Ensimmäisiä pienaukko- ja poimintahakkuita työn alle

Metsälaki uudistui tämän vuoden alussa ja toi mukanaan lisää vapauksia metsänomistajalle. Esimerkiksi eri-ikäisrakenteisen metsän kasvattamiseen tähtäävät poiminta- ja pienaukkohakkuut sallittiin.

Metsä Group tarjoaa metsänomistajille perinteisten hakkuumenetelmien lisäksi poiminta- ja pienaukkohakkuita ympäri Suomen.

”Vaihtoehtoisista hakkuumenetelmistä keskusteltiin alkuvuonna vilkkaasti, ja ensimmäisiä poiminta- ja pienaukkohakkuukohteita on ostettu kaikilla hankintapiireillämme. Mitään suurta tarjontaryntäystä niiden osalta ei kuitenkaan ole syntynyt”, ostopäällikkö Janne Nissinen kertoo ja painottaa, että hakkuukohde vaikuttaa aina menetelmän valintaan. ”Jotta puunkorjuussa onnistutaan, uudetkin hakkuumenetelmät pitää valita metsänhoidollisesti parhaimman soveltuvuuden perusteella.”

”Uusia asioitahan nämä menetelmät vielä meille kaikille ovat. Kun kohteita ensi talven aikana tulee työn alle, metsänomistajan kanssa sovitaan etukäteen yhdessä tarkasti, mitä hakkuulla tavoitellaan. On tärkeää, että puun ostaja ja myyjä ymmärtävät, millaisesta hakkuumenetelmästä he sopivat. Pienaukko- ja poimintahakkuissa poistettavien puiden valinta ja hakkuun voimakkuus ovat erilaiset kuin perinteisissä hakkuumenetelmissä. Lisäksi esimerkiksi poimintahakkuun jälkeen metsä näyttää toisenlaiselta kuin tasaikäisen metsän alaharvennuksen jälkeen.”

Hakkuukoneen kuljettajan oltava teknisesti taitava

Nissinen kertoo, että tulevilla hakkuutyömailla järjestetään edelleen koulutusta sekä toimihenkilöille että hakkuukoneiden kuljettajille. ”Poimintahakkuissa kuljettajan pitää tietää, mitä puita poistetaan ja mitä jätetään. Lisäksi hänen on oltava teknisesti taitava koneenkäsittelijä. Kun metsään jäävät puut ovat pieniä, sieltä hakattavien puiden kaato vaatii tarkkuutta, jotta puustovaurioilta vältytään.”

”Asiakkaamme antavat hyvää palautetta yrittäjiemme tekemästä korjuusta. Työn tason pitää säilyä korkeana, valitseepa metsänomistaja minkä hakkuutavan tahansa”, Nissinen painottaa.

Metsänomistajilla on erilaisia tavoitteita metsälleen, joten Nissisen mukaan on tärkeää, että tarjolla on koko metsälain sallima hakkuuvalikoima. ”Metsänomistajan valinnanmahdollisuudet ovat nyt suuremmat. Hän voi esimerkiksi hoitaa osan kuvioista perinteisillä hakkuumenetelmillä ja osan eri-ikäisrakenteiseen metsään tähtäävillä menetelmillä.”

Lue täältä, miten toteutamme pienaukko- ja poimintahakkuut.

Yrityksestä

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest on markkinajohtaja puukaupassa ja metsäenergiassa Suomessa. Se vastaa Metsä Groupin puunhankinnasta ja tarjoaa emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille kattavat puukaupan sekä metsän- ja luonnonhoidon palvelut. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu noin 103 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä noin puolet Suomen yksityismetsistä. Metsä Forestin liikevaihto vuonna 2018 oli 2,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 840 henkilöä.

Tilaa