MARTELA TUTKI: SUOMALAISISSA TOIMISTOISSA ENITEN KERÄILIJÖITÄ

Työympäristöihin erikoistunut Martela selvitti suomalaisten työntekijätyyppejä. Sen perusteella työpaikoilta löytyy eniten keräilijöitä, jotka viettävät suuren osan työajastaan toimiston ulkopuolella. Näitä oli noin 1700 henkilön tutkimuksessa lähes 40 %. 

Erilaisten työntekijätyyppien tunnistaminen on tärkeää uusia muuntautuvia työympäristöjä suunniteltaessa. Martelan markkinointi- ja vastuullisuuspäällikkö Minna Anderssonin mukaan tilasuunnittelijat eivät voi ummistaa silmiään siltä, että ihmiset ovat erilaisia ja tekevät erilaisia töitä. ”Työympäristön suunnittelu on lähdettävä aina käyttäjien ja yrityksen strategisista tavoitteista: millaista työtä organisaatiossa tehdään, mihin organisaatio on menossa, millaisen työympäristön tai ”alustan” organisaatio tarvitsee, jotta työt sujuvat vuorovaikutusta hyvin tukien ja tehokkaasti.”

Tilan käyttöä kannattaa tarkastella jakamalla tietotyöläiset neljään ryhmään työtehtävän luonteen, yksityisyyden tarpeen ja ihmisen oman persoonan mukaan. Tämän jaottelun mukaan toimistoissa työskentelee ankkureita, yhdistelijöitä, keräilijöitä ja navigoijia.

PÄIVITTÄIN TYÖPÖYTÄNSÄ ÄÄRESSÄ ISTUVIA ON VAIN JOKA NELJÄS

Martelan kyselytutkimuksessa selvitettiin suomalaisten tietotyöntekijöiden jakaantumista eri työntekijätyyppeihin. Tulosten mukaan suurin osa (38 %) suomalaisista toimistotyöntekijöistä on keräilijöitä. ”Vaikka mobiiliyhteydet ovat elinehto keräilijän sujuvalle työlle, on toimisto kuitenkin kiintopiste, koska he tarvitsevat paikan keskittyäkseen”, Minna Andersson luonnehtii.

Toiseksi suurin osa on ankkureita, eli henkilöitä, jotka tekevät työnsä työpöytänsä ääressä päivittäin. Nämä työntekijät tarvitsevat ergonomisen ja rauhallisen työpisteen.

Vastaajista 22 % on yhdistelijöitä, jotka viettävät puolet työajastaan neuvottelutiloissa tai kollegoiden työpisteen äärellä. He tarvitsevat tiloja, jotka tukevat yhteistyötä, ideointia, suunnittelua ja vuorovaikutusta. ”Yhdistelijöille esimerkiksi seinä- ja fläppitaulut ovat tärkeitä työvälineitä, samoin virtuaaliyhteydet”, Andersson jatkaa.

Tutkimuksessa oli 11 % navigoijia - organisaation eniten liikkuvia henkilöitä - jotka käyvät toimistolla lähinnä kokouksissa ja muuten sukkuloiden toimiston ja sen ulkopuolisten tapaamisten välillä. He eivät tarvitse omaa nimettyä työpistettä. ”Navigoijallekin on kuitenkin tärkeää tuntea itsensä tervetulleeksi ja osaksi työyhteisöä, mihin tiloilla ja työkavereilla on suuri merkitys”, Minna Andersson muistuttaa.

Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä 15.8.2014 – 15.4.2015 välisenä aikana ja on kohdistettu suomalaisiin toimistotyöntekijöihin.

