MARTELA VAUHDITTAA KOULUJEN UUDISTUMISTA

Teknologian kehitys ja uudet opetusmenetelmät vaativat uudenlaisia oppimisympäristöjä. Martelan Inspiring School -konsepti vastaa haasteeseen tarjoamalla koulujen käyttöön uusia näkökulmia tilojen käyttöön.

Oppilaat kokoontuvat koulujen käytäville, portaikkoihin ja auloihin. Näitä kohtaamispaikkoja voitaisiin hyödyntää paremmin oppimisympäristöinä. Yhtä lailla kuin työpaikoilla, myös kouluissa ollaan heräämässä ns. monitila-ajatteluun, jonka mukaan tiloja käytetään joustavasti. 

”Tilaratkaisuilla voidaan kehittää vuorovaikutustaitoja ja tukea erilaisia ryhmätyömuotoja. Viihtyvyys motivoi niin oppilasta kuin opettajaakin. Koululla on suuri rooli lapsen itsetunnon ja suvaitsevaisuuden kehityksessä. Fyysisellä ympäristöllä voimme luoda luontaisia kohtaamispaikkoja, jotka innostavat yhdessä tekemiseen”, kertoo sisustussuunnittelija Maarit Vuori Martelasta.

Tilasuunnittelu ja innovatiiviset ratkaisut oppimista tukemassa

Koulutyössä korostuvat yhä enemmän luova oppiminen ja asioiden tutkiminen pienryhmissä. Hyvin suunnitellut tilat tukevat ja kannustavat uudenlaiseen oppimiseen. Martela tuo oppimisympäristöihin muunneltavia ja helposti liikuteltavia kalusteratkaisuja, jotka kannustavat tilojen monipuoliseen käyttöön.

Uudenlaista ajattelua edustavan Beatboxin porrasmainen muoto kutsuu istumaan ja kokoontumaan, ja se sopii erinomaisesti myös pienryhmäopetukseen. Nykyaikaiset oppimisympäristöt ja opetustavat vaativat tuekseen myös esitystekniikkaa. Innovatiivinen, esitystekniikkaa ja kalustetta yhdistävä Flow on helppo ja nopea käyttää ja siirtää tarpeiden mukaan.

Ergonomia on noussut uudella tavalla esille myös koulutyössä. Työasennon ja -paikan vaihtaminen kesken koulupäivän virkistää ajattelua ja avaa parhaassa tapauksessa uusia näkökulmia koulutyöhön. Sohvasta, nojatuolista ja rahista koostuva Bit mahdollistaa muunneltavien ja rentojen oppimisympäristöjen luomisen.

”Opettajat ovat kertoneet alaluokkien oppilaista, joille tehtävien tekeminen on luontevinta suojaisessa nurkkauksessa. Rauhallisen työskentelyhetken aluksi tila voidaan muuntaa tarpeen mukaan esimerkiksi Bit-tuoteperheen avulla”, toteaa sisustussuunnittelija Reetta Lukka Martelasta.

Nähdään Educassa!

Tervetuloa tutustumaan Martelan Inspiring School –osastoon 6d101.
Yksilöllisten ratkaisujen lisäksi tarjoamme käyntisi lomassa baristan valmistamia erikoiskahveja juuri sellaisina kuin toivot.

Seuraa keskustelua ja inspiroidu:
twitter.com/martelagroup   
#Educa2015
#inspiringschool
@martelagroup

Yhteystiedot:
Matti Mäenpää, myyntijohtaja, koulu- ja hoivasegmentti
Puh. 0500 412 218, matti.maenpaa@martela.fi

Leena Puttaa-Sollo, markkinointi
Puh. 040 84 95 480, leena.puttaa-sollo@martela.fi

Martela -konserni kuuluu alansa johtaviin yrityksiin Pohjoismaissa. Halu tarjota asiakkaille parhaita työympäristöjä on ohjannut toimintaamme jo lähes seitsemänkymmenen vuoden ajan. Ergonomisten ja innovatiivisten kalusteratkaisujen lisäksi Martela suunnittelee ja tuottaa monipuolisesti työympäristöihin liittyviä palveluja. Parannamme työhyvinvointia samalla tilojen käyttöä tehostaen työympäristöjen lisäksi oppimisympäristöissä sekä hoivakohteissa.

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Lainaukset

Tilaratkaisuilla voidaan kehittää vuorovaikutustaitoja ja tukea erilaisia ryhmätyömuotoja.
Maarit Vuori
Opettajat ovat kertoneet alaluokkien oppilaista, joille tehtävien tekeminen on luontevinta suojaisessa nurkkauksessa.
Reetta Lukka