Nightingale Health ja THL Biopankki edistävät yksilöllistä terveydenhoitoa analysoimalla 40 000 verinäytettä

Nightingale Health, suomalainen terveysteknologiayritys julkaisi tänään analysoivansa 40 000 verinäytettä Suomen suurimmasta biopankista, THL Biopankista, joka toimii osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta. Hankkeen tarkoituksena on vauhdittaa yksilöllisen terveydenhuollon käyttöönottoa suomalaisessa terveydenhuollossa. Tähän asti verinäytteiden analysoinnin pitkä kesto ja kustannukset ovat estäneet suurten biopankkiaineistojen analysoinnin. Nightingalen teknologia mahdollistaa poikkeuksellisen laajan hankkeen toteuttamisen.

”Nightingalen missio on olla ratkaisemassa maailman suurinta terveysongelmaa, kroonisia sairauksia, joihin lukeutuvat muun muassa diabetes sekä sydän- ja verisuonisairaudet. Tavoitteeseen liittyy vahvasti tieteellinen näyttö. Tekemällä yhteistyötä maailman johtavien tutkimuslaitosten ja biopankkien kanssa haluamme osoittaa teknologiamme uudet mahdollisuudet kroonisten sairauksien parempaan ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn. Suurten näyteaineistojen analysoimisen mahdollisuudet ovat valtavat ja Nightingalen tiederyhmä odottaa innolla pääsevänsä aloittamaan THL Biobankin aineistojen analysoimisen”, sanoo Teemu Suna, Nightingale Healthin toimitusjohtaja ja yksi perustajista.

Nightingalen tavoitteena on mahdollistaa ennakoiva terveydenhuolto tuomalla sen kehittämä verianalyysiteknologia terveydenhuollon ammattilaisten päivittäiseen käyttöön ja tarjoamalla potilaille parempia työkaluja seurata oman terveydentilan kehittymistä. Ennakoivan terveydenhuollon tarkoituksena on siirtyä nykyisestä, kaikille samankaltaisen hoidon tarjoamisesta kohdistetumpaan ja yksilöllisempään hoitoon. Yhdistämällä Nightingalen laaja verianalyysi kattaviin biopankkiaineistoihin voidaan paremmin ymmärtää miten sairaudet kehittyvät eri ihmisryhmillä suomalaisessa väestössä.

“Suurten, kymmenien tai satojen tuhansien näytteiden kokoelmien analysoiminen mahdollistaa edistysaskeleet kohti yksilöllisempää terveydenhuoltoa. Analysoimalla 40 000 THL Biopankin verinäytettä Nightingalen teknologialla voimme tutkia tarkemmin biologisia eroja eri ihmisryhmien välillä ja ymmärtää sairastumisriskin kehittymistä. Tämä voi mahdollistaa sydänsairauksien ja muiden kroonisten sairauksien yksilöllisemmän ennakoinnin suomalaisessa väestössä”, sanoo tohtori Peter Würtz, Nightingale Healthin tieteellinen johtaja ja yksi perustajista.

Hanke on osa Nightingalen tavoitetta tuoda parempia ratkaisuja nykyisen terveydenhuollon ongelmiin. Tutkimusten mukaan yli 70%:lla sydänkohtauksen saaneista henkilöistä on normaalit kolesteroliarvot (Kalifornian yliopisto, yli 130 000 henkilön otos), jolloin heidän sairastumisriskiään ei olisi voitu tunnistaa nykyisellä kolesterolitestillä, jota käytetään diagnostiikan työkaluna ympäri maailmaa.

”Biopankit ovat merkittävässä roolissa globaalien terveysongelmien ratkaisemisessa. Yksilöllisen terveydenhuollon aikakauden lähestyessä, biopankkien on laajennettava rooliaan. Näytteiden ja kliinisten data-aineistojen tietokantojen lisäksi biobankkien tulee hankkia laajaa molekyylitason dataa, joka hyödyttää tutkimusta ja lopulta terveydenhuoltoa. Olemme innoissamme Nightingalen kanssa tehtävästä yhteistyöstä, minkä myötä aineistojamme rikastutetaan poikkeuksellisella laajuudella. Tavoitteemme on rakentaa THL Biopankista kansainvälisen tiedeyhteisön aarreaitta, joka tukee tutkijoita ja lääkäreitä paremman terveydenhuollon rakentamisessa meille kaikille. Kiitämme näytteenantajia, sillä ilman heitä tämä kunnianhimoinen projekti ei olisi mahdollinen”, sanoo Sirpa Soini, THL Biopankin johtaja.

 

Nightingale Health

Nightingale Health Oy on suomalainen terveysteknologiayritys, joka on kehittänyt kansainvälistä tunnustusta saaneen NMR (Nuclear Magnetic Resonance) –teknologiaan perustuvan verianalyysin parempaan sairauksien ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn. Yrityksen tavoitteena on ratkaista maailman suurin terveydenhuollon haaste, sydän-ja verisuonisairaudet ja diabetes, jotka aiheuttavat vuosittain yli 1200 miljardin euron kustannukset maailmanlaajuisesti. Nightingale kehittää ennaltaehkäisevän terveydenhuollon ratkaisuja kroonisten sairauksien seulontaan, diagnostiikkaan sekä hoidon vaikuttavuuden seuraamiseen. Nightingalen haluaa kääntää sairaudenhoidon terveydenhoidoksi: sairauksien diagnosoinnin sijaan ennakoidaan sairastumisriskiä, ennaltaehkäistään sairauksia ja pidetään ihmiset terveinä.

Lisätietoja https://www.nightingalehealth.com

THL Biopankki

THL Biopankki tukee tutkimusta, joka selvittää sairauksien syitä ja perimän, ympäristön ja elintapojen vaikutusta niihin sekä pyrkii kehittämään uusia ratkaisuja terveyden edistämiseksi ja sairauksien ehkäisemiseksi. THL on jo vuosikymmenien ajan kerännyt ja säilyttänyt suomalaisesta väestöstä kerättyjä näytekokoelmia terveyden seurantaa ja tutkimista varten. Biopankkilain voimaantulo syksyllä 2013 antoi mahdollisuuden perustaa THL Biopankin, jolla näiden arvokkaiden aineistojen tutkimuskäyttöä voidaan lisätä ja samalla turvata paremmin näytteenantajien oikeuksia. THL Biopankki sai toimiluvan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta Valviralta keväällä 2014. Biopankkitoiminnan avulla pyritään hyödyntämään tutkimuksissa kerätyt näytteet ja niihin liittyvät tiedot myös tulevissa lääketieteellisissä tutkimuksissa. THL Biopankki on valtakunnallinen biopankki, johon kerätään ja jossa säilytetään arvokkaita tutkimusnäytteitä koko Suomen alueelta.

Lisätietoja: www.thl.fi/biopankki

 

Teemu Suna, Toimitusjohtaja, Perustajajäsen

Nightingale Health  

teemu.suna@nightingalehealth.com   

+358 40 196 1669   

 

Sirpa Soini, Johtaja

THL Biopankki

sirpa.soini@thl.fi

+358 29 524 6170

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia