VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 JULKAISTU

Vastuullisuus Martela Oyj:ssä on toimintatapa joka lähtee jokaisesta työntekijästä ja työtehtävästä. Tuotantoketjumme vastuullisen toiminnan lisäksi tärkeä missiomme on tarjota alan parhaat palvelut kalusteiden koko elinkaaren hallinnalle. Kalusteiden huolto ja kierrätys ovat tärkeitä tapoja toteuttaa vastuullisuutta sekä samalla auttaa myös asiakkaita olemaan vastuullisempia.

Olemme julkaisseet Martelan neljännen vastuullisuusraportin, joka on on laadittu Global Reporting Initiativen (GRI) julkaisemaa kestävän kehityksen raportointisuositusta (G3-versio) noudattaen.
 
Martelan konsernin hallituksen 2011 hyväksymät ”Martelan vastuullisen liiketavan periaatteet” sekä konsernin johtoryhmän 2011 hyväksymät muut yritysvastuuta ohjaavat johtamisperiaatteet pidettiin edelleen muuttumattomina voimassa myös vuodelle 2014.
 
Raportti sisältää konsernin vastuullisuusohjelman vuosille 2014 – 2017 sekä edellisen, vuosien 2013 – 2016 vastuullisuusohjelman seurannan. Vastuullisuusohjelma sisältää tavoitteita työhyvinvoinnin parantamiseksi sekä tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Raportin suorituskykymittaristo sisältää kattavasti seurantatietoja vuosien 2011-2013 ajalta.

Inspiring spaces for a better tomorrow

Lisätietoja:
Anne-Maria Peitsalo, Vastuullisuusasiantuntija
puhelin 010 345 5205, s-posti anne-maria.peitsalo@martela.fi

Minna Andersson, Markkinointi- ja Vastuullisuuspäällikkö
puhelin 010 345 5124, s-posti minna.andersson@martela.fi

Lisätietoja:
Leena Puttaa-Sollo
Brand and Communication Manager, Martela Oyj
leena.puttaa-sollo@martela.fi
puh. 040 849 5480

Martela Oyj on ergonomisten ja innovatiivisten kalusteiden talo ja tilamuutoksia toteuttava palveluyhtiö. Martelan tuotteet ja palvelut parantavat tilojen toimivuutta ja viihtyvyyttä työympäristöjen lisäksi muun muassa oppimisympäristöissä sekä hoivakodeissa. Martela on 68-vuotias perheyritys ja markkinajohtaja Suomessa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX:n Pohjoismaisessa pörssissä. Vuonna 2013 Pohjoismaissa, Puolassa ja Venäjällä Martelan palveluksessa oli 770 henkilöä ja konsernin liikevaihto oli 132,3 milj. euroa. Martela toimii vastuullisesti liiketoiminnan kaikilla osa-alueilla.

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit