Maa- ja kotitalousnaisten tunnustuspalkinto Loimaan Naavanaisille

Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen valtakunnallinen tunnustuspalkinto myönnettiin tänä vuonna Loimaan Naavanaisille.  

Palkinnon perusteluissa Loimaan Naavanaisia kuvataan aktiiviseksi yhdistykseksi, jolla on monipuolista ja idearikasta toimintaa. Toiminta houkuttelee yhteen eri ikäisiä ihmisiä ja mahdollistaa siten tietojen ja taitojen siirtymisen sukupolvelta toiselle.

”Yhdistys toteuttaa omalla alueellaan ansiokkaasti koko järjestön ydintehtäviä eli neuvontaa ja järjestötoimintaa. Maaseudun asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen näkyy vahvasti Loimaan Naavanaisten toiminnassa”, kertoo toiminnanjohtaja Mirja Hellstedt Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksesta.

Yhdistys on saanut laajaa näkyvyyttä myös paikallisessa mediassa.

Palkinto jaettiin Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen varsinaisessa kokouksessa Helsingissä 24.11.2016.

Lisätietoja

Loimaan Naavanaiset
puheenjohtaja Karoliina Kirvelä
p. 0500 537 288
 

Mirja Hellstedt
toiminnanjohtaja, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus
p. 040 707 3223
mirja.hellstedt@maajakotitalousnaiset.fi
 

Tiedotteen välitti
Silja Varjonen, vs. viestintäpäällikkö, puh. 040 526 8475

Maa- ja kotitalousnaiset on ruuan, maiseman ja yrityspalveluiden asiantuntijajärjestö sekä maaseutuhenkisten ihmisten suuri ja aktiivinen verkosto. Maa- ja kotitalousnaisten 70 asiantuntijaa työskentelee 11 piirikeskuksessa yhteistyössä ProAgria Keskusten kanssa. Maa- ja kotitalousnaisten Keskus on järjestön valtakunnallinen keskusjärjestö.

Maa- ja kotitalousnaiset – juuret maalla

www.maajakotitalousnaiset.fi
www.facebook.com/maajakotitalousnaiset

Instagram: @maajakotitalousnaiset
Twitter: @maajakotitalous
Pinterest: @ruokaneuvot 

Avainsanat:

Yrityksestä

Maa- ja kotitalousnaiset on valtakunnallinen ruuan, maaseutumaiseman ja yrityspalveluiden neuvontajärjestö sekä maaseutuhenkisten ihmisten suuri ja aktiivinen, noin 35 000 jäsenen verkosto. Paikallisyhdistyksiä on yli 1 000. Ammatillisesta neuvonnasta vastaa valtakunnallisesti 11 piirikeskusta asiantuntijoineen, joita on kaikkiaan noin 70. Maa- ja kotitalousnaisten Keskus on valtakunnallinen keskusjärjestö. Maa- ja kotitalousnaiset – juuret maallawww.maajakotitalousnaiset.fi

Tilaa