Nightingale Health -yritykselle 20 miljoonan euron EU-rahoitus: uusi aikakausi kroonisten sairauksien ehkäisemisessä

Report this content

 

  • EIP:n 20 miljoonan euron lainalla vauhditetaan Nightingale Health -yrityksen verianalyysiteknologiaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa.
  • Euroopan strategisten investointien rahaston takaama laina on osa Euroopan investointiohjelmaa.

 

Suomalainen Nightingale Health -yritys, joka on kehittänyt kansainvälisesti tunnustetun kroonisten sairauksien ehkäisemiseen tarkoitetun verianalyysiteknologian, allekirjoitti tänään Euroopan investointipankin (EIP) kanssa sopimuksen 20 miljoonan euron lainasta. Lainan takaa Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR), joka on myös Junckerin suunnitelmana tunnetun Euroopan investointiohjelman keskeinen pilari. Laina käytetään vauhdittamaan Nightingale Healthin verianalyysiteknologiaan liittyvää tutkimusta ja kehittämistä. Verianalyysiteknologialla voidaan ennustaa ja ehkäistä paremmin kroonisia sairauksia.

Innovaatiosta vastaavan EIP:n varapääjohtajan Alexander Stubbin mukaan krooniset sairaudet ovat painajainen paitsi niistä kärsiville myös niille, jotka yrittävät parantaa kroonisia sairauksia. ”EIP on sitoutunut tukemaan Nightingalen kaltaisia yrityksiä, joilla on todelliset edellytykset tehdä paljon EU:n kansalaisten terveyden parantamiseksi. Euroopan investointiohjelman tuki on erityisen arvokas tässä yhteydessä, ja hanke on täysin linjassa korkean osaamistason työpaikkojen tukemiseen tähtäävän tavoitteen kanssa. Tämä myös vahvistaa Euroopan merkittävää johtoasemaa lääketieteellisten innovaatioiden alalla.”

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaavan Euroopan komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen mukaan eurooppalaiset investoinnit koulutukseen ja tutkimukseen ovat huomattavia strategisia satsauksia, joista voi olla valtavasti hyötyä. ”Tämän sitoumuksen tuloksena Euroopalla on tänä päivänä maailmanlaajuinen johtoasema lääketieteellisessä huippututkimuksessa. Olemme tyytyväisiä, että Euroopan investointiohjelmalla edistetään Nightingalen teknologian kehittämistä, mikä voi tuottaa merkittävää lisäarvoa eurooppalaiselle terveydenhoidolle.”

Nightingalen toimitusjohtaja ja perustaja Teemu Suna korosti Nightingalen pyrkimystä rakentaa maailma, jossa terveydenhoidon rooli on pitää ihmiset terveinä koko elinkaaren ajan, ei vain hoitaa sairaita. ”Kun perustimme Nightingalen vuonna 2013, halusimme saattaa yhteen bioteknologian, lääketieteen ja tietojenkäsittelytieteen innovaatiot luodaksemme erityyppisen terveydenhuollon, jossa jokaiselle annetaan mahdollisuus elää terveempää elämää. Tänään julkistettu EIP:n laina merkitsee sitä, että Nightingale saa tarvitsemansa rahoituksen, jonka avulla näkemyksemme yksilöllisestä lääketieteestä saadaan siirrettyä eurooppalaiseen terveydenhuoltoon.  Antamalla lääkäreille välineet ennakoida potilaidensa riskiä sairastua kroonisiin sairauksiin tarjoamme ihmisille paremmat mahdollisuudet ymmärtää omaa terveydentilaansa ja ryhtyä toimiin vähentääkseen itseensä kohdistuvaa riskiä. Tämä ei mullista ainoastaan sitä, miten hoidamme diabeteksen ja sydäntautien kaltaisia yleisiä sairauksia, vaan vähentää myös huomattavasti nykyistä terveydenhoitojärjestelmiin ja -henkilöstöön kohdistuvaa taloudellista rasitetta.”

