Virossa maidontuotanto EU:n kannattavinta

Baltian maiden maidontuotannon kannattavuus on EU:n kärjessä. MTT:n tekemän kannattavuusvertailun mukaan Viro on EU:n paras ja Liettua viides. Suomi ja Latvia kuuluvat EU:n keskikastiin. Perää pitävät Ruotsi, Tanska ja Slovakia.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n kannattavuusvertailun pohja-aineistona ovat EU:n juuri julkaisemat tilivuoden 2012 FADN-tulokset. Aineisto sisältää noin 85 000 tilaa, joista 15 000 on maitotiloja. Suomen tulokset perustuvat MTT:n kannattavuuskirjanpitoaineistoon. Tulokset ovat nähtävillä MTT:n Taloustohtori-verkkosivustolla.

– Viimeaikaisten maidon hinnanalennusten vaikutuksia voidaan tulkita paremmin, kun tunnetaan eri jäsenmaiden kannattavuustaso, toteaa Taloustohtorin palveluista vastaava MTT:n laskentatoimen päällikkö Arto Latukka.

Kannattavuuskertoimissa Viro vie voiton

Vuonna 2012 EU:n lypsykarjatilojen keskimääräinen kannattavuuskerroin oli 0,65. Maidontuottaja sai työtunnilleen 4,7 euron palkan ja yritykseen sijoitetulle pääomalleen 2,3 prosentin korkotuoton.

Paras maidontuotannon kannattavuuskerroin 1,56 oli Virossa. Seuraavina olivat Unkari 1,51:n, Portugali 1,46:n, Tsekin tasavalta 1,31:n, Liettua 1,14:n ja Italia 1,11:n kannattavuuskertoimilla. Suomen kannattavuuskerroin oli 0,69 ja Latvian 0,67.

Heikoimmin pärjäsi Slovakian maidontuotanto, jonka kannattavuuskerroin painui negatiiviseksi. Seuraavaksi huonoimmat olivat Ruotsi ja Tanska, joiden maidontuotannon kannattavuuskertoimet olivat 0,17 ja 0,14.

– Maidontuotannon myyntituotot ja tuet riittivät kattamaan tuotantokustannukset kuudessa jäsenmaassa, joissa kannattavuuskerroin oli suurempi kuin yksi, Arto Latukka tarkentaa.

Alhainen palkkataso nostaa Baltian kannattavuutta

Yrittäjäperheen omalle työlle ja pääomalle korvaukseksi jäävä yrittäjätulo oli Suomen maitotiloilla 43 500 euroa ja Virossa 35 000 euroa. Viro saavutti selvästi paremman kannattavuuden alhaisemman palkkatasonsa ja pienemmän oman pääoman vuoksi. Yrittäjäperheen työn palkkavaatimuskustannus perustuu yrittäjäperheen työtuntimäärään ja vieraasta työstä maksettuun tuntipalkkaan, joka vaihteli EU:ssa Romanian 1,7 eurosta Tanskan 23,3 euroon. Virossa palkkavaatimuskustannus perustui 5,6 euroon ja Suomessa 13,8 euroon.

Laskennassa oman pääoman korkovaatimuskustannus perustuu velkojen korkoprosenttiin, joka vaihteli Luxemburgin 2,4:stä Romanian 10,5 prosenttiin. Laskennassa työn ja pääoman hinnat ovat siis kunkin jäsenmaan hintatasossa, samoin kuin muutkin panokset.

Viron maitotiloilla pääomalle saatiin 6 prosentin tuotto, kun esimerkiksi Suomessa pääoman tuottoprosentti oli negatiivinen, -1 prosenttia. Virossa maitotilat olivat kuitenkin hivenen velkaisempia oman pääoman ollessa kokonaispääomasta noin 61 prosenttia. Suomessa omavaraisuusaste oli 71 prosenttia.

Kannattavuustulokset Taloustohtorista

Taloustohtorin FADN Standard Results (SO) -palvelu tarjoaa maatalouden tulokset EU-jäsenmaittain ja alueittain vuodesta 2004 vuoteen 2012. FADN Advanced Results (SO) tarjoaa MTT:n jäsenmaille laskemat kannattavuusluvut kaikilta tuotantosuunnilta. Verkkopalvelut ovat Taloustohtori-sivustolla osoitteessa: www.mtt.fi/taloustohtori

Lisätietoja:
laskentatoimen päällikkö Arto Latukka, MTT, puh. 029 531 7439, arto.latukka@mtt.fi

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä tutkimuskeskus, www.mtt.fi. 1.1.2015 MTT yhdistyy Metsäntutkimuslaitos Metlan, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL:n ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tiken tilastopalveluiden kanssa Luonnonvarakeskukseksi, www.luonnonvarakeskus.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Liitteet & linkit