Martela inspiroi oppimaan

Martela Educa-messuilla 24.-25.1.2014 osastolla 6d111

Tavat oppia ja käsitellä tietoa ovat muuttuneet. Se edellyttää muutosta myös oppimistilanteita tukevalta ympäristöltä ja tilasuunnittelulta. Martelan Inspiring School -konsepti edustaa uutta ajattelua, jonka periaatteena on oppimista tukeva koulu. Useimpien koulujen fyysiset tilat ovat säilyneet ennallaan, mutta niiden käytölle on tullut uusia vaatimuksia. Tilojen pitää toimia tehokkaammin ja joustavammin. Lisäksi niiden on tuettava uusia oppimisen muotoja.

“Tämän päivän työtavat ovat usein projektilähtöisiä ja eri aineita integroivia,” valaisee Martelan  koulu- ja hoivasegmentin johtaja Matti Mäenpää. ”Se edellyttää uutta ja rohkeaa tapaa suunnitella kaikkia oppimistiloja,” hän jatkaa.

Martela on Suomen suurin julkisten tilojen kalustaja, jolla on kokemusta opetusalan kalusteiden valmistuksesta vuodesta 1991. Martela on vastannut koulumaailman muutokseen kehittämällä Inspiring School -tuote- ja palvelukonseptin. Se on syntynyt tiiviissä yhteistyössä oppilaiden, opettajien, tutkijoiden ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

TILAT TARPEEN MUKAAN

Uusien oppimisympäristöjen on tarkoitus inspiroida, rohkaista aktiivisuuteen ja tarjota monipuolisia tiloja erilaisiin oppimistilanteisiin. Samalla oppimisympäristöjen suunnittelusta tulee entistä haasteellisempaa.

“Koulut on suunniteltava siten, että ne sopivat monille käyttäjäryhmille. Erilaiset oppimisen muodot, kuten yksilö-, ryhmä- tai monimuoto-opetus, edellyttävät erilaisia tiloja,” Mäenpää tarkentaa. Martelan Inspiring School -konseptin taustalla onkin ajatus oppimista tukeva koulusta, joka koostuu tarvelähtöisestä ja tehokkaasta tilasuunnittelusta sekä uudesta tavasta oppia.

Aiheesta lisää: http://www.martela.fi/inspiroiva-oppimisymparisto

NÄHDÄÄN MESSUOSASTOLLAMME!

Tervetuloa tutustumaan Martelan Inspiring School –ratkaisuihin messuosastollemme 6d111. Esittelemme osastollamme uusia kalusteratkaisuja, kuten Puffet-istuintyynyt, Chat-pöydät ja Hush-puhelinkopin. Lisäksi esittelemme konseptituotteina Iiro Viljasen suunnitteleman kokoon menevän ja siirreltävän ainutlaatuisen katsomon sekä uudet rahit.

Yksilöllisten ratkaisujen lisäksi tarjoamme käyntisi lomassa baristan valmistamia erikoiskahveja juuri sellaisina kuin toivot.

Yhteystiedot:
Matti Mäenpää, myyntijohtaja, koulu- ja hoivasegmentti
Puh. 0500 412 218, matti.maenpaa@martela.fi

Valokuvia Martelan kuvapankissa, http://picture.martela.com/

Martela Oyj on 68-vuotias perheyritys. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Suomessa Martela on toimialansa suurin yritys ja Pohjoismaissa kolmen suurimman joukossa. Yhtiöllä on tuotantoa Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Vuonna 2012 konsernin liikevaihto oli 142,7 milj. euroa ja sen palveluksessa oli 801 henkilöä.

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

UUSI TAPA OPPIA • Oppimista tapahtuu kaikkialla, kaik-kina aikoina. • Oppimisympäristöissä oppija on yhä aktiivisempi tiedonrakentaja, tavat oppia ovat vapaampia, omatoimisempia, vuorovaikutteisempia TILALLA ON MERKITYSTÄ • Tilojen tulee toimia tehokkaasti • Koulun ominaisuuksina korostuvat joustavuus ja muunneltavuus, jotta ti-lat palvelisivat parhaiten erilaisia pedagogisia tilanteita • Uuden oppimiskäsityksen mukaan työtavat ovat projektilähtöisiä, ongelmanratkaisuun pohjautuvia, eri aineita integroivia
Tweettaa

Lainaukset

Tämän päivän työtavat ovat usein projektilähtöisiä ja eri aineita integroivia. Se edellyttää uutta ja rohkeaa tapaa suunnitella kaikkia oppimistiloja.
Matti Mäenpää
Koulut on suunniteltava siten, että ne sopivat monille käyttäjäryhmille. Erilaiset oppimisen muodot, kuten yksilö-, ryhmä- tai monimuoto-opetus, edellyttävät erilaisia tiloja. Martelan Inspiring School -konseptin taustalla onkin ajatus oppimista tukeva koulusta, joka koostuu tarvelähtöisestä ja tehokkaasta tilasuunnittelusta sekä uudesta tavasta oppia.
Matti Mäenpää