Jaa

Lainaukset

Pekka Toivolan suunnittelema esitysratkaisu on vastaus monen yrityksen ongelmiin ja tällaista tuotetta on toivottukin jo pitkään valikoimiimme. Se on paitsi näyttävä kaluste, myös nerokkaan yksinkertainen käyttää.
Minna Andersson
Tilasuunnittelu voi kannustaa oppilaita sosiaaliseen kanssakäymiseen, ryhmätyöskentelyyn ja projektityöskentelymalleihin, jotka ovat kaikki tärkeitä taitoja työelämässä.
Matti Mäenpää
Tietoon pohjautuvan toimitilojen määrittelyn ja tehokkaamman tilasuunnittelun avulla pystymme pienentämään tarvittavia toimistoneliöitä jopa puoleen nykyisistä, ja siten saamaan merkittäviä säästöjä muun muassa vuokra- ja energiakuluissa.
Heikki Martela
Jotta yritykset näkevät konkreettisesti monitilatoimiston hyödyt, olemme tehneet kotisivuillemme toimitilojen säästölaskurin, jolla yritykset voivat euroina nähdä paljonko heillä on säästövaraa toimitilansa suhteen.
Panu Muhonen
Työympäristön suunnittelu on lähdettävä aina käyttäjien ja yrityksen strategisista tavoitteista: millaista työtä organisaatiossa tehdään, mihin organisaatio on menossa, millaisen työympäristön tai ”alustan” organisaatio tarvitsee, jotta työt sujuvat vuorovaikutusta hyvin tukien ja tehokkaasti.
Minna Andersson, markkinointi- ja vastuullisuuspäällikkö
Vaikka mobiiliyhteydet ovat elinehto keräilijän sujuvalle työlle, on toimisto kuitenkin kiintopiste, koska he tarvitsevat paikan keskittyäkseen.
Minna Andersson, markkinointi- ja vastuullisuuspäällikkö
Monille avainasiakkaillemme on tärkeää, että vastuullisen liiketavan periaatteet on otettu käyttöön niin sisäisesti kuin toimitusketjussakin. Etenkin Ruotsin ja Norjan markkinoilla asiakkaat odottavat kolmannen osapuolen myöntämällä ympäristömerkillä merkittyjen tuotteiden olevan saatavilla.
Minna Andersson
Data antaa selkeät pohjat työympäristösuunnittelulle.
Minna Andersson
Työ on muuttunut, mutta työtilat seuraavat hitaammin perässä.
Heikki Martela
Järkevästi suunnitellun toimiston täytyy elää työympäristön mukana ja käyttöasteen hallinnan on oltava helposti saatavilla.
Heikki Martela
Tilaratkaisuilla voidaan kehittää vuorovaikutustaitoja ja tukea erilaisia ryhmätyömuotoja.
Maarit Vuori
Opettajat ovat kertoneet alaluokkien oppilaista, joille tehtävien tekeminen on luontevinta suojaisessa nurkkauksessa.
Reetta Lukka
Joissakin tiloissa tarvitaan sohvia, toisessa pöytiä. Jotkut tilat ovat intiimin kodinomaisia, jotkut avoimia ja analyyttisia. Pääasia on, että tila tukee kulloistakin työtehtävää aktiivisesti ja inspiroivasti.
Minna Andersson
Esimerkiksi Martelatalossa osa työpöydistä on älykkäitä Dynamic-pöytiä, joiden avulla voi määrittää sopivan määrän istumista ja seisomista päivittäin. Pöytä muistuttaa ja kannustaa seisomaan itse itselleen tavoiteltavaksi asetetun määrän. Työpöytäsi on kuin personal trainer
Minna Andersson
PodWork on suunniteltu tarjoamaan väliaikaisen työpisteen keskittymistä vaativaan työhön ja siten tukemaan ihmisten liikkumista sekä paikan vaihtamista työpäivän aikana.
Henrik Kjellberg
Portaikot ovat luonnollisia kokoontumispaikkoja. Tästä ajatuksesta Beatboxin klassinen muoto sai alkunsa. Porrasmainen rakenne kutsuu istumaan ja luo rennon paikan niin oleskeluun kuin opetustilanteisiin, erityisesti kouluissa
Iiro Viljanen
”Toimitilan suunnittelu on lähdettävä aina käyttäjien tavoitteista: millaista työtä organisaatiossa tehdään, mihin organisaatio on menossa, millaisen työympäristön tai ”alustan” organisaatio tarvitsee, jotta työt sujuvat vuorovaikutusta hyvin tukien ja tehokkaasti.”
Minna Andersson
Ympäristövastuu on tärkeä osa toimintaamme ja tuotteemme suunnitellaan kestämään aikaa. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat Martela Outlet -myymälät, joissa myymme kunnostettuja käytettyjä huonekaluja. Viime vuonna 40 000 huonekalua löysi uuden kodin myymälöiden kautta. Myös Flow Festivalin kalustus päätyy Martela Outlet -myymälöiden kautta uusiokäyttöön
Minna Andersson
Syksyn mallistoni vilisee korvia, joten oli luonnollista tehdä Kilta-tuolillekin jättimäiset pehmojäniksen korvat
Minna Parikka
”Martela valmistaa kiinnostavia, laadukkaita ja raikkaita tuotteita, joista löytyy paljon vaihtoehtoja tarpeisiimme. Kotimaisuus ja kierrätettävyys ovat myös arvoja, joita suosimme. Tämän vuoden
Milla Valjus, Flow Festival
”Myös Flow Festivaleille toimittamamme kalusteet löytävät festivaalin jälkeen seuraavat käyttäjänsä Martela Outlet -myymälöiden kautta
Minna Andersson, Martela
Tietotyön luonne on muuttunut voimakkaasti lyhyessä ajassa, joten nykyaikaisen toimiston on myös vastattava haasteisiin. Inspring Office® by Martela -konseptin avulla voidaan tehostaa toimiston tilojen käyttöä, lisätä työviihtyvyyttä sekä taata monipuoliset mahdollisuudet erilaisiin sosiaalisiin kohtaamisiin
Minna Andersson
Jotta työtila palvelisi sekä yrityksen että henkilöstön tarpeita, sen käyttöä on tarkasteltava uudella tavalla. Nykyaikaisen monitilatoimiston on tuettava eri-laisia työtehtäviä tekevien ihmisten tarpeita ja huomioitava erilaiset työsken-telytilanteet
Minna Andersson
Tämän päivän työtavat ovat usein projektilähtöisiä ja eri aineita integroivia. Se edellyttää uutta ja rohkeaa tapaa suunnitella kaikkia oppimistiloja.
Matti Mäenpää
Koulut on suunniteltava siten, että ne sopivat monille käyttäjäryhmille. Erilaiset oppimisen muodot, kuten yksilö-, ryhmä- tai monimuoto-opetus, edellyttävät erilaisia tiloja. Martelan Inspiring School -konseptin taustalla onkin ajatus oppimista tukeva koulusta, joka koostuu tarvelähtöisestä ja tehokkaasta tilasuunnittelusta sekä uudesta tavasta oppia.
Matti Mäenpää
Valitse ajanjakso -
Hakusi ei tuottanut tuloksia
Hakusi ei tuottanut enempää tuloksia
Takaisin alkuun