Loudspring förvärvar 100% ägande i Eagle Filters

Report this content

Loudspring kommer att förvärva 15% av Eagle Filters aktier från företagets grundare Mr.  Juha  Kariluoto. Transaktionen kommer att öka Loudsprings ägande av Eagle Filters från 85% till 100% och förväntas slutföras i slutet av 2021.

Köpeskillingen för de förvärvade aktierna är knuten till Eagle Filters framtida rörelseresultat och intäktsutveckling under 2022–2024 och kommer att betalas i delsteg under 2023–2025. Loudspring har rätt att betala upp till 50% av köpeskillingen med Loudspringaktier.   Loudsprings mål är att använda en del av Eagles framtida vinst för betalning av de förvärvade aktierna. Eagle Filters kräver ytterligare rörelsekapital för att genomföra sin plan.

Loudspring har stadigt ökat sitt ägande i Eagle Filters och meddelat sin plan att övergå till ett industriföretag med ett odelat fokus på Eagle Filters.

Eagle Filters tillhandahåller luftfilterteknik. Bolagets huvudmarknad för närvarande är avancerade filtreringslösningar för att öka bränsleeffektiviteten hos gasturbiner. Tekniken minskar avsevärt koldioxidutsläppen och ökar lönsamheten. Eagles luftfilterlösningar har testats och verifierats av stora energiproducenter och forskningsinstitutioner över hela världen. Marknaden domineras för närvarande av lågeffektiva filter, vilket resulterar i snabb och kraftig nedsmutsning av kompressorblad och sämre energiutbyte i gasturbinerna. Vilket i sin tur resulterar i att flera miljarder euro slösas bort varje år och en onödigt höga koldioxidutsläpp. Eagles högpresterande filter ökar elproduktionen med upp till 9%, förbättrar bränsleeffektiviteten upp till 2,5% och förlänger turbinens livslängd.

För närvarande utgör den befintliga gasturbininfrastrukturen för över 20 procent av världens elproduktion. Jämfört med kol resulterar förbränning av gas i 50 % mindre koldioxidutsläpp. I framtiden kommer andelen sol- och vindkraft att öka, vilket ökar behovet av energilagring för att balansera väderberoendet av dessa lösningar. Produktion av vätgas och syntetiska gaser med förnybara energikällor möjliggör lagring av stora mängder energi samt omvandling till el med den befintliga gasturbininfrastrukturen. Att få dessa turbiner att fungera mer effektivt och förlänga deras livscykel bidrar till att gå ett steg närmare att uppnå en konstant tillgång på koldioxidneutral el.

VD, Jarkko Joki-Tokola, Loudspring:"Loudsprings fokus ligger på att minska koldioxidutsläppen och bygga värde för våra aktieägare. Vi tror att med Eagle Filters kan vi göra båda. Företaget tillhandahåller energieffektivitetsteknik där det betyder mest - för världens största utsläppare av CO2. Eagles teknik används av några av världens största energibolag och har potential att växa under överskådlig framtid. Eagle Filters har också kompetens i världsklass inom filtermaterial, och vi kommer att fokusera alla våra resurser för att hjälpa Eagle Filters att maximera sin potential."

Konsolideringen av Eagle Filters är en viktig milstolpe i Loudsprings strategi att omvandlas till ett industriföretag. VD, Jarkko Joki-Tokola fortsätter: "Vi planerar att snabbt titta på olika möjligheter att ytterligare centralisera och effektivisera verksamheten i Loudspring, för att uppnå en förenklad företagsstruktur och administration, optimerad kapitalstruktur och minska omkostnaderna".

Kontaktinformation:

Jarkko Joki-Tokola, VD, Loudspring Oyj. Tel. +358 40 637 0501, jarkko@loudspring.earth

Erik Penser Bank AB, Certified Adviser. Tel. +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se

Loudspring i korthet:

Loudspring är ett investeringsbolag som fokuserar på att spara naturresurser. Vi äger och förvaltar Nordiska tillväxtföretag som tillför en stor miljömässig nytta. Vi har en diversifierad portfölj för att balansera utvecklingen i de individuella bolagen. Våra teknologier sparar energi, vatten och material i industrin, i fastigheter och i människors vardag. 

Bolaget är noterad på First North Finland med ticker LOUD and First North Stockholm med ticker LOUDS.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/loudspring/

Twitter: @loudspring

IG: @loudspring_earth

FB: https://www.facebook.com/loudspringco/