Nightingale Health Oyj tilinpäätöstiedote 1.7.2020–30.6.2021

Report this content

Nightingale Health Oyj tilinpäätöstiedote 1.7.2020–30.6.2021 (tilintarkastamaton) 

Yhtiötiedote 15.9.2021 klo 9.00
 
Nightingale Healthin tilinpäätöstiedote: Listautumisella kohti kansainvälistä kasvua

Tämä tiedote on tiivistelmä Nightingale Health Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta tilikaudelta 1.7.2020–30.6.2021. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä. Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

Tammi–kesäkuun 2021 keskeiset luvut

 • Liikevaihto oli 1,07 (1,23) miljoonaa euroa
 • Käyttökate (EBITDA) oli -2,60 (-1,37) miljoonaa euroa
 • Liikevoitto (-tappio) oli -2,88 (-1,48) miljoonaa euroa
 • Kauden voitto (tappio) oli -8,19 (-1,67) miljoonaa euroa
 • Oikaisematon osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,16 (-0,05) euroa
 • Rahavarat kauden lopussa olivat 113,81 (0,91) miljoonaa euroa
 • Nightingale keräsi listautumisannissa noin 110 miljoonan euron bruttovarat

Heinä 2020–kesäkuun 2021 keskeiset luvut

 • Liikevaihto oli 2,08 (1,78) miljoonaa euroa
 • Käyttökate (EBITDA) oli -4,75 (-3,11) miljoonaa euroa
 • Liikevoitto (-tappio) oli -5,22 (-3,34) miljoonaa euroa
 • Kauden voitto (tappio) oli -11,19 (-3,73) miljoonaa euroa
 • Oikaisematon osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,27 (-0,11) euroa

Tilikauden 2020–2021 keskeiset tapahtumat

 • Heinä–syyskuussa 2020 Nightingalen verianalyysiteknologialla tehtiin uusia mullistavia löydöksiä UK Biobankista. Löydösten joukossa havaittiin muun muassa yhteys Nightingalen mittaamien veren merkkiaineiden ja vakavan koronavirustaudin välillä.
 • Joulukuussa 2020 Nightingalen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Soininen.
 • Tammikuussa 2021 Nightingalen hallitukseen nimitettiin Leena Niemistö. Yhtiölle myönnettiin myös tietosuojasertifikaatti ISO27001.
 • Helmikuussa 2021 Nightingale ja Viron biopankki aloittivat strategisen yhteistyön tavoitteenaan tuoda Nightingalen terveystietoalusta kansalliseen käyttöön Virossa. Lisäksi yhtiö julkisti tuovansa kotitestinsä saataville aiottua nopeammin ja käynnisti pilotin 10 000 kuluttajalle Suomessa.
 • Maaliskuussa 2021 alkoi kaupankäynti Nightingalen B-sarjan osakkeilla Nasdaq Helsingin First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Yhtiö keräsi listautumisannissa noin 110 miljoonan euron bruttovarat.
 • Huhtikuussa 2021 Nightingalen kokonaan omistamalle tytäryhtiölle myönnettiin kliinisen laboratorion sertifiointi Japanissa. Yhtiö solmi myös strategisen yhteistyösopimuksen Suomen suurimman terveyspalveluyrityksen Terveystalon kanssa. Lisäksi Nightingale solmi terveys- ja hyvinvointipalveluiden myyntiä koskevan sopimuksen japanilaisen konglomeraatin Mitsuin tytäryhtiön Welltuksen kanssa.
 • Toukokuussa 2021 Nightingale ja Reaktor, yksi Euroopan johtavista ohjelmistokehityksen ja suunnittelupalveluiden tarjoajista, sopivat strategisesta kumppanuudesta, jonka tarkoituksena on tukea yhtiön digitaalisten terveysratkaisujen nopeaa skaalaamista.
 • Kesäkuussa 2021 Nightingale saattoi onnistuneesti päätökseen kotitestipilottinsa ensimmäisen vaiheen. Yhtiö myös varmisti kotitestinsä kansainvälisen skaalautuvuuden kumppanoitumalla yhden maailman johtavan verenkeräyslaitevalmistajan Weavr Health Corp:n kanssa uudistamalla kaupalliset ehdot sekä tekemällä vähemmistösijoituksen.

Avainluvut

Tuhatta euroa Konserni
1–6/2021 1–6/2020 2020–2021 2019–2020*) 2018–2019*)
Liikevaihto 1 068 1 228 2 081 1 781 2 063
Käyttökate (EBITDA) -2 601 -1 365 -4 752 -3 116 -3 555
Liikevoitto (-tappio) -2 883 -1 478 -5 222 -3 342 -3 783
Kauden voitto (tappio) -8 186 -1 672 -11 192 -3 731 -4 020
Omavaraisuusaste, % 94 % 37 % 94 % 37 % 40 %
Nettovelkaantumisaste, % -87 % 56 % -87 % 56 % 14 %
Taseen loppusumma 134 191 23 791 134 191 23 791 14 405
Henkilöstö keskimäärin 58 97 76 92 61
Henkilöstökulut 1 663 969 2 649 1 639 2 150
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 1 751 4 660 3 134 8 186 3 045
Rahavarat kauden lopussa 113 807 905 113 807 905 6 473
Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu**, EUR -0,16*** -0,05 -0,27*** -0,11 -0,12

*) Yhtiön listautumiseen liittynyttä listalleottoesitettä varten laaditut tilintarkastamattomat konserniluvut.
**) Yhtiön potentiaaliset laimentavat instrumentit ovat EMP-osakkeita ja annettuja osakeoptioita. Koska yhtiö on tehnyt tappiota, EMP-osakkeilla ja osakeoptioilla ei olisi laimentavaa vaikutusta ja siksi niitä ei ole otettu huomioon laimennettua osakekohtaista tulosta laskettaessa. Tämän takia laimentamattomalla ja laimennusvaikutuksella oikaistulla osakekohtaisella tuloksella ei ole eroa.
***) Osakekohtaisen tuloksen laskennassa käytetty kauden voitto (tappio) sisältää listautumisesta aiheutuneet kulut.

Toimitusjohtaja Teemu Suna: Kansainvälisen tason saavutuksia

Olemme perustaneet Nightingalen luodaksemme älykkäämmän ja ennakoivamman tavan pitää huolta terveydestä. Missionamme on tuoda jokaisen ulottuville kehittyneet lääketieteen työkalut, joiden avulla voi elää terveenä pidempään. Yrityksen perustamisesta lähtien tavoitteenamme on ollut luoda maailman parhaita ennakoivan terveyden työkaluja. Matka kohti tavoitteitamme edellyttää kykyä edetä nopeasti ja saavuttaa kansainvälisen tason tuloksia.

Verianalyysiteknologiamme näytöt ovat kansainvälistä huipputasoa. Teknologian toimivuus on todistettu erittäin laajasti yli 300 lääketieteellisessä vertaisarvioidussa tutkimuksessa ja se on läpäissyt tiukat Euroopan laajuiset regulaatiovaatimukset lääkinnällisille laitteille.

Olemme kesäkuussa 2021 päättyneen tilikauden aikana hyödyntäneet onnistuneesti teknologiamme erinomaista kansainvälistä asemaa ja saaneet merkittävää tukea kasvullemme listautumisesta Nasdaq Helsingin First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Käytännössä tämä on mahdollistanut nopean etenemisen usealla markkina-alueella.

Suomessa maan suurin terveyspalveluyritys Terveystalo päätti ottaa käyttöön Nightingalen verianalyysiteknologian. Terveystalo lanseeraa uuden Nightingalen teknologiaa hyödyntävän palvelun kaikille asiakkailleen syksyllä 2021. Tavoitteena on tuoda asiakkaiden käyttöön uudenlaista terveystietoa tarjoava hyvinvointipalvelu, jota ei ole muuta kautta saatavilla. Yhteistyö on merkittävä askel ja se osoittaa Nightingalen teknologian soveltuvan laajamittaiseen terveydenhuollon käyttöön.

Virossa Nightingalen teknologia on etenemässä kohti kansallista käyttöä. Viron biopankin kanssa tehtävässä strategisessa yhteistyössä on sovittu 200 000 virolaisen näytteen analysoinnista. Analysoitavat näytteet edustavat kattavasti Viron väestöjakaumaa ja luovat näin erinomaiset edellytyksen laajentaa Nightingalen teknologian käyttöä kansalliselle tasolle. Odotamme yhteistyön Virossa olevan merkittävä läpimurto matkalla kohti missiotamme tehdä Nightingalen teknologiasta kansallisen terveyden ja hyvinvoinnin työkalu.  

Isossa-Britanniassa Nightingalen yhteistyö maailman tunnetuimman ja laajimman terveystietovaraston UK Biobankin kanssa tuotti tilikauden aikana aiemmin tuntemattomia lääketieteellisiä läpimurtoja. Uusien löydösten joukossa havaittiin muun muassa yhteys Nightingalen mittaamien veren merkkiaineiden ja vakavan koronavirustaudin välillä. Nightingale on sopinut analysoivansa kaikki 500 000 näytettä UK Biobankista ja strategisen yhteistyön hyötyjen odotetaan merkittävästi kiihdyttävän sekä maailmanlaajuista lääketieteen huippututkimusta että Nightingalen teknologian käyttöä ennaltaehkäisevän terveyden ja hyvinvoinnin sovelluksissa.

Japanissa käynnistimme Nightingalen laboratorion toiminnan. Laboratorion sertifioinnin myötä saimme valmiuden lanseerata kaupallisia palveluita Japanissa. Solmimmekin kaupallisen terveys- ja hyvinvointipalveluiden myyntiä koskevan sopimuksen japanilaisen Mitsui-konglomeraatin tytäryhtiön Welltuksen kanssa. Japanissa terveyspalveluiden laatutasovaatimukset ovat erittäin tiukat ja siksi tilikauden aikana saavuttamamme onnistumiset ovat huomattavia läpimurtoja laajentaessamme kaupallista toimintaamme uusille merkittäville markkina-alueille.

Yhdysvalloissa Nightingale syvensi strategista kumppanuuttaan yhden maailman johtavista verenkeräyslaitevalmistajista Weavr Healthin kanssa. Kumppanuus varmistaa Nightingalen kotitestin maailmanlaajuisen skaalautuvuuden ja saatavuuden. Sopimus on erittäin merkittävä koska uskomme, että ennaltaehkäisevien terveyspalveluiden tulee ulottua ihmisten arkeen ja parhaan mahdollisen terveysinformaation olla saatavilla kotoa käsin. Tilikauden aikana käynnistimme laajan kotitestipilotin, jonka myötä tavoitteena on lanseerata kaupallinen kotitestiin perustuva palvelu heinäkuussa 2021 käynnistyneen tilikauden aikana.

Olen erittäin ylpeä ja haluan kiittää Nightingalen tiimiä, joka on onnistuneesti muuntautunut toimimaan julkisena yhtiönä ja samaan aikaan saavuttanut merkittäviä tavoitteita tilikauden aikana. Tämä luo erinomaisen pohjan jatkaa Nightingalen rakentamista kohti kansainvälistä menestystä ja olen hyvin innoissani siitä, mitä voimme saavuttaa alkaneen tilikauden 2021–2022 aikana.

Lopuksi haluaisin kiittää kaikkia kumppaneitamme, osakkeenomistajiamme ja asiakkaitamme yhteistyöstä ja siitä, että jaatte kanssamme tärkeän mission. Olemme asettaneet tavoitteemme erittäin korkealle ja onnistuminen vaatii paljon työtä, mutta katson tulevaisuuteen erittäin luottavaisin mielin, koska kehittämämme teknologia antaa meille todellisen mahdollisuuden rakentaa terveempi maailma.

