Jaa

Yhteyshenkilöt

 • Nightingale Health
  Mannerheimintie 164A, 00300 Helsinki
  http://www.nightingalehealth.com
 • Lainaukset

  Käyttöpääoman vahvistaminen onnistui jopa yli tavoitteidemme – tästä on hyvä jatkaa suunnitelmallisesti eteenpäin.
  Teemu Suna, Nightingalen toimitusjohtaja ja yksi perustajista
  Olemme erittäin iloisia saadessamme Leenan Nightingalen hallitukseen. Vahvistamme näin hallituksessa terveysteknologialiiketoiminnan ymmärrystä.
  Timo Soininen, Nightingalen hallituksen puheenjohtaja
  Nightingale tarjoaa yksilö-, yritys- ja yhteiskuntatason ratkaisun ennakoivaan terveydenhoitoon. Koen äärimmäisen kiehtovana olla mukana tällaisessa ennakoivan terveydenhuollon vallankumouksessa.
  Leena Niemistö, Nightingalen hallituksen jäsen
  Nightingalen kehittämä terveystietoalusta on vastaus käsillä olevaan globaaliin megatrendiin, jossa kuluttajat haluavat itse hallita ja parantaa omaa terveyttään. On etuoikeus päästä osaksi Nightingalen huipputiimiä ja työskennellä yhdessä sen eteen, että Nightingalen teknologiasta tulisi uusi ennaltaehkäisevän terveyden globaali standardi.
  Timo Soininen, Nightingalen hallituksen puheenjohtaja
  Olemme innoissamme saadessamme Timon joukkoomme. Hänen laaja kokemuksensa kuluttajapalveluihin keskittyvien yhtiöiden rakentamisessa digitaalisessa maailmassa on avainasemassa, kun pyrimme Nightingalen seuraavassa kasvuvaiheessa rakentamaan kestävämpää, sitouttavampaa ja ihmislähtöisempää ennaltaehkäisevää terveydenhuoltojärjestelmää.
  Teemu Suna, Nightingalen toimitusjohtaja ja yksi perustajista
  Tällä hetkellä meillä ei ole tarpeeksi tietoa urheilijoiden respiratorisista infektioista ja immuunipuolustuksesta, jotta voisimme ehkäistä heidän sairastumistaan. Tutkimuksen avulla toivomme löytävämme huippu-urheilijoiden verinäytteistä konkreettisia biologisia merkkiaineita, jotka voivat varoittaa etukäteen urheilijan riskistä sairastua. Näin voisimme ryhtyä ajoissa ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin
  Olympiakomitean ylilääkäri Maarit Valtonen
  Tilanne on ollut tasapainoisempi jo useamman vuoden ajan, mutta urani alkuaikoina minulla oli jonkin verran haasteita infektioiden kanssa. Toivon, että tutkimuksesta saadut tulokset auttavat meitä jatkossa toimimaan paremmin urheilijoiden tulehdustilojen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa
  Suomen maajoukkuehiihtäjä Laura Mononen
  Olemme erittäin iloisia yhteistyöstä KIHU:n kanssa. Voimme tarjota huippu-urheilijoille uutta tietoa heidän terveydestään, jonka avulla he voivat optimoida suorituskykyään ja hyvinvointiaan
  Nightingale Healthin toimitusjohtaja Teemu Suna
  Singaporen monikansallinen tutkimusaineisto mahdollistaa ainutlaatuisen tutkimusasetelman, jossa voidaan selvittää, miten pystytään paremmin ennakoimaan tyypin 2 diabeteksen ja sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä Singaporen väestössä. Nightingalen teknologia luo uuden mahdollisuuden tarkastella laajaa aineenvaihdunnan profiilia, mikä voi lisätä ymmärrystä sairauksien kehittymisestä.
  Professori Tai E Shyong, Saw Swee Hock School of Public Health, NUS
  On mielenkiintoista tutkia, miten ruokavalio ja muut elintapoihin liittyvät tekijät näkyvät veren merkkiaineissa, ja mitä yhteyksiä merkkiaineiden perusteella voidaan löytää elintapojen, sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden ja tyypin 2 diabetesriskin välillä. Mahdolliset löydetyt yhteydet voidaan toistaa muissa Nightingalen teknologialla analysoiduissa aineistoissa ympäri maailman, mikä mahdollistaa Singaporessa tehtyjen löydösten tarkemmat jatkotutkimukset.
  Professori Rob M. van Dam, Saw Swee Hock School of Public Health, NUS
  Nightingalen verianalyysiteknologia on globaali ratkaisu, koska sen avulla missä päin maailmaa hyvänsä mitattujen näytteiden tuloksia voidaan yhdistää, ne ovat keskenään vertailukelpoisia ja näytteistä tehdyt löydökset pystytään toistamaan muissa teknologiallamme analysoiduissa aineistoissa. NUS yhteistyön myötä laaja määrä kaakkoisaasialaisia näytteitä saadaan Nightingalen teknologialla analysoitujen näytteiden piiriin. Tästä on paljon hyötyä lääketieteen tutkijoille Singaporessa ja muualla Kaakkois-Aasiassa, mutta myös maailmanlaajuisesti.
