Uusi kävelyohjelma erittäin vähän liikkuville

Mielenterveyden keskusliitto julkaisee Askeleita arkeen -kävelykalenterin. 12 viikon harjoitusohjelma on tehty heille, joille aloittelijoidenkin kunto-ohjelmat ovat liian rankkoja. Ohjelma esitellään ensimmäistä kertaa perjantaina liiton jäsentapahtumassa Seinäjoella.

– Internetin ja liikuntalehtien ns. vasta-alkajienkin kävelyohjelmat voivat olla liian rankkoja mielenterveyskuntoutujalle. Askeleita arkeen kehitettiin, koska halusimme kannustaa heitä, jotka liikkuvat vähän tai ei ollenkaan, kertoo liikuntasihteeri Kati Rantonen Mielenterveyden keskusliitosta.

Psyykkisiä häiriöitä sairastavat liikkuvat muuta väestöä vähemmän. Mitä rasittavampaa liikunta on, sitä vähemmän mielenterveyskuntoutujat sitä harjoittavat muuhun väestöön verrattuna. Siksi yhteisön tuki on tärkeä.

– Liikunta ei ole ensisijainen asia, jos haasteena on hoitaa edes perusasiat: päästä ylös sängystä, peseytyä ja laittaa ruokaa. Tällaisessa tilanteessa kuuluminen yhteisöön, kuten mielenterveysyhdistykseen, auttaa aktivoitumaan. Kun lähdetään liikkumaan yhdessä ryhmän kanssa, pienenee myös kynnys omaehtoiseen liikuntaan, sanoo liikuntavastaava Heli Saarinen Päijät-Hämeen Mielenterveystyön Tuki MIETE ry:stä Lahdesta.

Liikunnalla on todettu olevan yhteys parempaan koettuun mielenterveyteen. Liikunta tuo mielihyvää, parantaa itsetuntoa ja elämänlaatua, lisää sosiaalisia kontakteja, hallinnan tunnetta ja stressinhallintakeinoja, antaa elämyksiä, vähentää ahdistusta ja masennusta sekä edistää fyysistä terveyttä.

– Kävely valittiin lajiksi, koska siihen on helppo ryhtyä eikä se vaadi kalliita välineitä. Harjoitukset voi toteuttaa yksin tai ryhmässä missä tahansa. Tavoitteena on, että kävelystä tulee osa omaa arkea, Jyväskylästä käsin työskentelevä Kati Rantonen sanoo.

12 viikossa ehtii jo huomata liikunnan positiiviset vaikutukset psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Askeleita arkeen -ohjelma antaa myös vinkkejä, miten omaa hyvinvointia voi edistää pienillä teoilla, esimerkiksi istumista tauottamalla.

Kävelykalenteri on vapaasti kaikkien käytössä, aluksi pdf-muodossa ja myöhemmin mobiilisovelluksena. Liitto kouluttaa jäsenyhdistystensä liikuntavastaavista ja muista aktiiveista kävelykoutseja vetämään paikallisia kävelyryhmiä. Ohjelman laati opinnäytetyönään liikunnanohjaaja Heidi Hurskainen Haaga-Helian ammattikorkeakoulusta. Askeleita arkeen -hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kävelykalenteri liitteenä A3- ja A4-kokoisena.

Askeleita arkeen -kävelykalenteri esitellään viikonloppuna Seinäjoella Mielenterveyden keskusliiton kulttuuri- ja yleisurheilupäivillä:

  • pe 25.8. klo 10 - 12 kävelykalenteri on jaossa kaikille avoimessa puistotapahtumassa Lakeudenpuistossa
  • pe 25.8. klo 15.30 alkaa ensimmäisten kävelykoutsien koulutus mielenterveysyhdistyksiin (hotelli Lakeus)
  • la 26.8. klo 12.30 kaikille avoin Askeleita arkeen -kävely Suomi 100 -hengessä Seinäjoen keskusurheilukentällä

Lisätietoja kävelyohjelmasta, -sovelluksesta ja -koutseista ja mielenterveyskuntoutujien liikunnasta:
liikuntasihteeri Kati Rantonen, Mielenterveyden keskusliitto, 046 920 6427
(25.8. haastattelupyynnöt varmimmin tekstiviestillä)

Käytännön esimerkkejä liikuntaryhmistä ja -kokemuksista mielenterveysyhdistyksessä:
liikuntavastaava Heli Saarinen, Päijät-Hämeen Mielenterveystyön Tuki MIETE, 050 378 8285

Taustatietoa esimerkiksi:
Katariina Korkeila & Jyrki Korkeila: Elämäntavat ja mielenterveyden häiriöt
Artikkeleita kävelyn hyödyistä: UKK-instituutin tutkimusuutiset

Mielenterveyden keskusliitto ajaa mielenterveyskuntoutujien ja heidän läheistensä oikeuksia yhteiskunnassa. Liitto tarjoaa koulutuksia, neuvontapalvelua ja sopeutumisvalmennusta kuntoutumisen polulle – kohti toimivaa arkea ja työelämää. Liittoon kuuluu 160 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä 17 000 henkilöjäsentä.

Avainsanat: