Tulevaisuuden toimistossa työ tuottaa hyvinvointia

Huonetoimistojen ja avokonttoreiden tilalle on syntynyt kokonaan uusi työntekijöiden aktiivisuuteen perustuva monitilatoimisto. Sen keskeisenä ajatuksena on työnteon mielekkyyden ja sitä kautta hyvinvoinnin lisääminen sekä työntekijöiden yhdessä tuottamat näkemykset tilojen suunnittelua ohjaavista toiminnoista. Suomen ehkä pisimmälle toteutettu monitilatoimisto on Martelatalo Helsingin Pitäjänmäessä. 

Mikä tekee hyvän toimiston? Työnteon ja sen luonteen muut tuessa myös työympäristön on muututtava. Perinteiset toimistomallit nykyajan vaatimuksissa eivät ole riittäviä eivätkä tehokkaita. Mikä ikävintä, työntekijöiden hyvinvointi ei ole parhaalla mahdollisella tasolla. Tiedämmehän jo, että ”istuminen tappaa”. ”Hyvän toimiston ominaisuuksia ovat viihtyisyys, työntekijöiden tiedonkulun ja vuorovaikuttamisen tukeminen”, listaa markkinointi- ja vastuullisuuspäällikkö Minna Andersson Martelasta. 

”Hyvä toimisto myös mahdollistaa yhteistyön paremmin. Se tarkoittaa joustavia tiloja ja mahdollisuuksia vaihteluun. Kaikki tämä johtaa hyvinvointiin, joka tuottaa myös tulosta.” Martela uskoo monipuoliseen ja joustavaan työtilaan, josta maailmalla käytetään nimeä Activity Based Office. Martela myös toteutta a tätä filosofiaa käytännössä omissa toimitiloissaan. Martelatalo on tästä elävä esimerkki.

Hyvä toimisto inspiroi tuloksiin 

Toimistotilan muutos lähtee liikkeelle työntekijöiden tarpeista ja työskentelytavoista. Toimiston tilasuunnittelu ei voi lähteä paperilta tai tietokoneelta, vaan aina sitä käyttävien ihmisten tutkimisesta. ”Toimistotyössä on tunnistettu neljä erilaista työntekijätyyppiä: ankkuri, keräilijä, yhdistelijä ja navigaattori. He tarvitsevat myös hyvin erilaisia tiloja työs-sään”, Andersson sanoo. 

Kun ylätason toiminnallisuus on määritelty, voidaan vaikuttaa myös konkreettisesti työntekijöiden hvyinvointiin. ”Esimerkiksi Martelatalossa osa työpöydistä on älykkäitä Dynamic-pöytiä, joiden avulla voi määrittää sopivan määrän istumista ja seisomista päivittäin. Pöytä muistuttaa ja kannustaa seisomaan itse itselleen tavoiteltavaksi asetetun määrän. Työpöytäsi on kuin personal trainer”, Andersson vinkkaa. 

Monitilatoimiston mukaisessa Martelatalossa 40 prosentilla on oma, kiinteä työpiste, lopuilla työpisteet ja -tilat vaihtelevat tehtävän, päivän ja projektin mukaan. Omassa kulkukortilla lukittavassa kaapissa voi säilyttää tarpeellisia tava-roita, mutta muutoin tilankäyttö perustuu valintaan. 

”Toimistoon tultaessa työntekijät valitsevat näytöltä vapaan työpisteen ja varaavat sen itselleen. Jos on tarve tehdä töitä häiriöttömästi ja keskeytyksettä, voi valita vaikkapa täysin hiljaisen tilan”, Minna Andersson kertoo. Kaikki Martelan työtilat tukevat erilaisia aktiviteetteja. Työpaikassa jokainen tila on työtila. ”Joissakin tiloissa tarvitaan sohvia, toisessa pöytiä. Jotkut tilat ovat intiimin kodinomaisia, jotkut avoimia ja analyyttisia. Pääasia on, että tila tukee kulloistakin työtehtävää aktiivisesti ja inspiroivasti”, Andersson tiivistää. 

Martelatalo on Suomen täydellisin monitilatoimisto 

• Kun kaksi vuotta sitten Martela otti ensimmäiset askeleet kohti monitilatoimistoa, tilaa saatiin säästettyä jopa 900 neliötä. Tuolla määrällä oli suuri vaikutus vuokra-, siivous-, lämmitys- ja valaistuskustannuksiin.

• Tämän vuoden syksyllä jatketun uudistuksen myötä 40 % martelalaisista on oma kiinteä työpiste, mutta hekin käyttävät monipuolisesti tiloja erilaisissa työtehtävissä.

• Talon omat sisustussuunnittelijat Tiina Myller ja Päivi Pentikäinen tekivät layoutin tutkimusten ja kyselyiden pohjal-ta.

• Tilat tukevat erilaisia työntekijätyyppejä ja näiden työssään tarvitsemia erilaisia tiloja erilaisiin aktiviteetteihin. 

Lähde: http://hbr.org/2014/10/workspaces-that-move-people/ar/3 

*Eeva Terävän Metropolia AMK:lle tekemään opinnäytetyön tutkimukseen vastasi kaikkiaan 193 työntekijää. Vasta-uksia täydensi 36 haastattelua. Tutkimuksesta selviää, että suunnittelussa vastuita ja sujuvaa viestintää pidettiin tärkeinä. 

Lisätietoja: Brand Manager Leena Puttaa-Sollo, puh. 040 84 95 480 / leena.puttaa-sollo@martela.fi / twitter @puttaasollo 

Seuraa keskustelua ja inspiroidu: twitter.com/martelagroup #monitilatoimisto #abw #futureoffice #inspiringoffice #martelatalo 

Martela -konserni kuuluu alansa johtaviin yrityksiin Pohjoismaissa. Halu tarjota asiakkaille parhaita työympäristöjä on ohjannut toimintaamme jo lähes seitsemänkymmenen vuoden ajan. Ergonomisten ja innovatiivisten kalusteratkaisujen lisäksi Martela suunnittelee ja tuottaa monipuolisesti työympäristöihin liittyviä palveluja. Parannamme työhyvinvointia samalla tilojen käyttöä tehostaen työympäristöjen lisäksi oppimisympäristöissä sekä hoivakohteissa. 

Avainsanat:

Lainaukset

Joissakin tiloissa tarvitaan sohvia, toisessa pöytiä. Jotkut tilat ovat intiimin kodinomaisia, jotkut avoimia ja analyyttisia. Pääasia on, että tila tukee kulloistakin työtehtävää aktiivisesti ja inspiroivasti.
Minna Andersson
Esimerkiksi Martelatalossa osa työpöydistä on älykkäitä Dynamic-pöytiä, joiden avulla voi määrittää sopivan määrän istumista ja seisomista päivittäin. Pöytä muistuttaa ja kannustaa seisomaan itse itselleen tavoiteltavaksi asetetun määrän. Työpöytäsi on kuin personal trainer
Minna Andersson