  Teemu Suna, Nightingale Healthin perustajajäsen ja toimitusjohtaja
  Laatu on erityisen merkittävässä roolissa kliinisten laboratoriotestien tarjoamisessa. Olen erittäin iloinen saadessamme laboratoriollemme akkreditoinnin, joka osoittaa teknisen pätevyytemme toimittaa tarkkoja ja muihin laboratorioihin vertailtavia tuloksi.
  Marjut Vähäheikkilä, Nightingalen laatupäällikkö
  Usein akkreditointiprosessit kestävät vuosia, joten tämä on nuorelle ja kasvavalle yhtiöllemme merkittävä saavutus. Olemme alusta asti pitäneet laadun ja regulaatiovaatimukset toimintamme kehittämisen ytimessä. FINASin akkreditointi todistaa sitoutumisemme laatuun samaan aikaan kun kasvatamme toimintaamme Suomessa ja kansainvälisesti
  Teemu Suna, Nightingalen toimitusjohtaja ja perustajajäsen
  EIP on sitoutunut tukemaan Nightingalen kaltaisia yrityksiä, joilla on todelliset edellytykset tehdä paljon EU:n kansalaisten terveyden parantamiseksi. Euroopan investointiohjelman tuki on erityisen arvokas tässä yhteydessä, ja hanke on täysin linjassa korkean osaamistason työpaikkojen tukemiseen tähtäävän tavoitteen kanssa. Tämä myös vahvistaa Euroopan merkittävää johtoasemaa lääketieteellisten innovaatioiden alalla.
  Alexander Stubb, varapääjohtaja, Euroopan investointipankki
  Tämän sitoumuksen tuloksena Euroopalla on tänä päivänä maailmanlaajuinen johtoasema lääketieteellisessä huippututkimuksessa. Olemme tyytyväisiä, että Euroopan investointiohjelmalla edistetään Nightingalen teknologian kehittämistä, mikä voi tuottaa merkittävää lisäarvoa eurooppalaiselle terveydenhoidolle.
  Jyrki Katainen, varapuheenjohtaja, Euroopan komissio
  Kun perustimme Nightingalen vuonna 2013, halusimme saattaa yhteen bioteknologian, lääketieteen ja tietojenkäsittelytieteen innovaatiot luodaksemme erityyppisen terveydenhuollon, jossa jokaiselle annetaan mahdollisuus elää terveempää elämää. Tänään julkistettu EIP:n laina merkitsee sitä, että Nightingale saa tarvitsemansa rahoituksen, jonka avulla näkemyksemme yksilöllisestä lääketieteestä saadaan siirrettyä eurooppalaiseen terveydenhuoltoon. Antamalla lääkäreille välineet ennakoida potilaidensa riskiä sairastua kroonisiin sairauksiin tarjoamme ihmisille paremmat mahdollisuudet ymmärtää omaa terveydentilaansa ja ryhtyä toimiin vähentääkseen itseensä kohdistuvaa riskiä. Tämä ei mullista ainoastaan sitä, miten hoidamme diabeteksen ja sydäntautien kaltaisia yleisiä sairauksia, vaan vähentää myös huomattavasti nykyistä terveydenhoitojärjestelmiin ja -henkilöstöön kohdistuvaa taloudellista rasitetta.
  Teemu Suna, toimitusjohtaja, Nightingale Health
  Digitaalisia työkaluja hyödyntävä Virta 360 yhdistää kokemuksen omasta elämäntilanteesta verikokeesta saatavaan tietoon ja antaa ihmisille mahdollisuuden ymmärtää, miten elämäntilanne tai omat valinnat ovat yhteydessä sairastumisriskeihin ja sen myötä hyvinvointiin
  Lauri Muhonen, Chief Digital Officer, Aava
  Virta 360 on 2000-luvun hyvinvointia. Autamme ihmisiä kehittämään hyvinvointiaan yhdistämällä huippuluokan teknologian elämäntilanteeseen ja tuomalla palvelun saataville kohtuuhintaan. Virta 360 mahdollistaa ennaltaehkäisevien toimenpiteiden tehon arvioinnin ja tuo prosessiin sekä syvyyttä että nopeutta. Ihmisille on annettava paras mahdollinen tieto ja työkalut, joiden avulla voi pysyä terveenä ja voida paremmin pidempään
  Teemu Suna, Toimitusjohtaja ja perustajajäsen, Nightingale Health
  Kuten olemme monissa tutkimuksissa havainneet, GlycA:lla on huomattava potentiaali kuvata elimistön kroonisen tulehduksen tilaa, joka voi tehokkaasti ennakoida taudin puhkeamista ja ennustetta. Tutkimuksen tuomat lisätodisteet tukevat GlycA:n mittaamiseen merkitystä kansallisissa biopankeissa sekä vahvistavat sen hyödyntämismahdollisuuksia terveydenhuollossa.
  Peter Würtz, Tieteellinen johtaja, Nightingale Health
  Mexico City Prospective Study tarjoaa tutkijoille erityislaatuisen mahdollisuuden tutkia latinalaisamerikkaisen väestön merkittävimpiä kuolinsyitä. Näytteiden profilointi laajalla verianalyysilla auttaa ymmärtämään, miten elintavat, ympäristötekijät ja perimä vaikuttavat sydän- ja verisuonisairauksien syntymiseen väestössä, jossa esiintyy paljon liikalihavuutta sekä diabetesta
  Jonathan Emberson, Oxfordin yliopiston statistiikan ja epidemiologian apulaisprofessori
  Olemme innoissamme, että UK biopankin verinäytteet analysoidaan Nightingalen uudella menetelmällä. Meillä on valtavasti tietoa UK biopankin näytteiden antajien elämäntyylistä ja geneettisestä taustasta. Lisäksi meillä on tietoa heidän terveydestään ja teemme parhaillaan kuvantamistutkimuksia liittyen heidän aivojen, sydämen, ja kehon toimintaan. Tekemällä kaikille UK biopankin näytteille laaja verianalyysi ja yhdistämällä tulokset UK biopankin muuhun terveystietoon, tuomme kansainväliselle tiedeyhteisölle mahdollisuuden uusien lääketieteellisten löydösten tekemiseen. Uudet löydökset voivat puolestaan parantaa potilaiden hoitoa sekä edistää kansanterveyttä
  UK Biopankin päätutkija professori Sir Rory Collins
  Olemme ylpeitä, että pääsemme tekemään yhteistyötä maailman tunnetuimman biopankin kanssa edistääksemme tieteellistä tutkimusta ja kansanterveyttä ympäri maailmaa. Mahdollisuus hyödyntää terveystietoja on paremman terveydenhuollon rakentamisen edellytys, mutta lisäksi tarvitaan tutkijoiden, yritysten, ja kansallisen terveydenhuollon yhteistyötä. Investointi on meille erittäin merkittävä, mutta laajojen tietopankkien hyödyntäminen on ylivoimainen tapa luoda parempaa terveydenhuollon tulevaisuutta kaikille. Laajat tietopankit yhdistettynä Nightingalen laajaan veritestiin voivat mullistaa ymmärryksen siitä, miten krooniset sairaudet syntyvät ja kehittyvät. Paremman ymmärryksen avulla voidaan puolestaan edistää sairauksien ennaltaehkäisyä, hoitoa ja lääkitystä
  Teemu Suna, Toimitusjohtaja, perustajajäsen, Nightingale Health
  On hienoa olla tuomassa markkinoille uusia palveluita kansainvälisen huippututkimuksen työkaluiksi. Nightingalen uudet alustat hyödyntävät verianalyysimme tavoin korkean suorituskyvyn NMR (Nuclear Magnetic Resonance) -teknologiaa, joka tarjoaa kustannustehokkaita ja skaalautuvia analyysipalveluita uusien aineenvaihdunnan yhdisteiden löytämiseen ja löydösten muuntamiseksi kliinisiksi sovelluksiksi.
  Janna Ranta, Head of Products and Services
  “Uskomme, että teknologiamme tuo perusterveydenhuoltoon nykyistä parempia työkaluja kansantautien kuten diabeteksen ja sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyyn. Suomessa terveydenhuollon isojen kysymysten ratkaisemisessa tarvitaan huipputeknologiaa ja rohkeutta hyödyntää sen tuomia mahdollisuuksia. Olemme iloisia tästä tunnustuksesta ja sen antamasta tuesta tuodessamme palveluamme ensimmäisenä saataville suomalaiseen terveydenhuoltoon”
  Nightingalen toimitusjohtaja ja perustajajäsen Teemu Suna
  CE-merkintä todentaa verianalyysipalvelumme suorituskyvyn, luotettavuuden ja toistettavuuden laatujärjestelmämme mukaisesti. Uskomme teknologiamme olevan terveydenhuollon käytössä nopeasti ympäri Eurooppaa.
  Teemu Suna, Nightingale Health
  Uskomme teknologiamme vievän meidät lähemmäs kroonisten sairauksien ennaltaehkäisyä. Toivomme terveydenhuollon myyntiluvan olevan käänteentekevä merkkipaalu sekä Nightingalelle että ennakoivalle perusterveydenhuollolle.
  Teemu Suna, Nightingale Health
  “Olemme innoissamme, että verianalyysiteknologiamme on huipputieteen käytössä Oxfordin yliopistossa. Näytteiden ajaminen rutiinisti ja kustannustehokkaasti tuo merkittäviä mahdollisuuksia tieteelle sekä kliinisille sovelluksille.
  Teemu Suna, CEO
  Yhteistyö on erinomainen mahdollisuus käyttää Nightingalen analyysiteknologiaa, mikä tarjoaa muita menetelmiä enemmän biologista dataa pienestä verinäytemäärästä. Tämä data mahdollistaa kroonisten sairauksien paremman ymmärtämisen ja hoidon
  Michael Hill, NDPH Wolfson Laboratorion tieteellinen johtaja
  Valitse ajanjakso -
  Hakusi ei tuottanut tuloksia
  Hakusi ei tuottanut enempää tuloksia
  Takaisin alkuun