• news.cision.com/
  • Nightingale Health/
  • Nightingale ja BioBank Japan julkistavat yhteistyön yksilöllisen lääketieteen ja ennaltaehkäisevän terveyden toteuttamiseksi Japanissa

Nightingale ja BioBank Japan julkistavat yhteistyön yksilöllisen lääketieteen ja ennaltaehkäisevän terveyden toteuttamiseksi Japanissa

Report this content

Lehdistötiedote
28. lokakuuta 2021 klo 9.00

Nightingale Health Oyj:n japanilainen tytäryhtiö Nightingale Health Japan KK (yhdessä “Nightingale”) julkistaa pitkäaikaisen yhteistyön Biobank Japanin (”BBJ”) kanssa, jolla on verinäytteitä yli 200 000 osallistujalta maanlaajuisesti ja joka on siten yksi maailman isoimmista sairaalabiopankeista. Yhteisen tutkimushankkeen tavoitteena on tunnistaa japanilaiselle populaatiolle tyypilliset sairastumisriskeihin liittyvät tekijät ja tuoda siten paremmat edellytykset yksilölliselle lääketieteelle ja sairauksien ennaltaehkäisylle Japanissa. Osapuolet aloittivat yhteistyön marraskuussa 2020 pilottivaiheella, minkä jälkeen Nightingalen Japanin laboratoriossa käynnistyi jatkuva näytteiden analysointi, jonka tuloksena on analysoitu jo yli 10 000 näytettä.

Yhteistyössä Nightingalen kehittämän verianalyysiteknologian tuottama biomarkkeridata tarjotaan BBJ:lle lääketieteellisen tutkimuksen edistämiseksi. Jokaisesta verinäytteestä saadaan yhdellä mittauksella 250 veren merkkiainetta (biomarkkeria). Teknologia tuo saataville ennennäkemättömän molekyylitason tiedon terveystapahtumien, kuten kroonisten sairauksien, yhteydestä japanilaiselle populaatiolle tyypilliseen ruokavalioon, elintapoihin ja geneettiseen taustaan. Koska Nightingalen teknologiaa on jo käytetty ympäri maailmaa, sen avulla on lisäksi mahdollista ymmärtää etnisiä eroavaisuuksia vertailemalla näitä laajoja tietovarantoja. Yhteistyön ensimmäiset tulokset ovat jo validoineet Nightingalen kehittämien sairastumisriskejä tunnistavien algoritmien toimivuuden sairastumisriskien tunnistamiseen Japanin populaatiossa.

Nightingale ja BBJ odottavat julkistavansa lisää tutkimustuloksia yksilöllisen lääketieteen ja ennaltaehkäisevän terveyden alueilla pitkäaikaisen yhteistyön jatkuessa.

Peter Würtz, Nightingalen tieteellinen johtaja ja yksi perustajista:

“Yhteistyömme BBJ:n kanssa on jo nyt tuottanut vahvan näytön Nightingalen teknologian käyttämiselle Japanissa. Validointi paikallisilla näytteillä on tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että ympäristöön, elintapoihin ja populaatioiden välisiin geneettisiin eroavaisuuksiin liittyvät tekijät tulevat huomioiduiksi. BBJ:n kanssa tehty työ osoittaa, että Nightingalen sairastumisriskien tunnistamiseen kehittämät algoritmit toimivat erinomaisesti japanilaisessa populaatiossa. Analysoimme tuhansia BBJ:n näytteitä kuukausittain, ja odotan innolla löydöksiä, joita tämä data tulee tuottamaan.”

Takayuki Morisaki, vieraileva professori, BioBank Japan, Tokion yliopiston lääketieteelinen instituutti

“Nightingalen teknologia tuo saataville ainutlaatuisen kokonaisvaltaisen näkymän terveydestä ja sairastumisriskeistä ja tieteellisen tutkimuksen mahdollisuudet Nightingalen teknologialla ovat erittäin laajat. Odotamme, että yhteistyö tuottaa uusia löydöksiä, jotka tukevat tavoitettamme myötävaikuttaa japanilaiseen terveydenhoitojärjestelmään sekä maailmanlaajuisesti hyvinvoinnin lisäämiseen.”

Lisätietoja antaa:

Nightingale Health Japan
Minja Salmio, maajohtaja

Nightingale Health Oyj
Teemu Suna, toimitusjohtaja

ir@nightingalehealth.com

Biobank Japan Secretariat
Lääketieteellinen instituutti, Tokion yliopisto
bbj@biobankjp.net

Nightingalesta

Nightingale on suomalainen terveysteknologiayritys, jonka tavoitteena on edistää ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja auttaa ihmisiä pysymään terveenä. Nightingalen tarjoamat kokonaisvaltaiset sairastumisriskiennusteet rakentuvat kahdesta toisiinsa kytkeytyvästä tekijästä: Nightingalen kehittämästä laaja-alaisesta verianalyysiteknologiasta ja suuresta joukosta terveystapahtumia koskevia tietoja. Nightingale antaa ihmisille parempaa terveystietoa, auttaa heitä tekemään parempia terveyteensä liittyviä päätöksiä ja yhdistää heidät terveysalan toimijoihin, jotka tarjoavat ennaltaehkäisevää tukea ja palveluita terveyden ylläpitämiseen. Tarjoamalla maailmanlaajuisesti parempaa terveystietoa Nightingale kiihdyttää tieteellisiä löydöksiä ja terveysalan kehitystä sekä parantaa kaikkien terveyttä.

BBJ:stä

BBJ on Tokion yliopiston lääketieteellisen instituutin yhteyteen perustettu biopankki. Sillä on noin 270 000 osallistujaa ja enemmän kuin 640 000 seeruminäytettä sekä noin 270 000 DNA näytettä, mikä tekee BBJ:stä yhden maailman suurimmista sairaalabiopankeista maailmassa. BBJ kerää ja varastoi biologisia näytteitä ja tietoja potilailta maanlaajuisesti Japanissa. BBJ:n kautta näytteitä ja tietoa on saatavilla lukuisiin tutkimusprojekteihin, jotka täyttävät soveltuvat lainsäädännölliset vaatimukset Japanissa. BBJ myötävaikuttaa monien lääketieteellisten tutkimusprojektien menestykseen, ja on siten tärkeä osa tieteellisen tutkimuksen infrastruktuuria.

Avainsanat:

Tilaa