Lauri Junnila strategia- ja taloustoiminnoista vastaavaksi johtajaksi


            
Johtaja Jukka Forsströmin siirtyessä pois Botnian palveluksesta dipl.ins. Lauri
Junnila nimitetään Botnian strategia - ja taloustoiminnoista vastaavaksi
johtajaksi 1.3.2005 alkaen. Hänen vastuualueeseensa kuuluvat yhtiön strategian
kehitys, strategiset investoinnit sekä talous- ja rahoitustoiminnot. Lisäksi
hän toimii hallinto-osaamiskeskuksen johtajana. 

Jukka Forsström jatkaa Uruguayn sellutehdashankkeen rahoituksen ja
yhtiörakenteen valmistelua 30.6.2005 saakka. 

Liiketoiminnan kehityksestä vastaavan johtajan Timo Karisen vastuualueeseen
lisätään yhtiön strategian kehitysprosessi, konsernin riskienhallinta sekä
tietyt corporate covernance toiminnot. 

Liiketoiminnan kehityspäällikkö Marko Kuoppa on nimitetään Botnian
taloustoiminnoista vastaavaksi johtajaksi 1.3.2005 alkaen. Hänen
vastuualueeseensa kuuluvat yhtiön kaikki taloustoiminnot. 

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.com Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2019 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 300 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa