Korkein oikeus hylkäsi Metsähallituksen valituslupahakemuksen raakapuuasiassa

Report this content

Metsä Group pörssitiedote 29.1.2019 klo 10.15

Helsingin hovioikeus antoi toukokuussa 2018 tuomionsa asiassa, jossa Metsähallitus vaati Helsingin käräjäoikeuden kesäkuussa 2016 antaman tuomion muuttamista ja vahingonkorvausta Metsäliitto Osuuskunnalta, Stora Enso Oyj:ltä ja UPM-Kymmene Oyj:ltä perustuen yhtiöiden menettelyyn raakapuumarkkinoilla vuosina 1997–2004. Tuomiossaan hovioikeus katsoi, että Metsähallitus ei ole esittänyt näyttöä siitä, että yhtiöiden menettelyllä olisi ollut puun hintaa alentavaa vaikutusta ja täten hylkäsi Metsähallituksen vaatimukset sekä velvoitti Metsähallituksen korvaamaan vastaajayhtiöiden oikeudenkäyntikulut.

Metsähallitus haki hovioikeuden ratkaisusta valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Korkein oikeus on 29.1.2019 antamallaan ratkaisulla hylännyt Metsähallituksen valituslupahakemuksen asiassa, joten Helsingin hovioikeuden tuomio tuli lainvoimaiseksi.

METSÄ GROUP

Lisätietoja:
Miika Arola, lakiasiainjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4205

Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.  

Seuraa Metsä Groupia: Twitter LinkedIn Facebook YouTube Instagram Slideshare

Tilaa