Kroonisten sairauksien kasvava taakka on merkittävä uhka Euroopan kansalaisten hyvinvoinnille. Arvioiden mukaan 70–80 prosenttia EU:n terveydenhoitomenoista eli noin 700 miljardia euroa liittyy kroonisiin sairauksiin [1. Nightingalen innovatiivisella verianalyysiteknologialla voidaan havaita monien tällaisten sairauksien ensimmäiset merkit aikaisessa vaiheessa. Näin voidaan arvioida paremmin henkilön riskiä sairastua tulevaisuudessa sydänsairauksiin ja aikuistyypin diabetekseen. Kun lääkäreitä ja potilaita autetaan ymmärtämään paremmin henkilön riskiä sairastua krooniseen sairauteen, sairauden etenemistä voidaan hidastaa tai ehkäistä tehokkailla toimenpiteillä, kuten lääkkeillä ja elämäntapamuutoksilla.

EIP:n myöntämä 20 miljoonan euron laina on jälleen yksi merkittävä edistysaskel Nightingalen teknologian sisällyttämiseksi eurooppalaiseen terveydenhuoltoon. Yrityksen tavoitteena on, että sen jo nyt kansanterveystutkimuksessa laajalti käytössä oleva teknologia sisällytettäisiin kaikilta osin kliiniseen käytäntöön siten, että se korvaisi kroonisten sairauksien perinteiset biomarkkerit (esim. kolesterolitestit). Yritys pyrkii lunastamaan lupauksen yksilöllisestä lääketieteestä vauhdittamalla säänneltyä hyväksymismenettelyä laajan tieteellisen näytön avulla. Nightingale on jo saanut vuonna 2017 CE-merkinnän verianalyysiteknologialleen, mikä mahdollistaa sen kliinisen käytön Euroopassa, ja sen laadunvalvontajärjestelmä on sertifioitu standardin EN ISO 13485:2012 mukaisesti. Nightingale aikoo investoida tuotekehitykseen EIP:n lainaa vastaavan määrän, jolloin kokonaisinvestointi on 40 miljoonaa euroa. Investoinnilla on seuraavien 3–5 vuoden aikana tarkoitus edistää edelleen Nightingalen tuotekehitystä sekä tieteellisen näytön tuottamista.

Taustatietoja:

Euroopan investointipankki (EIP) on pitkäaikaista lainaa myöntävä EU-elin, joka on EU:n jäsenvaltioiden yhteisessä omistuksessa. Se tarjoaa pitkäaikaisrahoitusta EU:n poliittisia tavoitteita tukeviin investointikohteisiin. Vuonna 2017 EIP asetti käyttöön yli 1,3 miljardia euroa lainaa suomalaisiin hankkeisiin.

Suomalainen Nightingale Health -yritys on palkitun verianalyysiteknologian kehittäjä. Nightingalen biolääketieteen asiantuntijat voivat yhden henkilöltä otetun verinäytteen perusteella tehdä havaintoja elämäntapojen vaikutuksista ja riskeistä sairastua tulevaisuudessa, mikä vauhdittaa läpimurtojen tekemistä kroonisten sairauksien torjunnassa. Yritys investoi ja pyrkii siihen, että sen teknologia sisällytettäisiin kliiniseen käytäntöön, mikä edistäisi yksilöllisen lääketieteen toteutumista: potilaiden mahdollisuudet seurata omaa hyvinvointiaan paranisivat samoin kuin heidän mahdollisuutensa ryhtyä ennakoiviin toimiin terveytensä ylläpitämiseksi. EIP:n lisäksi Nightingale Health:n taustalla on useita strategisia kumppaneita kuten PerkinElmer Inc. ja Cor Group Oy. EIP:n rahoitukseen liittyvässä taustatyössä Nightingalen rahoitusneuvonantajana on toiminut Grannenfelt Finance.

