Nightingale Health Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Report this content

Yhtiötiedote
28. lokakuuta 2021 klo 18.15

Nightingale Health Oyj:n 28.10.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.7.2020–30.6.2021. Yhtiökokous hyväksyi neuvoa-antavassa äänestyksessä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 30.6.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhteensä seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Tom Jansson, Antti Kangas, Olli Karhi, Lotta Kopra, Leena Niemistö, Timo Soininen ja Teemu Suna.

Hallituksen jäsenille maksetaan 2 000 euron kuukausipalkkio.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan Valtteri Helenius. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Nightingale Health Oyj:n hallituksen päätöksiä

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Timo Soinisen. Hallituksen muut jäsenet ovat Tom Jansson, Antti Kangas, Olli Karhi, Lotta Kopra, Leena Niemistö ja Teemu Suna.

Lisätietoja antaa:

Teemu Suna, toimitusjohtaja
ir@nightingalehealth.com

Hyväksytty neuvonantaja:
Oaklins Merasco Oy, puh. 09 6129 670

Nightingalesta

Nightingale Health on suomalainen terveysteknologiayritys, jonka tavoitteena on edistää ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja auttaa ihmisiä pysymään terveenä. Nightingalen tarjoamat kokonaisvaltaiset sairastumisriskiennusteet rakentuvat kahdesta toisiinsa kytkeytyvästä tekijästä: Nightingalen kehittämästä laaja-alaisesta verianalyysiteknologiasta ja suuresta joukosta terveystapahtumia koskevia tietoja. Nightingale antaa ihmisille parempaa terveystietoa, auttaa heitä tekemään parempia terveyteensä liittyviä päätöksiä ja yhdistää heidät terveysalan toimijoihin, jotka tarjoavat ennaltaehkäisevää tukea ja palveluita terveyden ylläpitämiseen. Tarjoamalla maailmanlaajuisesti parempaa terveystietoa Nightingale kiihdyttää tieteellisiä löydöksiä ja terveysalan kehitystä sekä parantaa kaikkien terveyttä.

Avainsanat:

Tilaa