Laidunpankki.fi uusiutui – lisää palveluja ja mahdollisuuksia

Report this content

Laidunpankki.fi-verkkopalvelu on uusiutunut. Laidunpankki on työkalu, jonka avulla voi hankkia lisälaidunta eläimille tai löytää eläimiä maisemanhoitajiksi.

Sivuilta löytyy paljon tietoa sopimuslaidunnuksesta. Uutuutena sivustolle on lisätty ”Etsi ympäristöyrittäjää” ja ”Etsi karjatilojen palveluja” -toiminnot. Erilaisista aiheeseen liittyvistä palveluntarjoajista on ollut kysyntää.

Tilojen palveluja voi olla esimerkiksi lihan suoramyynti, tilavierailukohteet ja paimenlomat. Ympäristöyrittäjiksi haetaan muun muassa aitojen rakentajia, eläinten valvojia ja laidunten ennallistajia eli raivaajia.

Nyt on oikea aika laittaa tietonsa pankkiin. Laidunkausi lähestyy ja suunnitelmia tehdään juuri nyt. Mitä enemmän tarjontaa, sen enemmän kysyntää. Palvelun käyttö on ilmaista.

Laidunnuksen merkitys luontomme monimuotoisuuden ylläpitäjänä ja maisemiemme hoitajana on kiistatonta. Tavoitteemme on, että laidunnus ja lihantuotanto säilyy ja että sitä arvostetaan.

Sivusto on valtakunnallinen ja sitä ylläpitää ProAgria Etelä-Suomi ry. Maakunnallisesti lisätietoa saa ProAgria Keskuksista / Maa- ja kotitalousnaisten MKN Maisemapalveluista.

Lisätietoa

Jutta Ahro
Maisema-asiantuntija, MKN Maisemapalvelut
Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset
ProAgria Etelä-Suomi ry
Pirkanmaan aluetoimisto
puh. 040 5444 899
jutta.ahro@maajakotitalousnaiset.fi

 

Tiedotteen välitti
vs. viestintäpäällikkö Silja Varjonen
silja.varjonen@maajakotitalousnaiset.fi
p. 040 526 8475

Maa- ja kotitalousnaiset on ruuan, maiseman ja yrityspalveluiden asiantuntijajärjestö sekä 50 000 maaseutuhenkisen aktiivinen verkosto. Maa- ja kotitalousnaisten 70 asiantuntijaa työskentelee 11 piirikeskuksessa yhteistyössä ProAgria Keskusten kanssa. Maa- ja kotitalousnaisten Keskus on järjestön valtakunnallinen keskusjärjestö.

MKN Maisemapalvelut tarjoaa monipuoliset maiseman- ja luonnonhoitoon liittyvät suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut. Edistämme avoimen kulttuurimaiseman hoitoa, maatalousluonnon monimuotoisuutta ja rantojen kunnostamista.

www.maajakotitalousnaiset.fi
www.facebook.com/maajakotitalousnaiset

Instagram: @maajakotitalousnaiset
Twitter: @maajakotitalous