Nuuka genomför en nyemission och väljer Mikko Valtonen som ny CEO

Report this content

Nuuka Solutions har framgångsrikt genomfört en nyemission där ett flertal nya investerare, såsom kinesiska Zhejiang ZhongRui Low Carbon Technology Co, och även Cleantech Invest deltog. Pengarna kommer att användas för att accelerera Nuukas tillväxt både i Norden och på utvalda globala marknader. Till finansieringen tillkommer ett bidrag från Finska tillväxtverket Tekes på 100,000EUR för investeringar i Kina. Cleantech Invest effektiva ägande i Nuuka är 34.3% efter investeringen. 

I samband med investeringen startar Mikko Valtonen som VD för bolaget. Tidigare VD och grundare Mikko Maja stannar i bolaget i rollen VP Technology och COO.

Mikko Valtonen, VD Nuuka:

“Efter stark tillväxt under 2016 startar vi 2017 med stor optimism. Med denna finansiering, kan vi ytterligare accelerera vår tillväxt  inte bara i Norden men också på andra utvalda marknader. Vi har nu mer än 900 byggnader som använder Nuuka för att hantera energi, luft och hållbarhetsdata och det kommer att bli fler. Hur man som fastighetsägare använder den ökande mängden mätdata i dagens moderna byggnader är nyckeln till att förbättra fastigheters prestanda.”

Alexander Lidgren, VD Cleantech Invest:

”Vi är väldigt nöjda over att ha Mikko Valtonen som bolagets nya VD. Hans bakgrund och track record inom mjukvara för hållbarhetsdata, internationell försäljning och företagsledning, är perfekt för att tillsammans med Nuuka team ta bolaget till nästa nivå. Grundare och tidigare VD Mikko Maja har gjort ett imponerande job med Nuuka så här långt och skapat ett bolag med extremt nöjda och stadiga användare av produkten. Han stannar i bolaget och kommer att koncentrera sig på Nuuka`s teknik för att se till att kundnöjdheten fortsätter att vara lika hög när bolaget nu går in på nya geografiska marknader.

Nuuka är på god väg mot att bli en ledande aktör I att göra byggnader smartare.“

Tarja Teppo, styrelseledamot Nuuka och partner Cleantech Invest:

“Vi välkomnar varmt de nya aktieäarna i Nuuka. Nuuka har uppvisat  imponerande tillväxtsiffror under 2016 och 2017 ser mycket lovande ut. Med denna kapitalanskaffningen kan vi fokusera på tillväxt såväl som på att komplementera företaget ytterligare där det behövs.”

Augment Partners AB var rådgivare åt Nuuka Solutions Oy i finansieringen. 

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Mikko Valtonen, VD, Nuuka Solutions Oy, Tel. 358 50 591 2044, mikko.valtonen@nuukasolutions.fi

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500

Nuuka Solutions i korthet

Nuuka är en ledande producent av lösningar för att hantera fastighetsdata och är stationerade i Finland. Nuukas mjukvara konsoliderar existerande fastighetsdata till ett användargränssnitt och hjälper ägare och användare dels genom att rapportera, men också analysera och förstå de underliggande orsakerna till energieffektivitet, bra inomhusluft och hållbarhetsprestanda. Nuuka tar data från periodvisa mätningar i källaren till ägarnas bord i realtid och ger användarna verktygen för att förstå hur de står sig vad gäller energi, luftkvalitet och hållbarhetsdata. Detta förenklar skötseln av byggnaderna och ökandet av värdet på fastigheterna. 

www.nuukasolutions.com


Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar