MTT Taloustutkimuksen yrityksen laskentatoimen tiimi voitti Vuoden TALOUSOSAAJAT -kilpailun

MTT Taloustutkimuksen yrityksen laskentatoimen tiimi valittiin voittajaksi Ajantieto Oy:n järjestämässä valtakunnallisessa Vuoden 2012 TALOUSOSAAJAT -kilpailussa. 14 hengen tiimi on erikoistunut maatalousyritysten eri toimialojen talousanalysointiin.

MTT Taloustutkimuksen tiimiä kuvailtiin mm. seuraavasti: ”Todella vakuuttavaa ja vaikuttavaa työtä.” ”Kaikessa toiminnassa halu palvella ja edistää asiakkaiden menestystä on tuottanut uusia toimintatapoja ja innovaatioita.” ”Suuria tuloksia ja huima julkaistun aineiston määrä”.

Taloustiimejä arvioi raati, jossa olivat mukana tilintarkastaja HTM Kaarina Pyydönniemi, koulutuskonsultti Marja Hyvärinen, KTT Vesa Partanen ja viestintäpalveluiden päällikkö, KTM Annamaija Manninen. Raadin puheenjohtajana toimi Ajantiedon toimitusjohtaja Jaana Koskinen.

Aineistoa ja tuloksia moneen käyttöön

Yrityksen laskentatoimen tiimi tuottaa maatalousyrityksistä kerättävän kannattavuuskirjanpitoaineiston, joka on Suomen tärkein alan yritystason tutkimusaineisto. Tiimi laskee siitä maatalouden taloustulokset ja ennusteet. Ne ovat pohjana Suomen maatalouspolitiikan suunnittelussa, vaikutusten seurannassa sekä myös erilaisissa EU-neuvotteluissa.

MTT:n oma yritystaloustutkimus sekä asiantuntijapalvelut esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriölle perustuvat pitkälti tiimin tuottamaan aineistoon, joka lakisääteisesti toimitetaan myös EU:n maatalouden kirjanpidon FADN-tietoverkostoon.


Monipuolista järjestelmäkehitystä


MTT:n laskentatoimen päällikkö Arto Latukka on ylpeä tiimistään, jossa on kehitetty kansainvälisestikin mitattuna ainutlaatuiset ja monipuoliset tiedonkäsittelyn ja raportoinnin järjestelmät maatalousyritysten talousanalysointiin. Palkintoraati antoi erityistunnustusta yritysanalytiikassa toteutetuista innovaatioista.

Näen palkinnan nostavan laajemminkin esille MTT:n ja koko Suomen maataloussektorin korkeaa osaamistasoa niin tutkimus- ja tilastotoimen kuin myös talouslaskennan ja IT-osaamisen alalla, Latukka sanoo.

Kannattavuuskirjanpitoa jo 100 vuotta

Kannattavuuskirjanpitoaineistoa tutkimukseen ja talousseurantaan on kerätty järjestelmällisesti vuodesta 1912 lähtien.

– Aineistosta on tehty tuhansia tutkimuksia, opinnäytetöitä, selvityksiä ja raportteja MTT:ssä sekä muissa alan tutkimusorganisaatioissa ja yliopistoissa. Syksyllä MTT juhlii 100-vuotiasta kannattavuuskirjanpitoa, Arto Latukka kertoo.

Verkkopalveluilla taloustietoa kaikille

MTT:n yrityksen laskentatoimen tiimi on kehittänyt kaikki IT-järjestelmänsä. Raati antoi kiitosta helppokäyttöisyydestä ja informatiivisuudesta tiimin kehittämälle Taloustohtori-sivustolle, jonka yhdeksässä verkkopalvelussa eri toimialojen tulokset ovat julkisia kaikille. Tiimi laskee Taloustohtoriin kannattavuustulokset EU:n FADN-aineistosta myös muille EU-jäsenmaille.

Taloustohtoria hyödyntävät maataloushallinto, neuvonta, opetus, media, edunvalvonta, kirjanpitotilat, maatalousyritykset ja tutkimus Suomessa ja 150 muussa maassa.

Lisätietoja:
Laskentatoimen päällikkö Arto Latukka, MTT, puh. 029 5317439, arto.latukka@mtt.fi
www.mtt.fi/taloustohtori

Koulutussuunnittelija Ritva Tommila, Ajantieto Oy, puh. 040 772 2101, ritva.tommila@ajantieto.fi

Vuoden TALOUSOSAAJAT -uutinen:
http://www.ajantieto.fi/uutiset

MTT Taloustutkimuksen laskentatoimen tiimin haastattelu:
http://www.ajantieto.fi/Vuoden%20TALOUSOSAAJAT%202012%20-kilpailu

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT on johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Tutkimusalojamme ovat bioteknologia- ja elintarviketutkimus, kasvintuotanto, kotieläintuotanto, talous, teknologia ja ympäristö. Tuotamme ja välitämme tieteellistä tutkimustietoa sekä kehitämme ja siirrämme teknologiaa koko maatalous- ja elintarvikesektorille. Lisätietoja www.mtt.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Liitteet & linkit