• news.cision.com/
  • Nightingale Health/
  • Singaporen kansallinen yliopisto valitsi Nightingalen - aloittavat yhteistyön kroonisten sairauksien ehkäisemiseksi Kaakkois-Aasiassa

Singaporen kansallinen yliopisto valitsi Nightingalen - aloittavat yhteistyön kroonisten sairauksien ehkäisemiseksi Kaakkois-Aasiassa

Report this content

Singaporen kansallinen yliopisto (NUS) ja suomalainen Nightingale Health julkaisivat tänään aloittavansa merkittävän yhteistyön kroonisten sairauksien ehkäisemiseksi Kaakkois-Aasiassa. Nightingalen palkitulla verianalyysiteknologialla analysoidaan NUS:n laaja näytekokoelma, minkä tarkoituksena on lisätä ymmärrystä kroonisten sairauksien syntymisestä ja kehittymisestä Kaakkois-Aasian väestössä, ja näin kehittää sairauksien ennaltaehkäisyä.  

Analysoitavat näytteet kuuluvat Singaporen monikansalliseen tutkimusaineistoon (Singapore Multiethnic Cohort collection MEC), joka edustaa malaijilaista, intialaista ja kiinalaista syntyperää olevaa väestöä Singaporessa. NUS käyttää Nightingalen teknologiaa tutkimukseen, jossa pyritään tunnistamaan veren merkkiaineita, jotka ennustavat eri kroonisia sairauksia, erityisesti diabetesta. Seuraavassa vaiheessa hanketta on tarkoitus laajentaa myös muihin kroonisiin sairauksiin. 

Hanke on merkittävä, sillä suurin osa kroonisiin sairauksiin liittyvistä lääketieteellisistä tutkimuksista on keskittynyt eurooppalaista syntyperää olevaan väestöön. Erilaiset tekijät, kuten geneettinen tausta, ympäristötekijät ja ruokavalio vaikuttavat kuitenkin merkittävästi kroonisten sairauksien kehittymiseen. Hankkeella päästään ensimmäistä kertaa analysoimaan Kaakkois-Aasian väestön kroonisten sairauksien taustalla olevia riskitekijöitä ja sen tarkoituksena on pystyä merkittävästi parantamaan sairauksien ennaltaehkäisyä.  

Maailman johtaviin yliopistoihin kuuluvan NUSin merkittävimpiä strategisia tutkimusalueita on aasialaisten keskuudessa yleisesti esiintyvien sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito.  

Singaporen monikansallinen tutkimusaineisto mahdollistaa ainutlaatuisen tutkimusasetelman, jossa voidaan selvittää, miten pystytään paremmin ennakoimaan tyypin 2 diabeteksen ja sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä Singaporen väestössä. Nightingalen teknologia luo uuden mahdollisuuden tarkastella laajaa aineenvaihdunnan profiilia, mikä voi lisätä ymmärrystä sairauksien kehittymisestä”, sanoo professori Tai E ShyongSaw Swee Hock School of Public Health, NUS.

On mielenkiintoista tutkia, miten ruokavalio ja muut elintapoihin liittyvät tekijät näkyvät veren merkkiaineissa, ja mitä yhteyksiä merkkiaineiden perusteella voidaan löytää elintapojen, sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden ja tyypin 2 diabetesriskin välillä. Mahdolliset löydetyt yhteydet voidaan toistaa muissa Nightingalen teknologialla analysoiduissa aineistoissa ympäri maailman, mikä mahdollistaa Singaporessa tehtyjen löydösten tarkemmat jatkotutkimukset”, sanoo professori Rob M. van DamSaw Swee Hock School of Public Health, NUS. 

Nightingale on kehittänyt kustannustehokkaan ja kansainvälistä tunnustusta saaneen verianalyysiteknologian, joka mittaa yhdestä verinäytteestä aiempaa laajemmin aineenvaihduntaan liittyviä veren merkkiaineita. Näiden merkkiaineiden on viimeaikaisissa lääketieteellisissä tutkimuksissa osoitettu ennakoivan sydän- ja verisuonitautien, tyypin 2 diabeteksen ja muiden kroonisten sairauksien riskiä. 

Nightingalen verianalyysiteknologia on globaali ratkaisu, koska sen avulla missä päin maailmaa hyvänsä mitattujen näytteiden tuloksia voidaan yhdistää, ne ovat keskenään vertailukelpoisia ja näytteistä tehdyt löydökset pystytään toistamaan muissa teknologiallamme analysoiduissa aineistoissa. NUS yhteistyön myötä laaja määrä kaakkoisaasialaisia näytteitä saadaan Nightingalen teknologialla analysoitujen näytteiden piiriin. Tästä on paljon hyötyä lääketieteen tutkijoille Singaporessa ja muualla Kaakkois-Aasiassa, mutta myös maailmanlaajuisesti”, sanoo Teemu Suna, Nightingale Healthin perustajajäsen ja toimitusjohtaja. 


Yhteystiedot:

Nightingale Health
Teemu Suna, toimitusjohtaja, perustajajäsen 
Tel: +358 40 196 1669 
E-mail: teemu.suna@nightingalehealth.com 

Singaporen kansallinen yliopisto (NUS)
Ms Amanda Ang
Tel: +65 6772 7596 
E-mail: amanda_ht_ang@nuhs.edu.sg

 

Nightingale Health  

Nightingale Health on suomalainen terveysteknologiayritys, joka on kehittänyt kansainvälistä tunnustusta saaneen verianalyysin parempaan sairauksien ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn. Yrityksen tavoitteena on ratkaista maailman suurin terveydenhuollon haaste, sydän-ja verisuonisairaudet ja diabetes, jotka aiheuttavat vuosittain yli 1200 miljardin euron kustannukset maailmanlaajuisesti. Nightingale haluaa kääntää sairaudenhoidon terveydenhoidoksi: sairauksien diagnosoinnin sijaan ennakoidaan sairastumisriskiä, ennaltaehkäistään sairauksia ja pidetään ihmiset terveinä. 

Lisätietoja: www.nightingalehealth.com

 

Singaporen kansallinen yliopisto (NUS) 

Singaporen kansallinen yliopisto (NUS) on Singaporen suurin ja vanhin yliopisto, jossa opiskelee lähes 40 000 opiskelijaa sadasta eri maasta. Yliopisto hyödyntää monialaista lähestymistapaa koulutukseen, tutkimukseen ja yrittäjyyteen mahdollistaakseen tiiviin yhteistyön teollisuuden, hallitusten ja akateemisten tahojen kanssa Aasian koko maailman kannalta tärkeiden ja monimutkaisten kysymysten ratkaisemiseksi. Tiedekuntien tutkijat, 29 korkeakoulutason tutkimuslaitosta, tutkimuksen osaamiskeskukset ja yrityshautomot keskittyvät erityisesti seuraaviin teemoihin: energia, ympäristö ja kaupunkien kestävyys, aasialaisten keskuudessa yleisesti esiintyvien sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito, aktiivinen ikääntyminen, kehittyneet materiaalit sekä rahoitusjärjestelmien riskienhallinta ja joustavuus. 

Lisätietojawww.nus.edu.sg

 

NUS Saw Swee Hock School of Public Health (SSHSPH) 

Saw Swee Hock School of Public Health (SSHSPH) perustettiin Singaporen kansallisen yliopiston yhteyteen vuonna 2011. Sen taustalla on yli seitsemän vuosikymmenen kokemus epidemiologian ja kansanterveyden tutkimuksesta, koulutuksesta ja käytännöistä. SSHSPH on Singaporen ensimmäinen ja ainoa kansanterveyden korkea-asteista koulutusta tarjoava instituutti ja se on myös Kansallisen yliopiston terveysjärjestelmän (NUHS) jäsen. SSHSPH pyrkii jatkuvasti edistämään yhteisöjen terveyttä Singaporessa ja lähialueella sekä vaikuttamaan kansanterveysohjelmiin ja -politiikkaan laajojen koulutusohjelmien ja tieteidenvälisten translaatiotutkimusten avulla. Poikkitieteinen lähestymistapa, perusteellinen koulutus, soveltava tutkimus ja aluekumppanuudet asettavat SSHSPH:n eturiviin kansanterveyttä koskevan tiedon löytämisessä ja harjoittamisessa Aasiassa. SSHSPH tekee aktiivisesti yhteistyötä mm. London School of Hygiene and Tropical Medicine -tutkimuskeskuksenKaroliinisen instituutinHarvardin yliopiston School of Public Healthin ja Michiganin yliopiston School of Public Healthin kanssa 

Lisätietoja: https://sph.nus.edu.sg/welcome-saw-swee-hock-school-public-health 

 

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Nightingalen palkitulla verianalyysiteknologialla analysoidaan NUS:n laaja näytekokoelma, minkä tarkoituksena on lisätä ymmärrystä kroonisten sairauksien syntymisestä ja kehittymisestä Kaakkois-Aasian väestössä, ja näin kehittää sairauksien ennaltaehkäisyä.
Tweettaa
Hanke on merkittävä, sillä suurin osa kroonisiin sairauksiin liittyvistä lääketieteellisistä tutkimuksista on keskittynyt eurooppalaista syntyperää olevaan väestöön.
Tweettaa
Hankkeella päästään ensimmäistä kertaa analysoimaan Kaakkois-Aasian väestön kroonisten sairauksien taustalla olevia riskitekijöitä ja sen tarkoituksena on pystyä merkittävästi parantamaan sairauksien ennaltaehkäisyä.
Tweettaa

Lainaukset

Singaporen monikansallinen tutkimusaineisto mahdollistaa ainutlaatuisen tutkimusasetelman, jossa voidaan selvittää, miten pystytään paremmin ennakoimaan tyypin 2 diabeteksen ja sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä Singaporen väestössä. Nightingalen teknologia luo uuden mahdollisuuden tarkastella laajaa aineenvaihdunnan profiilia, mikä voi lisätä ymmärrystä sairauksien kehittymisestä.
Professori Tai E Shyong, Saw Swee Hock School of Public Health, NUS
On mielenkiintoista tutkia, miten ruokavalio ja muut elintapoihin liittyvät tekijät näkyvät veren merkkiaineissa, ja mitä yhteyksiä merkkiaineiden perusteella voidaan löytää elintapojen, sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden ja tyypin 2 diabetesriskin välillä. Mahdolliset löydetyt yhteydet voidaan toistaa muissa Nightingalen teknologialla analysoiduissa aineistoissa ympäri maailman, mikä mahdollistaa Singaporessa tehtyjen löydösten tarkemmat jatkotutkimukset.
Professori Rob M. van Dam, Saw Swee Hock School of Public Health, NUS
Nightingalen verianalyysiteknologia on globaali ratkaisu, koska sen avulla missä päin maailmaa hyvänsä mitattujen näytteiden tuloksia voidaan yhdistää, ne ovat keskenään vertailukelpoisia ja näytteistä tehdyt löydökset pystytään toistamaan muissa teknologiallamme analysoiduissa aineistoissa. NUS yhteistyön myötä laaja määrä kaakkoisaasialaisia näytteitä saadaan Nightingalen teknologialla analysoitujen näytteiden piiriin. Tästä on paljon hyötyä lääketieteen tutkijoille Singaporessa ja muualla Kaakkois-Aasiassa, mutta myös maailmanlaajuisesti.
Teemu Suna, Nightingale Healthin perustajajäsen ja toimitusjohtaja