har varit ett privilegium och en glädje att leda Loudspring under de senaste 3 åren, och jag är oerhört stolt över vad vårt team uppnått under min tid som VD. Vår portfölj av företag växer omsättningen framgångsrikt för fjärde året i rad och med den deras positiva miljöpåverkan. Jag är övertygad om att företaget har väldigt spännande år framöver och kommer att fortsätta stödja Loudspring genom en roll som rådgivare till företaget.
Alexander Lidgren
Loudspring är dedikerade till den svenska marknaden där vi har ett stort antal aktiva aktieägare. Jag kommer nu att delta i Loudspring i operativ kapacitet, vilket gör att vi kan stärka vår närvaro i Stockholm ytterligare. Nu är vårt fokus att växa våra kärninnehav till nästa fas och kapitalisera på den globala megatrenden inom energi- och resurseffektivitet.
Thomas Bengtsson
“När en kund beslutar sig för att gå vidare från installation till vinstdelningskontrakt betyder det Enersize tydligt har visat att man kan åstadkomma besparingar. Det är tillfredsställande att de den typen av avtal och det visar återigen att Enersize förflyttar kunder från intresse till installation till vinstdelning.”
Loudspring VD Alexander Lidgren
Loudspring är en diversifierad portfölj bestående av en familj av företag som genom samarbete och resursdelning är starkare tillsammans än de vore på egen hand.
Lassi Noponen
De globala problem som våra företag jobbar på att lösa är enorma, men samtidigt representerar problemen av samma skäl också möjligheter i motsvarande skala.
Lassi Noponen
Vårt engagemang kommer av att vi är känner oss tillräckligt ödmjuka för att erkänna att det finns mer vi kunde göra, men också tillräckligt självsäkra för att kunna identifiera vilken åtgärd som är den rätta.
Lassi Noponen
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp