Nuuka Solutions Oy toteutti rahoituskierroksen ja valitsi Mikko Valtosen uudeksi toimitusjohtajaksi

Nuuka Solutions Oy on toteuttanut rahoituskierroksen, jonka sijoittajina olivat Zhejiang ZhongRui Low Carbon Technology Co sekä Cleantech Invest. Rahoituskierrokseen osallistui myös useita muita uusia sijoittajia. Rahoitus käytetään kasvun kiihdyttämiseen niin Pohjoismaissa kuin muillakin valituilla kohdemarkkinoilla. Rahoituskierroksen lisäksi Tekes on myöntänyt Nuukalle 100 000€ tukea Kiinassa käynnistyvään projektiin. Cleantech Invest Oyj:n täysin laimennettu efektiivinen kokonaisomistus Nuukasta sijoituskierroksen jälkeen on 34.3% prosenttia. 

Samaan aikaan Nuuka on kutsunut Mikko Valtosen uudeksi toimitusjohtajakseen. Entinen toimitusjohtaja ja yhtiön perustaja Mikko Maja jatkaa yhtiössä teknologiajohtajan ja operatiivisen johtajan rooleissa.

Toimitusjohtaja Mikko Valtonen:

”Yhtiö on kasvanut merkittävästi vuoden 2016 aikana ja vuosi 2017 on myös alkanut positiivisesti. Tämän rahoituksen turvin voimme edelleen kiihdyttää kasvuamme niin pohjoismaissa kuin muuallakin. Nuukan teknologiaa käyttää tänä päivänä yli 900 rakennusta energiatehokkuuden parantamiseen, sisäilman laadun kehittämiseen sekä parempaan kiinteistöjen prosessien hallintaan. Uskomme vahvaan asiakasmäärän kasvuun myös jatkossa. On ihan selvää, että kiinteistöihin tulee jatkuvasti lisää sensoreita, mittareita ja dataa ja tämä datan hallinta sekä analysointi on aivan avainasemassa kun puhutaan kiinteistöjen tehokkaasta ja vastuullisesta käytöstä.”

 Cleantech Investin toimitusjohtaja, Alexander Lidgren:

”Olemme todella iloisia nimittäessämme Mikko Valtosen Nuukan uudeksi toimitusjohtajaksi. Mikolla on erinomainen tausta ja vahvat näytöt aikaisemmista tehtävistään kansainvälisissä kasvuyhtiöissä ja vastuullisen liiketoiminnassa. Olemmekin erittäin luottavaisia että hän ja koko Nuukan tiimi saa vietyä yhtiön uudelle tasolle.

Mikko Maja on tehnyt erinomaista työtä Nuukassa sen perustamisesta lähtien. Yhtiöllä on erittäin tyytyväisiä ja lojaaleja asiakkaita ja nyt hänellä on aikaa keskittyä enemmän Nuukan teknologian edelleen kehitykseen sekä varmistaa, että asiakastyytyväisyys pysyy jatkossakin erinomaisella tasolla myös uusilla markkinoilla tässä kovassa kasvun vaiheessa.

Nuuka on matkalla kohti johtavaa toimijaa kun puhutaan siitä miten nykyisistä ja uusista kiinteistöistä tehdään älykkäitä.”

Tarja Teppo, Nuukan hallituksen puheenjohtaja sekä Cleantech Investin partneri:

“Toivotamme uudet omistajat lämpimästi tervetulleiksi Nuukaan. Nuuka on pystynyt näyttämään vakuuttavia kasvulukuja vuoden 2016 aikana ja vuosi 2017 vaikuttaa myös erittäin lupaavalta. Tämän rahoituskierroksen turvin voimme tukea yhtiön kasvua lisäämällä resursseja sinne missä niitä tarvitaan.”

Augment Partners AB toimi rahoituskierroksen neuvonantajana Nuuka Solutions Oy:lle. 

Yhteystiedot

Lassi Noponen, Hallituksen puheenjohtaja, Cleantech Invest Oyj. Puh: 358 40 501 5127, lassi.noponen@cleantechinvest.com

Mikko Valtonen, Toimitusjohtaja, Nuuka Solutions Oy, Tel. 358 50 591 2044, mikko.valtonen@nuukasolutions.fi

Access Partners Oy, Hyväksytty neuvonantaja. Puh: 358 9 682 9500

Nuuka Solutions lyhyesti

Nuuka Solutions on suomalainen johtava kiinteistöjen prosessien reaaliaikainen informaatio- ja analytiikkajärjestelmä. Nuukan avulla konsolidoidaan olemassaolevaa kiinteistöjen mittatietoa (building big data) yhteen käyttöliittymään. Nuukan avulla ylläpidetään hyviä sisäilmaolosuhteita, energiatehokkuutta, tehostetaan LVIS- prosessin ja kiinteistöhuollon toimintaa ja tuotetaan kattava raportointi. Nuukan palvelu on suunnattu erityisesti kiinteistön omistajille, kiinteistösijoittajille, vuokrataloyhtiöille ja energia-asiantuntijoille. Nuuka tuo datan näkyville kiinteistöjen kellareista kiinteistön käyttäjien ja kiinteistömanagereitten käyttöön ja antaa näin mahdollisuuden parempaan kiinteistöjen hallintaan ja arvonnousuun.

www.nuukasolutions.com


Cleantech Invest lyhyesti

Cleantech Invest on pohjoismainen yrityskiihdyttämö jolla on osakkuusyhtiöinään globaaleja ongelmia ratkaisevia kasvuyhtiöitä. Osakkuusyhtiöt keskittyvät liiketoiminnassaan puhtaaseen energiaan sekä energia-ja resurssitehokkuuteen. Yhtiöllä on osakkuusyhtiöitä Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Yhtiön johto on cleantech -sijoittamisen kansainvälisiä pioneereja. Cleantech Investin A-sarjan osake on listattu Nasdaq First North Finland markkinapaikalla tikkerikoodilla CLEAN ja Nasdaq First North Tukholmassa tikkerikoodilal CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/


Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit