Metsäliiton Puutuoteteollisuus aikoo myydä Soinlahden sahan

Metsäliiton Puutuoteteollisuus lehdistötiedote 26.4.2010
Metsäliiton Puutuoteteollisuus on allekirjoittanut aiesopimukset vuoden 2009
alussa suljetun Soinlahden sahan koneiden ja laitteiden myynnistä Anaika Wood
Ltd Oy:lle sekä sahakokonaisuuteen kuuluvien rakennusten ja maapohjan myynnistä
Iisalmen Teollisuuskylä Oy:lle. 

”Olemme löytäneet ratkaisun sahan toiminnan jatkamiseksi ja työllisyyden
ylläpitämiseksi alueella. Anaika Woods on investoinut tiettyjen Japanin
markkinoille suunnattujen komponenttien tuotantoon, jonka erikoismitat
täyttävää raaka-ainetta pystyttäisiin Soinlahdessa sahaamaan”, Metsäliiton
Puutuoteteollisuuden toimialajohtaja Ole Salvén kertoo. 

”Aiesopimukseen sisältyy myös Metsäliiton Puunhankinnan ja Anaika Woodin
välinen pitkäaikainen puunhankintasopimus, jonka puitteissa toimittaisimme
sahan tarpeisiin sekä kuusi-, mänty- että pikkutukkia”, Metsäliiton
Puunhankinnan toimialajohtaja Juha Mäntylä sanoo. ”Metsäliitolla ei ole
alueella tukkia käyttäviä tuotantolaitoksia, joten sopimus tehostaa Metsäliiton
toimintaa ja lisää jäsenten puun käyttömahdollisuuksia alueella.” 

Lopulliset sopimukset on tarkoitus allekirjoittaa toukokuun 2010 aikana.	 


Lisätietoja:

Toimialajohtaja Ole Salvén, Metsäliiton Puutuoteteollisuus 
puh. 010 465 4870
Toimialajohtaja Juha Mäntylä, Metsäliiton Puunhankinta
puh. 010 465 4244
Viestintäpäällikkö Satu Holm-Jumppanen, Metsäliiton Puutuoteteollisuus
puh. 010 465 4684

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2018 oli 5,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa