Kotoutumista yhdessä tekemällä

Maa- ja kotitalousnaiset tukevat paikallisyhdistysten vapaaehtoistoimintaa, jolla edistetään maahanmuuttajien kotoutumista maaseudulle.  

Vuoden kestävässä hankkeessa Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskukset tukevat paikallisyhdistysten vapaaehtoisten ja maahanmuuttajien kohtaamista ja vuorovaikutuksen syntymistä.  

– Yhdessä tekemällä rakennetaan luottamusta ja yhteisöllisyyttä paikkakuntalaisten ja maahanmuuttajien välille. Meidän järjestöllemme luontaista kotoutumista tukevaa toimintaa ovat esimerkiksi luonnontuotteiden kerääminen, ruuanlaitto ja hyötyviljely, kertoo Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen toiminnanjohtaja Mirja Hellstedt.

Samalla maahanmuuttajat tutustuvat paitsi suomalaiseen elämään ja arkeen myös paikallisiin asukkaisiin. 

– Pidemmän aikavälin tavoitteenamme on saada maahanmuuttajia jäämään maakuntiin, erityisesti maaseudulle, sekä auttaa heitä löytämään oma paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa, Hellstedt täsmentää. 

Hanketta toteutetaan Etelä-Pohjanmaalla, Etelä-Suomessa, Etelä-Savossa, Länsi-Suomessa, Kainuussa, Keski-Suomessa, Oulussa ja Pohjois-Savossa vuoden 2016 aikana. Tavoitteena on sitouttaa toimintaan noin 30 yhdistystä ja 200 vapaaehtoista sekä tavoittaa 300 maahanmuuttajaa. Työtä tukee työ- ja elinkeinoministeriö. 

Yhteisöllisyyttä aterian tai kasvimaan äärellä 

Alkuvuonna alkaneessa hankkeessa ryhdyttiin heti toimeen. Erityisesti ruoka on yhdistänyt vapaaehtoisia ja maahanmuuttajia – yhteisen aterian ääressä on helppo tutustua. Ruuanvalmistus sujuu hyvin ilman yhteistä kieltäkin. 

– Juvalla vapaaehtoiset perehdyttivät maahanmuuttajia suomalaisiin kasviksiin ja niiden käyttöön. Paikallisyhdistyksen vapaaehtoiset ja maahanmuuttajat ovat myös valmistaneet aterian syyrialaisista ja suomalaisista ruuista ja kokanneet ruokaa kulttuuritapahtumaan, kuvailee järjestöpäällikkö Helena Velin. 

Ihastjärvellä Mikkelin kupeessa harjoiteltiin talvikalastusta ja saalis valmistettiin tietysti ruuaksi. Maahanmuuttajat myös opettivat oman kulttuurinsa ruokia kurssilla, jonka päätteeksi syötiin yhteinen illallinen. 

Kasvimaan hoidolla on haluttu juurruttaa maahanmuuttajia suomalaiseen maahan. Kasvimaita on perustettu ainakin Kajaanissa ja Suonsaaressa. 

– Kajaanissa vapaaehtoistyötä on tehty yhdessä Ensilän Palstaviljelijät ry:n kanssa, joka on tarjonnut paikallisen vastaanottokeskuksen väelle mahdollisuuden omaan viljelypalstaan pientä vuokraa vastaan. Maa- ja kotitalousnaiset ja palstaviljelijät toimivat kasvukauden aikana viljelykummeina, Velin kertoo. 

Lisätietoa hankkeesta: www.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/maa-ja-kotitalousnaisten-paikallisyhdistykset-maahanmuuttajien-kotoutumisen-tukena-6268


Lisätietoja 

toiminnanjohtaja 
Mirja Hellstedt
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus
mirja.hellstedt@maajakotitalousnaiset.fi
puh. 040 707 3223

järjestöpäällikkö
Helena Velin
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus
helena.velin@maajakotitalousnaiset.fi
puh. 040 527 1579

Piirikeskusten hankevastaavat

Etelä-Pohjanmaa Asta Asunmaa puh. 040 592 9226
Etelä-Savo Mervi Kukkonen puh. 040 592 9226
Etelä-Suomi (Uusimaa) Suvi Malin puh. 0400 682 334 
Kainuu Arja Juntunen puh. 044 320 1587
Keski-Suomi Eeva-Liisa Kivimäki 040 576 8740
Länsi-Suomi (Satakunta ja Varsinais-Suomi) Maija Willman puh. 0500 323 136
Oulu Maija-Liisa Tausta-Ojala puh. 040 580 0438
Pohjois-Savo Heli Sulola puh. 040 672 0597

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi

 

Tiedoteen välitti
vs. viestintäpäällikkö
Silja Varjonen
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus
puh. 040 526 8475
silja.varjonen@maajakotitalousnaiset.fi

 

Maa- ja kotitalousnaiset on ruuan, maiseman ja yrityspalveluiden asiantuntijajärjestö sekä maaseutuhenkisten ihmisten suuri ja aktiivinen verkosto. Maa- ja kotitalousnaisten 70 asiantuntijaa työskentelee 11 piirikeskuksessa yhteistyössä ProAgria Keskusten kanssa. Maa- ja kotitalousnaisten Keskus on järjestön valtakunnallinen keskusjärjestö.

Maa- ja kotitalousnaiset – juuret maalla

www.maajakotitalousnaiset.fi
www.facebook.com/maajakotitalousnaiset

Instagram: @maajakotitalousnaiset
Twitter: @maajakotitalous
Pinterest: @ruokaneuvot 

Avainsanat:

Yrityksestä

Maa- ja kotitalousnaiset on valtakunnallinen ruuan, maaseutumaiseman ja yrityspalveluiden neuvontajärjestö sekä maaseutuhenkisten ihmisten suuri ja aktiivinen, noin 35 000 jäsenen verkosto. Paikallisyhdistyksiä on yli 1 000. Ammatillisesta neuvonnasta vastaa valtakunnallisesti 11 piirikeskusta asiantuntijoineen, joita on kaikkiaan noin 70. Maa- ja kotitalousnaisten Keskus on valtakunnallinen keskusjärjestö. Maa- ja kotitalousnaiset – juuret maallawww.maajakotitalousnaiset.fi

Tilaa