Ympäristösopimusten hakuaika on nyt!

Viime vuosikymmenten aikana maaseudun luonnon monimuotoisuus on vähentynyt. Ympäristösopimuksilla voit saada tukea maatalousluonnon ja maiseman hoitoon.

Maaseudun luonnon monimuotoisuuden voimakkaan vähenemisen taustalla ovat monet maatalouden ja yhteiskunnan muutokset.

Vielä 1950-luvulla niittyjä oli lähes 300 000 hehtaaria, 50 vuotta myöhemmin jäljellä oli enää noin 20 000 hehtaaria arvokkaita niittyä, hakamaita tai metsälaidunta. Suurin osa perinnebiotooppien luontotyypeistä on luokiteltu joko äärimmäisen tai erittäin uhanalaisiksi.

Hae sopimusta 15.6. mennessä

Tilalla voi olla mahdollisuus hakea ympäristösopimusta, joka koskee perinnebiotooppien ja muiden luonnon monimuotoisuuskohteiden hoitoa. Maa- ja kotitalousnaisten maisema-asiantuntijat tunnistavat arvokohteet sekä selvittävät mahdollisuudet ympäristösopimuksiin. Kohteiden kartoituksessa voidaan usein hyödyntää Neuvo 2020 -palvelua.
 
”Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito” -ympäristösopimus voidaan tehdä mm. perinnebiotoopeista, luonnonlaitumista, reunavyöhykkeistä, metsäsaarekkeista, muinaismuistokohteista ja maaseudun kulttuuriperinnön hoitamisesta.

Ympäristösopimus tehdään viideksi vuodeksi. Hoidettavan lohkon tulee olla vähintään 0,05 ha ja koko sopimusalueen yhteensä vähintään 0,3 ha. Sopimuksia haetaan vuonna 2017 päätukihaun yhteydessä 15.6.2017 mennessä.

  • hakemuksen liitteeksi tarvitaan hoitosuunnitelma
  • sopimustaso on kiinteä 450€/ha/v
  • valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaasta perinnebiotooppista korvausta saa 600 €/ha
  • pienin haettava sopimusala on 0,3 ha, joka voi koostua useammasta vähintään 0,05 ha lohkosta.

 
Hyödynnä rahanarvoiset Neuvo 2020 -palvelut

Kartoita maatilasi maiseman ja luonnon arvokohteet Neuvo 2020 -palvelulla.

Neuvo 2020 -maatilojen neuvontajärjestelmä

  • Tilakohtainen neuvontakorvauksen määrä nousi 3 500 eurosta 7 000 euroon.
  • Neuvonta on maksutonta viljelijälle.
  • Tarjolla neuvontaa koko ohjelmakauden ajan vuoteen 2020 saakka.
  • Neuvonta on luottamuksellista ja erillään tarkastuksista.

Lisätietoja

Maa- ja kotitalousnaisten maisema-asiantuntijoiden palvelut kattavat koko maan
www.maajakotitalousnaiset.fi/maisema
www.maajakotitalousnaiset.fi/maisemaasiantuntijat

Leena Lahdenvesi-Korhonen
Kehitysjohtaja, maaseutumaisema ja luonnonhoito
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus
leena.lahdenvesi.korhonen@maajakotitalousnaiset.fi
puh. 040 523 5133
 

 

Maa- ja kotitalousnaiset on ruuan, maiseman ja yrityspalveluiden asiantuntijajärjestö sekä 50 000 maaseutuhenkisen aktiivinen verkosto. Maa- ja kotitalousnaisten 70 asiantuntijaa työskentelee 11 piirikeskuksessa yhteistyössä ProAgria Keskusten kanssa. Maa- ja kotitalousnaisten Keskus on järjestön valtakunnallinen keskusjärjestö.

MKN Maisemapalvelut tarjoaa monipuoliset maiseman- ja luonnonhoitoon liittyvät suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut. Edistämme avoimen kulttuurimaiseman hoitoa, maatalousluonnon monimuotoisuutta ja rantojen kunnostamista.

www.maajakotitalousnaiset.fi
www.facebook.com/maajakotitalousnaiset

Instagram: @maajakotitalousnaiset
Twitter: @maajakotitalous

 

Avainsanat: