Vähentävätkö sopivat pakkaukset ruuan hävikkiä?

Onko elintarvikepakkausten ominaisuuksilla, kuten koolla ja käytettävyydellä merkitystä ruokahävikin synnyssä? Myydäänkö ruokaa liian isoissa erissä vai löytävätkö kuluttajat itselleen sopivan pakkauskoon?

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT johtaa syksyllä 2011 alkanutta ECOPAF-tutkimusta, joka selvittää ruokahävikin ja pakkausvalintojen välistä yhteyttä sekä tuottaa tietoa elintarvikeketjun ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

– Analysoimme tarkemmin tuoteryhmäkohtaisesti erilaisia pakkausratkaisuja ja tutkimme, miten ne vaikuttavat siihen, kuinka ruoka säilyy kotitalouksiin asti ja tulee syödyksi, kertoo hankkeen johtaja, tutkimuspäällikkö Juha-Matti Katajajuuri MTT:stä.

Tutkimus tehdään 380 suomalaisen kotitalouden ruokahävikki- ja ostostiedoista. Kotitalouksien ostamien tuotteiden määriä ja pakkausvalintoja verrataan hävikkitietoihin ja talouksien taustatietoihin, jolloin saadaan kuva ostoskäyttäytymisestä ja ruokahävikin syntymisestä erilaisissa kotitalouksissa ja tuoteryhmissä.

Hanke tuottaa yrityksille, kaupalle ja pakkausalalle uutta tietoa, jota voidaan käyttää pakkaussuunnittelun sekä kuluttajatutkimuksen, kuluttajaneuvonnan ja markkinointiviestinnän tukena. Tuloksista tehdään myös tietopaketti kuluttajille.

Pakkaus ei ole vain jätettä

Usein elintarvikepakkausten ympäristökuormitusta luullaan paljon suuremmaksi kuin se onkaan. Pakkaukset mielletään vain jätteeksi, vaikka oikeanlainen pakkaus estää tuotteen pilaantumisen ja näin ehkäisee turhien ympäristövaikutusten syntymistä.

MTT:n koordinoima FutupackEKO-hanke osoitti alkuvuodesta, että elintarvikkeiden pakkausmateriaaleja ei voi luokitella ekologisesti hyviin tai huonoihin. Jokaisella materiaalilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa.

– Tärkeintä on se, että pakkaus suojaa elintarviketta riittävästi ja on kuluttajalle sopiva. Silloin elintarvike tulee kokonaan käytetyksi ja sen kokonaisympäristövaikutukset pienenevät, korostaa Katajajuuri.

Aiemmissa tutkimuksissa on myös selvinnyt, että pakkauksen tuotannosta ja hävittämisestä aiheutuvat ympäristövaikutukset ovat erittäin pieniä verrattuna pois heitettävän ruoan tuotannon ympäristökuormaan. Vuosittain yli sata miljoonaa kiloa ruokaa päätyy suomalaisten kotitalouksien roskikseen.

Ruokakeskon pakkausasiantuntija Marju Erävaaran mukaan kaupan tiedontarve lisääntyy koko ajan.
– Meidän on tärkeää olla mukana tämäntyyppisissä tutkimushankkeissa, joista saamme tietoa ratkaisujemme tueksi. Elintarvikkeita ei nykyisin ainakaan ylipakata. Ongelmallista on pikemminkin se, etteivät elintarvikkeiden pakkaukset kestä logistisessa jakeluketjussa. Lisäksi olisi tärkeää saada sopivat pakkaukset erikokoisille perheille.

ECOPAF (Pakkausratkaisun ja -koon merkitys kotitalouksien ruokahävikin ja elintarvikeketjun ympäristövaikutusten vähentämisessä) -tutkimuksessa ovat mukana: Tekes, MTT, Pakkaustutkimus - PTR, Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR, Ruokakesko, HK Ruokatalo, M-real, Stora Enso, Atria ja Primula.

Lisätietoja:
tutkimuksen vastaava johtaja Juha-Matti Katajajuuri, MTT, puh. 050 3599 772, juha-matti.katajajuuri@mtt.fi

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Tutkimusalojamme ovat bioteknologia- ja elintarviketutkimus, kasvintuotanto, kotieläintuotanto, talous, teknologia ja ympäristö. Tuotamme ja välitämme tieteellistä tutkimustietoa sekä kehitämme ja siirrämme teknologiaa koko maatalous- ja elintarvikesektorille. Lisätietoja www.mtt.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Liitteet & linkit