Teemu Suna
Toimitusjohtaja ja perustaja, Nightingale Health Oyj

Liiketoiminnan tavoitteet tilikaudelle 2021–2022

Nightingalen liiketoiminnan tavoitteet tilikaudelle 2021–2022 ovat:

 • FDA:n (Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto) hyväksyntä (listautumisen yhteydessä annettu tavoite, tavoiteaikataulu säilynyt muuttumattomana)
  • FDA-hyväksyntä mahdollistaa Nightingalen analyysiteknologian käytön terveydenhuollon ratkaisuissa Yhdysvalloissa
 • Uuden version lanseeraaminen yhtiön mobiilisovelluksesta (listautumisen yhteydessä annettu tavoite, tavoiteaikataulu säilynyt muuttumattomana)
  • Mobiilisovelluksen uusi versio tulee sisältämään kokonaisvaltaisemman terveysnäkymän sekä kotitesti-integraation
 • Kotitestiin perustuvan kaupallisen palvelun lanseeraaminen
  • Yhdistämällä Nightingalen analyysiteknologia ja kotitestikyvykkyys luodaan nopeasti skaalautuvia terveys- ja hyvinvointipalveluita, jotka eivät ole riippuvaisia asiakkaan käynnistä laboratoriossa
 • Kansainvälisen kaupallisen yhteistyösopimuksen solmiminen
  • Nightingale odottaa seuraavan kaupallisen sopimuksen olevan merkittävä kansainvälinen sopimus, joka kasvattaa yhtiön terveys- ja hyvinvointipalveluiden käyttäjämäärää
 •  5 miljoonan euron tilauskannan saavuttaminen tilikauden loppuun mennessä
  • Tilauskannan odotetaan sisältävän sitoumuksia yritysasiakkailta sekä toistuvaa liikevaihtoa jatkuvaa tilauspalvelua käyttäviltä asiakkailta

Tilikaudelle 2021‒2022 asetettujen tavoitteiden lisäksi Nightingalella on liiketoiminnan keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet, jotka on kuvattu yhtiön listautumiseen liittyvässä listalleottoesitteessä sekä yhtiön verkkosivuilla. Mainitut tavoitteet säilyvät muuttumattomina.

Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Emoyhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma 30.6.2021 oli 122 586 544 euroa. Emoyhtiön tilikauden tappio oli -10 755 180 euroa.

Nightingale keskittyy tulevina vuosina rahoittamaan kasvuaan ja liiketoimintansa kehittämistä. Yhtiö on sitoutunut erittäin tiukkaan osingonjakopolitiikkaan, joka on sidoksissa Nightingalen tulokseen ja taloudelliseen tilaan. Yhtiö ei odota jakavansa osinkoa lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä.

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.7.2020–30.6.2021 ja että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto (tappio) tilille.

Verkkolähetys sijoittajille ja medialle

Nightingale järjestää englanninkielisen suoran verkkolähetyksen sijoittajille ja medialle 15.9.2021 klo 13 Suomen aikaa. Lähetystä voi seurata osoitteessa https://nightingalehealth.videosync.fi/2020-2021-results.

Esityksen pitää toimitusjohtaja Teemu Suna. Tilaisuuden tallenne on saatavilla osoitteessa www.nightingalehealth.com/sijoittajat/ myöhemmin samana päivänä.

 

Helsingissä, 15.9.2021
Nightingale Health Oyj

Hallitus
 

Lisätietoja antaa:

Teemu Suna, toimitusjohtaja, puh. 020 730 1810
ir@nightingalehealth.com

Hyväksytty neuvonantaja:
Oaklins Merasco Ltd, puh. 09 6129 670

Nightingalesta

Nightingale Health on suomalainen terveysteknologiayritys, jonka tavoitteena on edistää ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja auttaa ihmisiä pysymään terveenä. Nightingalen kehittämässä terveystietoalustassa yhdistyvät yhtiön innovatiivinen verianalyysiteknologia sekä kyky tunnistaa verestä saatavan datan perusteella sairastumisriskejä. Nightingale antaa ihmisille parempaa terveystietoa, auttaa heitä tekemään parempia terveyteensä liittyviä päätöksiä ja yhdistää heidät terveysalan toimijoihin, jotka tarjoavat ennaltaehkäisevää tukea ja palveluita terveyden ylläpitämiseen. Tarjoamalla maailmanlaajuisesti parempaa terveystietoa Nightingale kiihdyttää tieteellisiä löydöksiä ja terveysalan kehitystä sekä parantaa kaikkien terveyttä.

Avainsanat: