Pellon käytön vaihtoehtoja -opas on ilmestynyt

Uuden ympäristökorvausjärjestelmän käynnistyessä viljelijät ovat jälleen valintojen edes­sä. Uudessa oppaassa ”Pellon käytön vaihtoehtoja” kerrotaan, miten ympäristökorvauksen vaihtoehtoja kannattaa hyödyntää sekä lohkoja hoitaa ja ylläpitää. Lisäksi oppaassa käsitellään uutta viherryttämistukea.

Oppaan tekstin on tuottanut Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten / ProAgria Etelä-Suomen maisemasuunnittelija Helena Pakkanen. Toimituksesta on vastannut kehityspäällikkö Hannele Partanen Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksesta.

Opasta on painettu sekä suomen- että ruotsinkielisenä. Opas on neuvontamateriaalia, ja sitä tullaan jakamaan koulutus- ja neuvontatilaisuuksissa. Sen voi myös noutaa lähimmästä ProAgria Keskuksesta. Opas on myös ladattavissa netissä osoitteessa www.maajakotitalousnaiset.fi/pellonkaytonvaihtoehtoja

Maaseutuverkosto on rahallisesti tukenut oppaan laatimista

Valittavissa paras vaihtoehto peltojen käytölle  

Peltomaa on viljelijän tärkein pääoma, ja siitä kannattaa pitää huolta. Ympäristökor­vausjärjestelmä kannustaa lisäämään peltojen talviaikaista kasvipeitteisyyttä, monipuo­listamaan kasvivalikoimaa ja parantamaan maan kasvukuntoa.

Sadon tuotanto on edelleen tärkein pellon käyttömuoto. Uudessa ympäristökorvausjärjestelmässä on viljelijälle tarjolla myös useita muita vaihtoehtoja. Niiden avulla viljelijä voi vaikuttaa peltojen kasvukuntoon, luonnon monimuotoisuuteen sekä vesiensuojeluun. Viljelijän kannattaa valita paras vaihtoehto peltojen käytölle sekä ympäristön että tuotannon talouden kannalta.

Useilla tiloilla on tänä päivänä peltolohkoja, joilla sadontuotanto on taloudellisesti kannattamatonta. Suojavyöhyke tai monimuotoisuuspelto voi olla jopa taloudellisesti kannattavin vaihtoehto sadontuottokyvyltään heikolla, etäällä olevalla tai peltoliikenteen kannalta hankalalla lohkolla. Samalla viljelijä vähentää vesistökuormitusriskiä, hillit­see ilmastonmuutosta ja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta.

Lisätietoja

peltojen käytön vaihtoehdoista
maisemasuunnittelija

Helena Pakkanen
Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset /
                     
ProAgria Etelä-Suomi

helena.pakkanen@maajakotitalousnaiset.fi

puh. 040 595 1421

oppaasta                                                                                                                              
kehityspäällikkö                                                                                                                    
Hannele Partanen                                                                                                              
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus
hannele.partanen@maajakotitalousnaiset.fi
       
puh. 040 521 7814

vs. viestintäpäällikkö Silja Varjonen
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus
p 040 526 8475
silja.varjonen@maajakotitalousnaiset.fi

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry
Urheilutie 6, PL 251, 01301 Vantaa
www.maajakotitalousnaiset.fi

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus on valtakunnallisen neuvontajärjestön keskusjärjestö. Maa- ja kotitalousnaiset on yksi maan suurimmista naisjärjestöistä. Se tarjoaa kotitalous-, yritys- ja maisemanhoidon neuvontaa. Lähes 53 000 jäsenen ja noin 70 asiantuntijan Maa- ja kotitalousnaiset on vahva maaseudun kehittäjä. Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskukset toimivat yhdessä ProAgria Keskusten kanssa. 

Avainsanat:

Yrityksestä

Maa- ja kotitalousnaiset on ruuan, maiseman ja yrityspalveluiden asiantuntijajärjestö ja maaseutuhenkisten ihmisten suuri ja aktiivinen verkosto. Maa- ja kotitalousnaisten 70 asiantuntijaa työskentelee 11 piirikeskuksessa yhteistyössä ProAgria Keskusten kanssa. Maa- ja kotitalousnaisten Keskus on järjestön valtakunnallinen keskusjärjestö. Maa- ja kotitalousnaiset – juuret maallawww.maajakotitalousnaiset.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus on valtakunnallisen neuvontajärjestön keskusjärjestö. Maa- ja kotitalousnaiset on yksi maan suurimmista naisjärjestöistä. Se tarjoaa kotitalous-, yritys- ja maisemanhoidon neuvontaa. Lähes 53 000 jäsenen ja noin 70 asiantuntijan Maa- ja kotitalousnaiset on vahva maaseudun kehittäjä. Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskukset toimivat yhdessä ProAgria Keskusten kanssa. www.maajakotitalousnaiset.fi
Tweettaa