MTT:n uusi verkkopalvelu: kotieläintiloista kolmannes lopettaa

Maatalousyritysten määrä laskee nykyisestä 57 000 tilasta 48 000 tilaan vuoteen 2020 mennessä. Kotieläintilojen määrä alenee kolmanneksen. MTT:n uusi Rakennekehitysennuste -verkkopalvelu tarjoaa maatalousyritysten tilamääräennusteet alueittain ja tuotantosuunnittain vuoteen 2020.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n rakennekehitysennusteiden mukaan kaikkien maatalousyritysten määrä laskee 15 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Kotieläintilojen määrä puolestaan laskee kolmanneksen nykytasosta vuoteen 2020 mennessä. Tiedot selviävät MTT:n Taloustohtori -sivustolle julkistetusta verkkopalvelusta.

– Ennusteen mukaan maitotilojen määrä alenee 34 prosenttia ja muiden nautakarjatilojen sekä sikatilojen määrä noin 31 prosenttia. Lammastilojen määrä säilyy nykyisellään, kertoo ennustejärjestelmästä ja verkkopalvelusta vastaava laskentatoimen päällikkö Arto Latukka MTT:stä.

Puutarhan avomaatuotantoa harjoittavien lukumäärä alenee 26 prosenttia ja viljatilojen määrä vajaat 10 prosenttia. Lopettavat tilat siirtyvät usein muuta kuin viljaa tuottavaan ”muut kasvinviljelytilat” -ryhmään, jossa tilamäärä näyttäisi säilyvän.

Maakunnittain tarkasteltuna tilojen määrän lasku on pienintä Pohjanmaalla, noin 5 prosenttia. Myös Etelä-Pohjanmaalla ja Kanta-Hämeessä tiloista alle 10 prosenttia lopettaa. Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa ja Kainuussa tiloista lopettaa noin 21 prosenttia. Ennusteen mukaan vuoteen 2020 mennessä C1-tukialueen tilamäärä alenee 12 prosenttia ja C2p-tukialueen 20 prosenttia.

Muutos ei välttämättä heijastu tuotantomääriin

Maatilojen määrä on alentunut vuosia lähes suoraviivaisesti. Ennusteet perustuvat oletetukseen, että kehitystrendi jatkuu.

Tilamääräennusteet lasketaan tilaryhmittäin kunkin kunnan sisällä tuotantosuunnittain ja niiden sisällä tilakokoluokittain. Tausta-aineistona palveluissa on Tiken vuoteen 2012 ulottuvat maatalous- ja puutarharekisteritiedot. MTT:ssä aineistoon on määritetty kullekin tilalle tuotantosuunta- ja tilakokoluokat EU:n niin sanotulla standardituotoksiin perustuvalla objektiivisella luokittelujärjestelmällä sekä liitetty mukaan kaikki keskeiset alueluokittelutiedot.

Tilakooltaan Suomen pienimmät 28 000 maatalousyritystä tuottavat noin 10 prosenttia Suomen maataloustuotannosta.

– Tuotannon lopettavat ovat pääosin keskimääräistä pienempiä, joten tuotantomäärät eivät välttämättä alene. Tuotantomäärien kehitys riippuu jatkavien tilojen laajentamispäätöksistä, mihin vaikuttaa muun muassa tuotteiden ja panosten hintasuhteiden kehitys, investointituet sekä näkymät muidenkin tukien jatkosta, Arto Latukka toteaa.

Yksittäisten tilojen jatkamis- ja lopettamispäätöksiin vaikuttavat monet tilakohtaiset tekijät sekä pidemmällä tähtäimellä myös maatalouspoliittiset päätökset.

Tiedot Taloustohtori-verkkopalveluissa

Ennustetuloksia ei julkisteta siten, että niitä voitaisiin kohdentaa tilakohtaisesti. Ennusteet kyetään kuitenkin tarjoamaan tietosuojan vaarantumatta maakuntatasolla ja erikseen esimerkiksi tuotantosuunnittain.

Tulokset löytyvät MTT Taloustohtorin Rakennekehitysennuste -verkkopalvelusta www.mtt.fi/taloustohtori.

Lisätietoja:

Laskentatoimen päällikkö Arto Latukka, MTT, puh. 029 531 7439, arto.latukka@mtt.fi

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä tutkimuskeskus. Lisätietoja www.mtt.fi

Avainsanat:

Liitteet & linkit