Maatiloilta tarkemmat talousluvut – mukaan myös tilojen omien rehujen ja siementen käyttö

Maatalouden kasvintuotannolla on selvästi suurempi taloudellinen merkitys kuin tähän mennessä on laskettu. Tuottoihin on tähän asti luettu vain myytyjen kotieläin- ja kasvinviljelytuotteiden arvo. Nyt mukaan lasketaan myös omalla tilalla tuotettujen ja käytettyjen rehujen ja siementen arvo, mikä kasvattaa kokonaistuottoa kymmenen prosenttia ja kustannuksia yhdeksän prosenttia.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n kannattavuuskirjanpitolaskennassa maatalouden kokonaistuotto sisältää tästä lähtien myös maatalousyrityksissä käytettävien itse tuotettujen rehujen ja kasvinsiemenien arvon eli niin sanotun tilakäytön. Tilakäyttö ei lisää euromääräistä myyntituottoa, vaan tilakäytön tulovaikutus näkyy lopputuotteiden, esimerkiksi maidon myyntituotoissa. 

– Jotta tilakäytöstä aiheutuva kokonaistuoton kasvu ei antaisi kuvaa kasvaneista maatalouden tuloista, lisätään tilakäyttö myös kustannuksiin. Sekä kokonaistuotto että kustannukset kasvavat tilakäytön verran, tarkentaa MTT:n laskentatoimen päällikkö Arto Latukka.

Parhaiten muutos näkyy kokonaislaskennassa, jossa koko Suomen maataloustuotto nousee.

Kannattavuus säilyy ennallaan

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n kannattavuuskirjanpitotulosten mukaan vuonna 2012 yritysten kokonaistuotto oli 14 400 euron tilakäyttö huomioon ottaen keskimäärin 150 600 euroa. Tilakäytön sisältävät tuotantokustannukset olivat puolestaan 176 000 euroa.

Kannattavuutta ja tulotasoa kuvaaviin tunnuslukuihin tilakäytön huomioiminen ei vaikuta. Tuotantokustannusten vähentämisen jälkeen maatalous tuotti 24 500 euron yrittäjäntappion. Yrittäjäperheen työlle ja omalle pääomalle jäävä yrittäjätulo oli 21 900 euroa tilaa kohti. Kannattavuuskerroin oli 0,47.

Tukien osuus kokonaistuotosta laskee

Kaikkineen tilakäytön lisäämisen kasvattaa maatalousyritysten kasvinviljely- ja puutarhatuottoja 48 prosenttia, keskimäärin 43 000 euroon. Keskimääräiset kotieläintuotot ovat samaa suuruusluokkaa, 49 000 euroa.

Arto Latukan mukaan laskentatavan muutos tuo esille kasvinviljelyn merkityksen erityisesti kotieläintiloilla. Sikatiloilla tilakäyttö on lähes 42 000 euroa sekä lypsykarjatiloilla, muilla nautakarjatiloilla sekä siipikarjatiloilla keskimäärin noin 35 000 euroa.

– Uudistus antaa mahdollisuuden seurata talouslaskelmista tilalla tuotettujen rehujen ja toisaalta ostorehujen käyttömuutoksia. Kasvinviljelytiloilla kasvinviljelytuotteiden arvo on näkynyt tähänkin asti myyntituottoina, mutta nyt nähdään myös selkeästi tilalla tuotetun siemenviljan käyttö, kertoo Latukka.

Tilakäytön myötä maatalousyritysten koko kasvinviljely- ja kotieläintuotannon arvo huomioidaan kokonaistuotossa. Tukien osuus kokonaistuotosta laskee näin 37 prosentista 33 prosenttiin. Myyntiin menevästä tuotannosta tukien osuus säilyy edelleen 37 prosentissa.

Laskenta vastaa EU:n FADN-järjestelmää

MTT:n kannattavuuskirjanpidossa käyttöön ottama välituotteiden kirjaustapa vastaa EU:n maatalouden kirjanpidon tietoverkostossa, FADN:ssa käytettävää menetelmää. Tähänkin asti Suomen FADN-tuloksissa on huomioitu rehuviljojen tilakäyttö, mutta nyt myös nurmikasvien tilakäyttö otetaan huomioon. Suomen tuotto- ja kustannusluvut ovat tämän myötä entistä paremmin vertailukelpoisia EU:n muiden jäsenmaiden FADN-lukuihin.

Välituotteiden tilakäyttöä koskeva laskentatavan muutos on tehty MTT:n kannattavuuskirjanpitotuloksiin tilivuosille 2000–2013e. Tulokset on nähtävissä MTT:n Taloustohtori-sivustolla Maa- ja puutarhatalous- sekä myös Kokonaislaskenta-verkkopalveluissa. Suomen FADN-tuloksissa uudistus on nähtävissä FADN standard results -verkkopalvelussa tilivuoden 2012 ennakkotuloksissa.

Taloustohtori-sivusto:
www.mtt.fi/taloustohtori

Lisätietoja:
laskentatoimen päällikkö Arto Latukka, MTT, puh. 029 531 7439, arto.latukka@mtt.fi

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä tutkimuskeskus, www.mtt.fi. 1.1.2015 MTT yhdistyy Metsäntutkimuslaitos Metlan, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL:n ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tiken tilastopalveluiden kanssa Luonnonvarakeskukseksi, www.luonnonvarakeskus.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Liitteet & linkit