Inspiroiva oppimisympäristö sytyttää kipinän

Työ- ja oppimisympäristöjen asiantuntija Martela Oyj osallistuu opetus- ja kasvatusalan Educa-messuille 29.–30. tammikuuta 2016. Martelan suunnittelijat Maarit Vuori ja Reetta Lukka luennoivat tapahtumassa inspiroivasta oppimisympäristöjen suunnittelusta.

”Opiskelumotivaation löytäminen kantaa oppilasta läpi kouluiän. Sitoutuminen ja loppuun suorittamisen tarve ovat ominaisuuksia, jotka on helpompi omaksua, kun koulunkäynti on kivaa ja siihen on syttynyt kipinä. Ehyen ja onnistuneen peruskoulujakson jälkeen näitä taitoja tarvitaan entistä enemmän”, Maarit Vuori toteaa.

Osallistaminen on olennainen osa suunnittelua

Osallistavaan suunnitteluun on useita työkaluja.
”Toimivin tapa valitaan työyhteisön tarpeiden mukaan. Erityisesti työpajat on koettu hyväksi toimintamalliksi, sillä niissä syntyy aitoa vuoropuhelua”, Vuori toteaa.

Osallistaminen motivoi myös suunnittelijaa
”Oppimisympäristöjen suunnittelu on kiinnostavaa, koska alalla on otettu hurjan suuria askelia viime vuosina. Aihe tuntuu puhuttelevan myös useita opettajia. Innostuneisuus tarttuu! On tärkeää, että käyttäjät tuovat esille oman näkemyksensä. Lopputulos on osa käyttäjien arkea, eikä ole valmista mallia, joka sopii kaikille. Myös nuoremmat oppilaat voi ottaa mukaan kehitystyöhön. Kokemukseni mukaan tämä parantaa viihtyvyyttä ja lasten sitoutumista  oppimisympäristöön”, kuvailee Reetta Lukka.

Opettajat toivovat sujuvampaa arkea, joka sallii spontaaniuden myös tilajärjestelyn näkökulmasta. Saman oppimisympäristön tulee soveltua eri aiheiden oppimiseen, mutta myös erilaisten opetustapojen soveltamiseen.

”Opettajat ovat yksilöitä, ja jokaisella on omat työtapansa. Työ on mielekästä silloin, kun siinä voi hyödyntää omia vahvuuksiaan. Hyvä energia heijastuu myös oppilaisiin ja muuhun henkilökuntaan”, Vuori sanoo.

Syksyllä voimaantuleva uusi opetussuunnitelma korostaa monialaista oppimista, mikä asettaa uudenlaisia vaatimuksia myös tiloille. Tarkoituksena on huomioida paremmin oppilaiden erityispiirteet.

”Tilan pitää soveltua monenlaisille oppijoille. Ollakseen hyvä työkalu, tilan pitää muuntua tilanteen mukaan vaivattomasti. Sen pitää tarjota mahdollisuuksia kehittää vuorovaikutustaitoja luontevasti, sen pitää ottaa huomioon kognitiivisen oppimisen vaatimat tilanteet sekä mahdollisuus vetäytyä. Tilan on oltava turvallinen ympäristö kaikille.”

Kohti inspiroivaa koulua

Inspiroiva oppimisympäristö on houkutteleva ja kannustaa kokeilemaan uutta.
”Kodikkaat elementit, hyvä valaistus, erilaiset materiaalit ja pinnat, ergonomia ja onnistunut äänimaailma tukevat oppimista ja antaa miellyttävän taustan toiminnalle”, Lukka näkee.

Tilojen kehittämiseen varatut resurssit vaihtelevat kouluittain.
”Mielestäni on hyvä tapa edetä pienin askelin ja tila kerrallaan. Tällöin saadaan kerättyä käyttäjäkokemusta, joka voidaan ottaa huomioon seuraavaa tilaa suunniteltaessa”, Maarit Vuori sanoo.

Suunnittelijat korostavat, että pienilläkin resursseilla voidaan tehdä asiat paremmin.
”Muotoilijan tulee katsoa totutun yli. Toiminnallisuutta ja viihtyvyyttä voidaan lisätä pienilläkin muutoksilla. Jo yksikin seisomapöytä tai ryhmätyöpiste tuo vaihtelevuutta”, Reetta Lukka täydentää.

Martela on tavattavissa Educa-messuilla osastolla 6d101. Voit myös tutustua Martelan toteuttamiin oppimisympäristöihin täällä

Lisätiedot:

Minna Andersson, Markkinointi- ja vastuullisuusjohtaja, Martela Oyj, 040 087 8101, minna.andersson@martela.com

Martela-konserni kuuluu alansa johtaviin yrityksiin Pohjoismaissa. Halu tarjota asiakkaille parhaita työympäristöjä on ohjannut toimintaamme jo seitsemänkymmenen vuoden ajan. Ergonomisten ja innovatiivisten kalusteratkaisujen lisäksi Martela suunnittelee ja tuottaa monipuolisesti työympäristöihin liittyviä palveluja. Parannamme työhyvinvointia samalla tilojen käyttöä tehostaen työympäristöjen lisäksi oppimisympäristöissä sekä hoivakohteissa.

Avainsanat:

Yrityksestä

Martela-konserni kuuluu alansa johtaviin yrityksiin Pohjoismaissa. Halu tarjota asiakkaille parhaita työympäristöjä on ohjannut toimintaamme jo lähes seitsemänkymmenen vuoden ajan. Ergonomisten ja innovatiivisten kalusteratkaisujen lisäksi Martela suunnittelee ja tuottaa monipuolisesti työympäristöihin liittyviä palveluja. Parannamme työhyvinvointia samalla tilojen käyttöä tehostaen työympäristöjen lisäksi oppimisympäristöissä sekä hoivakohteissa.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit