TUKHOLMAN MESSUJEN MARTELATALO ESITTELEE ENTISTÄ ÄLYKKÄÄMMÄN TYÖYMPÄRISTÖN

Mikään ei näinä aikoina ole yhtä varmaa kuin tietotyön muutos. Jotta täydellisesti toimivaksi suunniteltu toimisto olisi täydellinen myös muutaman kuukauden päästä - kun uudet projektityöntekijät on perehdytetty tai eräskin osasto ulkoistettu - tarvitaan käyttäjätietoa ja tiedon hallintaa. Käytettävyydeltään yksinkertaista, teknologialtaan takuuvarmaa ja designiltaan huomaamatonta kalusteiden käyttöasteiden hallintaa.

”Activity-based office is a new standard. But sensor-based office is the new black.”

Siksi esittelemme Tukholman huonekalumessuille suunnitellussa älykkäässä Martelatalossa 3.-7.2. uuden Martela Lifecycle®-mallimme osaksi kehitetyn innovaation. Se on pieni, langaton ja käyttöliittymältään yksinkertainen sensori, joka tuottaa käyttöastetietoa melkein mistä vain. Yhteistyössä brittiläisen Condecon kanssa valmisteltu palveluinnovaatio on laajuudessaan ja helppokäyttöisyydessään vailla vertaa. ”Järkevästi suunnitellun toimiston täytyy elää työympäristön mukana ja käyttöasteen hallinnan on oltava helposti saatavilla”, sanoo Martela-konsernin toimitusjohtaja Heikki Martela.

Työ siirtyy todella pilveen

Martela on ollut monitilatoimistojen toteutuksessa mukana kaikilla markkina-alueillaan – mm. Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Venäjällä ja Puolassa – jo pitkään. Kaikki uudet toimistot suunnitellaan jo pääsääntöisesti monitilatoimisto-mallin mukaan.  Osaaminen on vahvaa, mutta Heikki Martelan mielestä se ei enää pelkästään riitä. ”Teknologia luo niin huimia mahdollisuuksia työympäristöjen parantamiseen, että ne on kaikki otettava huomioon. ”Näen, että Martelakin on tulevaisuudessa yhä enemmän palveluintegraattorin roolissa: yhdistämme it:n, ergonomian ja tehokkuuden työympäristöissä, joissa työskentelevistä henkilöistä tulee samalla myös tyytyväisempiä”, Martela visioi.

Vastuullisuus on vahvistuva arvo

Teknologian kehityksen rinnalla elää vahvasti myös vastuullisuus ja siihen liittyvät toiminnot. Martela on lanseerannut viime vuonna oman Martela Lifecycle®-mallinsa, joka ottaa vahvasti huomioon myös kierrättämiseen liittyvät asiat. ”Päivän sana on kiertotalous ja se sopii Martelan toimintaan monella tavalla. Ylätasolla se tarkoittaa sitä, että pystymme tietoon pohjautuvan määrittelyn ja tehokkaamman tilasuunnittelun avulla pienentämään tarvittavia toimistoneliöitä jopa puoleen nykyisistä ja siten vauhdittamaan kehitystä esimerkiksi toimistojen uudelleenkaavoittamisesta asuinkäyttöön. Samaan aikaan konkretian tasolla vastuulliset yritykset haluavat ottaa tilatoteutuksissaan entistä enemmän hyötykäyttöön vanhoja, hyviä huonekaluja – ainoastaan tuunaavat niitä uusien tekstiilien tai monipuolisempien toimintojen kautta.


Hätkähdyttävää dataa nykyajan toimistoista 

• Suomessa toimistojen käyttöaste 84%*
• Pääkaupunkiseudulla työpisteiden käyttöaste on vain 51%**
• Pääkaupunkiseudulla kokoushuoneiden käyttöaste on vain 29% **
• Perinteinen näkemys siitä, että neliöitä/henkilö olisi noin 15-20 on muuttunut jopa alle kymmeneksi neliöksi/henkilö. Silti hyvin suunnitellut tilat tuntuvat väljiltä ja henkilöstö on tyytyväisempää.
• Yhdessä tärkeimmistä vuoden 2014 aikana toteuttamistamme kohteista noin 2200 henkilöä sijoitettiin aiempaan verrattuna noin 50 % pienempään tilaan. Lopputuloksena oli merkittävä säästö toimitilakustannusten osalta ja samalla tutkitusti parantunut työtyytyväisyys.
• Kun Helsingin Martelatalo muutettiin monitilatoimistoksi (ensimmäinen vaihe vuonna 2012) tilaa saatiin säästettyä 23 %. Kolmasosa henkilöstöstä koki samalla työskentelynsä tehostuneen. Pienempiin tiloihin muutto tuotti 0,5 miljoonaa euroa säästöä vuodessa.
• Helsingin Martelatalo muutettiin lopulliseen, “täysveriseen” monitilatoimisto-malliin 2014. Sen jälkeen 72 % henkilöstöstä koki työskentelyn tehostuneen. Sen liiketoiminnallinen merkitys parantuneena työtehokkuutena on laskennallisesti jopa miljoona euroa vuodessa.
• Vuonna 2013 Martela otti vastaan noin 2 200 tonnia käytettyjä kalusteita. Lähes 30 000 kalustetta löysi uuden käyttäjän puhdistuksen, verhoilun tai kunnostuksen jälkeen Martelan Outlet –kanavan kautta  Loput kierrätettiin materiaaleina.

Martelan Lifecycle®-malli
Parhaiden työympäristöjen luominen on Martelan vuoden 2014 aikana tarkennetun strategian ydin. Parhaassa työympäristössä toteutetaan Martela Lifecycle® -mallia, joka paitsi säästää merkittävästi yritysten tilakustannuksia myös parantaa työhyvinvointia ja brändimielikuvaa sekä lisää yrityksen myyntiä ja työntekijöiden luovuutta. Monitilatoimistojen (Activity-based-office) trendi on hyvin voimakas kaikilla markkina-alueilla. Vaikka yleinen kysyntä on taantuman vuoksi hidastunut, monitilatoimistoja kohtaan kiinnostus kasvaa.Taloudellisesti haastavina aikoina monitilatoimistoon siirtyminen tuottaa yritykselle selkeitä hyötyjä paitsi toimitilan kokonaiskustannuksissa myös henkilöstöä sitouttavana muutosjohtamisen välineenä. Sama kehitys koskee myös kouluja: henkilökohtaisia pulpetteja on yhä harvemmalla oppilaalla.

Kaikki tutkimukset puoltavat sitä, että toimisto on edelleen tarpeellinen. On oltava paikkoja, jotka luovat kohtaamisille ja erilaisille tehtäville parhaat puitteet. Mutta näiden tilojen ei tule olla enää yhtä suuria. Kun muistamme, että toimitilojen osalta sisustamiseen liittyvät kustannukset ovat yleensä noin kymmenesosa kokonaistilakustannuksista ja toisaalta henkilöstökustannukset noin kymmenkertaiset tilakustannuksiin verrattuna, voidaan suunnitteluun panostamalla puhua merkittävistä säästöistä tila- ja henkilökustannusten kautta.

Martela Lifecycle® pähkinänkuoressa:
Martela Lifecyclen avulla voidaan säästää tilaa samalla parantaen tehokkuutta ja henkilöstön viihtymistä työssä.

*KTI Kiinteistötieto 2014, ** Rapal 2014. Tilatehokkuuden osalta Rapal Oy:n toteuttaman selvityksen tulokset ovat yhteneväiset muiden tilankäyttöä tarkastelevien tutkimusten kanssa. Kansainvälisen DTZ Global Office Occupancy Costs 2014 -tutkimuksen mukaan toimitilaa käytetään Suomessa väljemmin kuin muualla maailmassa, vaikka Helsingissä on maailman 15. kalleimmat tilakustannukset. Työpisteiden käyttöaste olikin Rapal Oy:n selvitykseen osallistuneissa yrityksissä keskimäärin vain 51 prosenttia. Kokoushuoneet olivat käytössä vain 39 prosenttia ajasta ja ne olivat useimmissa yrityksissä reilusti ylimitoitettuja. Tilankäytön tehostamisella saavutettavat säästöt kohoaisivat mitatuissa yrityksissä kymmeniin tai rakennusportfolion koosta riippuen jopa satoihin miljooniin euroihin.

Martela Tukholman huonekalumessuilla www.martela.com/2015sff
twitter.com/martelagroup /  #martelahouse #sensorbased #2015sff

Yhteystiedot:
Minna Andersson, Markkinointi- ja vastuullisuuspäällikkö
Puh. +358 (0)400 87 81 01, minna.andersson@martela.com

Leena Puttaa-Sollo,
Puh. +358 (0)40 84 95 480, leena.puttaa-sollo@martela.com

Martela-konserni kuuluu alansa johtaviin yrityksiin Pohjoismaissa. Halu tarjota asiakkaille parhaita työympäristöjä on ohjannut toimintaamme jo lähes seitsemänkymmenen vuoden ajan. Ergonomisten ja innovatiivisten kalusteratkaisujen lisäksi Martela suunnittelee ja tuottaa monipuolisesti työympäristöihin liittyviä palveluja. Parannamme työhyvinvointia samalla tilojen käyttöä tehostaen työympäristöjen lisäksi oppimisympäristöissä sekä hoivakohteissa.

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Järkevästi suunnitellun toimiston täytyy elää työympäristön mukana ja käyttöasteen hallinnan on oltava helposti saatavilla.
Heikki Martela