Nightingale Health -konsernin puolivuotiskatsaus 1.7.2021–31.12.2021: Odotettua nopeampaa etenemistä strategian mukaisesti

Report this content

Nightingale Health Oyj puolivuotiskatsaus 1.7.2021–31.12.2021 (tilintarkastamaton)

Nightingale Health -konsernin puolivuotiskatsaus 1.7.2021–31.12.2021: Odotettua nopeampaa etenemistä strategian mukaisesti

Yhtiötiedote 24.2.2022 klo 9.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Nightingale Health Oyj:n puolivuotiskatsauksesta kaudelta 1.7.2021–31.12.2021. Puolivuotiskatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

Heinä–joulukuun 2021 keskeiset luvut

 • Liikevaihto oli 1,32 (1,01) miljoonaa euroa
 • Käyttökate (EBITDA) oli -3,25 (-2,15) miljoonaa euroa
 • Liikevoitto (-tappio) oli -4,78 (-2,34) miljoonaa euroa
 • Kauden voitto (tappio) oli -5,06 (-3,01) miljoonaa euroa
 • Oikaisematon osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,09 (-0,09) euroa
 • Rahavarat kauden lopussa olivat 105,41 (6,09) miljoonaa euroa

Puolivuotiskauden keskeiset tapahtumat

 • Nightingale osti saksalaisen digitaalisiin terveysratkaisuihin erikoistuneen Yolife GmbH:n (”Yolife”) koko osakekannan. Nightingalen verianalyysialusta täydentyi yrityskaupan myötä Yolifen digitaalisilla terveysratkaisuilla.
 • Nightingale sai CE-merkinnän kotitestauspakkaukselleen, jota se käyttää kotitestiratkaisussaan.
 • Nightingale ja Terveystalo lanseerasivat uuden hyvinvointijäsenyyden, joka yhdistää Nightingalen verianalyysin tulokset sekä Terveystalon laatimat hyvinvoinnin ohjelmat.
 • Nightingale lanseerasi kaksi palvelumallia: Nightingale Home -palvelumallin, jossa kuluttaja ottaa verinäytteen itse sormenpäästä helppokäyttöisellä laitteella, sekä Nightingale Pro -palvelumallin, jossa näytteen ottaa terveydenhuollon ammattilainen laboratoriossa. Nightingale Pro on käytössä Nightingalen ja Terveystalon yhteistyössä lanseeraamassa hyvinvointijäsenyydessä.
 • Nightingale aloitti kaupallisen yhteistyön merkittävän suomalaisen apteekkiketjun Yliopiston Apteekin kanssa käynnistääkseen Nightingalen kotitestiratkaisun maanlaajuisen jakelun ja myynnin. Nightingale Home -palvelumalliin pohjautuva palvelu tuli saataville Yliopiston Apteekin verkkokauppaan joulukuussa 2021.
 • Nightingale julkisti tuovansa mobiilisovellukseensa uudet vastustuskyvystä ja mielen hyvinvoinnista kertovat terveysalueet, jotka tulevat saataville vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.
 • Nightingale edisti yhteistyöhanketta Viron biopankin kanssa – yli 50 000 näytettä on jo analysoitu ja analyysimäärän odotetaan kiihtyvän tilikauden 2021–2022 toisen vuosipuoliskon aikana.
 • Lääkinnällisten laitteiden vaatimuksenmukaisuutta ja alan toimijoita valvova Fimea tarkasti ja totesi Nightingalen täyttävän lääkinnällisen laitteen valmistajan vaatimukset.
 • Nightingale nimitti Jeffrey Barrettin tieteelliseksi johtajaksi ja Tuukka Paavolan talousjohtajaksi.

Japanissa

 • Nightingale ja BioBank Japan julkistivat yhteistyön yksilöllisen lääketieteen ja ennaltaehkäisevän terveyden toteuttamiseksi Japanissa.
 • Nightingalen työhyvinvointipalvelua pilotoitiin Mitsui & Co Ltd.:n (”Mitsui”) pääkonttorilla.
 • Nightingalen ennaltaehkäisevä terveyspalvelu lanseerattiin Shin-Oyama City -sairaalassa.
 • Nightingale laajensi Japanin laboratoriotaan tuplaamalla laboratorion analysointikapasiteetin.