Euroopan investointiohjelman eli Junckerin suunnitelman tavoitteena on lisätä investointeja työllisyyden ja kasvun edistämiseksi EU:ssa. Tähän pyritään käyttämällä tehokkaammin niin uusia kuin nykyisiä rahoitusresursseja, poistamalla investoinnin esteitä sekä tarjoamalla investointihankkeille näkyvyyttä ja teknistä tukea. Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) on Junckerin suunnitelman keskeinen pilari. ESIR myöntää suuririskisimmän osan kattavan takuun, jonka avulla EIP voi investoida useampiin ja usein riskialttiimpiin hankkeisiin. Tähän mennessä ESIRistä rahoitettaviksi hyväksyttyjen sopimusten ja hankkeiden odotetaan saavan liikkeelle yli 371,2 miljardin euron investoinnit, ja niillä tuetaan noin 856 000:ta pk-yritystä kaikissa 28 jäsenvaltiossa. Viimeisimmät ESIR-rahastoa koskevat luvut toimialoittain ja maittain ovat saatavilla täältä tai katso Usein kysyttyä -osion vastaukset.

[1] https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/health_policies/docs/improving_health_for_all_eu_citizens_en.pdf


Yhteystiedot:

Euroopan investointipankki: Tim Smit, +352 691 286423, t.smit@eib.org – Twitter ja Instagram

Nightingale Health: Teemu Suna+358 40 196 1669, teemu.suna@nightingalehealth.com - Twitter

Euroopan komissio: Sophie Dupin de Saint-Cyr +32 22956169, sophie.dupin-de-saint-cyr@ec.europa.eu - Twitter #investEU

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

EIP on sitoutunut tukemaan Nightingalen kaltaisia yrityksiä, joilla on todelliset edellytykset tehdä paljon EU:n kansalaisten terveyden parantamiseksi. Euroopan investointiohjelman tuki on erityisen arvokas tässä yhteydessä, ja hanke on täysin linjassa korkean osaamistason työpaikkojen tukemiseen tähtäävän tavoitteen kanssa. Tämä myös vahvistaa Euroopan merkittävää johtoasemaa lääketieteellisten innovaatioiden alalla.
Alexander Stubb, varapääjohtaja, Euroopan investointipankki
Tämän sitoumuksen tuloksena Euroopalla on tänä päivänä maailmanlaajuinen johtoasema lääketieteellisessä huippututkimuksessa. Olemme tyytyväisiä, että Euroopan investointiohjelmalla edistetään Nightingalen teknologian kehittämistä, mikä voi tuottaa merkittävää lisäarvoa eurooppalaiselle terveydenhoidolle.
Jyrki Katainen, varapuheenjohtaja, Euroopan komissio
Kun perustimme Nightingalen vuonna 2013, halusimme saattaa yhteen bioteknologian, lääketieteen ja tietojenkäsittelytieteen innovaatiot luodaksemme erityyppisen terveydenhuollon, jossa jokaiselle annetaan mahdollisuus elää terveempää elämää. Tänään julkistettu EIP:n laina merkitsee sitä, että Nightingale saa tarvitsemansa rahoituksen, jonka avulla näkemyksemme yksilöllisestä lääketieteestä saadaan siirrettyä eurooppalaiseen terveydenhuoltoon. Antamalla lääkäreille välineet ennakoida potilaidensa riskiä sairastua kroonisiin sairauksiin tarjoamme ihmisille paremmat mahdollisuudet ymmärtää omaa terveydentilaansa ja ryhtyä toimiin vähentääkseen itseensä kohdistuvaa riskiä. Tämä ei mullista ainoastaan sitä, miten hoidamme diabeteksen ja sydäntautien kaltaisia yleisiä sairauksia, vaan vähentää myös huomattavasti nykyistä terveydenhoitojärjestelmiin ja -henkilöstöön kohdistuvaa taloudellista rasitetta.
Teemu Suna, toimitusjohtaja, Nightingale Health