Loudspring Oyj - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

Report this content

Den anmälningsskyldiga

Namn: Vuoria, Matti

Befattning: Styrelsemedlem

Emittent: Loudspring Oyj

LEI: 74370040F0RYWDWUJC65

Anmälans karaktär: Första anmälan

Referensnummer: 74370040F0RYWDWUJC65_20181122150324_3

____________________________________________

Transaktionens datum: 2018-11-21

Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Typ av instrument: Aktie

ISIN: FI4000092523

Transaktioners karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna

(1): Volym: 50000 Enhetspris: 0,415 EUR

Aggregerad information om transaktionerna

(1): Volym: 50000 Medelpris: 0.415 EUR

 

För mer information, kontakta:

Lassi Noponen, VD Loudspring Plc. Tel. +358 40 501 5127, lassi.noponen@loudspring.earth

Thomas Bengtsson, Styrelseordförande Loudspring Plc. Tel. +46 70 515 40 40, thomas.bengtsson@loudspring.earth

Access Partners Oy, Certified Advisor. Tel. +358 9 682 9500

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Loudspring Abp (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 November 2018 kl. 16:30 CET.

Loudspring i korthet.

Loudspring är en industriell grupp som fokuserar på att spara naturresurser. Vi äger och förvaltar Nordiska tillväxtföretag som tillför en stor miljömässig nytta. Vi har en diversifierad portfölj för att balansera utvecklingen i de individuella bolagen. Våra teknologier sparar energi, vatten och material i industrin, i fastigheter och i människors vardag. Vår verksamhet består av två delar: Loudspring Industry – majoritetsägda verksamheter, and Loudspring Ventures – ägande i minoritetsposter.

Företagsgruppen är noterad är noterad på First North Finland med ticker LOUD and First North Stockholm med ticker LOUDS.

www.loudspring.earth

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/loudspring/

Twitter: @loudspring

IG: @loudspring_earth

FB: https://www.facebook.com/loudspringco/

Prenumerera

Dokument & länkar