Avainluvut

Tuhatta euroa Konserni
7–12/2021 7–12/2020 7/2020–6/2021
Liikevaihto 1 322 1 013 2 081
Käyttökate (EBITDA) -3 254 -2 151 -4 752
Liikevoitto (-tappio) -4 780 -2 339 -5 222
Kauden voitto (tappio) -5 063 -3 005 -11 192
Omavaraisuusaste, % 94 % 52 % 94 %
Nettovelkaantumisaste, % -84 % 4 % -87 %
Taseen loppusumma 129 203 32 144 134 191
Henkilöstö keskimäärin 62 88 76
Henkilöstökulut 1 139 986 2 649
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 3 818 1 392 3 134
Rahavarat kauden lopussa 105 413 6 090 113 807
Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu*, EUR -0,09 -0,09 -0,27**


*) Yhtiön potentiaaliset laimentavat instrumentit ovat EMP-osakkeita ja annettuja osakeoptioita. Koska yhtiö on tehnyt tappiota, EMP-osakkeilla ja osakeoptioilla ei olisi laimentavaa vaikutusta ja siksi niitä ei ole otettu huomioon laimennettua osakekohtaista tulosta laskettaessa. Tämän takia laimentamattomalla ja laimennusvaikutuksella oikaistulla osakekohtaisella tuloksella ei ole eroa.
**) Osakekohtaisen tuloksen laskennassa käytetty kauden voitto (-tappio) sisältää listautumisesta aiheutuneet kulut.

Toimitusjohtajalta

Sairauksien ennaltaehkäisy on maailmanlaajuisesti yksi tärkeimmistä terveydenhuollon tavoitteista. Elintapasairauksien aiheuttamat kustannukset terveydenhuollossa ovat valtavat ja terveydenhuoltojärjestelmiämme koetellut COVID-19-pandemia on viimeistään osoittanut, että järjestelmien toimintakyky vaarantuu, mikäli sairaiden potilaiden määrä kasvaa merkittävästi.

Tulevaisuuden perusterveydenhuollossa on välttämätöntä keskittyä sairauksien ennaltaehkäisyyn, koska se on ainut tapa saada elintapasairauksien hoidosta koituvia kuluja laskettua ja vapautettua resursseja laadukkaaseen sairaudenhoitoon. Toimiva sairauksien ennaltaehkäisy sekä sairauksien hoito ovat yhdessä avain terveempään maailmaan.

Nightingalen missiona on tuoda sairauksien ennaltaehkäisy ja terveellisempi elämä jokaisen ulottuville. Tilikauden 2021–2022 ensimmäisellä puoliskolla olemme ottaneet merkittäviä edistysaskelia missiomme toteuttamiseksi ja verianalyysiteknologiamme kaupallistamiseksi.

Nightingale Home -palvelumalli saataville merkittävän suomalaisen apteekkiketjun kautta

Lanseerasimme katsauskaudella Nightingale Home - ja Nightingale Pro -palvelumallit, joiden avulla voimme tarjota missiomme ja strategiamme mukaisesti ennaltaehkäisevän terveyden palveluita laajalle asiakaskunnalle.

Nightingale Home -palvelumallissa kuluttaja ottaa verinäytteen itse sormenpäästä helppokäyttöisellä laitteella. Palvelun tavoitteena on tuoda jokaisen ulottuville yksilöllistä̈ tietoa kehon tämänhetkisestä̈ tilasta ja parempi ymmärrys omasta hyvinvoinnista. Nightingale Home -palvelumalli on kehitetty helmikuussa 2021 julkistetussa kotitestipilotissamme, joka saavutti nopeassa aikataulussa sille asetetut keskeisimmät tuotekehitystavoitteet.

Kotitestiin perustuvan kaupallisen palvelun lanseeraaminen oli yksi kuluvalle tilikaudelle asettamistamme tavoitteista. Nightingale Home -palvelumallin kaupallinen vaihe käynnistyi odotettua nopeammin tilikauden ensimmäisen vuosipuoliskon lopulla, kun aloitimme kaupallisen yhteistyön merkittävän suomalaisen apteekkiketjun Yliopiston Apteekin kanssa. Nightingale Home -palvelumalliin pohjautuva palvelu tuli saataville Yliopiston Apteekin verkkokauppaan joulukuussa 2021 ja palvelu tuodaan verkkokaupan lisäksi myös Yliopiston Apteekin apteekkeihin maanlaajuisesti vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon aikana.

Nightingale Pro -palvelumalli Suomen suurimman terveydenhuollon toimijan laajamittaiseen käyttöön

Nightingale Pro -palvelumallissa verinäyte otetaan laskimoverinäytteenä Nightingalen kumppanina toimivan terveydenhuollon toimijan laboratoriossa. Palvelu sisältää terveyden eri osa-alueita kuvaavien terveysmittarien lisäksi kattavat tiedot yksittäisistä veriarvoista. Näiden tietojen avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat tukea yksilöitä elintapavalinnoissa ja ohjata heitä kohti parempaa terveyttä.

Nightingale Pro -palvelumalli on käytössä yhteistyössä Terveystalon kanssa lanseeratussa Terveystalo + Nightingale -hyvinvointijäsenyydessä, joka yhdistää Nightingalen verianalyysin tulokset sekä Terveystalon laatimat hyvinvoinnin ohjelmat. Terveystalon kanssa yhteistyössä lanseerattu palvelu on konkreettinen saavutus kohti tavoitettamme ja osoittaa, että teknologiamme soveltuu Euroopan tasollakin merkittävän terveydenhuollon toimijan laajamittaiseen käyttöön.

Japanissa ensimmäisiä kaupallisia edistysaskelia

Myös Japanissa kehitys on ollut katsauskaudella positiivista. Yhteistyö Mitsuin kokonaan omistaman tytäryhtiön Welltus Inc:n kanssa on edennyt kohti kaupallisia kumppanuuksia Shin-Oyama City -sairaalan aloittaessa Nightingalen ja Welltuksen tarjoaman ennaltaehkäisevän terveyspalvelun myynnin joulukuussa. Palvelun lanseeraaminen osana Shin-Oyama City -sairaalan tarjoamaa on merkittävä saavutus Nightingalelle. Nightingalen ja Welltuksen tavoitteena on laajentaa ennaltaehkäisevän terveyspalvelun saatavuutta myös muihin sairaaloihin ja klinikoille Japanissa vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Japanissa on valtava markkina hyvinvointipalveluille, joita yritykset voivat tarjota työntekijöilleen. Joulukuussa järjestämämme pilotti kansainvälisen monialayhtiö Mitsuin kanssa on ensimmäinen askel tarjontamme laajentamiseen Japanissa yrityksille, jotka etsivät ennaltaehkäiseviä ratkaisuja työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseen.

Julkistimme katsauskaudella myös pitkäaikaisen yhteistyömme yhden maailman isoimmista sairaalabiopankeista BioBank Japanin (”BBJ”) kanssa. Yhteistyömme BBJ:n kanssa on jo nyt tuottanut vahvan näytön Nightingalen teknologian käyttämiselle Japanissa ja osoittanut, että Nightingalen sairastumisriskien tunnistamiseen kehittämät algoritmit toimivat erinomaisesti japanilaisessa väestössä.

Yolife-yrityskaupasta vauhtia mobiilisovelluksen kehittämiseen

Katsauskaudella olemme lisäksi investoineet merkittävästi Nightingalen mobiilisovelluksen uuteen versioon, joka tulee sisältämään myös uudet vastustuskyvystä ja mielen hyvinvoinnista kertovat terveysalueet. Heinäkuussa tehty Yolifen yrityskauppa, aiemmin julkistamamme strateginen Reaktor-kumppanuus sekä Nightingalen korkeatasoinen tiimi ovat mahdollistaneet kansainvälisesti kilpailukykyisen mobiilisovelluksen uuden version kehittämisen suunnitellussa aikataulussa. Odotamme julkistavamme uuden version mobiilisovelluksesta vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Teemu Suna
Toimitusjohtaja ja perustaja, Nightingale Health Oyj

Liiketoiminnan tavoitteet tilikaudelle 2021–2022

Nightingalen liiketoiminnan tavoitteet tilikaudelle 2021–2022 ovat säilyneet muuttumattomina. Tavoitteet ovat:

 • FDA:n (Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto) hyväksyntä
  • FDA-hyväksyntä mahdollistaa Nightingalen analyysiteknologian käytön terveydenhuollon ratkaisuissa Yhdysvalloissa
 • Uuden version lanseeraaminen yhtiön mobiilisovelluksesta 
  • Mobiilisovelluksen uusi versio tulee sisältämään kokonaisvaltaisemman terveysnäkymän sekä kotitesti-integraation
 • Kotitestiin perustuvan kaupallisen palvelun lanseeraaminen (saavutettu joulukuussa 2021)
  • Yhdistämällä Nightingalen analyysiteknologia ja kotitestikyvykkyys luodaan nopeasti skaalautuvia terveys- ja hyvinvointipalveluita, jotka eivät ole riippuvaisia asiakkaan käynnistä laboratoriossa
 • Kansainvälisen kaupallisen yhteistyösopimuksen solmiminen
  • Nightingale odottaa seuraavan kaupallisen sopimuksen olevan merkittävä kansainvälinen sopimus, joka kasvattaa yhtiön terveys- ja hyvinvointipalveluiden käyttäjämäärää
 •  5 miljoonan euron tilauskannan saavuttaminen tilikauden loppuun mennessä
  • Tilauskannan odotetaan sisältävän sitoumuksia yritysasiakkailta sekä toistuvaa liikevaihtoa jatkuvaa tilauspalvelua käyttäviltä asiakkailta

Tilikaudelle 2021‒2022 asetettujen tavoitteiden lisäksi Nightingalella on liiketoiminnan keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet, jotka on kuvattu yhtiön listautumiseen liittyvässä listalleottoesitteessä sekä yhtiön verkkosivuilla. Mainitut tavoitteet säilyvät muuttumattomina.

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

18.1.2022 Nightingale tiedotti yhdistävänsä genetiikan kehittämäänsä verianalyysiin – laajentuminen toteutetaan hankkimalla suomalainen genetiikka-alan yritys Negen sekä perustamalla genetiikan huippuyksikkö. Yrityskauppa saatiin päätökseen 3.2.2022.

Nightingalen kehittämän veritestin ja geenitiedon yhdistäminen tuo mullistavia mahdollisuuksia parantaa varhaista sairastumisriskien tunnistamista ja kiihdyttää ennaltaehkäisevän lääketieteen kehitystä. Hyödyntämällä sekä Nightingalen veritestin mittaamaa dynaamista molekyylitason tietoa että geneettisestä perimästä kertovaa tietoa voidaan ensimmäistä kertaa havaita yksilöllinen riski laajalle joukolle sairauksia. Negen-yrityskaupan myötä Nightingale pystyy yhdistämään ennennäkemättömällä tavalla veritestin ja geenitiedon ymmärrettäväksi ennaltaehkäiseväksi analyysiksi, jonka perusteella ihmiset voivat tehdä parempia päätöksiä omaan terveyteensä liittyen.

Nightingalen verianalyysin ja geenitiedon ainutlaatuinen yhdistelmä lisää Nightingalen tuotteiden kilpailuetua ja sen arvioidaan vaikuttavan positiivisesti Nightingalen liikevaihtoon pitkällä aikavälillä.

20.1.2022 Nightingale tiedotti, että sen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän ISO/IEC 27001:2013 sertifikaattia jatkettiin poikkeuksellisen hyvin tuloksin seuranta-auditoinnissa.

Verkkolähetys sijoittajille ja medialle

Nightingale järjestää englanninkielisen suoran verkkolähetyksen sijoittajille ja medialle 24.2.2022 klo 13 Suomen aikaa. Lähetystä voi seurata osoitteessa:

https://nightingalehealth.videosync.fi/2021-2022-h1-results.

Esityksen pitävät toimitusjohtaja Teemu Suna ja talousjohtaja Tuukka Paavola. Tilaisuuden tallenne on saatavilla osoitteessa www.nightingalehealth.com/sijoittajat myöhemmin samana päivänä.

Helsingissä, 24.2.2022
Nightingale Health Oyj:n hallitus

Lisätietoja antaa:

Teemu Suna, toimitusjohtaja, puh. 020 730 1810
ir@nightingalehealth.com

Hyväksytty neuvonantaja:
Oaklins Merasco Ltd, puh. 09 6129 670

Nightingalesta

Nightingale Health on suomalainen terveysteknologiayritys, jonka tavoitteena on edistää ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja auttaa ihmisiä pysymään terveenä. Nightingalen tarjoamat kokonaisvaltaiset sairastumisriskiennusteet rakentuvat kahdesta toisiinsa kytkeytyvästä tekijästä: Nightingalen kehittämästä laaja-alaisesta verianalyysiteknologiasta ja suuresta joukosta terveystapahtumia koskevia tietoja. Nightingale antaa ihmisille parempaa terveystietoa, auttaa heitä tekemään parempia terveyteensä liittyviä päätöksiä ja yhdistää heidät terveysalan toimijoihin, jotka tarjoavat ennaltaehkäisevää tukea ja palveluita terveyden ylläpitämiseen. Tarjoamalla maailmanlaajuisesti parempaa terveystietoa Nightingale kiihdyttää tieteellisiä löydöksiä ja terveysalan kehitystä sekä parantaa kaikkien terveyttä.

Avainsanat: