Ympäristösopimukset haettavana – teetä suunnitelmat asiantuntijalla!

Tämän vuoden tukihaussa on haettavana ympäristösopimukset ja ei-tuotannolliset investointikorvaukset perinnebiotooppien ja luonnon monimuotoisuuskohteiden hoitoon ja kosteikkojen rakentamiseen. Hakemuksen liitteiksi tarvittavien hoitosuunnitelmien tekoon saat apua Maa- ja kotitalousnaisten MKN maisema-asiantuntijoilta.

Maisema-asiantuntijat tekevät myös Neuvo2020 luonto- ja maisemakohteiden kartoituksia. Kartoituksen avulla voi löytyä uusia ympäristösopimuskohteita. Neuvomme myös kosteikkoasioissa.

Ympäristösopimusten ja ei-tuotannollisten investointikorvausten hakuaika poikkeaa totutusta siten, että haku on tukihaun yhteydessä, joka päättyy 15.6. Hakemukset toimitetaan alueelliseen ELY-keskukseen.

Hakijalta ei enää edellytetä ympäristösitoumusta. Viljelijän lisäksi hakijana voi toimia rekisteröity yhdistys ja kosteikkokohteilla lisäksi vesioikeudellinen yhtiö.

Sopimus raivauskohteelle tai luonnonlaitumelle

Luonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoidon sopimuksen voi saada laidunnetulle tai raivaamalla hoidettavalle kohteelle. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan hoitosuunnitelma.

Laidunkohde voi olla perinnebiotooppi tai muu luonnonlaidun, esimerkiksi linnustollisesti arvokas ranta-alue tai monimuotoinen maisemametsikkö.

Raivauskohde voi olla esimerkiksi pellolla sijaitseva metsäsaareke, monimuotoinen reunavyöhyke esimerkiksi pellon ja vesistön välissä, puukuja tai vaikkapa maatalousympäristössä sijaitseva muinaisjäännös.

Tukea kosteikon rakentamiseen

Myös ei-tuotannolliset investointikorvaukset ovat haettavana ELY-keskuksissa. Haettavana on ei-tuotannollinen investointikorvaus perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaamiseen ja aitaamiseen sekä kosteikon rakentamiseen.

Ei-tuotannollinen investointikorvaus edellyttää hankesuunnitelmaa ja kustannusarviota.

Tietoa tukihausta
Ympäristösopimukset
  • sopimusta haetaan viisivuotisena. Sopimuskausi alkaa joko 1.5.2016 (vanhat sopimukset) tai 1.5.2017 (uudet sopimukset).
  • hakemuksen liitteeksi tarvitaan hoitosuunnitelma
  • sopimustaso on kiinteä 450€/ha/v.
  • valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaasta perinnebiotooppista korvausta saa 600 €/ha
  • pienin haettava sopimusala on 0,3 ha, joka voi koostua useammasta vähintään 0,05 ha lohkosta.
Ei-tuotannolliset investointikorvaukset
  • tukitaso määritellään todellisten kustannusten perusteella
  • tukimaksimi kosteikolla on 11 669 €/ha
  • perinnebiotoopilla tai luonnonlaitumella kohteen koosta riippuen 754–1862 €/ha.
  • investointihankkeen valmistuttua sen jatkoksi on haettava viisivuotinen hoitosopimus.
Lisätietoja

Hannele Partanen
Kehityspäällikkö, maaseutumaisema ja luonnonhoito
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus
hannele.partanen@maajakotitalousnaiset.fi
puh. 040 521 7814

Leena Lahdenvesi-Korhonen
maisema-asiantuntija 
Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Savo
leena.lahdenvesi.korhonen@maajakotitalousnaiset.fi
puh. 0400 875 326

Tiedotteen välitti
vs. viestintäpäällikkö Silja Varjonen
silja.varjonen@maajakotitalousnaiset.fi
p. 040 526 8475

Maa- ja kotitalousnaiset on ruuan, maiseman ja yrityspalveluiden asiantuntijajärjestö. Maa- ja kotitalousnaisten 70 asiantuntijaa työskentelee 11 piirikeskuksessa yhteistyössä ProAgria Keskusten kanssa. Maa- ja kotitalousnaisten Keskus on järjestön valtakunnallinen keskusjärjestö.MKN Maisemapalvelut tarjoaa monipuoliset maiseman- ja luonnonhoitoon liittyvät suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut. Edistämme avoimen kulttuurimaiseman hoitoa, maatalousluonnon monimuotoisuutta ja rantojen kunnostamista.

Avainsanat:

Yrityksestä

Maa- ja kotitalousnaiset on valtakunnallinen ruuan, maaseutumaiseman ja yrityspalveluiden neuvontajärjestö sekä maaseutuhenkisten ihmisten suuri ja aktiivinen, noin 35 000 jäsenen verkosto. Paikallisyhdistyksiä on yli 1 000. Ammatillisesta neuvonnasta vastaa valtakunnallisesti 11 piirikeskusta asiantuntijoineen, joita on kaikkiaan noin 70. Maa- ja kotitalousnaisten Keskus on valtakunnallinen keskusjärjestö. Maa- ja kotitalousnaiset – juuret maallawww.maajakotitalousnaiset.fi

Tilaa