TOIMITILASUUNNITTELUN TRENDINÄ ON NYT TIETO

Report this content

Monitilatoimistoissa kerätään reaaliaikaista käyttäjätietoa, jotta työn tekemistä ja tekijöitä voidaan tukea mahdollisimman hyvin. 

Käyttöasteiden mittaus on uusin trendi monitilatoimistoihin siirtyneissä tai sitä suunnittelevissa yrityksissä. ”Data antaa selkeät pohjat työympäristösuunnittelulle”, Martelan vastuullisuus- ja markkinointipäällikkö Minna Andersson sanoo. Työpöytien, neuvotteluhuoneiden, säilyttimien ja muiden tilojen käytön analysointi helpottaa ymmärtämään kuinka tiloja todellisuudessa käytetään.


Analyysi auttaa tunnistamaan säästökohteita ja kerätyn tiedon pohjalta työtilat voidaan mitoittaa oikein. Varsinkin isoissa yrityksissä käyttöasteita kannattaa seurata yhtäjaksoisesti, jotta jatkuvasti muuttuviin tilatarpeisiin voidaan tarttua mahdollisimman nopeasti. Martela tekee mittausta huomaamattomilla, langattomilla sensoreilla, jotka kiinnitetään kalusteisiin.


Datan avulla tiedetään, kuinka moni työpöytä, neuvottelutila, puhelinkoppi tai säilytyskaappi on todella käytössä. Tietoa voidaan hyödyntää tuettaessa entistä joustavampaa työtapaa. ”Kun tilat suunnitellaan kokonaisuudessaan joustaviksi, voidaan esimerkiksi säilyttimiä siirtää vähäisemmän käytön alueelta korkeamman käyttöasteen alueelle, tai jos työpisteet ovat pienellä käyttöasteella, voidaan niistä osittain luopua ja muuttaa tiloja esim. kohtaamiskäyttöön, jos sellaiselle tilalle on enemmän tarvetta”, sanoo Andersson.


Hän muistuttaa myös, että varsinkin isossa yrityksessä ajantasainen käyttäjätieto palvelee myös eräänlaisena viestintäjärjestelmänä. “Kun ihmisillä ei ole enää kiinteitä työpisteitä, on välttämätöntä tarjota työntekijöille realliaikaisesti päivittyvä näkymä vapaista työpisteistä, neuvottelutiloista tai puhelinkopeista sekä kollegoiden sijainnista.

Yli puolet työpisteistä on ilman käyttäjää
Tämän päivän toimistotyössä korostuu työtehtävien monimuotoisuus. ”Työ vaatii tekijöiltään täydellistä keskittymistä, toisinaan tiivistä yhteistyötä kollegoiden kanssa, kolmantena päivänä se tehdään jossain aivan muualla. Työ on muuttunut, mutta työtilat seuraavat hitaammin perässä,” sanoo Martelan toimitusjohtaja Heikki Martela. 
 

Martela muistuttaa myös joka puolella vallitsevasta tehokkuusvaatimuksesta. Tutkittaessa toimitilojen todellisia käyttöasteita huomataan, että yrityksissä on taipumus kuvitella esimerkiksi työpisteiden olevan ahkerammassa käytössä kuin ne todellisuudessa ovat. Tietotyö on mahdollistanut etätyön, läppäri kulkee mukana liikennevälineissä, asiakkaalla projektityössä jne. Työpisteet ovat todellisuudessa tyhjillään yli puolet ajasta ja ne muodostavat kuitenkin toiseksi suurimman menoerän yrityksille.


Martela on suunnannut toimintansa kaikilla markkina-alueillaan selkeästi vastaamaan yhä muuttuviin toimitilatarpeisiin. ”Tarkoituksenmukaiset toimitilat tuovat paitsi säästöä, myös lisäävät työn tehokkuutta ja työhyvinvointia. Kun ihmisillä on mahdollisuus valita kuhunkin tilanteeseen sopiva työskentely-ympäristö, ulkopuoliset häiriötekijät vähenevät ja työ tehostuu ja tyytyväisyys lisääntyy”, Minna Andersson toteaa.


Käytännössä tämä on jo todettu tutkimustenkin kautta Martelatalossa, joka on toteutettu täysin omien oppien mukaan ja jossa henkilöstö viihtyy paremmin. Käyttöastetta mittaavat sensorit ja Martela Dynamic Storage -, Desk Booking - ja Meeting Booking -järjestelmät ovat käytössä Martelatalossa Helsingin Pitäjänmäellä.


Lisätiedot: 

Minna Andersson, markkinointi- ja vastuullisuuspäällikkö

Puh. 0400 878 101, minna.andersson@martela.com

Martela -konserni kuuluu alansa johtaviin yrityksiin Pohjoismaissa. Halu tarjota asiakkaille parhaita työympäristöjä on ohjannut toimintaamme jo lähes seitsemänkymmenen vuoden ajan. Ergonomisten ja innovatiivisten kalusteratkaisujen lisäksi Martela suunnittelee ja tuottaa monipuolisesti työympäristöihin liittyviä palveluja. Parannamme työhyvinvointia samalla tilojen käyttöä tehostaen työympäristöjen lisäksi oppimisympäristöissä sekä hoivakohteissa.

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Lainaukset

Data antaa selkeät pohjat työympäristösuunnittelulle.
Minna Andersson
Työ on muuttunut, mutta työtilat seuraavat hitaammin perässä.
Heikki Martela