Kiinnostaako oma työntekijätyyppisi? Tästä linkki työntekijätyyppi-testiin

Lisätiedot: 
Minna Andersson, Markkinointi- ja vastuullisuuspäällikkö, Martela Oyj
puhelin: 0400 878101  /  sähköposti: minna.andersson@martela.com


Työntekijätyypit

Ankkurit

 • ovat istumatyöntekijöitä, jotka ovat toimistolla päivittäin ja hoitavat useimmat tehtävänsä oman työpöytänsä äärellä
 • työtilan suunnittelussa työpisteen ergonomiset ratkaisut ovat tärkeitä
 • koska työssä korostuvat usein keskittymistä vaativat tehtävät, ympäristön on oltava rauhallinen
 • ankkureille tulisi suunnitella toimintaympäristö, jossa negatiivisia keskeytyksiä on mahdollisimman vähän


Yhdistelijät

 • viettävät puolet työajastaan organisaationsa eri tiloissa, kuten neuvotteluhuoneissa, kahviloissa ja kollegoidensa työpisteiden äärellä
 • työtilan pitää edistää vuorovaikutusta ja yhteistyötä, ja sen suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota virtuaaliyhteyksien lisäksi fyysiseen tilaan
 • työtilan on sallittava yhteinen ideointi ja suunnittelu sekä myös merkkien jääminen tästä työstä tilaan – vaikkapa projektin vaihetta kuvaavat seinätaulut

Keräilijät

 • keräilijän vastuulla ovat organisaation ulkopuoliset suhteet
 • ovat ainakin puolet työviikostaan erilaisissa tapaamisissa asiakkaiden luona, oman organisaation muissa toimipisteissä tai ns. kolmansissa paikoissa, kuten kahviloissa
 • kommunikoivat ja liikkuvat jatkuvasti, joten mobiililaitteet ja langaton teknologia on heille tärkeää
 • työtilan pitää sopia tehokkaaseen vuorovaikutukseen että keskittymiseen

Navigoijat

 • ovat usein organisaation avainhenkilöitä ja vastaavat laajoista kokonaisuuksista
 • työpaikallaan navigoijat ovat ”vierailijoita”
 • toimiston on oltava joustava ja työpiste on saatava pystyyn nopeasti ja vaivatta
 • tilaratkaisuillakin voidaan vaikuttaa siihen, ettei navigoija tunne itseään ”ei-toivotuksi” vieraaksi

Martela-konserni kuuluu alansa johtaviin yrityksiin Pohjoismaissa. Halu tarjota asiakkaille parhaita työympäristöjä on ohjannut toimintaamme jo lähes seitsemänkymmenen vuoden ajan. Ergonomisten ja innovatiivisten kalusteratkaisujen lisäksi Martela suunnittelee ja tuottaa monipuolisesti työympäristöihin liittyviä palveluja. Parannamme työhyvinvointia samalla tilojen käyttöä tehostaen työympäristöjen lisäksi oppimisympäristöissä sekä hoivakohteissa.

Avainsanat:

Yrityksestä

Martela-konserni kuuluu alansa johtaviin yrityksiin Pohjoismaissa. Halu tarjota asiakkaille parhaita työympäristöjä on ohjannut toimintaamme jo lähes seitsemänkymmenen vuoden ajan. Ergonomisten ja innovatiivisten kalusteratkaisujen lisäksi Martela suunnittelee ja tuottaa monipuolisesti työympäristöihin liittyviä palveluja. Parannamme työhyvinvointia samalla tilojen käyttöä tehostaen työympäristöjen lisäksi oppimisympäristöissä sekä hoivakohteissa.

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Työympäristön suunnittelu on lähdettävä aina käyttäjien ja yrityksen strategisista tavoitteista: millaista työtä organisaatiossa tehdään, mihin organisaatio on menossa, millaisen työympäristön tai ”alustan” organisaatio tarvitsee, jotta työt sujuvat vuorovaikutusta hyvin tukien ja tehokkaasti.
Minna Andersson, markkinointi- ja vastuullisuuspäällikkö
Vaikka mobiiliyhteydet ovat elinehto keräilijän sujuvalle työlle, on toimisto kuitenkin kiintopiste, koska he tarvitsevat paikan keskittyäkseen.
Minna Andersson, markkinointi- ja vastuullisuuspäällikkö