Neste 12. peräkkäisen kerran Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseissä (DJSI) johtavien toimijoiden joukossa

Neste Oyj, lehdistötiedote, 13.9.2018 klo 12.15

Neste on 12. peräkkäisen kerran valittu Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin (DJSI). Yhtiö on maailman vastuullisimpien yritysten joukossa DJSI World- ja DJSI Europe -indekseissä. Arvioinnin mukaan Nesteen vastuullisuussuoritus parani edellisvuodesta, ja toimialan parhaat pisteet ilmastostrategiasta, ympäristöraportoinnista sekä vesiriskeistä mahdollistivat yhtiön valinnan parhaiden joukkoon.

“Keskityimme vuonna 2017 erityisesti vaikutukseltaan positiivisen ilmastokädenjälkemme maksimoimiseen. Uusiutuvilla tuotteillamme vähennettiin kasvihuonekaasupäästöjä ennätykselliset 8,3 miljoonaa tonnia ympäri maailmaa. Se vastaa noin kolmen miljoonan henkilöauton vuotuisia päästöjä – saman verran kuin Berliinin ja Lontoon kaduilla on autoja yhteensä“, selventää Nesteen vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Simo Honkanen.

“Näin merkittävän positiivisen kädenjäljen saavuttaminen on vaatinut tiukkaa keskittymistä kiertotalouden edistämiseen. Valmistamme uusiutuvat tuotteemme pääasiassa jäte- ja tähdeperäisistä rasvoista ja öljyistä, joiden osuus uusiutuvien raaka-aineiden käytöstämme oli 76% vuonna 2017. Tänä vuonna olemme alkaneet kartoittaa mahdollisuuksia hyödyntää muovijätettä perinteisen öljynjalostuksen ja kemianteollisuuden raaka-aineena“, Honkanen lisää.

DJSI-analyysin perusteella Nesteen toiminnan ekotehokkuudessa on vielä parannettavaa. Porvoon Kilpilahteen parhaillaan rakennettava sähköä ja lämpöä tuottava voimalaitos auttaa yhtiötä tässä.

Yritykset valitaan Dow Jones vastuullisuusindekseihin perusteellisen arvioinnin perusteella. Tässä arvioinnissa keskitytään pitkän aikavälin suoritusta kuvaaviin indikaattoreihin, jotka kattavat niin taloudellisia, ympäristö- kuin sosiaalisiakin mittareita. Näiden lisäksi yritysten suorituksia peilataan myös yleisiin vastuullisuustrendeihin. Tämän vuoden arviointi perustui vuoden 2017 suorituksiin. Vain omien alojensa johtavat yritykset valitaan vuosittain indekseihin.

Neste Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintä- ja brändimarkkinointijohtaja

Lisätietoja: Pekka Tuovinen, Senior Advisor, Sustainability, tel. +358 10 458 4516, pekka.tuovinen(at)neste.com

Vastuullisuus Nesteellä
Neste vastuullisuusarvioinneissa
Neste maailman toiseksi vastuullisin yritys
Nesteen vastuullisuusraportti 2017

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2017 Nesteen liikevaihto oli 13,2 miljardia euroa. Vuonna 2018 sijoituimme toiseksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com

Avainsanat:

Yrityksestä

Neste lyhyesti Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen vastaiseen kamppailuun ja kiertotalouden vauhdittamiseen. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2020 Nesteen liikevaihto oli 11,8 miljardia euroa, ja 94 % yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista. Lue lisää: neste.fi

Yhteyshenkilöt

  • Mediapuhelin

    050 458 5076


    Tavoitat meidät puhelimitse toimistoaikoina arkisin klo 8.30 - 16.00, tai sähköpostitse osoitteesta media(at)neste.com
  • Susanna Sieppi

    Viestintäjohtaja


Tilaa

Multimedia

Multimedia