Martinkallion koulussa heitettiin hyvästit pulpeteille

Työskentely-ympäristö on ratkaisevassa roolissa työpaikoilla viihtyvyyden ja työn tehokkuuden kannalta. Sama pätee myös koulussa viihtymiseen ja oppimiseen. Martelan Inspiring School -ajattelussa luodaan oppimista tukevia oppimisympäristöjä. Esimerkki uudenlaisesta luokkahuoneesta löytyy Martinkallion koulusta Espoosta. 

Yksi Inspiring School -konseptin keskeisistä osa-alueista on tarjota sopivia, muunneltavia tiloja erilaiseen tekemiseen. Tilan suunnittelu pohjautuu aina tilassa työskentelevän opettajan ja oppilaiden tarpeisiin.

Martinkallion koulun 5A-luokan opettaja Jaana Hakkarainen halusi muuttaa perinteisen luokkahuoneen paremmin omia opetusmenetelmiään tukevaksi. Luokan oppilaat toivoivat luokkaan lisää kodikkuutta ja iloisia värejä. Lopputuloksena syntyi Martelan suunnittelemana ja toteuttamana pulpetiton luokka, jossa perinteiset vaikeasti liikuteltavat pulpetit ovat historiaa. Pulpetittomassa luokassa on pintoja ja pöytiä, mutta ne ovat helposti siirreltävissä, mahdollistavat erilaisia käyttötapoja ja niitä voi helposti säädellä käyttäjän mukaan.

Martinkallion koulussa päätettiin lähteä liikkeelle muuttamalla yksi luokka.  Jo muutaman viikon jakso osoitti, että uudenlaiselle luokkahuoneelle on tilaus.
”Lapset odottavat uutta koulupäivää. Opettajankin on mukava tulla töihin, kun lapset ovat koulussa hyvillä mielin. Pulpetiton luokka antaa lapsille vapautta ja vastuuta omasta tekemisestä, kun kukin voi valita itselleen mieluisan työskentelypaikan ja -asennon”, toteaa Hakkarainen.

Hakkaraisen mukaan uudenlainen ympäristö on lisännyt työrauhaa ja saanut oppilaat viihtymään luokkahuoneessa.
”Aikaisemmin käytävällä työskentely on ollut suosittua, mutta uuden kalustuksen myötä kaikki haluavat työskennellä luokkahuoneessa. Oppilaat kokevat motivoivana mahdollisuuden vaikuttaa työskentelytapoihin, jolloin myös häiriöt vähenevät.”

Räätälöityjä ratkaisuja tilaan kuin tilaan

Inspiring School tarkoittaa nimensä mukaisesti inspiroivia ja käyttäjälähtöisiä oppimisympäristöjä.
”Inspiroiva tila mahdollistaa paremman oppimisen ja oppijoiden osallistamisen, yksilön tarpeiden huomioimisen, tietotekniikan soveltamisen ja tilan monipuolisemman käytön”, toteaa myyntijohtaja Matti Mäenpää Martelasta.

Oppimisympäristöllä voidaan vaikuttaa myös sellaisten sosiaalisten taitojen kehittymiseen, joilla on tulevaisuudessa entistä oleellisempi merkitys työelämässä.
”Tilasuunnittelu voi kannustaa oppilaita sosiaaliseen kanssakäymiseen, ryhmätyöskentelyyn ja projektityöskentelymalleihin, jotka ovat kaikki tärkeitä taitoja työelämässä”, Mäenpää sanoo.

”Jokainen ratkaisu on ainutkertainen kokonaisuutensa ja uudenlainen oppimisympäristö voidaan räätälöidä tilaan kuin tilaan. Kertaakaan emme ole joutuneet nostamaan käsiä ilmaan epäonnistumisen merkiksi”, toteaa Mäenpää.

Lisätiedot: http://www.martela.fi/oppimisymparistot  ja https://www.youtube.com/watch?v=IHfHnT_ozOg 
Martela, Myyntijohtaja Matti Mäenpää p. 010 3455267

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Tilasuunnittelu voi kannustaa oppilaita sosiaaliseen kanssakäymiseen, ryhmätyöskentelyyn ja projektityöskentelymalleihin, jotka ovat kaikki tärkeitä taitoja työelämässä.
Matti Mäenpää