Monitilatoimistot lisäävät tutkitusti työtehoa

Ei liene enää kenellekään epäselvää, että työelämä on keskellä murrosta. Muutoksen laajuus näkyy esimerkiksi mullistuvana toimitila-ajatteluna: avotilat ovat jo historiaa ja nyt puhutaan monitilatoimistoista. Martelaa monitilatoimistojen toimivuus käytännössä - työntekijöiden arjessa - kiinnostaa erityisesti. Uusimmat tutkimustulokset kertovat, että työteho ja viihtyvyys todella lisääntyvät monitilatoimistossa. 

Eeva Terävän sisustusarkkitehtuurin opinnäytetyössä selvitettiin todellisten käyttäjäkokemusten kautta monitilatoimistojen hyötyjä. Yksi tutkituista kohteista oli Martelatalo. Tutkimukseen sisältyi kolme selvitettävää kokonaisuutta: tilojen vaikutukset työskentelyyn, hyvien suunnittelukäytäntöjen tunnistaminen sekä monitilatoimiston hyödyt ja haitat verrattuna perinteisiin huonetoimistoihin ja avokonttoreihin.*

Tutkimuksen tulokset ovat erittäin rohkaisevia ja ne kertovat työtehon kasvaneen muutoksen jälkeen. ”Kun huomioimme aidot käyttäjäkokemukset, voimme suunnitella tiloja, joissa työntekijät ovat tyytyväisempiä, tehokkaampia ja tuottavampia”, toteaa Martelan toimitusjohtaja Heikki Martela. Monitilatoimiston suunnittelu onkin hyvin käyttäjälähtöistä ja aktiivisuuteen perustuvaa: ”Suunnittelu yhdistää tilasuunnittelun, palvelumuotoilun ja muutosjohtamisen”, Martela sanoo. Nyt suunnittelusta ja sen tuloksista on myös tutkimuksellista näyttöä. 

Aktiivisuutta ja hyvää viestintää

Oma tai jaettu työpiste nousee tutkimuksessa tärkeimmäksi työtilaksi. Sen ei tarvitse olla kiinteä tai henkilökohtainen. Toisaalta tutkimustyölle, lukemiselle ja ajattelulle haluttiin rauhallista ja häiriötöntä tilaa. Tutkimuksen positiivissa tuloksissa korostuivat työntekijöiden vuorovaikutuksen, tiedonkulun ja yhteistyön parantuminen. Myös viihtyvyys ja nykyaikaiset kalusteet sekä uusien tilojen monipuolisuus saivat kiitosta. 

”Peräti 80 prosenttia kaikista tutkimuksessa haastatelluista työntekijöistä kokee työntehon kasvaneen. Tämä näkyy aivan konkreettisesti myös uudistetussa Martelatalossa työntekijöiden tyytyväisillä kasvoilla”, Heikki Martela myhäilee. 

Aktiivitoimisto tukee kohtaamisia

Harvard Business Review julkaisi hiljattain artikkelin tulevaisuuden työtiloista, jotka auttavat ihmisiä kommunikoimaan ja ideoimaan paremmin. Tuottavimmat tilat on suunniteltu niin, että ne tukevat satunnaisia kohtaamisia. Erityi-sesti tietotyöläiset tuntuivat hyötyvän tästä. Myös toimiston tilat saattavat toimia erilaisten tuottavuuksien ja luovuuden paikkoina. Hyvässä suunnittelussa digitaaliset ja analogiset tilat sekoittuvat. Sillä havaittiin olevan vaikutuksia innovaatioihin ja työn tehokkuuteen. Jaetut monikäyttötilat, ja verkostoituneet toimistot eivät olekaan enää pelkkiä kiinteistöjä vaan kommunikaation välineitä. Kiinnostavaa oli havainto, että fyysinen läheisyys näkyy myös digitaalisena läheisyytenä ja aktiivisempana keskinäisenä viestintänä. Artikkelissa painotettiin vision merkitystä: Yritysten on aluksi ymmärrettävä tavoitteensa (parempi tuottavuus, luovempi organisaatio), miksi toimiston on muututtava. Yritysten ja työntekijöiden täytyy aktiivisesti muuttaa koko työti-la-käsitettä, ja ymmärtää missä ja kuinka töitä ylipäätään tehdään. Vasta sitten on mahdollista suunnitella niin fyysi-set tai digitaalisetkin työtilat. 

Tehdään niin kuin opetetaan Martelatalo uudistui täydelliseksi henkilökunnan aktiivisuuteen perustuvaksi monitilatoimistoksi syksyllä 2014. Projekti alkoi jo kaksi vuotta sitten, jolloin tehtiin ensimmäiset muutokset. Nyt toteutettiin uusi kyselytutkimus, jonka poh-jalta talon omat sisustussuunnittelijat Tiina Myller ja Päivi Pentikäinen tekivät uuden mallin. ”Toimme tänne nyt vain vähän uusia huonekaluja, pääosin keskityimme järjestelemään kalusteet uudelleen. Muuta-mat hiljaisen työskentelyn pisteet upouusine Framer-moduuleineen ovat täysin uusia”, markkinointi- ja vastuullisuus-päällikkö Minna Andersson kertoo. 


Lähde: http://hbr.org/2014/10/workspaces-that-move-people/ar/3

*Eeva Terävän Metropolia AMK:lle tekemään opinnäytetyön tutkimukseen vastasi kaikkiaan 193 työntekijää. Vastauksia täydensi 36 haastattelua. Tutkimuksesta selviää, että suunnittelussa vastuita ja sujuvaa viestintää pidettiin tärkeinä. 

Lisätietoja: Brand Manager Leena Puttaa-Sollo puh. 040 84 95 480 / leena.puttaa-sollo@martela.fi / twitter @puttaasollo

Seuraa keskustelua ja inspiroidu: twitter.com/martelagroup #monitilatoimisto #abw #futureoffice #inspiringoffice #martelatalo 

Martela-konserni kuuluu alansa johtaviin yrityksiin Pohjoismaissa. Halu tarjota asiakkaille parhaita työympäristöjä on ohjannut toimintaamme jo lähes seitsemänkymmenen vuoden ajan. Ergonomisten ja innovatiivisten kalusteratkaisujen lisäksi Martela suunnittelee ja tuottaa monipuolisesti työympäristöihin liittyviä palveluja. Parannamme työhyvinvointia samalla tilojen käyttöä tehostaen työympäristöjen lisäksi oppimisympäristöissä sekä hoivakohteissa. 

Avainsanat: